Θέμα: Πτωχευτικός Νόμος - Σελίδα: 1

Πτωχεύσεις «μικρού» αντικειμένου

Σωτήρης Παπαμιχαήλ, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 02/06/2021

Την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 ξεκίνησε –μετά πεντάμηνη παράταση– η πλήρης εφαρμογή του Ν.4738/27.10.2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», του αποκαλούμενου και «Πτωχευτικού Νόμου», αφού στα άρθρα 75–203 ρυθμίζεται η ΠΤΩΧΕΥΣΗ, όλων, φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη σημασία για τους μικρομεσαίους έχουν οι ρυθμίσεις του νόμου για τις «Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου» (ΠΜΑ) αφού, βάσει των κριτηρίων του νόμου, σε αυτές υπάγεται δυνητικά η συντριπτική πλειονότητα των ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων της χώρας.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι