Η προσβεβλημένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Φώτης Κουβέλης, Αυγή, 20/08/2008

Το Σύνταγμα ορίζει ότι αν στο πλαίσιο ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με πρόσωπα που διατέλεσαν ή διατελούν μέλη της κυβέρνησης, για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

Ο εισαγγελέας Ρόδου, ο οποίος διενήργησε προκαταρκτική εξέταση και μετά το πέρας αυτής άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος μη πολιτικών προσώπων για κακουργηματική απιστία και εφόσον διαπίστωσε ότι προέκυψαν στοιχεία που σχετίζονται με πρόσωπο που είχε την ιδιότητα μέλους της κυβέρνησης, είχε υποχρέωση να διαβιβάσει αυτός, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τα στοιχεία στη Βουλή, προκειμένου αυτή, ως μόνη αρμόδια, να κρίνει αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, να κινηθεί η ποινική διαδικασία κατά του υπουργού.

Η ανάμιξη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν στην υπόθεση Παυλίδη είναι μη προβλεπόμενη και κατά συνέπεια απαράδεκτη. Απαράδεκτα μεσολάβησε και "αξιολόγησε" τα στοιχεία και παράνομα υποκατέστησε και τον εισαγγελέα Ρόδου και τη Βουλή των Ελλήνων.

Εγείρεται τεράστιο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, πολλώ δε μάλλον όταν η συγκεκριμένη ενέργεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δείχνει και μαρτυρά ένταξή της σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Η προσβεβλημένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι παρούσα και το στοιχείο αυτό υπονομεύει βαθύτατα τη λειτουργία του πολιτεύματος, με συνέπειες που υπερβαίνουν τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης και τις σκοπιμότητες της πολιτικής αντιμετώπισής της.

Θέμα επικαιρότητας:
Δικαιοσύνη

Σύνολο: 13 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι