Αρθογράφος: Ντέιβιντ Μίλιμπαντ - Σελίδα: 1

Προς μία περιβαλλοντική ΕΕ

Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, Centre for European Reform, www.ppol.gr,, 17/10/2006

Όταν αναμείχθηκα στην ίδρυση του «κέντρου για ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση» (CER) το 1994, ήλπιζα πως το κέντρο θα μεταβαλλόταν σε σημαντική πηγή ιδεών και συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης.

Από εκείνη την εποχή, παρά τις εμπνευσμένες προσπάθειες του προσωπικού του κέντρου, η εικόνα της Ευρώπης στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν βελτιώθηκε.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι