Αρθογράφος: Λόης Λαμπριανίδης - Σελίδα: 1

Η συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής του

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή, 14/07/2020

Η τουριστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να xτυπηθεί ιδιαίτερα σφοδρά (μείωση 60-80% για το 2020 σε σχέση με το 2019). Οι προβλέψεις για την Ελλάδα φαίνονται εξίσου δυσοίωνες και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονες σε εκείνες τις νησιωτικές περιοχές όπου και συγκεντρώνεται πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας

Η διαρροή εγκεφάλων από την Ελλάδα

Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 23/05/2010

Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» συνήθως περιλαμβάνει τις ροές πτυχιούχων από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυγμένες, ενώ οι αντίστοιχες ροές μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών αναφέρονται ως «κυκλοφορία εγκεφάλων». Ερμηνεύουμε το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπτυγμένο κράτος, ως αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης για επιστημονικό προσωπικό στην ελληνική αγορά εργασίας, και όχι της υπερπροσφοράς πτυχιούχων.

Ο "Κατάλογος Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών"

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 26/04/2009

Στις αρχές Μαρτίου, οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) ενημερωθήκαμε ότι η Σύγκλητος ψήφισε έναν "Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών", που περιλαμβάνει 2.364 περιοδικά σε 12 γνωστικά πεδία. Τα περιοδικά ιεραρχήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες και η Σύγκλητος θεσμοθέτησε διαφορετικά χρηματικά βραβεία, ανάλογα με την κατηγορία, για όσα μέλη ΔΕΠ δημοσιεύσουν σ’ αυτά.

Ένα ακόμη βήμα του υπουργού Παιδείας στον δρόμο του λαϊκισμού

ΤΟ ΕΞΑΓΓΕΛΜΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 12/10/2008

Ο υπουργός Παιδείας, αυτήν τη φορά, ξεπέρασε τον εαυτό του. Όχι μόνο αποφάσισε να μετατρέψει τα Τμήματα του Αγρινίου που ανήκουν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: ονόμασε το νέο αυτό πανεπιστήμιο "Πανεπιστήμιο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας», ανοίγοντας έτσι διάπλατα τις ορέξεις και άλλων μικρών πόλεων της περιοχής να μπουν στον χορό της διεκδίκησης κάποιου τμήματος του νέου ιδρύματος.

Εθνικές ακροβασίες: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην πόλη των Σκοπίων;

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 28/09/2008

Το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά επιτρέπει την ύπαρξη αυτόνομων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στα τέλη Ιουλίου, περίοδο στην οποία αναστέλλεται η λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και οι συνδικαλιστικοί φορείς των μελών Δ.Ε.Π. και των φοιτητών στην πραγματικότητα υπολειτουργούν, δημοσιοποιήθηκε η πιθανότητα δημιουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην πόλη των Σκοπίων.

Επιχειρηματική δραστηριότητα μεταναστών

Μια ακόμη ένδειξη της πορείας ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 18/11/2007

Η παρουσία των μεταναστών συνιστά μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια γίνεται αισθητή και σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας μας μέσα στην πόλη. Οι μητρικές γλώσσες των μεταναστών αλλά και οι ξενικές προφορές αρκετών από αυτούς στα ελληνικά ακούγονται συχνά στον δρόμο, στα λεωφορεία, στα καταστήματα.

Δεν μας περισσεύει κανείς...

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 11/11/2007

- Εδώ και πάνω από ένα χρόνο και μάλιστα σε ένα διάστημα "πυκνό" σε εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών (Σ) της Θεσσαλονίκης ζητούσε επανειλημμένα να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ώστε να χαραχθεί η πορεία της παράταξης για το επόμενο χρονικό διάστημα και να εκλεγεί ένα όργανο συντονισμού των δραστηριοτήτων της. Η υπάρχουσα οργανωτική δομή της Συσπείρωσης (τοπικές κινήσεις και κατά καιρούς συναντήσεις στην Αθήνα με τη συμμετοχή όσων ήταν διαθέσιμοι) αποδείχθηκε απολύτως αναποτελεσματική.

Η παρουσία των μεταναστών στις περιοχές της υπαίθρου συντελεί στην αναζωογόνησή τους

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 27/10/2007

Οι επιπτώσεις της παρουσίας των μεταναστών στην ύπαιθρο είναι αναμφίβολα θετικές. Το είδος της συνεισφοράς, η έκταση και το βάθος των συνεπειών στη χώρα υποδοχής εξαρτάται από το μέγεθος και τη σύνθεση (ηλικιακή, εθνική, φύλο, εκπαίδευση κ.λπ.) των μεταναστευτικών ροών που κατευθύνονται προς τις αγροτικές περιοχές, αλλά και από την κοινωνικοοικονομική τους διάρθρωση.

Επιχειρηματίες με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν;

Λόης Λαμπριανίδης, Αυγή της Κυριακής, 25/09/2005

Υπάρχουν πια πολλά παραδείγματα αναπτυγμένων χωρών όπου οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για μια αναπτυξιακή πορεία αποτελεί η στροφή στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων εντάσεως γνώσης, η συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους αλλά και ο ενεργός ρόλος των φορέων τους.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι