ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, ΦΑΝΗ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝ

25/02/2009

Η Ανανεωτική Αριστερά με τον ευρωπαϊσμό, ως συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς της, αγωνίζεται για την προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, η οποία σήμερα, υπό τις συνθήκες της παρούσας πολυεπίπεδης διεθνούς κρίσης, αποτελεί τη ρεαλιστικότερη προοδευτική διέξοδο προς μια νέα δημοκρατική παγκόσμια αρχιτεκτονική.

Το ιδιαίτερα σημαντικό αλλά ελάχιστο πλέον βήμα του κοινού νομίσματος, πρέπει να το διαδεχθούν τα άλματα της ουσιαστικής κοινής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, της κοινής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής με τα αντίστοιχα μέσα για την εφαρμογή της και της υιοθέτησης ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα προωθεί την πολιτική ενοποίηση κατοχυρώνοντας το δημοκρατικό, κοινωνικό και οικολογικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποψηφιότητά μας στο εσωκομματικό δημοψήφισμα για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΝ αποβλέπει στην ενίσχυση αυτών των αντιλήψεων στο κόμμα μας και στην κοινωνία. Για τους ίδιους λόγους θεωρούμε ότι η υποψηφιότητα του επιτυχημένου και εν ενεργεία ευρωβουλευτή Δ. Παπαδημούλη πρέπει να αποτελέσει την πρώτη επιλογή των μελών του Συνασπισμού.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι