Αρθογράφος: Ιλεάνα Σακκά - Σελίδα: 1

Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια

Ιλεάνα Σακκά, Αυγή, 21/01/2009

Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέα της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού, επανέρχεται τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα το καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα που επικρατεί για τους/τις εργαζόμενους, -ες σε υπεργολάβους και διάφορα συνεργεία καθαριότητας.

Το φαινόμενο, όμως, υπεργολαβίες και συνεργεία καθαριότητας δεν είναι καινούργιο και δεν εμφανίζεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα ή στις ΔΕΚΟ.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι