Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Υφυπουργός Υγείας- Τι κάναμε

Φωτεινή Σκοπούλη, Δημοσιευμένο: 2013-07-24

Απολογισμός θητείας ενός έτους στο Υπουργείο Υγείας από τη θέση της Υφυπουργού

Της Φωτεινής Ν Σκοπούλη

Καθηγήτριας Παθολογίας-Ανοσολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Υφυπουργού Υγείας (6/2012-6/2013)

 

Οι υποκειμενικοί όροι συμμετοχής μου.Ανέλαβα την ευθύνη της Υφυπουργού θεωρώντας ότι:

• κάτω από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις που συγκροτούσαν την τρικομματική κυβέρνηση θα είχαν ως διττό στόχο

α) τον εξορθολογισμό των δαπανών στην Υγεία και

β) την απόδοση των εξοικονομούμενων πόρων σε τομείς που δεν ήταν αναπτυγμένοι ή που χρειάζονταν ιδιαίτερη ενίσχυση.

• παρ’ όλη τη μείωση του ΑΕΠ άρα και του απόλυτου ποσού για τις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία, αν πραγματικά διατηρούσαμε το 5,9% του ΑΕΠ για τις δημόσιες δαπάνες Υγείας, με περιορισμό μόνο της σπατάλης, τα ποσά αυτά θα ήταν επαρκή για ένα λειτουργικό Σύστημα Υγείας που να ανταποκρίνεται στην ανάγκες της εποχής και του Ελληνικού πληθυσμού.

• οι τεχνικές παρεμβάσεις που λίγο ή πολύ ήταν προκαθορισμένες από τους δανειστές, θα συνέβαλαν καθοριστικά όχι μόνο σε δημοσιονομικά οφέλη, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργία του Συστήματος Υγείας εισάγοντας μεθοδολογίες καταπολέμησης νοσηρών νοοτροπιών που επιπολάζουν στο Σύστημα.

Η αντικειμενική κατάσταση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.Ο Ελληνικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από σχετικά καλή υγεία και όχι απο βαριά ή εκτεταμένη νοσηρότητα. Στους παράγοντες που συμβάλουν καθοριστικά στην θετική κατάσταση αυτή, φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνοναι κυρίως οι κλιματολογικές, διατροφικές και πολιτισμικές συνθήκες και το - έως πρότινος - ικανοποιητικό κοινωνικό και βιοτικό επίπεδο, και λιγότερο το υπάρχον Σύστημα Υγείας.

Η προσεκτική ανάλυση διαθέσιμων δεδομένων οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία υποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν πολλοί παράμετροι στο ισχύον Σύστημα ενισχύοντας την προαγωγή, την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και μειώνοντας τις υπεράριθμες και δαπανηρές νοσοκομιακές μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Πολύ περισσότερο, όταν εκτεταμένες ιατροοικονομικές μελέτες δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις για την προαγωγή και διατήρηση της Υγείας έχουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή οφέλους πρός κόστος, συγκρινόμενες με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης της νοσηρότητας.Μια αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα είναι ο υπερβολικός αριθμός των γιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό. Σημαντικό μέρος του σχετικού κύκλου εργασιών δεν αφορά στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, αλλά στην επιβίωση των γιατρών.

Αποτέλεσμα: υπέρογκη και άσκοπη φαρμακευτική αγωγή και πληθώρα ανωφελών διαγνωστικών εξετάσεων που επιβαρύνουν ουσιαστικά τίς δημόσιες και τις ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία.Το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις των παρεμβάσεωνΛαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω πραγματικότητα θεωρούσα οτι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα τις παρακάτω παραδοχές:

1. Η ανακατανομή των δαπανών να μην αποτελεί ευκαιρία για περικοπή τους.

Σαφώς η φαρμακευτική δαπάνη πρέπει από το 2,6% του ΑΕΠ να μειωθεί περ΄που στο 1% (στα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης κυμαίνεται από 0,8-1,4%). (Βλ. Σχετικό άρθρο μου στον “Αγγελιοφόρο της Θεσσαλονίκης”).

Τα 2,5 δις ευρώ περίπου, που εξοικονομούνται από αυτό τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, οφείλουν να ανακατανεμηθούν σε άλλους τομείς του συστήματος Υγείας και όχι να κλείνουν άλλες δημοσιονομικές τρύπες.

2. Η ορθολογική ανακατανομή των δημόσιων δαπανών να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και μέτρα που αποδεδειγμένα αποδίδουν.

Π.χ. το 5% των συνολικών δημόσιων δαπανών για την Υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το χρειάζεται ο τομέας της Ψυχικής Υγείας με προοδευτικά μεγαλύτερη κατανομή στην κοινοτική φροντίδα σε σχέση με τη νοσοκομειακή. Ο τομέας της Δημόσιας Υγείας οφείλει να μπορεί να χειρίζεται τουλάχιστον το 3% των δημόσιων δαπανών για την Υγεία.

3. Kατά τη διάρκεια αυτών των ριζικών αλλαγών κάτω από τις πολύ στενές δημοσιονομικές συνθήκες να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των πολιτών αλλά και να προλαμβάνονται οι νέες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της μείωσης του βιοτικού επιπέδου, της ανεργίας, αλλά και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από αυτές τις δημοσιονομικές πολιτικές.

Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί ο εμβολιασμός, έναντι των κοινών λοιμωδών νοσημάτων, όλου του παιδικού πληθυσμού ανεξάρτητα από την ασφαλιστική του κάλυψη. Επίσης είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες να τρώμε ποιοτικά, ώστε να μειώσουμε την παιδική παχυσαρκία και την ανάπτυξη νοσημάτων φθοράς. Οι προσιτές τιμές στα δικά μας ελληνικά προϊόντα και η επάνοδος στο ελληνικό διατροφικό πρότυπο μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην εξασφάλιση των παραμέτρων για την προάσπιση της υγείας.

4. Η πολιτική της Υγείας αφορά όλες τις πολιτικές (οικονομική, περιβαλλοντική κ.α).

Η λήψη οποιωνδήποτε πολιτικών ή δημοσιονομικών μέτρων, οφείλει να εξετάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν άμεσα ή μακροχρόνια στην υγεία των πολιτών. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό τόσο από τους πολιτικούς, όσο και από τους πολίτες. Η αναλυτική και έντιμη ενημέρωση για τους στόχους, τις διαδικασίες, και τα αποτελέσματα αφορούν όλους.

Οι αντιδράσεις

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου υπήρξε ένα σαφώς περιοριστικό κλίμα που χαρακτηρίζονταν από τις επιλεκτικά περιορισμένες αρμοδιότητες μου και την μη ειλικρινή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υποθργείου.Παρά ταύτα, η στάση μου ήταν στάση συνεργασίας τονίζοντας ότι οφείλουμε από κοινού να εφαρμόσουμε τις ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της Υγείας, αλλαγές που έπρεπε να είχαν εφαρμοσθεί από ετών και τις οποίες ούτως ή άλλως η ΔΗΜΑΡ είχε εξαγγείλει και προεκλογικά.

Το κύριο ενδιαφέρον όμως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου συγκεντρώνονταν στο πρόσκαιρο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αντιδρώντας σε οποιαδήποτε διαρθρωτική αλλαγή, μετακυλίοντας τη δαπάνη στους ασθενείς ενώ παράλληλα ευνοούνταν ομάδες συμβαλλομένων με αποτέλεσμα η φαρμακευτική δαπάνη να μειωθεί εικονικά και ο ΕΟΠΥ να έχει υπέρογκο έλλειμμα από την τεχνητή αύξηση των διαγνωστικών και την μη ορθολογική κοστολόγηση και εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων.

Η συμπεριφορά αυτή χαρακτήριζε πολλές από τις επιμέρους κινήσεις και παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα: καθυστερήσεις έγκρισης προκήρυξης κεντρικών διαγωνισμών για αντιδραστήρια ελέγχου του αίματος, παρεμβάσεις για αναβολή ελέγχου ΝΠΙΔ για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, έγκριση ΕΣΠΑ ημετέρων με αντικείμενα που ουδεμία σχέση έχουν με την δυνατότητα εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου στις συγκεκριμένες συνθήκες και αποκλεισμό άλλων οι οποίοι είχαν με εχέγγυα για κάλυψη ουσιαστικών αναγκών κ.ο.κ.Η πολιτική συμπεριφορά δεν καθορίσθηκε από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην ηγεσία του Υπουργείου. Ηταν σαφές ότι ήταν μια πολιτική που εξέφραζε τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Αν μελετήσει κάποιος το νομικό πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Υγείας θα αναγνωρίσει πλήθος θυλάκων κάλυψης συμφερόντων και αντιδεοντολικών νομιμοποιήσεων.

Η πολιτική αυτή στην καθημερινή έκφρασή της είχε επιπρόσθετα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απέναντί μου όπως:

• Αποκλεισμό γραφείων που παραδοσιακά ανήκαν στην χρήση του Υφυπουργού.

• Άρνηση μετακίνησης υπαλλήλων στο γραφείο της Υφυπουργού.

• Κάλυψη οικονομικών αιτημάτων φορέων που επόπτευα χωρίς καμία ενημέρωση

• Δημιουργία επιτροπών που ήταν στην αρμοδιότητά μου χωρίς ενημέρωση

• Μη αποδοχή των προτάσεων μου επι του προϋπολογισμού και στη συνέχεια ανακοινώσεις ότι ενισχύεται ο τάδε φορέας γιατί αναγνωρίζεται το έργο του κλπ

• Αποκλεισμός από οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαχειριστική αρχή

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες μου και το πλαίσιο στόχων που από την αρχή έθεσα, επιχειρήθηκαν τα παρακάτω:


Οι παρεμβάσεις στην ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στόχοι

1. Εναρμόνιση λειτουργίας συστήματος αιμοδοσίας σύμφωνα με κοινοτική νομοθεσία

2. Εξορθολογισμός λειτουργίας συστήματος Αιμοδοσίας

3. Μείωση κόστους ελέγχου ασφάλειας και μεταφοράς του Αίματος

4. Διασφάλιση επάρκειας αίματος και ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίαςΕνέργειες/

Αποτελέσματα

1. Μεταφορά της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του «Δρακοπουλείου κέντρου Αιμοδοσίας» (παλαιά δομή που δεν εξασφάλιζε στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας) στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς.

2. Δωρεάν κάλυψη με αντιδραστήρια για το σύνολο του μοριακού ελέγχου του αίματος ως προς τον ιό του Δ. Νείλου(Β45ΜΘ-Η4Η)του 2012. Η αντίστοιχη δαπάνη το 2011 ανέρχονταν σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

3. Κεντρικοί διαγωνισμοί γενικού μοριακού ελέγχου του αίματος με πολύ χαμηλότερο κόστος (ενδεικτική τιμή 20 ευρώ ανά μονάδα αίματος έναντι 40 ευρώ του προηγούμενου) (Β4Μ1Θ-Α7Δ & ΓΠ. οικ. 20623/22.2.2013)

4. Κεντρικός διαγωνισμός για μεταφορά αίματος με πολύ χαμηλότερο κόστος (Ιούνιος 2013)

5. Ενέργειες και νομοθετικές προτάσεις για προσαρμογή στην οδηγία της Ε.Ε. ως προς τη λειτουργία της Αιμοδοσίας. Συγκεντροποίηση της Αιμοδοσίας με σχέδιο μείωσης των κέντρων αίματος από εννέα (9) σε τέσσερα (4).

6. Συγκεντροποίηση ορολογικού ελέγχου αίματος. Η νομοθετική ρύθμιση 5 μήνες μετά την πρότασή μας έχει πρόσφατα υποβληθεί σε διαβούλευση (βλ. συνημμένο Σχέδιο Νόμου)

7. Νομοθετική ρύθμιση για απόδοση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στο ΕΚΕΑ γιατί η εργασία τους είναι ίδια με αυτή των αντίστοιχων εργαζόμενων στις αιμοδοσίες των νοσοκομείων. Απερρίφθη με παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών. (βλ. συνημμενο Σχέδιο Νόμου)

8. Απόδοση της αρμοδιότητας διαχείρισης του αίματος στο ΕΚΕΑ (Υ4γ/οικ.92006/24.9.2012 & Υ4γ/οικ. 1286/26.10.2012)

9. Ενέργειες για κοστολόγηση ελέγχου αίματος από Κ.Ε.Σ.Υ, προκειμένου οι ιδιωτικές κλινικές να πληρώνουν το κράτος για τον έλεγχο αυτό και να υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα. Διαπιστώθηκε πλήρης αδυναμία από το ΚΕΣΥ λόγω της «στελεχιακής του ανεπάρκειας». Προτάθηκε να κοστολογηθεί ενδεικτικά με την αντίστοιχη τιμή αγοράς που γίνεται από την Ελβετία και αντιστοιχεί στο 1/3 του κόστους προετοιμασίας του αίματος στην Ελλάδα.

10. Ενέργειες για τη διασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς ασκών αίματος με την «Olympic Air»

11. Προώθηση της πολιτικής της δωρεάς οργάνων και της πρόληψης των επιπτώσεων λόγω υφιστάμενων αλλεργιών στο φοιτητικό πληθυσμό με την ενσωμάτωση αντίστοιχων εθελοντικών δηλώσεων στις ακαδημαϊκές ταυτότητες των πεδίων «Δωρητής Οργάνων» και «Αλλεργίες». Στις 274.243 φοιτητές (στοιχεία 1 Νοεμβρίου 2012) έχουν δηλώσει έστω και μια αλλεργία οι 13.634 (5% του συνόλου) και 8.569 έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να σταλούν τα στοιχεία τους στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (3,1%).

12. Προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας με εκδηλώσεις σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ, τον Πανελλήνιο σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών, την ΕΡΤ και ιδιώτες χορηγούς.

13. Προώθηση της ανάπτυξης εθνικού δικτύου εθελοντών αιμοδοτών διαθέσιμου σε όλες τις αιμοδοσίες της χώρας με την χρησιμοποίηση κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΚΕΑ και την ΕΔΕΤ του Υπουργείου Παιδείας.Για την εξοικονόμηση χρημάτων από την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων έχει δημοσιευθεί σχετικό άρθρο μου στον ημερήσιο τύπο της περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στόχοι

1. Προαγωγή υγείας παιδιού (καθολικός εμβολιασμός, προαγωγή μητρικού θηλασμού)

2. Προβλήματα δημόσιας Υγείας που χρίζουν επείγουσας αντιμετώπισης (φυματίωση, φυλακισμένοι HIV οροθετικοί, HIV οροθετικοί ΧΕΝ, μεταδιδόμενα νοσήματα στους πρόσφυγες, αντίσταση στα αντιβιοτικά-νοσοκομειακές λοιμώξεις, αιθαλομίχλη)

3. Τροποποίηση Υγειονομικής Διάταξης 39α/2-4-20124. Προαγωγή υγείας και προφύλαξη από χρόνια νοσήματα στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής διατροφής

Ενέργειες/Αποτελέσματα

1. Ενέργειες για τον δωρεάν βασικό τακτικό εμβολιασμό παιδιών οικογενειών με αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης:

 

 • Αξιοποίηση του100% του προϋπολογισμού του 2012 και έγκαιρη αγορά και διάθεση των απαραίτητων εμβολίων στην περιφέρεια ανάλογα με τις ανάγκες
 • Εξασφάλιση ποσού 500.000€ και εγγύηση για άλλο ι.οοο.οοο€ από το Υπουργείο Οικονομικών για το 2013 μόνο μετά από παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο
 • Καταγραφή δομών και ανθρώπινου δυναμικού και ενεργοποίηση δικτύου διάθεσης των εμβολίων και έλεγχος διενέργειας εμβολιασμών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Δημιουργία ομάδας εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (ΔΥ 1δ/οικ 24907/08-04-13, ΑΔΑ: ΒΕΑΥΘ-ΥΚ8) με στόχους:
 1. Τον προσδιορισμό νομικού πλαισίου για τα εμβολιαστικά κέντρα
 2. Τον καθορισμό ελαχίστων προδιαγραφών για τα εμβολιαστικά κέντρα
 3. Το συντονισμό της λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων
 • Κατάργηση παράβολου 5 ευρώ για εμβολιασμούς παιδιών στα εμβολιαστικά κέντρα

2. Ανοιχτή πρόταση για πρόσκληση στο ΕΣΠΑ για την προαγωγή της υγείας του παιδιού: μητρικό θηλασμό, εμβολιασμό παιδιών. Δεν ελήφθη υπ’ όψη

3. Αίτημα χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για την ανάπτυξη συστήματος εθνικής καταγραφής εμβολιασμών. (Απερρίφθη, ενώ εγκρίθηκαν άλλα προγράμματα που υποβλήθηκαν από άλλους φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ με αντικείμενο «έλεγχος βαρηκοΐας στην παιδική ηλικία»).

4. Συνάντηση με τον Γάλλο Πρέσβη και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur (ΕΙΠ) με σκοπό την ενίσχυση του Ινστιτούτου (25-01-2013). Ακολούθησε αναφορά, του προέδρου της Γαλλίας Francois Oland, στην ενίσχυση του ΕΙΠ, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και τον Μάιο συνάντηση της Γενικής Διευθύντριας του Ινστιτούτου Pasteur και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΥ με πρωτοβουλία της Γαλλικής πρεσβείας με αντικείμενο κοινές δράσεις για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα5. ΕΣΠΑ «Αλκυόνη» για την προώθηση του μητρικού θηλασμού (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού). Εγκρίθηκε μετά απο έντονες παρεμβάσεις στη διαχειριστική Αρχή)

6. Σύσταση και λειτουργία επιτελικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής αντοχής (ΔΥ 1δ/οικ.30674/29-03-13, ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΘ-ΙΔΜ)

7. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για αλλαγή της Υγειονομικής Διάταξης Γ.Υ. 39α/2.4.2012 για τις «ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων» και απόφαση για κατάργηση της ως άνω υγειονομικής διάταξης (ΔΥ 1δ/οικ.27708/20-3-13, ΑΔΑ: ΒΕΔ8Θ-Τ97)

8. Κατάργηση της υγιειονομικής διάταξης 39α (ΦΕΚ 1085/30-04-13, Γ.Π.οικ.39728)

9. Σε συνεργασία με το European Center for Disease Control (ECDC) επιχειρήθηκε συνεργική δράση των εμπλεκόμενων φορέων ΝΠΙΔ, ΜΚΥΟ, Δήμου Αθηναίων νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων αναφοράς, με συντονιστή τη Διεύθυνση Υγιεινής και εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης στους χρήστες IV ουσιών. ΓΔΔΥ Α.Π: 60603/20-06-13, ΑΔΑ:ΒΕΖΖΘ-Λ1Β

10. Ενεργητικός έλεγχος για φυματίωση σε κέντρα υποδοχής μεταναστών (Συνεργασία με ΕΚΕΠΥ), σε ΧΕΝ συνεργασία με ΟΚΑΝΑ), στις φυλακές (συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε αστέγους (συνεργασία με την ΜΚΥΟ «Γιατροί χωρίς Σύνορα». Ενέργειες για τροποποίηση έργου του Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Ε., ενταγμένο στο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΣΠΑ, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να εξυπηρετούνται ανασφάλιστοι, άστεγοι, πρόσφυγες στον έλεγχο για φυματίωση.

11. Ανάπτυξη προγράμματος πλήρους προληπτικού ελέγχου, εμβολιασμών και αντιμετώπισης των μεταναστών στα κέντρα φύλαξης. Την εφαρμογή έχει αναλάβει το ΕΚΕΠΥ, που έχει χρηματοδοτηθεί για αυτό το σκοπό, από Ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

12. Δημιουργία Στρατηγικού σχεδίου για την Προώθηση της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής ως παράγοντα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων και της πρωτογενούς ανάπτυξης της χώρας :

 

 • Σχέδιο δράσης και συνεργασιώνo Συναντήσεις με τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης (Αθ. Τσαυτάρη, 14/11/2012), Τουρισμού (Ο. Κεφαλογιάννη, 4/3/2013), Ανάπτυξης (Κο Χατζηδάκη ο8/04/13) τους Υφυπουργούς Δικαιοσύνης (Κ. Καραγκούνη, 28/2/2013), Παιδείας (Κο Παπαθεοδώρου11/10/2013) και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (Β. Μάγκλαρη, 09/11/2013) για τη σύναψη συνεργασιών σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος
 • Έναρξη συνεργασίας με το Χαροκόπειο και τη ΜΚΟ “Οργάνωση Γη“o Προετοιμασία εκδήλωσης και έρευνα για συμμετοχή σχετικών φορέων για τη καθιέρωση «Ημέρας Ελληνικής Διατροφής»o Διερεύνηση της αγοράς σχετικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία της στρατηγικής και έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα Χορηγίας (ΣΕΒΤ, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού κτλ),
 • Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού σχετικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία της στρατηγικής. (Με το από 30.11.12 έγγραφο από τη Δ/νση Δημ. Υγιεινής προς τη Δ/νση Οικονομικού-Αίτημα για μεταφορά πίστωσης)o Πρόταση για πρόσκληση ΕΣΠΑ με θέμα Προώθηση ελληνικής διατροφής, (υγεία-πολιτισμός-ανάπτυξη)Για την υποστήριξη του εγχειρήματος δημοσιεύθηκε άρθρο στην εφημερίδα «το Βήμα».

 

13. Για το φαινόμενο της αιθαλομίχλης πάρθηκε δημόσια θέση ώστε να ληφθούν μέτρα με άμεσο στόχο, το πετρέλαιο θέρμανσης να μην είναι, λόγω υπερβολικής τιμής, μη επιλέξιμο μέσο για οικιακή θέρμανση και συστάθηκε σχετική επιτροπή με τη συμμετοχή επιστημόνων και φορέων.

 

Οι παρεμβάσεις στην ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 

Στόχοι

• Επαρκής λειτουργία υπαρχουσών νοσοκομειακών μονάδων και παράλληλα συρρίκνωση των μονάδων στα αμιγή ψυχιατρικά νοσηλευτήρια

• Μετατροπή των ψυχιατρικών νοσοκομείων σε γενικά νοσοκομεία χαμηλής έντασης

• Χρηματοδότηση των κοινοτικών δομών που ανήκουν σε ΜΚΟ (κάλυψη των αναγκών λόγω της βίαιης μείωσης στο 50% από την προηγούμενη κυβέρνηση και εξορθολογισμός της κοστολόγησης)

• Κατανομή και ανάπτυξη των κοινοτικών δομών με πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια και όχι με επιχειρηματικά

• Ενίσχυση της τομεοποίησης

• Ανάπτυξη παιδιατρικών μονάδων Ψυχικής ΥγείαςΕνέργειες/

Αποτελέσματα

1. Αναζήτηση συναίνεσης για μεταφορά συγκεκριμένων κλινικών από το ΨΝΑ στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων

 

2. Συζήτηση για μετατροπή του Μποδοσάκιου συγκροτήματος στο ΨΝΑ σε χώρο νοσηλείας χρονίως πασχόντων με ποινικά αδικήματα

3. Κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που αποδίδονται από τις ΜΚΟ με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων και το είδος των δομών ΚΥΑ ΦΕΚ 1426/12-06-13 Αρ.Υ5β/Γ.Π.οικ.566675, ΥΑ ΦΕΚ 1426/12-06-13 Αρ.Υ5β/Γ.Π.οικ.56669 και όχι με βάση τους προϋπολογισμούς, ώστε να εξορθολογιστούν οι δαπάνες και να υπάρχει κίνητρο για κάλυψη των αναγκών και αμοιβή σε αντικειμενικότερη βάση.

4. Αξιοποίηση 100.000.000 € από ΕΣΠΑ για την κάλυψη των δαπανών των προσφερόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε συμφωνία με την ΕΕ (Σύμφωνο Ador-Λυκουρέντζου) με συγκεκριμένο οδικό χάρτη .

5. Εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των δομών ψυχικής Υγείας, τομεακών επιτροπών και Διεύθυνσης ψυχικής Υγείας

6. Χρηματοδότηση των τομεακών επιτροπών με το 1% των δαπανών για την Ψυχική Υγεία. (Βλ. Σχέδιο νόμου – έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση)

7. Ενίσχυση των τομεακών επιτροπών με εκπροσώπους των ασθενών και των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών. (Βλ. Σχέδιο νόμου – έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση)

8. Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό τομέα. ΦΕΚ 1591/21-06-13 Υ5β/Γ.Π.οικ.61060Οι παρεμβάσεις στο ΝΠΙΔ ΚΕΕΛΠΝΟ

Προβλήματα

1. Ανεπαρκής υλοποίηση έργου

2. Αναντιστοιχία προσφερόμενου έργου με δαπάνες

3. Άρνηση καταχώρησης στοιχείων, πάνω στα οποία πρέπει να βασίζεται η πολιτική και οι συνεργασίες για την αντιμετώπιση χρόνιων και οξέων προβλημάτων δημόσιας Υγείας

4. Άρνηση απάντησης σε κοινοβουλευτικό έλεγχο

5. Αδυναμία εποπτείας λόγω κάλυψης οικονομικών αιτημάτων από τον Υπουργό

Παρεμβάσεις

1. Αιτήθηκα ελέγχου του ΚΕΕΛΠΝΟ από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.Μόλις άρχισε ο έλεγχος, παρενέβη ο Υπουργός και ματαιώθηκε

.2. Αιτήθηκα ελέγχου της διαχείρισης των οικονομικών του ΚΕΕΛΠΝΟ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Πιθανόν ο έλεγχος να έχει αρχίσει.

3Έστειλα, στον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, αιτιολογημένο αίτημα ώστε να αλλάξει το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ και ο Διοικητικός Διευθυντής με παράλληλη πρόταση αλλαγής του νομικού πλαισίου που πρέπει να διέπει ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο .Πάρθηκε απόφαση να αλλάξει το ΔΣ.Προτάθηκε νέο ΔΣ με αξιοκρατικά κριτήρια.Δεν έγινε δυνατή η αλλαγή λόγω αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ.

 

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Οι δρόμοι των συναγωνιστών της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ξανασυναντιώνται

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Πού είναι ο κόσμος;

Μιχάλης Μητσός

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

×