Δεν ανήκω στον ΣΥΝ αλλά ελπίζω σ αυτόν

Διονύσης Διβάρης, Αυγή, 17/01/2008

Αγαπητοί φίλοι

Είμαι 55 ετών, δικηγόρος.

Νομίζω ότι ο ΣΥΝ πρέπει να δυναμώσει την παρουσία του στους χώρους δουλειάς και ζωής, με συσκέψεις, ανοιχτή συλλογική οργάνωση και τοπικές πρωτοβουλίες.

Συγχρόνως, για να μη μείνει δύναμη διαμαρτυρίας, πρέπει να δυναμώσει τη στρατηγική του προοπτική.

Αυτό σημαίνει ότι τα επιμέρους αιτήματα πρέπει να συναρθρώνονται σε πειστικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Στην υποστήριξη και ανάπτυξη των μαζικών κινημάτων, πρέπει νομίζω να γίνεται διάκριση μεταξύ των δημόσιων συλλογικών αξιών -που αποτελούν τον σκοπό- και των μέσων με τα οποία αυτές εκπληρώνονται. Τα μέσα αυτά -ο φορέας άσκησης της δραστηριότητας- μπορούν να είναι δημόσια ή ιδιωτικά κατά περίπτωση.

Επομένως: όταν ο ΣΥΝ υποστηρίζει την παραμονή μιας δραστηριότητας στο Δημόσιο, πρέπει αυτή η θέση να είναι αιτιολογημένη και να συνδυάζεται με κατάλληλη ανάληψη ευθυνών εκ μέρους των εργαζομένων.

Αντιστοίχως, δραστηριότητες πρέπει να είναι δυνατό να αναλαμβάνονται και από το ιδιωτικό κεφάλαιο, με τον όρο ότι εποπτεύεται και τηρεί καθορισμένες δεσμεύσεις.

Θερμούς χαιρετισμούς

Διονύσης ΔΙΒΑΡΗΣ

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι