Αρθογράφος: ΑΝΝΑ Π. ΡΗΓΑ - Σελίδα: 1

Για τη Διακήρυξη του Αλ. Τσίπρα προς το 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΝΝΑ Π. ΡΗΓΑ, 22/01/2008

Τα κείμενα έχουν την αξία τους, πολύ περισότερο όταν κατατίθενται από τους ύποψήφιους προέδρους μπροστά στο ΣΥΝέδριο. Μια και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτός από την πλευρά του Αλ. Τσίπρα ο σταυρωτός διάλογος με τον Φ. Κουβέλη,προσπάθησα, χωρίς να διαβεβαιώνω ότι απέφυγα.. τον όποιο υποκειμενισμό, να παρακολουθήσω το κείμενο που ως Διακήρυξη κατέθεσε ο Αλ. Τσίπρας και να αξιολογήσω τα όσα άναφέρει ή τα όσα αποφεύγει να αναφέρει.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι