Αρθογράφος: Τζοβανι Αλεγκρετι - Σελίδα: 1

O Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

Τζοβανι Αλεγκρετι, Αυγή της Κυριακής, 19/06/2005

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι