Θέμα: Εκκλησία -Κράτος - Σελίδα: 7

H πολιτική, οι αξίες και η «λαϊκή ψυχή»

Ο κόσμος ξέρει ότι οι εστίες των σκανδάλων ανήκουν παραδοσιακά στη Δεξιά.

Γιάννης Βούλγαρης, Τα Νέα, 12/02/2005


H «ηθική - θεσμική κρίση» που ξέσπασε στην Eκκλησία και τη Δικαιοσύνη ενεργοποίησε για άλλη μια φορά τη διχοστασία του Nεοέλληνα προς τις εξουσίες. Ο πηγαίος λαϊκός αντικληρικαλισμός στο φόρτε του, υποσκέλισε προσωρινά τη χρησιμοθηρική, φολκλορική ή αυθεντική θρησκευτικότητα
Σύνολο καταγραφών: 73

Θέμα

Εκκλησία -Κράτος

Σύνολο καταγραφών: 73

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι