Αναβάθμιση της οικολογίας στον πολιτικό στοχασμό

Η ΑΡΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

04/06/2008

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος (05/06) και κάτω από την πίεση των συγκυριακών αλλά και των δομικών αντιφάσεων της κλιματικής αλλαγής, οι προβληματισμένοι πολίτες κατανοούν όλο και περισσότερο ότι τα γενικότερα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας θα κυριαρχούν όλο και περισσότερο στην επικαιρότητα αλλά και στις αναπτυξιακές και πολιτικές εξελίξεις σε βάθος χρόνου.

Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικολογικής κρίσης, από την κλιματική αλλαγή έως τη συνολική οικολογική ανασυγκρότηση των κοινωνιών, προϋποθέτουν και συνεπάγονται ριζικές αλλαγές και στην οργάνωση των κοινωνιών και στην κατανάλωση, ποσοτικά και ποιοτικά. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις απέναντι σε τέτοια ενδεχόμενα αναδύονται με διάφορες προφάσεις και ιδεολογικές κατασκευές σε κάθε ευκαιρία όπου γίνεται απόπειρα να συγκεκριμενοποιηθούν επί μέρους πολιτικές. Είναι λοιπόν καιρός να αναπτυχθεί προβληματισμός και παρέμβαση που να πολιτικοποιεί τη συζήτηση για τα σχετικά θέματα, παρακολουθώντας φυσικά τις εξελίξεις στην επιστημονική και τεχνική ανάλυση των φαινομένων.

Πολιτικοποίηση, από τη σκοπιά της ΑΡΣΗ, σημαίνει την ανάδειξη των συνεπειών και των επιλογών που προκύπτουν από τις αναλύσεις των επίδικων αντικειμένων, τη σχέση τους με τα ζητήματα της ανάπτυξης, του κοινωνικού κράτους, της απασχόλησης, των πολιτικών εξουσιών και της συγκρότησης του ίδιου του κράτους, ώστε να ανασυγκροτηθεί και εμπλουτισθεί ο προγραμματικός και πολιτικός λόγος της ανανεωτικής αριστεράς, καθώς και η ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για τα σχετικά ζητήματα. Αυτός ο διάλογος θα είναι πιο γόνιμος αν δεν περιορισθεί στα εθνικά πλαίσια, αν επεκταθεί σε σχέση με την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και με την πολιτική διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης.

Η ΑΡΣΗ προγραμματίζει μια σειρά από συναντήσεις προβληματισμού και παρεμβάσεων στα σχετικά ζητήματα, που είναι ουσιώδη για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση. Και θεωρεί ότι θα πρέπει έτσι, και με τη συμβολή και άλλων, να αρχίσει να διαμορφώνεται νέο πεδίο αντιπαραθέσεων ιστορικών σχεδίων για το μέλλον και οικοδόμησης ουσιαστικών και ευρύτερων προγραμματικών πολιτικών συγκλίσεων στο χώρο της σύγχρονης Αριστεράς.

Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναδείξουμε την αναβάθμιση της οικολογίας στον πολιτικό στοχασμό, αν δεν θέλουμε αυτές οι εκφράσεις να παραμείνουν απλό αντικείμενο ακαδημαϊκής συζήτησης.

Αθήνα 4/6/2008

Το Δ.Σ. της ΑΡΣΗ

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι