Μαζί για μια πιο ισχυρή Ευρώπη

Olaf Scholz, Τα Νέα, 08/07/2020

Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης» (Together for Europeʼs recovery / Tous ensemble pour relancer Europe) - αυτός είναι ο τίτλος που επιλέξαμε για τη γερμανική προεδρία, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Οι καιροί που διανύουμε δεν είναι συνηθισμένοι: ο κόσμος βιώνει την πρώτη παγκόσμια κρίση υγείας του 21ου αιώνα. Μόνο στην Ευρώπη περισσότεροι από 140.000 πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού ή έχοντας τον ιό· οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας επηρεάζουν τον καθένα μας.

Οι κρίσεις αποτελούν την κατʼ εξοχήν δοκιμασία για τις ανθρώπινες κοινότητες. Η αλληλοϋποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης είναι ο θεμέλιος λίθος της αλληλεγγύης πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε περιόδους κρίσης οι κοινότητες ενισχύονται ή διαλύονται. Η Ευρώπη έχει αποδείξει την αξία της. Υπήρξε περισσότερη αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των χωρών της ΕΕ απʼ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο: εκατοντάδες βαριά νοσούντες ασθενείς μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες για νοσηλεία, χιλιάδες τόνοι υγειονομικού υλικού διανεμήθηκαν μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Και όταν τα πρώτα σημάδια της κρίσης έκαναν την εμφάνισή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εμείς ως υπουργοί Οικονομικών, ενεργήσαμε με σθένος και σε χρόνο ρεκόρ δημιουργήσαμε ένα τριπλό δίχτυ προστασίας - για εργαζομένους, επιχειρήσεις και προϋπολογισμούς των κρατών μελών, συνολικού ύψους άνω του μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ. Ετσι επιτεύχθηκε ήδη σε πρώιμο στάδιο η αποτροπή μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να μας διχάσει οικονομικά και πολιτικά.

Με κοινή προσπάθεια ξεπεράσαμε την οξεία κρίση, την ουσιαστική δοκιμασία, ωστόσο, την έχουμε ακόμη μπροστά μας: η Ευρώπη βιώνει τη βαθύτερη ύφεση που γνώρισε από το τέλος του Βʼ Παγκοσμίου Πολέμου. Η οικονομική βάση της ευημερίας μας είναι η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και η πολιτική βάση αυτής της εσωτερικής αγοράς είναι το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι οι κερδισμένοι αυτής της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει αυτό, θα πρέπει ακόμη και τα πιο βαριά πληγέντα από την πανδημία κράτη μέλη να μπορέσουν να αφήσουν πίσω τους την οικονομική κρίση. Ενας διαρκής οικονομικός διχασμός θα είχε επιπτώσεις και στην πολιτική συνοχή της Ευρώπης.

Για τους λόγους αυτούς, η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία, παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες την πρόταση σύστασης ενός πρωτοφανούς ευρωπαϊκού Ταμείου Οικονομικής Ανάκαμψης - ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή και κατάρτισε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκπόνησης του εν λόγω σχεδίου υπό τη γερμανική προεδρία, έτσι ώστε οι πόροι να είναι διαθέσιμοι μέχρι τις αρχές του 2021. Η Γερμανία είναι πρόθυμη να στήσει γέφυρες. Την ίδια στιγμή, βασιζόμαστε στο πνεύμα συμβιβασμού και στο πολιτικό θάρρος όλων των κρατών μελών. Ο κάθε ένας οφείλει να επανεξετάσει τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει μέχρι τώρα. Την υποστήριξη των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη θα την εξασφαλίσουμε, ωστόσο, μόνον εάν αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για επενδύσεις προκειμένου να καταστήσουμε τις εθνικές οικονομίες μας πιο ανταγωνιστικές, πιο ανθεκτικές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι από κοινού εντοπισμένες ανάγκες μεταρρύθμισης που έχει καθεμία από τις χώρες μας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια προσέγγιση που βασίζεται στην εταιρική σχέση. Εδώ οφείλουμε να περιλάβουμε και τον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος στο μέλλον θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά σε έναν επιτυχημένο, φιλικό προς το κλίμα ψηφιακό μετασχηματισμό των εθνικών οικονομιών μας.

Ωστόσο είναι αναγκαίο οι σκέψεις μας να επεκταθούν και πέρα από το θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης και να εντοπίσουμε πού θα πρέπει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η αυτονομία της Ευρώπης. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα επιλύσουμε εκκρεμή ζητήματα που επί του παρόντος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, διαφεύγουν κάπως της προσοχής μας: η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης με ενιαίους κανόνες για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, η προώθηση της Ενωσης Κεφαλαιαγορών προκειμένου να καταστούν εφικτές οι πραγματικές διασυνοριακές χρηματιστηριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ, και οι επί μακρόν συζητούμενες μεταρρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ούτως ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός και ισχυρός. Στα προαναφερθέντα πρέπει να προσθέσουμε και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ψηφιοποίηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής χρηματοπιστωτικής αγοράς για κρυπτο-χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς επίσης και μια ισχυρή εποπτική δομή της ΕΕ στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ολα αυτά είναι περαιτέρω ουσιαστικές συνιστώσες μιας δημοσιονομικής ένωσης.

Μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με υπεύθυνο και δίκαιο τρόπο τα βάρη που επιφέρει αυτή η κρίση στον αντίστοιχο προϋπολογισμό της κάθε χώρας μας. Το ζήτημα της δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης των επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό. Στην πανδημία οφείλεται ότι κατέστη σαφές, πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτό αυτές οι επιχειρήσεις να διαφεύγουν τη φορολογία. Επιδιώκουμε, κατά τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση των βασικών φορολογικών αρχών συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής ελάχιστης φορολογίας, την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης σε διεθνές επίπεδο.

Ολα αυτά τα ζητήματα θα τα προσεγγίσουμε στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Στόχος μας είναι μια ισχυρή Ευρώπη. Ας επιδιώξουμε, λοιπόν, να βγούμε μαζί από αυτή την κρίση πολιτικά πιο ενωμένοι απʼ ό,τι ήμασταν στην αρχή της.

Θέμα επικαιρότητας:
ΕΥΡΩΠΗ

Σύνολο: 34 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι