Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ανακαλέσει την de facto κατάργηση των θεσμών της ΠΔΣ και της ενισχυτικής διδασκαλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

11/09/2010

Ο Τομέας Παιδείας της Δημοκρατικής Αριστεράς είχε επισημάνει έγκαιρα (19/8) με ανακοίνωσή του την ανάγκη ενίσχυσης και γενίκευσης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τονίζαμε ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η αναβάθμιση και επέκτασή τους μπορεί να αποτελέσει έμπρακτη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ν’ ανακουφίσει οικονομικά εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, τα οποία εκτός των άλλων υπόκεινται σε κοινωνικούς και εθνοτικούς αποκλεισμούς. Υπογραμμίζαμε επίσης τη σημασία τους ως θεσμών που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση του κοινωνικού κύρους του δημόσιου σχολείου και να ελαφρύνουν το άχθος της παραπαιδείας, φροντιστηριακής και ιδιαιτέρων μαθημάτων, που καθιστά ευφημισμό το συνταγματικό δικαίωμα της δωρεάν παιδείας.

Αντί αυτών το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στην de facto κατάργηση των θεσμών της ΠΔΣ και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Η απόφαση αυτή ακυρώνει την επιτυχή λειτουργία τους σ’ ένα μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και επιβαρύνει ιδιαίτερα τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα με πρόσθετες δαπάνες, στις οποίες σε συνθήκες κρίσης είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν μπορούν να ανταποκριθούν. Η απόφαση αυτή βάλλει ευθέως εναντίον του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ανακαλέσει αυτή την απόφαση και να εγγυηθεί την άμεση και απρόσκοπτη έναρξη και λειτουργία των ενισχυτικών προγραμμάτων του Δημόσιου Σχολείου με αξιοκρατικές διαδικασίες και έλεγχο που θα αποτρέψουν τα εκφυλιστικά περιστατικά, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις τραυμάτισαν την αξιοπιστία τους.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι