ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Νίκος Τσούκαλης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης

Οι θέσεις μας για το μεταναστευτικό ζήτημα στην Πάτρα

Δημοσιευμένο: 2010-10-07

Γενικά

Η πολιτική μας στο μεταναστευτικό αποσκοπεί στην ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με όρους ισοτιμίας, αποδοχής και σεβασμού των γλωσσικών και πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων στο πλαίσιο των αναγνωρισμένων ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου. Οι μετανάστες συνιστούν πλέον- όπως συμβαίνει προ πολλού σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης- δομικό στοιχείο της κοινωνίας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Απαιτείται λοιπόν ολοκληρωμένη χάραξη βιώσιμου σχεδίου, απόρροια σαφούς μεταναστευτικής πολιτικής με ρεαλιστικούς στόχους ώστε να διαφυλαχθούν τόσο τα δικαιώματα των μεταναστών με έμφαση στην αξιοπρέπειά τους αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, πέρα από την προφανή συμβολή των μεταναστών στον πολιτισμικό και κοινωνικό πλούτο της χώρας, η συμβολή τους στην οικονομία και στο κοινωνικό σύστημα είναι πολύ λιγότερο φανερή εξαιτίας της παράνομης μετανάστευσης και εργασίας. Αρκετές από τις εργασίες που εκτελούνται από παράνομους μετανάστες δύσκολα καθίστανται ορατές. Τέτοιες είναι οικιακοί βοηθοί, εργάτες γεωργίας, καθώς και παρέχοντες προσωπικές υπηρεσίες, που αποτελούν δραστηριότητες ιδιαίτερα ‘χρήσιμες’ και αποδεκτές στις τοπικές κοινωνίες μεταξύ των θετικών επιδράσεων στην ελληνική οικονομία, οι παράνομοι μετανάστες προσφέρουν αυξημένη κινητικότητα εργασίας και ευκαμψία μισθών και διευρύνουν τις στενές μισθολογικές διαφορές ανάμεσα σε ανειδίκευτη και ειδικευμένη εργασία. Επομένως τείνουν να αυξάνουν την οικονομική αποδοτικότητα, η οποία είναι αναγκαία στα πλαίσια του οικονομικού ανταγωνισμού και επίσης ότι γενικά η εργασία μεταναστών (νόμιμη και παράνομη) είναι συμπληρωματική και δεν υποκαθιστά αυτή των Ελλήνων. Επομένως η επίδραση της μεταναστευτικής απασχόλησης στην οικονομία φαίνεται γενικά θετική.

Η διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών χορήγησης ασύλου, προστασίας των ευπαθών ομάδων, κοινωνικής ένταξης είναι πολύπλοκη και απαιτεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σε πολλά επίπεδα. Στο εθνικό και το περιφερειακό- τοπικό.

Εθνικό επίπεδο

- Χορήγηση ασύλου: Συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια απαιτείται ανασυγκρότηση του συστήματος χορήγησης ασύλου με κύριο στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, το σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο μέσω της δημιουργίας Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου, που θα στελεχώνεται κυρίως από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα παίρνουν συνέντευξη από τον πρόσφυγα και θα εισηγούνται στην αρμόδια επιτροπή αν πρέπει να του χορηγηθεί άσυλο ή όχι. Ο ρόλος της Αστυνομίας θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην καταγραφή των αιτήσεων.

- Κατάργηση του Κανονισμού Δουβλίνου 2 και ακολούθως η έμπρακτη απόδειξη της κοινοτικής αλληλεγγύης ως προς τη διαχείριση του τεράστιου αριθμού των αλλοδαπών που εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν σθεναρά από την ελληνική κυβέρνηση.

- Βελτίωση των δομών υποδοχής των μεταναστών με γνώμονα το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, σε όλη την περιφέρεια

- Έχουμε επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας και συνακολούθως τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους τη δικαιούνται. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ, επικουρική προστασία δικαιούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη, δηλαδή θανατική ποινή ή εκτέλεση, βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση στη χώρα καταγωγής τους ή επίκειται σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Ταυτόχρονα, το άρθρο 25 του εν λόγω ΠΔ, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρή ανθρωπιστικοί λόγοι και η χώρα καταγωγής αδυνατεί να παραχωρήσει διαβατήριο. Οι εκατοντάδες Αφγανοί που διαμένουν στην Πάτρα και δεν δικαιούνται τη χορήγηση της προσφυγικής ιδιότητας καθώς δεν εμπίπτουν στον αυστηρό ορισμό της Συνθήκης της Γενεύης, αλλά δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν στη χώρα καταγωγής τους για λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 96/2008, θα έπρεπε να αποκτούν επικουρική προστασία και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Περιφερειακό-τοπικό επίπεδο

Απαιτείται ένα συνεκτικό σχέδιο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, με συγκεκριμένες δομές και ευέλικτες διαδικασίες

1. Άσυλο

- Δομές-υπηρεσίες. Θα πρέπει να δημιουργηθούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες χορήγησης ασύλου στην περιφέρεια, δομές φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο και αντίστοιχα των αναγνωρισμένων προσφύγων. Είμαστε υπέρ της δημιουργίας ανοιχτού κέντρου φιλοξενίας, που να πληροί τις βασικές υγειονομικές και άλλες συνθήκες, ως βασική υποδομή ενταγμένη στο συνολικό σχέδιο, σύμφωνα με τις προτάσεις διεθνών φορέων(Ύπατη αρμοστεία ΟΗΕ, Συνήγορος του Πολίτη) αλλά και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας.

Το πρόβλημα στην Πάτρα, έχει πάρει τραγικές διαστάσεις με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε άθλιες συνθήκες στο λιμάνι, χωρίς τροφή, ρεύμα και στέγη. Η αυθαίρετη κατεδάφιση του καταυλισμού προσφύγων της Πάτρας χωρίς την πρόβλεψη εναλλακτικών υποδομών παροχής υπηρεσιών, έχει επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων μεταναστών στη πόλη

- Θύματα Βασανιστηρίων

Είχαμε υποστηρίξει δράσεις, όπως το Ιατρικό κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, το οποίο αποτελούσε μέρος του Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (IRCT) και έκλεισε μετά από 20 χρόνια λειτουργίας, το 2009 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία αντίστοιχου κέντρου στην Πάτρα. Ενδεικτικά, μεταξύ των στόχων του θα είναι η λειτουργία σαν κέντρο αποκατάστασης προσώπων που έχουν υποστεί βασανιστήρια και των οικογενειών τους, η εκπαίδευση ελληνικού και αλλοδαπού θεραπευτικού προσωπικού και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, καθώς και η χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε θύματα βασανιστηρίων, κυρίως αιτούντων άσυλο, γεγονός που θα διευκόλυνε τις αρχές στην αναγνώριση των περιπτώσεων που συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι το 20% των αιτούντων άσυλο έχουν υποστεί κάθε είδους βασανισμών. Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν στόχους του ΙΚΑΘΒ. Δηλαδή υπάρχει η τεχνογνωσία για την επανίδρυση ενός τέτοιου φορέα. Τέτοιου είδους κέντρα είναι απαραίτητα σε μια χώρα όπου το σύστημα ασύλου και οι σχετικές διαδικασίες χωλαίνουν.

2. Βασικά κοινωνικά δικαιώματα για την ένταξη των μεταναστών:

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ατελέσφορη η διάκριση μεταξύ μεταναστών και λαθρομεταναστών. Εμείς επιδιώκουμε τη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στις δημόσιες υπηρεσίες, τη διευκόλυνση της απόκτησης της ιδιότητας του έλληνα πολίτη, τη διευκόλυνση της συνένωσης των οικογενειών στον τόπο που επιθυμούν αυτές οι ίδιες.

Όλοι όσοι κατοικούν σ’ αυτή τη χώρα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ν’ απολαμβάνουν το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης δωρεάν, σε όλες τις βαθμίδες. Η εγγραφή στο σχολείο δεν επιτρέπεται να απαιτεί άδεια παραμονής των γονέων. Τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν τη γλώσσα τους όπου αυτό είναι δυνατό στο σχολείο, διαφορετικά μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που επιδοτεί και εποπτεύει το κράτος με φορείς όπως τα πανεπιστήμια, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινότητες μεταναστών κ.α. Για το σκοπό αυτόν χρειάζεται να προσληφθούν εκπαιδευτικοί της εκάστοτε εθνικότητας.

- Δυστυχώς, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας της κεντρικής διοίκησης, το βάρος διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε τοπικό επίπεδο εναπόκειται στους τοπικού φορείς και κοινωνία. Εμείς απαιτούμε από την κεντρική διοίκηση τη διευκόλυνση της διαδικασίας αρωγής και κοινωνικής ένταξης. Από εκεί και πέρα προκειμένου για πρακτικά θέματα οι λύσεις αναγκαστικά θα βρεθούν σε τοπικό επίπεδο με τη συνδρομή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

Προτάσεις:

- Προγράμματα ελληνικών για ενήλικες με χρηματοδότηση και οργάνωση της πολιτείας και άλλων φορέων (Τ.Α., παν/μια, συνδικάτα κ.α). Σημειώνεται ότι βρίσκονται υπό διάλυση αυτές οι υποτυπώδεις κρατικές δομές για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, που αποτελεί απαραίτητο όρο της πολιτογράφησης.

- Προγράμματα ενημέρωσης των μεταναστών στις γλώσσες τους και στα ελληνικά, με ευθύνη των κρατικών και δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας ξενόγλωσσος σταθμός, κατ’ εικόνα του Διεθνούς Ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας, ο οποίος εξέπεμπε σε 16 γλώσσες και δυστυχώς έκλεισε το Σεπτέμβριο.

- Δημιουργία αξιόπιστου και εκτεταμένου δικτύου υπηρεσιών ενημέρωσης για μετανάστες: Πληροφορίες για εύρεση εργασίας, νομική βοήθεια, διευκόλυνση των μεταναστών στην έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών τους.

Θέματα επικαιρότητας: Μετανάστες, ιθαγένεια

Σκληρή για τους μετανάστες η Μέρκελ

Χριστίνα Πουλίδου, 2010-10-19

Στροφή στα ακροδεξιά παίρνει η Άγγελα Μέρκελ, όπως σχολιάζουν...

Περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Αυτό που έχει αποτύχει δεν είναι το πολυπολιτισμικό μοντέλο, αλλά οι πολιτικές που υποστηρίζει και ασκεί η κα Μέρκελ.

2010-10-17

Οι δηλώσεις της γερμανίδας καγκελαρίου κας Μέρκελ και του...

Περισσότερα

Γιατί η ανεκτικότητα υποχωρεί;

Κάκη Μπαλλή, 2010-10-17

Η Ευρώπη στρέφει αυτές τις μέρες το βλέμμα της με μια βουβή...

Περισσότερα

Οι εύκολες απαντήσεις των ξενόφοβων κομμάτων βρίσκουν ανταπόκριση

Ζαν Υβ Καμί, 2010-10-17

Ο Ζαν Υβ Καμί, ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών...

Περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Νίκος Τσούκαλης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης

2010-10-07

Η πολιτική μας στο μεταναστευτικό αποσκοπεί στην ένταξη...

Περισσότερα

Πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση φαινομένων βίας στον Άγιο Παντελεήμονα

2010-09-23

- Ποια μέτρα θα λάβει για την απογκετοποίηση της περιοχής...

Περισσότερα

Φώτης Κουβέλης: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει επί τέλους τις διατάξεις της Συνθήκης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού;

2010-09-01

Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε...

Περισσότερα
Γιώργος Παπασπυρόπουλος

Είναι παράλογο να ζητάμε ακόμα 200 ένσημα τον χρόνο από τους μετανάστες

Γιώργος Παπασπυρόπουλος, 2010-08-05

Η κρίση δεν το επιτρέπει - η παρουσία τους είναι απαραίτητη...

Περισσότερα

Ειδήσεις/ Ανακοινώσεις

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

2023-09-07

…Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, βρισκόμαστε δίπλα στον...

Αλέξης Τσίπρας

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο Ζάππειο Μέγαρο

Αλέξης Τσίπρας, 2023-06-29

Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες...

Συμβόλαιο για την Αλλαγή

Συμβόλαιο για την Αλλαγή

2023-05-03

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα...

150.000 λογαριασμοί στάλθηκαν

2022-05-15

Αλέξης Τσίπρας: Με ενότητα και συναίσθηση ευθύνης θα κάνουμε...

Οι μνήμες και τα μηνύματα παραμένουν επίκαιρα

2019-11-15

Τιμούμε στις 17 Νοέμβρη την εξέγερση των φοιτητών και του...

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας – Για την Ελλάδα των πολλών, Για την Ευρώπη των λαών

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας – Για την Ελλάδα των πολλών, Για την Ευρώπη των λαών

2019-04-21

26 του Μάη θα στείλουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο....

Προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ - ΔΗΜΑΡ

Προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ - ΔΗΜΑΡ

2019-04-07

Το κείμενο της προγραμματικής διακήρυξης ΣΥΡΙΖΑ- ΔΗΜΑΡ...

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

2019-04-06

Μετά την ομόφωνη εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της...

ΔΗΜΑΡ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΗΜΑΡ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

2019-02-14

Στη σημερινή ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση,...

Για μια νέα αρχή

Για μια νέα αρχή

2019-01-30

To 2019 είναι χρονιά πολλαπλών εκλογών.Τα πρώτα δείγματα για...

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

2018-10-13

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ η εισήγηση...

Δεν υπάρχει ακριβότερο κόσμημα από τη ζωή

Δεν υπάρχει ακριβότερο κόσμημα από τη ζωή

2018-09-24

Την Παρασκευή, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας συνέβη...

×
×