Θέμα: Εγκληματικότητα - Σελίδα: 1

Δημοκρατία των ορίων ή έγκλημα uber alles;

Γιάννης Πανούσης, Κυριακάτικη Αυγή, 04/04/2010

Είναι βέβαιο ότι έχουμε ποιοτική και ποσοτική αύξηση της εγκληματικότητας που περισσότερο προκύπτει από τα προσωπικά βιώματα και τα ΜΜΕ, παρά από ενδελεχείς επιστημονικές καταστροφές (αφού η ελληνική πολιτεία αρνείται να ιδρύσει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο Αντεγκληματικής Πολιτικής).

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι