Η θέση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για το δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20/07/2010

Έγκαιρα είχαμε τονίσει ότι τα κόμματα που αντιπαρατίθενται στο συντηρητικό κατεστημένο του Δήμου Θεσσαλονίκης πρέπει να υπερβούν τη στάση καταγραφής και να ανταποκριθούν στο χρόνιο αίτημα για αλλαγή που εκφράζεται από πολίτες ευρέως κοινωνικοπολιτικού φάσματος. Αυτό δε θα ήταν ούτε δυνατόν αλλά ούτε και επιθυμητό να προκύψει ως μια συμφωνία κορυφής των κομμάτων . Ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος ήταν τα κόμματα να δώσουν χώρο στις Δημοτικές Κινήσεις, ώστε αυτές να αναζητήσουν τις μέγιστες δυνατές συγκλίσεις για τη συγκρότηση μιας αυτοδιοικητικής συνισταμένης – ψηφοδελτίου νίκης. Ο αυτοδιοικητικός χώρος είναι το πεδίο όπου κατεξοχήν μπορούν να διαμορφώνονται συνεργασίες και η αυτόνομη παρέμβαση των πολιτών να διαδραματίσει σημαντικό και εξαιρετικά χρήσιμο ρόλο.

Στο διάλογο που διεξήχθη , οι Δημοτικές Κινήσεις που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσαν ότι δεν μπορούν να δεσμευθούν, γιατί τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβουν τα κόμματά τους. Περιορίστηκαν έτσι καθοριστικά οι δυνατότητες να υπάρξει μια ολοκληρωμένη λύση για την κοινή κάθοδο.

Τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχουν ακόμη τα περιθώρια τα κόμματα να δώσουν χώρο στην κοινωνία των πολιτών και στα αυτοδιοικητικά υποκείμενα ώστε τελικά να σταθεί δυνατή η ενιαία έκφραση; Όλα δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο, εμείς βεβαίως θα το ευχόμασταν. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα κριθούμε από τη συμβολή μας στο καίριο αίτημα των πολιτών για αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου.

Όμως είναι αναγκαίο να προχωρήσει η συμπαράταξη όλων όσοι πιστεύουν στη ανάγκη συγκρότησης μιας εναλλακτικής προοδευτικής αυτοδιοικητικής πλειοψηφίας που θα αλλάξει σελίδα στο Δήμο και θα ανοίξει ένα νέο δρόμο για τη Θεσσαλονίκη.

Αυτή η συμπαράταξη για να γίνει δυνατή πρέπει να υπάρξουν :

• Διαδικασία αυτοδιοικητικής επανεκκίνησης με τη συμμετοχή των Δημοτικών Κινήσεων και κινήσεων πολιτών που μπορούν να προχωρήσουν μαζί , χωρίς να περιμένουν κομματικές αποφάσεις

• Συσσωμάτωση όσων κατακτήθηκαν μέσα από τη διαδικασία διαλόγου που επιχειρήθηκε και αφορούν στο πρόγραμμα για την πόλη αλλά και στην αντίληψη για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος.

• Επιλογή προσώπου που θα δεσμεύεται στην υπέρβαση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου και στην καθιέρωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας που θα καθιερώνει μια συλλογική ηγεσία και ουσιαστικές συμμετοχικές διαδικασίες για τους πολίτες.

Η Δημοκρατική Αριστερά σε συνέλευση των μελών της που θα διεξαχθεί αμέσως μετά τον δεκαπενταύγουστο θα αποφασίσει την οριστική στήριξη που θα παράσχει υπό την οπτική του βαθμού ανταπόκρισης των Δημοτικών Κινήσεων στα προαναφερόμενα κριτήρια και των προγραμματικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν για μια ουσιαστική αλλαγή στο Δήμο .

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

Θέμα

Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Σύνολο καταγραφών: 186

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι