ANOIΧTO KOMMA : Η μελλοντική πρόκληση για την Δημοκρατική Αριστερά

Κώστας Κουτρούκης, 23/07/2010

Η παραδοσιακή οργάνωση των πολιτικών κομμάτων ,βασίσθηκε από την μεταπολίτευση ως σήμερα στο κόμμα με συγκεκριμένη ιεραρχία, πυραμιδικης μορφής.

Κόμμα με τοπικές και κλαδικές οργανώσεις –εκτελεστικά εργαλεία-κι ενδιάμεσες

νομαρχιακές βαθμίδες-ιμάντες μεταβίβασης- των κεντρικών αποφάσεων.

Η λειτουργία ήταν εγκλωβισμένη στην επιβολή της πλειοψηφικής άποψης

που διαμορφωνόταν,συνήθως από κλειστές ομάδες στελεχών σ επιμέρους τομείς,

χωρίς καμιά διαβούλευση με την οργανωμένη βάση και τους φιλάς του χώρου. Εξαίρεση αποτελούσαν τοπικές πρωτοβουλίες,που συνήθως δεν αμφισβητούσαν

την κυρίαρχη αντίληψη.

Άνομη και στα συνεδρία,που καταστατικά ήταν τ ανώτατα αποφασιστικά

σώματα,για την παραγωγή πολίτικης και την έλλογη νέας ηγεσίας,οι διαδικασίες διαλόγου ήταν αποσπασματικός, ελεγχόμενος και κατευθυνόμενος,έτσι ώστε να περιορίζεται σημαντικά ο καταστατικά υποτιθέμενος αποφασιστικός ρόλος των μελών.

Αποτελέσματα αυτής της λειτουργίας ήταν :

1. Η αναπαραγωγή των ηγετικών κλιμακίων

2. Η δημιουργία ενός κλειστού κύκλου στελεχών

3. Η επιλεκτική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού

4. Η κυριαρχία παραλυτικών ισορροπιών στα όργανα

5. Η απουσία ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου στη βάση

6. Η απαξίωση θεσμοθετημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων

7. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η απραξία των μελών

8. Η αδυναμία ώσμωσης με την κοινωνία

9. Η αμυντική στάση σε νέες ιδέες και ρεύματα σκέψης

10.Η δημιουργία διαχωριστικών γραμμών με την νεολαία

11.Η προώθηση συντεχνιακών αντιλήψεων στους μαζικούς χώρους

12.Η αντιπαράθεση μηχανισμών κι όχι ιδεών

Θα μπορούσαμε ν απαριθμήσουμε πολλές ακόμη παθογένειες της

συγκεκριμένης κομματικής δομής,αλλά στόχος μας είναι να ιχνηλατήσουμε

της νέες προκλήσεις κι όχι να παραμείνουμε στις διαπιστώσεις.

Η μεγάλη ανατροπή θα μπορούσε να γίνει στο ιδρυτικό μας συνέδριο,δίνοντας

ένα σαφές μήνυμα στην ελληνική κοινωνία,ότι κυοφορείται κάτι νέο και διαφορετικό,ότι η ρήξη με το παρελθόν είναι οριστική,κι αναζητούμε νέους

δρόμους, μαζί μ όλους τους πολίτες .

Το περίγραμμα της νέας οργανωτικής δομής,απαιτεί τα επόμενα στοιχεία:

- Να είναι προσαρμοσμένη στα νέα διοικητικά δεδομένα της χώρας

- Μια οργάνωση ανα Δήμο,και ανα Περιφέρεια.(μ εξαίρεση την Αττική και την Θες/νικη)

- Όλα τα μέλη, συμμετέχουν σε μια Δημοτική Οργάνωση και καταργούνται οι

Κλαδικές Οργανώσεις

- Οι δημοτικές Οργανώσεις εκλέγουν το συντονιστικό τους και σε συνδιάσκεψη

αναλογικα,αντιπροσωπευτικα,τους εκπρόσωπους τους στη Περιφ. Επιτροπή

- Οι εκπρόσωποι των Δήμων σ επίπεδο Νομαρχιακού Διαμερίσματος μπορούν

να συλλειτουργούν για τοπικά θέματα

- Δημιουργούνται Θεματικές Οργανώσεις που επεξεργάζονται τις επιμέρους πολιτικές (περιβάλλον ,εργατικά, αγροτικά, νεολαίας κλπ.)

- Στις Δημοτικός Οργανώσεις συμμετέχουν με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου

οι φίλοι και οι συνεργαζόμενοι του κόμματος.

- Οι νέοι συμμετέχουν στις Δημ Οργ.κι ασκούν εκεί τα καταστατικά τους

Δικαιώματα,ταυτόχρονα λειτουργεί ως ειδική θεματική οργάνωση η νεολαία.

για τις δίκες της επιμέρους επεξεργασίες κι εκλέγει τη Συντονιστική Επιτροπή της σε ανάλογα επίπεδα.

- Κάθε 2 χρόνια γίνονται διαδικασίες ανανέωσης των όργανων των Δημοτικών και

κατ επέκταση των Π.Ε

- Οι εκπρόσωποι των Δ.Ο στην Π.Ε. είναι ανακλητοί ,μετά την πάροδο ενός έτους αν το ζητήσει το 50% των μελών τους.

- Δίνεται δυνατότητα στις Π.Ε. να οργανώνουν ετήσια συνδιάσκεψη για την επεξεργασία της πολιτικής τους στα θέματα της αντίστοιχης Περιφέρειας η κι επιμέρους συνδιασκέψεις σε επίπεδο Νομαρχιακού Διαμερίσματος για ειδικά

τοπικά προβλήματα

- Οι Π.Ε εκλέγουν συντονιστικό γραφείο (με βασικές αρμοδιότητες : Μ.Μ.Ε,

Δημόσιες Σχέσεις,Οργανωτικό συντονισμό)

- Ανώτατο Σόμα αποφασιστικού χαρακτήρα είναι το Συνέδριο του Κόμματος,

που συγκαλείται κάθε 3 χρόνια ,κι επεξεργάζεται την στρατηγική του.

- Σε Ειδικές Περιφερειακές Προσυνεδριακες Συνδιασκέψεις,που αποτελούνται από τους εκλεγμένους αντιπρόσωπος των Δ.Ο, γίνεται απολογισμός των Π.Ε κι εκλέγεται ο αριθμός των μελών της Πανελλαδικής Πολιτικής Επιτροπής,που

αντιστοιχούν σε κάθε Περιφέρεια ανάλογα με τον πληθυσμό της.

(πχ η Αττική εκλέγει στις επιμέρους Περιφερειακές Συνδιασκέψεις συνολικά το

50% των μελών της Π.Π.Ε ,η Θες/νικη το 20% κ.ο.κ έτσι ώστε να διασφαλίζεται αναλογική εκπροσώπηση όλων των περιφερειών της χώρας,αλλά κι η ανάδειξη περιφερειακών στελεχών)

- Τα μέλη της Π.Π.Ε συμμετέχουν στις αντίστοιχες Περιφ. Επιτροπές.

- Η Π.Π.Ε στην πρώτη συνεδρίαση της, μετά από κάθε συνέδριο,εκλέγει τον

Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή (και πάλι αναλογικά)

Οι Θεματικές Οργανώσεις έχουν τις Συντονιστικές Επιτροπές τους ,για την

ρύθμιση της λειτουργίας και την υλοποίηση των επεξεργασιών τους

- Για μεγάλης βαρύτητας θέματα υπάρχει η διαδικασία του εσωτερικού δημοψηφίσματος,όπου οι φίλοι του κόμματος έχουν συμβουλευτική ψήφο.

- Θεσμοθετούνται οι θητείες στις δημόσιες θέσεις ,ώστε να υπάρχει ουσιαστική

ανανέωση του πολιτικού προσωπικού

Στην νέα μας αυτή προσπάθεια ,είναι αδήριτη ανάγκη να ξεφύγουμε από τα οργανωτικά στερεότυπα του παρελθόντος και καταθέσουμε μια άλλη πρόταση,

με Ρεαλισμό και Όραμα στην ελληνική κοινωνία.

Θέμα επικαιρότητας:
Δημιουργούμε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σύνολο: 100 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι