Αρθογράφος: Αργύρης Πασσάς - Σελίδα: 1

Οκτώ προϋποθέσεις για αποτελεσματική διακυβέρνηση

Η αναίρεση της αφ’ υψηλού πολιτικής

Αργύρης Πασσάς, Θεόδωρος Τσέκος, Ελευθεροτυπία, 09/12/2005

Η συγκριτική θεώρηση των στατιστικών μεγεθών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ δείχνει ότι, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, το ελληνικό κράτος δεν είναι ούτε δραματικά πολυάνθρωπο ούτε υπέρμετρα δαπανηρό.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι