Στον Πύργο με τον Μ. Παρακευόπουλο

Η Δημοκρατική Αριστερά για τις δημοτικές εκλογές στον Πύργο

15/09/2010

Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, γίνονται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας σε ένα νέο περιβάλλον. Η δική μας αριστερά, η δημοκρατική και ανανεωτική αριστερά είχε πάντα ως πολιτικό και στρατηγικό στόχο για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση τους δύο βαθμούς, αρθρωμένους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αιρετή περιφέρεια και δήμους ανταγωνιστικούς στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Από αυτήν την άποψη η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι οι εκλογές στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση παρέχουν την ευκαιρία ώστε να αναδειχθούν εναλλακτικές πολιτικές προοδευτικού χαρακτήρα που θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τις συνέπειες της κρίσης, θα βοηθούν τις ασθενέστερες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες και θα ενισχύουν ένα πλαίσιο δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών. Θεωρεί δηλαδή ότι οι εκλογές αυτές οφείλουν να έχουν κυρίως αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και όχι να αποτελέσουν πεδίο αντιπαράθεσης για το μνημόνιο και για την κυβερνητική πολιτική συνολικά.

Είναι γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στη δίνη μίας έντονης κρίσης αξιών, αξιοπιστίας, εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση και πολιτικού προσανατολισμού που οφείλεται τόσο στην άρνηση της κεντρικής διοίκησης να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές αλλαγές για την ενίσχυση του θεσμού, όσο και στην αδυναμία της ίδιας της αυτοδιοίκησης να διατυπώσει σαφές πολιτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της αυτονομίας της, οικονομικά και διοικητικά. Με την έννοια αυτή η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τμήμα της κρίσης του συνολικού πολιτικού συστήματος.

Η Δημοκρατική Αριστερά πιστεύει ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για ουσιαστική παρέμβαση είτε με αυτόνομους συνδυασμούς είτε με τη συμπόρευση, σε τοπικό επίπεδο, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου. Με αυτές τις δυνάμεις, που κατά περίπτωση μπορεί να εκφράζονται κομματικά από τους Οικολόγους-Πράσινους, τον ΣΥΝ και το ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε συμμαχίες που θα θέτουν τα βασικά ιδεολογικά και προγραμματικά προτάγματα της σύγχρονης αριστεράς: τον αριστερό ευρωπαϊσμό και τις διαρθρωτικές αλλαγές για την μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος, την ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με τους χώρους λήψης των αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, την δημιουργία νέων θεσμών συμμετοχής, την ανάπτυξη πολιτικών αντιμετώπισης της διαφθοράς και της καθιέρωσης νέων θεσμών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.

***

Με βάση το ανωτέρω γενικό πολιτικό πλαίσιο και την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στον διευρυμένο δήμο Πύργου, όπως αυτός καθορίστηκε από το σχέδιο «Καλλικράτης», τα μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς αποφάσισαν τη συνεργασία του κόμματος με τον συνδυασμό «Νέα Πορεία» του Μάκη Παρασκευόπουλου, στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει: α) Συγκεκριμένους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς στόχους και β) Ένα πρόγραμμα ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης, που θα υπερβαίνει λάθη, αστοχίες και παραλείψεις της προηγούμενης περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και της δημόσιας διαβούλευσης σε όλες τις αποφάσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο πρώτο, οι βασικοί στόχοι που θέτει η Δημοκρατική Αριστερά για την αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι: α) Απάντηση στην κρίση με πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα και αναδιανομής του εισοδήματος, β) Δημοκρατική αναγέννηση, συμμετοχή του πολίτη στην λήψη των αποφάσεων, γ) Αποκατάσταση της αξιοπιστίας, διαφάνεια, διαβούλευση, αντικειμενικότητα και δέσμευση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και δ) Ολοκληρωμένη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με κεντρικά σημεία την προστασία του δημόσιου χώρου, την ανάπτυξη νέων οικολογικών προτύπων και μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στο δεύτερο, υπενθυμίζουμε ότι η πριν από τέσσερα χρόνια ανατροπή του αναξιόπιστου, διεφθαρμένου και αυταρχικού δημοτικού καθεστώτος επιτεύχθηκε χάρη στο σχηματισμό μιας ευρείας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας, που κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών και μετατράπηκε σε πλειοψηφικό ρεύμα ανάμεσα στην τοπική κοινωνία. Σημειώνουμε επίσης ότι το πρόταγμα εκείνων των εκλογών ήταν αφ’ ενός η διαφάνεια, η ισονομία και η δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και αφ’ ετέρου η υλοποίηση ενός προγράμματος που θα συντελούσε στην τοπική ανάπτυξη, θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής και θα αντιμετώπιζε τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρά τα θετικά βήματα που σημειώθηκαν, πολλές από τις προσδοκίες των πολιτών δεν βρήκαν την ανταπόκριση που θα έπρεπε από τη δημοτική αρχή. Αναγνωρίζουμε τα εμπόδια που προβλήθηκαν στο έργο της από παλαιά και νέα προβλήματα, όπως ήταν η υπερχρέωση του δήμου, οι πυρκαγιές, η οικονομική κρίση κλπ. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε άλλα, τα οποία όφειλε να έχει παρακάμψει, όπως οι έριδες στον εσωκομματικό καμβά ενός από τα κόμματα που τη στήριζαν ή η έλλειψη αποφασιστικότητας σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Επίσης επισημαίνουμε ότι δεν προωθήθηκαν οι συμμετοχικοί θεσμοί για το άνοιγμα του δήμου σε όλη την τοπική κοινωνία και δεν αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για μείζονα ζητήματα τοπικής ή ευρύτερης σπουδαιότητας, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η επαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων που επέφεραν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 κλπ.

Θεωρούμε ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να επισημανθούν από τη δημοτική αρχή και να αντιμετωπιστούν με τη συμπαράταξη των δημιουργικών δυνάμεων του δήμου Πύργου. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, όπου ξεπροβάλουν πάλι τα παλαιά και καταδικασμένα φαντάσματα, ενδεδυμένα τον μανδύα της «ανανέωσης», η κοινωνία και οι πολίτες δεν έχουν παρά να πάρουν μαζικά, δυναμικά και αποφασιστικά μέρος στις εκλογές, να συνδιαμορφώσουν ένα προγραμματικό πλαίσιο αρχών και δράσεων, που θα καταστήσει τον δήμο Πύργου πρωτοποριακό πολιτικό, κοινωνικό και διοικητικό κύτταρο δημοκρατίας, ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Η απόφαση της Δημοκρατικής Αριστεράς να συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές συνεργαζόμενη με την παράταξη «Νέα Πορεία» του Μάκη Παρασκευόπουλου, είναι πράξη ευθύνης.

Κομματική Οργάνωση Πύργου

της Δημοκρατικής Αριστεράς

Θέμα

Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Σύνολο καταγραφών: 186

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι