Η χρησιμότητα μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας της ΕΕ

Hoyer Werner, Τα Νέα, 11/11/2020

Με εθνικιστικές τάσεις που εμφανίζονται σήμερα σε όλο τον κόσμο, η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Από την προώθηση του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως τον μετριασμό των ασθενειών και της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο παράδειγμα μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μια αναπτυξιακή τράπεζα όλης της ΕΕ θα είχε άμεσο, σημαντικό και αποδοτικό αποτέλεσμα. Βάζοντας τους υπουργούς Εθνικής Ανάπτυξης του μπλοκ στη θέση του οδηγού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα υπουργεία Οικονομικών έχουν συνολική εποπτεία, το νέο θεσμικό όργανο θα έφερε μια συντονισμένη, διαφανή και ευρωπαϊκή προσέγγιση στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που μέχρι στιγμής λείπει.

Αυτό το νέο θεσμικό όργανο δεν θα αντικαταστήσει τη συμμετοχή της Ευρώπης σε άλλες παγκόσμιες τράπεζες, ούτε θα αποδυνάμωνε τους ισχυρούς εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς. Αντίθετα, ο ρόλος της θα ήταν να δώσει στην ΕΕ ισχυρότερη φωνή σε ζητήματα όπου τα κράτη μέλη μοιράζονται μια κοινή φιλοδοξία, σε ό,τι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, όπως η υποστήριξη της κοινωνικής ανθεκτικότητας σε ευάλωτες χώρες και η προώθηση της δράσης για το κλίμα.

Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τον πλούτο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών αναπτυξιακών ικανοτήτων, όλες οι εθνικές τράπεζες και οργανισμοί ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν την επιλογή να συμμετάσχουν στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα της ΕΕ - χωρίς, φυσικά, να χάσουν την αυτονομία τους, τις εθνικές τους εντολές ή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ. Αυτό θα καταστήσει τελικά δυνατή τη σύνδεση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο και θα εξασφαλίσει μια διαφανή κατανομή καθηκόντων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται από την αναπτυξιακή τράπεζα της ΕΕ και τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ταχείας διαδικασίας έγκρισης συνυπολογιζομένου και του επιμερισμού των κινδύνων. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά τον αντίκτυπο του προγράμματος - χωρίς να απαιτήσει πρόσθετους πόρους - μειώνοντας τη γραφειοκρατία για όσους συμμετέχουν στη διάθεση αυτών των πόρων. Η ΕΕ πρέπει να καθορίσει μια νέα πορεία για ανάπτυξη και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της στον κόσμο. Η ιστορία, οι αρχές και οι φιλοδοξίες μας δεν απαιτούν τίποτα λιγότερο.

Θέμα επικαιρότητας:
ΕΥΡΩΠΗ

Σύνολο: 57 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι