Η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει δημόσιος πυλώνας σταθερότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Ασημίνα Ξηροτύρη, 27/06/2014

Η ΔΕΗ αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είναι κερδοφόρα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τις επόμενες γενιές και εξυπηρετεί με σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία το δημόσιο συμφέρον και τους Έλληνες καταναλωτές.

Ο διαχωρισμός της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας με τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ προς πώληση τους ιδιώτες δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους καταναλωτές ούτε και τον ανταγωνισμό αφού δεν αποδεικνύεται, το αντίθετο μάλλον, από την υπάρχουσα εμπειρία ότι μειώνονται με τέτοιες πρακτικές οι τιμές του ρεύματος. Ούτε βέβαια ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου με τις μεγάλες ευπαθείς ομάδες πολιτών και στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου με την εκτεταμένη νησιώτικη χώρα, το εθνικό κοίτασμα λιγνίτη και τα πολύτιμα υδροηλεκτρικά έργα πολλαπλού σκοπού. Το πλήρες κείμενο του άρθρου έχει ως εξής:

Η Δημοκρατική Αριστερά εξαρχής στα θέματα των αποκρατικοποιήσεων, και στην τρικομματική κυβέρνηση, έθεσε το θέμα ότι αυτές δεν πρέπει να γίνονται για δημοσιονομικούς και μόνο λόγους, αλλά πρέπει να εντάσσονται και να υπηρετούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα για τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας: ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), Ενέργειας (ΔΕΗ, δίκτυα) και των μεγάλων λιμένων (ΟΛΠ, ΟΛΘ κ.λπ.), καταψήφισε το σχετικό άρθρο για τη μεταφορά όλου του πακέτου των μετοχών των Οργανισμών αυτών στο ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση τους.

Επέμεινε στη δημιουργία Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών και κατεξοχήν επέμεινε στη διατήρηση των δικτύων τους υπό δημόσιο έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτό, για τα θέματα της ιδιωτικοποίησης-πώλησης των δικτύων της ΔΕΗ (του ΑΔΜΗΕ) όπως και για το σχέδιο διαμελισμού της ΔΕΗ κατήγγειλε ότι έλαβε γνώση ως εταίρος στην κυβέρνηση μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με την Τρόικα. Και ανέδειξε το ζήτημα αυτό, όπως και τη διαφωνία της με τον εν λόγω σχεδιασμό, μεταξύ των βασικών λόγων της αποχώρησής της από την Κυβέρνηση.

Στη συνέχεια, καταψήφισε το Νομοσχέδιο πώλησης δικτύων ενέργειας –του ΑΔΜΗΕ-, αναφέροντας μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υιοθετήσει (ή εφαρμόσει) την πλήρη ιδιωτικοποίηση -πώληση- των δικτύων της ενέργειας.

Όσον αφορά το μείζον θέμα του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση με τη μορφή του κατεπείγοντος στο 1ο θερινό τμήμα της Βουλής για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ και την πώληση αυτής σε ιδιώτες (βάση απόφασης που είχε ληφθεί πριν ένα χρόνο από το Υπουργικό συμβούλιο της δικομματικής Κυβέρνησης), θεωρούμε ότι αυτός ο διαμελισμός της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας, η οποία παρέχει το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους καταναλωτές, αλλά εξυπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας, ούτε και τον ανταγωνισμό αφού δεν αποδεικνύεται, το αντίθετο μάλλον, από την υπάρχουσα εμπειρία ότι μειώνονται με τέτοιες πρακτικές οι τιμές του ρεύματος. Ούτε βέβαια εξυπηρετεί την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας αφού αυτή έχει γίνει ήδη από μία σειρά νόμων και οι ιδιώτες ενώ έχουν πάρει άδειες ακόμη και για την εκμετάλλευση ορυχείων δεν επενδύουν, περιμένοντας ίσως να πάρουν μισοτιμής τις μονάδες της ΔΕΗ;

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε το βασικότερο, ότι η όλη διαδικασία διαμελισμού της ΔΕΗ δεν ανταποκρίνεται και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου, όπως: μεγάλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής στήριξης στην περίοδο της κρίσης, η αναγκαία δημόσια υποστήριξη και τιμολογιακή πολιτική για την ηλεκτροδότηση της εκτεταμένης νησιωτικής χώρας, η μεγάλη εξάρτηση της παραγωγής ΗΕ από το εθνικό κοίτασμα του λιγνίτη, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, που δικαιούνται τα ανταποδοτικά οφέλη. Και το κρισιμότερο τα πολύτιμα υδροηλεκτρικά έργα τα οποία όμως είναι πολλαπλού σκοπού (ΗΕ, ύδρευση, άρδευση, κλπ) και είναι απαραίτητο για λόγους περιβαλλοντικούς και βιώσιμης ανάπτυξης να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.

Όσον αφορά τον τρόπο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στον ευρωπαϊκό χώρο, ως προς το θέμα αυτό λίγες χώρες (Ιταλία) έχουν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο της απελευθέρωσης για τους Δημόσιους Οργανισμούς τους ή επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ γενικότερα διαπιστώνεται η τάση επιστροφής των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας υπό δημόσιο έλεγχο.

Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στο σκεπτικό της υπό έκδοση απόφασης του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία .

Τέλος, όσον αφορά την ίδια τη δημόσια επιχείρηση, τον όμιλο της ΔΕΗ:

Αυτή παρά τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας και πολύ περισσότερο ότι κλήθηκε επί τρία χρόνια να παράξει υπηρεσίες φορολογικού μηχανισμού του κράτους με το λεγόμενο , έχει περιορίσει πλέον του 35% τα έξοδα της λειτουργίας της (κυρίως τη μισθοδοσία) και σήμερα είναι κερδοφόρος επιχείρηση και από τις πρώτες σε αξία μετοχών επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματηστήριο.

Και το σημαντικότερο ότι πριν από δύο μήνες, οι θετικές προοπτικές της ΔΕΗ για την ανάπτυξή της και την συμβολή της στην εθνική οικονομία επιβεβαιώθηκαν από την αναβάθμιση της επιχείρησης από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poors κατά τρεις (3) βαθμούς. Μια σημαντική αναβάθμιση που αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια που κατέβαλε η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες της μεγαλύτερης κρίσης, εξασφαλίζοντας τα δάνειά της για το επιχειρησιακά της προγράμματα και επιτυγχάνοντας πρόσφατη σύναψη δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Γερμανική KfW.

Πριν από ένα μήνα μάλιστα κατάφερε με σημαντική επιτυχία η ΔΕΗ την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 700 εκατ. ευρώ, που υπερκαλύφθηκε 6 φορές από τις αγορές.

Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ότι η ΔΕΗ παραμένει πυλώνας σταθερότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είναι κερδοφόρα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως το επιχειρησιακό πρόγραμμα για νέες μονάδες, όπως αυτή τη μεγάλη της Πτολεμαΐδας προϋπολογισμού 1,3 δις, όσο σχεδόν υπολογίζεται και αν επιτευχθεί να πουληθεί η Μικρή ΔΕΗ (αν ποτέ βέβαια θα μπορούσε να αποτιμηθεί το οικονομικό μέγεθος από την εκποίηση της μεγαλύτερης στρατηγικής για τη χώρα επιχείρησης), και κατ’ επέκταση εξυπηρετεί με σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία το δημόσιο συμφέρον και τους Έλληνες καταναλωτές.

Θέμα επικαιρότητας:
Ενέργεια

Σύνολο: 15 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι