Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Ένας αναίμακτος πόλεμος με χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο

Νίκος Σκορίνης, iEidiseis, Δημοσιευμένο: 2021-10-08

skorinis

Το 2008 στην Ελλάδα υπήρχαν 858 χιλ. ΜμΕ, το 2014 (κυβέρνηση Σαμαρά) είχαν καταστραφεί 228 χιλιάδες κατεβάζοντας τον αριθμό τους στις 630 χιλ. Αποτέλεσμα να περάσουν στην ανεργία 900 χιλιάδες επί πλέον εργαζόμενοι.Το 2018 ( κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) είχαν επανέλθει στις 830χιλ. κι εξ αυτού 400 χιλιάδες εργαζόμενοι που είχαν χάσει την εργασία τους.

Το οικονομικό κραχ του 2010 και η πανδημία ανέδειξαν τα μεγάλα, χρόνια, κι άλυτα προβλήματα της χώρας τα οποία διαχρονικά έσπειραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Από το 1974 κι εδώ η οικονομική ανάπτυξη της χώρας κινήθηκε πάνω σε ένα οικονομικό μοντέλο , δομικά και διαρθρωτικά, ελλειμματικό και στρεβλό . Μεγάλη υστέρηση στην παραγωγική βάση της χώρας, υπερανάπτυξη στο εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Μονοκαλλιέργεια στο τουριστικό προϊόν μικρής εποχικής διάρκειας και διασποράς, το οποίο επίσης αγοράζει ή καταναλώνει μεγάλο ποσοστό εισαγομένων στην ίδια μας τη χώρα …

Αποτέλεσμα μεγάλη εξάρτηση, περίπου(70%)των αναγκών της σε εισαγωγές, μικρό ποσοστό εξαγωγών, διαχρονικά μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κλπ. Ο λόγος εξαγωγών εισαγωγών κινείται συνήθως στο 1/3 ..

Αυτό το αντιπαραγωγικό μοντέλο είναι φανερό πως είναι ευάλωτο σε κάθε είδος κρίσεις: Οικονομική , υγειονομική , γεωπολιτική κλπ.

Το ΑΕΠ της χώρας δημιουργείται κυρίως από την κατανάλωση και εξαιρετικά λιγότερο από την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξομειώνεται αντίστοιχα με το εκάστοτε μεγάλο ή μικρό επίπεδο της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και μεσαίων στρωμάτων της χώρας. Έτσι με τη δραματική συμπίεση που δέχτηκε η καταναλωτική ικανότητα των νοικοκυριών από το 2010 κι εδώ και φυσικά μαζί με τα ακραία μέτρα λιτότητας που επέβαλαν οι δανειστές -αντί επεκτατικά- στη κατακρήμνιση του ελληνικού ΑΕΠ. Από τα 241.990δις ευρώ το 2008 σε 177.349 δις το 2014 και στο έσχατο 165.830 δις του 2020. Αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος της χώρας να εκτοξευτεί στο δυσθεώρητο ύψος των 355 δισεκατομμυρίων ευρώ από 118,6 που ήταν το 1999!!!

Η απόκλιση του Κ.Κ. ΑΕΠ της Ελλάδας με τον μο της ΕΕ το 2000 ήταν 30% και στα χρόνια της κρίσης έφτασε στο 59 % ! Το χαμηλότερο στην ΕΕ πλην των χωρών του πρώην Σοβιετικού συνασπισμού.

Συνεπώς ένα ζητούμενο είναι η χώρα να έχει ικανοποιητικό ΑΕΠ, που στα χρόνια της κρίσης κατέρρευσε, το άλλο είναι αυτό να αναδιανέμεται δίκαια και άρα βιώσιμης προοπτικής.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

Η 27η Ιουνίου έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ ως επίσημη ημέρα των ΜμΕ . Αποτελούν το 90 % των επιχειρήσεων του Πλανήτη.

Σε αυτές εργάζεται το 60% με 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα.

Εισφέρουν περίπου το 50 % του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Το 2008 στην Ελλάδα υπήρχαν 858 χιλ. ΜμΕ, το 2014 (κυβέρνηση Σαμαρά) είχαν καταστραφεί 228 χιλιάδες κατεβάζοντας τον αριθμό τους στις 630 χιλ. Αποτέλεσμα να περάσουν στην ανεργία 900 χιλιάδες επί πλέον εργαζόμενοι.

Το 2018 ( κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) είχαν επανέλθει στις 830χιλ. κι εξ αυτού 400 χιλιάδες εργαζόμενοι που είχαν χάσει την εργασία τους.

Δραματική Συρρίκνωση της απασχόλησης έγινε στη περίοδο 2010-2017 στη μεταποίηση όπου χάθηκαν 445 χιλ. θέσεις εργασίας με τη δραματική συστολή της παραγωγικής βάσης της χώρας μειώνοντας δραματικά την μικρή ήδη παραγωγή ελληνικών προϊόντων.

Το 2018 και έως και τον Ιούνη του 2019 - κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 25% . (Ο PMI αυξανόταν συνεχώς στους 23 τελευταίους μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ).

Οι ΜμΕ της Ελλάδας αποτελούν το 98,2 % του συνόλου των επιχειρήσεων με μερίδιο απασχόλησης 88%,- (2 περίπου εκατομμύρια εργαζόμενοι , την ίδια στιγμή που οι μεγάλες απασχολούν μόνο 350 χιλ.) - Δίνουν το 64% της προστιθέμενης αξίας, μειώνουν τις οικονομικές , κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.

Σήμερα με την φιλική όπως αυτοδιαφημίζεται προς την επιχειρηματικότητα ΝΔ, τα στοιχεία αποκαλύπτουν:

- Ανασφάλεια επαγγελματικής επιβίωσης δηλώνει το 40% των ήδη υπαρχόντων επιχειρηματιών.

- Ο Φόβος επιχειρηματικής αποτυχίας των νέων επιχειρηματιών , 70% , είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως.

- Οι Γυναίκες που επιχειρούν, φτάνουν μόνο στο 7%. Ουραγός η Ελλάδα, ΜΟ στην ΕΕ 33%!

- Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι από τα χειρότερα της ΕΕ

- Η Χρόνια καθυστέρηση στην επίλυση αστικών κι εμπορικών υποθέσεων έχει πάρει μόνιμο χαρακτήρα.

- Μεγάλη υστέρηση στην ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Ο βαθμός εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μας, παρά την όποια αύξηση, (20%)υπολείπεται του μο της ΕΕ, ( 33%).

Συνέπεια όλων αυτών:

- Το Ποσοστό μακροχρόνιων ανέργων στο 70% είναι από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ.

- Η φτώχεια των εργαζομένων να βρίσκεται πάνω από τον ΜΟ της ΕΕ οι δε δαπάνες για στέγαση πάνω από 50% του μέσου μισθού των εργαζομένων είναι μακράν το υψηλότερο της ΕΕ εξ αιτίας της έλλειψης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής.

(Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την επιδότηση ενοικίου στ’ αδύναμα νοικοκυριά)

Κάτω από τα όρια φτώχειας ή στα όρια αυτής βρίσκεται περίπου το 32 % των Ελλήνων.

- οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης παραμένουν πολύ κάτω του μο από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

- Η φυγή νέων, υψηλής ειδίκευσης συνεχίζεται σε μία χώρα μεγάλης δημογραφικής γήρανσης.

- Η Ελλάδα παραμένει σταθερά με το 2ο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 13,5 % στην ΕΕ και αυτό προσωρινά, λόγω αναστολών και δεσμεύσεων περί μη απολύσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (Προγράμματα επιστρεπτέας προκαταβολής κλπ.…) Εφιαλτικό αποτύπωμα είναι τα τελευταία στοιχεία της Εργάνη όπου τον φετινό Αύγουστο , -ο μήνας με τη μεγαλύτερη προσφορά εργασίας κατ’ έτος – απολύθηκαν 9875 επί πλέον εργαζόμενοι σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 κι ενώ φέτος το τουριστικό προϊόν είχε αύξηση πάνω από 50%. Ακόμα και στον κλάδο της εστίασης τον ίδιο μήνα χάθηκαν 11. 216 θέσεις εργασίας, κλάδος που εξαρτάται σε μεγάλό βαθμό από το τουριστικό ρεύμα…. Ουσιαστικά έχουμε μία οικονομία κυριολεκτικά χτισμένη πάνω σε άμμο.

- Η ανεργία των νέων βρίσκεται σήμερα στο 30,5% , δεύτερη χειρότερη θέση στη ΕΕ.

- Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ αντρών και γυναικών, ξεπερνά τις 19 ποσοστιαίες μονάδες

- Στις χειρότερες θέσεις η Ελλάδα.

- στην εξασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας

- στην πρόσβαση για χρηματοδότηση

- τη μετατροπή της πράσινης μετάβασης σε ευκαιρία

Η Μμ επιχειρηματικότητα της χώρας μας χαρακτηρίζεται ως Επιχειρηματικότητα ανάγκης και όχι ευκαιρίας. Στην Ελλάδα το 10- 12 % των όσων νέων εισέρχονται στην επαγγελματική τους διαδρομή επιλέγουν να ανοίξουν μία επιχείρηση. Στην ευρωζώνη ο μ.ο είναι 5%!

Κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η έλλειψη προσφοράς εργασίας και χαμηλών αμοιβών . Συνήθως , ανοίγουν χωρίς σοβαρά επιχειρηματικά σχέδια βιωσιμότητας και σε υπερκορεσμένους κλάδους. Συνήθως σε υπηρεσίες και εμπόριο. Αποτέλεσμα, το 25% αυτών των νέων επιχειρήσεων να κλείνει στα δύο πρώτα χρόνια και το 50% στα 5 πρώτα χρόνια!

Το 37% έχει κάποια επιχειρηματικά σχέδια βιωσιμότητας!

Το 29% περίπου ανοίγει μία επιχείρηση για βιοποριστικούς λόγους αφού δεν βρίσκει εργασία.

Τη μεγαλύτερη φθορά υπέστησαν αυτά τα χρόνια οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 0-4 άτομα.

Για την ανάπτυξη 16% του 2ου τριμήνου που διαφημίζει η κυβέρνηση, εκτός που η σύγκριση γίνεται με το 2020, όπου τα πάντα σχεδόν ήταν κλειστά, τα στοιχεία δείχνουν πως οι υποανάπτυκτες χώρες και αναπτυσσόμενες, είτε έχουν χαμηλή ανάπτυξη είτε έχουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης ( συχνά ταυτίζονται). Έχουν δηλαδή μεγαλύτερα ποσοστά ανισότητας σε σχέση με τις ανεπτυγμένες … Πάντα βέβαια σε χώρες με συντηρητικές κυβερνήσεις ή ακραίες νεοφιλελεύθερες σαν αυτή του κυρίου Μητσοτάκη.

Οι αναφορές από τον κ. Μητσοτάκη και υπουργούς του, για τα «ζόμπι και μπαταχτζίδες» όπως κατονομάζει τους ΜμΕ, η αλήθεια είναι πως από τα 109 δις χρέη στη δημόσια διοίκηση, τα 87 δις τα οφείλουν 8,500, οφειλέτες. Εκ των οποίων 5.195 είναι νομικά πρόσωπα ! Με άλλα λόγια το μισό ΑΕΠ της χώρας το χρωστά το 0,2% των επιχειρηματιών που ο κ. Μητσοτάκης θαυμάζει τόσο πολύ. 10 δις ακόμα οφείλουν άλλα 30 χιλ . περίπου ΑΦΜ. Ενώ οι 700 χιλ. μικρομεσαίοι και τα υπόλοιπα 4εκ. φυσικά πρόσωπα οφειλέτες, μόνο τα 11 δις . Φυσικά το επιχείρημα πως πολλά από τα 87 δις είναι παλιές οφειλές από πεθαμένες μεγάλες επιχειρήσεις, δεν αλλάζει την ουσία. Τα μεγάλα κανόνια τα ρίχνουν οι μεγάλοι και όχι οι μικροί .

Όχι πως όλοι οι ΜμΕ είναι καλοί εργοδότες και δεν υπάρχει και φοροαποφυγή, αλλά η παραβατικότητα τους προέρχεται εν πολλοίς κάτω από το εχθρικό επιχειρηματικό καθεστώς που δραστηριοποιούνται .

Αυτές είναι οι ΑΒΥΣΑΛΕΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ που έθρεψαν και θρέφουν οι πολιτικές της ΝΔ και που αυξάνουν συνεχώς και δραματικά σε εκατοντάδες χιλιάδες τους πολίτες που εισέρχονται στη τεράστια γκρίζα ζώνη του πρεκαριάτου.

Η ΝΔ θέλει να εξαφανίσει ένα μεγάλο μέρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων επικαλούμενη διάφορα προσχήματα και εφαρμόζοντας το αντιδραστικό σχέδιο Πισσαρίδη. Ο πραγματικός στόχος είναι να μεταφερθεί ο όποιος τζίρος τους στους μεγάλους της αγοράς. Γι’ αυτό και η χρηματοδότηση τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη και με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναπτυξιακή τράπεζα, (εμείς την φτιάξαμε για τις ΜμΕ), στην οποία δίνει από το ταμείο Ανάκαμψης μόνο 500 εκ. ευρώ, ενώ στις τέσσερις συστημικές 12 δις, οι οποίες δίνουν μόνο στους εκλεκτούς πελάτες τους. Πιο χαρακτηριστικό είναι πως από τα 35 δις που πήραν οι τράπεζες το καλοκαίρι του 2020 με αρνητικό επιτόκιο (-0,5% ) με παρέμβαση της ΕκΤ για να δώσουν ρευστότητα στην αγορά, από τα 10 πρώτα δις, τα 5 δις πήγαν σε 5 επιχειρηματικούς ομίλους και τα υπόλοιπα 5 δις σε 20-30 χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις από τις 750 χιλ. Πως δηλαδή εμποδίζουν την ανάπτυξη και τις μεγάλες επενδύσεις όπως λένε αυτοί ; Ούτε σημαντικά κονδύλια απορροφούν, ούτε καταστροφικές καταπτώσεις επιφέρουν σε κανονικές συνθήκες της οικονομίας. Το ιδιωτικό χρέος των ΜμΕ εκτοξεύτηκε στα χρόνια των μνημονίων.

Μέσα σε όλα αυτά και η δραματική αύξηση όλων των μορφών ενέργειας, καθιστούν εφιαλτικό το μέλλον τόσο των ίδιων των ΜμΕ , όσο και των εργαζομένων. Η Ακρίβεια αυτών, ήδη οδηγεί σε τεράστια αύξηση των λειτουργικών εξόδων , στην αύξηση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, και συνεπακόλουθα στη δραστική μείωση της κατανάλωσης αλλά και των εξαγωγών.

Χιλιάδες ΜμΕ επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν την τεράστια αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος- από 46,5 ευρώ τη μεγαβατώρα πέρυσι-στα 200 ευρώ φέτος- κι ακόμα χειρότερα στο φυσικό αέριο , μα και στα υπόλοιπα καύσιμα. Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ!!!

Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ βλέπει εντελώς διαφορετικά τις ΜμΕ και την αναγκαιότητα τους , αλλά και τον δημιουργικό τρόπο ανασύνθεσή τους, ώστε να γίνουν πιο ισχυρές. Το ολιστικό σχέδιο δίκαιης βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης που παρουσιάσαμε μέσα από τα 16 περιφερειακά συνέδρια όταν είμαστε κυβέρνηση , τις πρόσφατες προγραμματικές μας θέσεις και την ειδική θεματική μας επεξεργασία «Επανεκκίνηση της οικονομίας»,-κοστολογημένη - την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, είναι οι βασικοί μας άξονες για μία άλλη δίκαιη και βιώσιμη οικονομία .

(Οι Τρεις κεντρικοί πυλώνες για την επανεκκίνηση της οικονομίας) :

Α) Διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στη περίοδο της πανδημίας.

Β) Τη χρηματοδότηση των ΜμΕ , για την αναγκαία ρευστότητα των ΜμΕ.

Αναγκαίο η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ να ενεργήσει ώστε το δημόσιο να έχει την κυρίαρχη συμμετοχή σε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και μαζί με την Αναπτυξιακή να αποτελέσουν το άρμα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας .

Γ)Σταθερό πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους -παλιού και νέου που δημιουργείται , χωρίς ημερομηνία λήξης , για όλες τις κατηγορίες οφειλετών και οφειλών. Τέτοιο που θα αποκλείει την κατάχρηση και θα σώζει αυτούς που πραγματικά έχουν πραγματική ανάγκη. Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της ΝΔ και ψήφιση νέου για τη δεύτερη ευκαιρία και την προστασία της πρώτης κατοικίας κλπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Την περίοδο 2010- 2020καταστράφηκαν περίπου 350 χιλιάδες ΜμΕ και το ίδιο διάστημα άνοιξαν σχεδόν 300 χιλιάδες . Αυτό με μία κατά προσέγγιση εκτίμηση σημαίνει πως βρέθηκαν άμεσα σε άλλη οικονομική διαστρωμάτωση 650 χιλιάδες άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την επιχειρηματικότητα . Μαζί με το οικογενειακό τους περιβάλλον επηρεάστηκαν- οικονομικά κοινωνικά - 2 εκατομμύρια περίπου πολίτες - χωρίς τους εργαζόμενους σε αυτές. Με απλά λόγια, αυτή η επιχειρηματική ρευστότητα , παγιωμένη δυστυχώς πλέον διαχρονικά στην Ελλάδα, μειώνει δραματικά τη θεωρεία ορισμένων, πως το στρώμα των ΜμΕ , ειδικά της Ελλάδας, διέπετε λες και με κάποιο πρωτόκολλο από πολιτικό συντηρητισμό. Πως αυτοί εκφράζονται από την πολιτική της ΝΔ και ακόμα πιο δεξιά.

Που κατατάσσονται πχ οι νέοι απόφοιτοι λυκείου και πτυχιούχοι που ανοίγουν μία επιχείρηση και σε δύο ή πέντε χρόνια την κλείνουν, σε ποσοστό 50 %;

Που κατατάσσονται οι 470 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι που καταστρέφονται ραγδαία και είναι στο στόχαστρο της ΝΔ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι αυτός που μπορεί να αμβλύνει τις όποιες δευτερεύουσες αντιθέσεις ανάμεσα στους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τα περισσότερα μεσαία στρώματα, τους νέους. Κύριος αντίπαλος τους είναι ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός και κοινός εχθρός τους είναι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη ο οποίος τους εξαπάτησε όσο ουδείς άλλος .

Επιτακτική λοιπόν ανάγκη, η δημιουργία μιας μεγάλης αριστερής -προοδευτικής πλειοψηφίας για την κοινωνική ευημερία και την πρόοδο της Ελλάδας.

ΥΓ: Το 2015 στις εθνικές εκλογές, από τους ελεύθερους επαγγελματίες ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ποσοστό 33,5 % και η ΝΔ 28,5%.

Το 2019:Ο ΣΥΡΙΖΑ 27,5% και η ΝΔ 44%!!! Η μεγάλη ΑΠΑΤΗ!

Κάθε χρόνο αυτοκτονούν από απόγνωση 25 με 50 μικρομεσαίοι της χώρας…

Θέματα επικαιρότητας: Μικρομεσαίες

Νίκος Γκιώνης

Παραγωγική προσέγγιση της μεσαίας τάξης

Νίκος Γκιώνης, 2022-02-15

Σε μια χώρα με μεγάλη επέκταση της ατομικής ιδιοκτησίας...

Περισσότερα
Νίκος Σκορίνης

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Ένας αναίμακτος πόλεμος με χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο

Νίκος Σκορίνης, 2021-10-08

Το 2008 στην Ελλάδα υπήρχαν 858 χιλ. ΜμΕ, το 2014 (κυβέρνηση Σαμαρά)...

Περισσότερα

Άρθρα/ Πολιτική

Σόσιαλ μίντια και φενάκες εν αφθονία

Παντελής Μπουκάλας, 2024-02-20

Από τον πλατωνικό «Φαίδρο» διδαχτήκαμε να είμαστε επιφυλακτικοί...

Γιατί υποχώρησε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα;

Παύλος Ελευθεριάδης, 2024-02-17

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου...

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Στροφή σε ένα νέο, υγιές παραγωγικό μοντέλο

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2024-02-15

Η κυβέρνηση της ΝΔ μετά τις εκλογές και το 41%, που το θεώρησε...

Δημοκρατική αφύπνιση

Λάμπρος Αθανάσιος Τσουκνίδας, 2024-02-11

Να που φτάσαμε να πρέπει να (ξανα)μάθουμε να κουβεντιάζουμε...

Γιώργος Σιακαντάρης

Μια συζήτηση: Αγαθούληδες ή πονηρούληδες;

Γιώργος Σιακαντάρης, 2024-02-11

Η προγραμματισμένη συζήτηση της Έφης Αχτσιόγλου, του Διονύση...

Εξωτερική πολιτική σε έναν απρόβλεπτο κόσμο

Λουκάς Τσούκαλης, 2024-02-10

Το παγκόσμιο οικοδόμημα στην εποχή της αμερικανικής παντοδυναμίας...

Ένας νέος αστερισμός;

Παύλος Τσίμας, 2024-02-10

Το βράδυ των εκλογών του 1981- αφηγείται ο Μίμης Ανδρουλάκης...

Πάνος Σκοτινιώτης

Ζητείται εναλλακτική

Πάνος Σκοτινιώτης, 2024-02-09

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 68 χρόνια από τις εκλογές...

Δημήτρης Χατζησωκράτης

120 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2024-02-09

Όλες οι δημοσκοπήσεις στο τέλος Ιανουαρίου καταγράφουν...

Τα τουρνικέ στο μουσείο της Μεταπολίτευσης

Αλέξης Παπαχελάς, 2024-02-04

Πριν από αρκετό καιρό, στην προηγούμενη θητεία του, ο πρωθυπουργός...

Αλήθειες και μύθοι για το πακέτο Μπλίνκεν

Βασίλης Νέδος, 2024-02-04

Δεν έχουν ακόμη συμπληρωθεί παρά λίγες ημέρες από τη στιγμή...

Συνταγή της καταστροφής

Σταύρος Αραχωβίτης, 2024-02-04

Αυτές τις μέρες οι αγρότες βρίσκονται σε ένα πρωτόγνωρο...

×
×