Ενισχύστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ.

22/12/2010

Ένα από τα πλέον ανορθολογικά συστήματα που λειτούργησαν και λειτουργούν στη χώρα μας και ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, είναι αυτό των ΜΜΜ. Η πολυδιάσπαση των φορέων που ασχολούνται με το ίδιο έργο και η αδυναμία συνεννόησης για τον εντελώς αναγκαίο συντονισμό τους, η ανορθολογική τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι άστοχες αναπτυξιακές επιλογές, η αδυναμία είσπραξης ακόμη και του εισιτηρίου, η επιβάρυνση από επιλογές τρίτων που μειώνουν τις εισπράξεις, η έλλειψη και κυρίως η αδυναμία εφαρμογής ενός στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου όπου θα ενταχθούν όλα τα ΜΜΜ του λεκανοπεδίου, είναι κάποιες από τις κραυγαλέες και διαχρονικές αδυναμίες ενός τόσο κρίσιμου για τη λειτουργία της πόλης συστήματος.

Σε όλη την Ευρώπη η λογική που διέπει τη λειτουργία των ΜΜΜ είναι ότι αυτά επιδοτούνται από τα κράτη σε ένα ποσοστό της τάξης του 50% επί των συνολικών δαπανών τους και το υπόλοιπο 50% προέρχεται από τις εισπράξεις τους (εισιτήρια και διαφημίσεις, κυρίως). Στο λεκανοπέδιο το ετήσιο κόστος των ΜΜΜ ανέρχεται σε 750 εκ ευρώ περίπου και οι εισπράξεις μόλις φτάνουν τα 180 εκ. ευρώ (δηλαδή λιγότερο από το ¼. Η μεγαλύτερη διαφυγή οφείλεται στον πλημμελή έλεγχο της καταβολής εισιτηρίου, στη μη απόδοση από άλλους φορείς της επιβαλλόμενης συνεισφοράς τους σε θέματα μειωμένου εισιτηρίου (από τα Υπουργεία Άμυνας και Παιδείας, κυρίως), αλλά και στον ανορθολογικό τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Η καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου χαιρετίστηκε από όλους τους φορείς που ασχολούνται με τα θέματα της δημόσιας μετακίνησης, όπως και η προβλεπόμενη ενοποίηση όλων των φορέων που κατακερματισμένου συστήματος μεταφορών του λεκανοπεδίου.

Στη σημερινή κρίση, η ενίσχυση της δημόσιας μετακίνησης είναι αναγκαία όχι μόνον για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και με όρους «επιχειρησιακούς», λόγω της αυξημένης ζήτησης. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρει το ρόλο της η δημόσια συγκοινωνία, αυτόν δηλαδή, που έχει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στις περισσότερες μεγαλουπόλεις του κόσμου.

Προτείνουμε:

- Επανασχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής με βάση μια λογική χρηματοδότησης του συστήματος που θα τείνει στο 50-50. Αυτό προϋποθέτει εξορθολογισμό της λειτουργίας όλου του συστήματος, γενναία αναδιοργάνωση όλων των μηχανισμών ελέγχου, απόδοση στο σύστημα των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και κυρίως καλές, ασφαλείς, αξιοπρεπείς και γρήγορες μετακινήσεις.

- Συντονισμό όλων των ΜΜΜ, υπό ενιαία διοίκηση, σε ένα σύστημα απόλυτης προτεραιότητας στις μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο

- Μείωση της τιμής της κάρτας, ώστε να στραφούν περισσότεροι χρήστες στη μόνιμη χρήση των ΜΜΜ.

- Διατήρηση του ενιαίου εισιτηρίου με αλλαγή μέσου μετακίνησης. Θετικά κίνητρα για τη χρήση ΜΜΜ έναντι του ΙΧ.

- Δημιουργία ενός σχεδίου γρήγορης ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς και ειδικά του τραμ.

- Όχι στην πριμοδότηση της αγοράς ΙΧ αλλά μόνον στην ανανέωση του στόλου με όρους αποκλειστικά περιβαλλοντικούς.

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δική τους ευθύνη και συμβολή στην ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου των ΜΜΜ στη λειτουργία μιας σύγχρονης πόλης.

Κάνουμε έκκληση για επιλογή μορφών πάλης που δεν θα ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό, αλλά αλληλέγγυα με αυτό θα πιέσουν την κυβέρνηση για την ενίσχυση του συστήματος της δημόσιας μετακίνησης, στη λογική της αειφορίας και της βιωσιμότητας.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι