Να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα

Γιώργος Σταθάκης, Συνέντευξη στον Γ.Αγουρίδη, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2021-03-28

Γιώργος Σταθάκης
Γιώργος Σταθάκης

«Η πολιτική στήριξης της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να συνεχιστεί και μετά την πανδημία»

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης την επόμενη ημέρα της πανδημίας, αναφέρει στην «Α» ο πρώην υπουργός και συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Γιώργος Σταθάκης, παρατηρώντας πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. προσβλέπει σε μια εκκαθάριση της οικονομίας χάριν μιας ανάπτυξης τύπου δεκαετίας του ʼ90.

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι πρέπει να υπάρξουν ισχυρά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στους κλάδους που έχουν θιγεί για όσο χρειαστεί, ενώ προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια σύγκρουση στην Ευρώπη σε σχέση με το χρέος που δημιουργήθηκε στην πανδημία και θα αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους από την ΕΚΤ και το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ακόμη επισημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί πολύ ισχυρή βάση, προσθέτοντας πως η μάχη με τη σημερινή κυβέρνηση τείνει να γίνει μάχη ιδεών και πολιτικής, κάτι το οποίο είναι κρίσιμο.

Ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέσα στο επόμενο διάστημα ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση;

Το βασικότερο είναι ότι η πολιτική στήριξης της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να συνεχιστεί και μετά την πανδημία, μέχρις ότου η οικονομία επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα.

Το δεύτερο είναι η στόχευση. Η κρίση είχε άνισες επιπτώσεις, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, έθιξε με μεγαλύτερη ένταση τις οικονομίες που στηρίζονται στον τουρισμό, και, φυσικά, στο εσωτερικό κάθε οικονομίας είχε άνισες επιπτώσεις σε κάθε τομέα, με μεγαλύτερη ζημιά στον τουρισμό, την εστίαση, το εμπόριο και τις μεταφορές. Το ταμείο ανάκαμψης επιχειρεί να θεραπεύσει το πρώτο πρόβλημα, με πιο γενναιόδωρη χρηματοδότηση των οικονομιών του Νότου. Τα εθνικά προγράμματα καλούνται να θεραπεύσουν το δεύτερο.

Όμως και στη μία και την άλλη περίπτωση, εμπλέκονται με την αντιμετώπιση των βαθύτερων προβλημάτων κάθε οικονομίας και με την αναγκαιότητα που επιβάλλει η πράσινη μετάβαση και η κρίση του κοινωνικού κράτους, κυρίως του συστήματος Υγείας.

Συνεπώς τα μέτρα της επόμενης μέρας καλούνται να απαντήσουν ταυτόχρονα σε μία στρατηγική με πολλούς στόχους. Το ταμείο ανάκαμψης δίνει έμφαση στην πράσινη μετάβαση και το κοινωνικό κράτος. Εμείς καλούμαστε να προσθέσουμε την παραγωγική και τεχνολογική ενίσχυση της οικονομίας. Αλλά ταυτόχρονα να αναμετρηθούμε με τα αρνητικά κληροδοτήματα του καχεκτικού τραπεζικού συστήματος και του συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους.

Και ταυτόχρονα έχουμε μια κυβέρνηση που προσβλέπει σε μια εκκαθάριση της οικονομίας χάριν μιας ανάπτυξης τύπου δεκαετίας του ʼ90, με ευέλικτη εργασία, μειωμένο κοινωνικό κράτος, συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μερική ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και των συντάξεων.

Άρα η πολιτική είναι τριπλή. Ισχυρά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στους κλάδους που έχουν θιγεί για όσο χρειαστεί, διαχείριση των προβλημάτων του χθες που είναι εμπόδια στην ανάκαμψη και αλλαγές που θα ενισχύσουν την στροφή της οικονομίας σε πράσινη, παραγωγική και τεχνολογική κατεύθυνση.

Είναι πασιφανές πως έχει πληγεί βαθιά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας σε μια σειρά από κλάδους. Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση ώστε να μη βιώσουμε και πανδημία λουκέτων;

Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις είναι δύο κατηγοριών. Αυτές που θίχτηκαν λιγότερο και είχαν πρόσβαση σε δημόσια προγράμματα και τράπεζες λόγω βιωσιμότητας και με κάποιο τρόπο διαχειρίζονται την κατάσταση. Και οι πιο οριακές, που είναι αποκλεισμένες και από τα δυο. Ο κίνδυνος λουκέτων είναι στη δεύτερη κατηγορία. Σε κάθε κατηγορία ανήκουν περίπου 400.000 επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση είναι να υπάρξει η στήριξη των επιχειρήσεων με βάση τον τζίρο και την αποσχόληση, με πόρους και χρηματοδότηση εκτός του τραπεζικού συστήματος, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα ή από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δεύτερον, για μας οι ΜΜΕ έχουν στρατηγική θέση, διότι απέδειξαν ότι επέζησαν μιας δεκάχρονης κρίσης, άρα είναι επιχειρήσεις με δυνατότητες προσαρμογής. Στην επόμενη μέρα της πανδημίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Και το σύστημα αρωγής τους αφορά όλους τους ανατπυξιακούς θεσμούς, -τον αναπτυξιακό νόμο, τα ΕΣΠΑ, το ταμείο ανάκαμψης, αλλά και τις δημόσιες προμήθειες, τη συμμετοχή τους στην πράσινη μετάβαση και πληθώρα άλλων πεδίων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει εδώ και καιρό να γίνει ρύθμιση των αποκαλούμενων κορωνοχρεών με ταυτόχρονο “κούρεμα”, όμως η ευρωπαϊκή πλευρά δεν φαίνεται θετική για κάτι τέτοιο σε επίπεδο Ε.Ε.. Είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτή σας η πρόταση; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί;

Το δημόσιο χρέος ανέβηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες κατά 20% του ΑΕΠ. Αυτό έγινε κυρίως με τη μεταφορά του χρέους στους “ισολογισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Η ΕΚΤ μέχρι τώρα ασχολιόταν με το επιτόκιο και το να διατηρεί τον πληθωρισμό στο 2%. Το εργαλείο όμως των επιτοκίου ήταν ανίσχυρο, ήταν ήδη σχεδόν μηδενικό. Άρα έπρεπε να βρεθούν νέα εργαλεία για την κρίση, δηλαδή αυτό του “ισολογισμού”. Πρακτικά, άρχισε να τυπώνει χρήμα αγοράζοντας κρατικά και ιδιωτικά ομόλογα, σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Η ΕΚΤ έγινε τελικά κανονική κεντρική τράπεζα.

Οπότε το θέμα είναι πλέον στα χέρια της. Τυπικά, μέχρι στιγμής, δεν μπορεί να διαγράψει, αλλά ούτε μπορούσε να αγοράσει δημόσιο χρέος. Μπορεί όμως να επιμηκύνει επʼ αόριστον. Μπορεί να αμοιβαιοποιεί χρέος δανειζόμενη έναντι των ομολόγων που έχει από τις αγορές και να βελτιώνει τον ισολογισμό της. Μπορεί επίσης να στοχεύει σε πληθωρισμό οριακά πάνω από το 2%. Η γνώμη μου είναι ότι όλες οι ασυμμετρίες της κρίσης έχουν μεταφερθεί στην ΕΚΤ, αλλά η ίδια έχει περιθώρια πολλαπλών εργαλείων και μεθόδων.

Το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό. Αφορά μια κλιμακούμενη σύγκρουση στην Ευρώπη για την επόμενη μέρα. Και τα θέματα είναι δύο. Η διαχείριση του δημόσιου χρέους από την ΕΚΤ και το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Το σίγουρο είναι ότι η επιστροφή στη λιτότητα θα είναι καταστροφική. Όπου και να εφαρμόστηκε την προηγούμενη εικοσαετία, αύξησε το δημόσιο χρέος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες, κυρίως λόγω της ασθενικής ανάπτυξης. Σήμερα η αντιμετώπιση του χρέους πρέπει να ακολουθήσει άλλους δρόμους, που είναι ο ήπιος πληθωρισμός, η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για το χρέος.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα για χιλιάδες εργαζομένους σε όλη την επικράτεια και με την αβεβαιότητα για το μέλλον να κυριαρχεί στη ζωή τους. Πώς σκοπεύει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό;

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα σήμερα χαρακτηρίζονται από υπερβολική ελαστικότητα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της έκτασης της μερικής και της ελαστικής απασχόλησης και των ατομικών συμβάσεων.

Συνεπώς η κατεύθυνση είναι μία. Ενίσχυση του κόσμου της εργασίας με επαναφορά και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, απεμπλοκή του κράτους από τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού, περιορισμός των ελαστικών σχέσεων εργασίας, πιλοτική εφαρμογή του 35ώρου, ισχυρά προγράμματα απασχόλησης, επιτήρηση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, θέματα ισότητας των γυναικών στην εργασία, στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης των μισθών.

Μεγάλο ζήτημα θα αποτελέσει και το μείγμα φόρων και εισφορών για τα επόμενα χρόνια. Ποιες είναι οι σκέψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτό το πεδίο;

Ούτε η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ούτε τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής είναι εφικτά χωρίς τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Η κεντρική ιδέα που αναπτύσσεται στο Σχέδιο Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που χρειάζεται η οικονομία εδράζεται στην απλή αρχή της αποκάλυψης των πραγματικών κερδών των επιχειρήσεων και του πραγματικού εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου. Το οποίο, πέρα από την καταπολέμηση της παραδοσιακής φοροδιαφυγής, συνεπάγεται την εξέλιξη του φορολογικού μηχανισμού ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα της χρήσης των “φορολογικών παραδείσων”, εκτός αλλά, δυστυχώς, και εντός Ευρώπης. Είναι αυτονόητο ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί και να απαλλαγεί από τις έκτακτους μνημονιακούς φόρους.

Παρατηρείται αύξηση στο χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων κατά την περίοδο της πανδημίας. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό;

Ενδημική κακοδαιμονία της νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης πριν από την κρίση ήταν οι ανισότητες. Και αυτό επιδεινώθηκε με την κρίση. Τα αίτια που αύξησαν τις ανισότητες την περίοδο της ανάπτυξης είναι γνωστά. Παγωμένοι μισθοί, αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους.

Δεν είναι τυχαίο που η αντιμετώπιση των ανισοτήτων ήταν πρωταρχικό πολιτικό θέμα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, αλλά κυριαρχεί και στην ατζέντα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Και η απάντηση είναι δεδομένη. Ισχυρό ενιαίο και καθολικό κράτος, στην εκπαίδευση, την Υγεία, και την Πρόνοια. Πολιτική στήριξης των μισθών και μέτρων δίκαιης διανομής της ανάπτυξης. Ένα φορολογικό σύστημα δίκαιης κατανομής των βαρών.

Τον προσεχή αναμένεται να αρχίσουν να εκταμιεύονται τα πρώτα κονδύλια από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης. Ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση για την αξιοποίηση των πόρων;

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέθεσε ένα πρόγραμμα πολλαπλά προβληματικό. Στην πράσινη μετάβαση προεγγράφει την απόδοσή της αποκλειστικά στην αγορά, σε μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Προσβλέπει, αντί για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της Υγείας και της εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, που θα το οδηγήσουν στη μερική ιδιωτικοποίηση. Έβαλε λανθασμένα πολλά δημόσια έργα που κόπηκαν.

Οι επεξεργασίες για το ταμείο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι στον αντίποδα αυτών των προτάσεων. Εμείς προκρίνουμε η πράσινη μετάβαση να γίνει με την κοινωνία παρούσα. Θέλουμε, για παράδειγμα, το 50% των νέων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να αποδοθεί στα νοικοκυριά, τις ενεργειακές κοινότητες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου να συνδυαστεί με τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν το κτηματολόγιο, οι δασικί χάρτες, η χωροταξία, η κυκλική οικονομία, οι δημόσιες προμήθειες, μεταρρυθμίσεις που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και πάγωσε η σημερινή. Θέλουμε ισχυροποίηση πρωτίστως του δημόσιου συστήματος Υγείας και σημαντικές επενδύσεις του ταμείου στη δημόσια εκπαίδευση.

Είναι πανθομολογούμενη η αποδοκιμασία μεγάλου τμήματος της κοινωνίας προς τα κυβερνητικά μέτρα. Ωστόσο, η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Πού οφείλεται αυτό; Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής;

Ο ΣΥΡΙΖΑ προήλθε από μια εκλογική ήττα και καλείται να δράσει σε νέες συνθήκες. Πολλοί βιάστηκαν να θεωρήσουν ότι θα γυρίσουμε στο παρελθόν λόγω Μνημονίων, κοινωνικής πόλωσης λόγω κοινωνικής κατάρρευσης ή λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης. Εντούτοις όλοι συγκλίνουν πλέον στην ιδέα ότι οφείλεις να δώσεις ελπίδα, να ανανεώσεις την ιδέα του θετικού προτάγματος για αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν τις πραγματικές προκλήσεις της εποχής, την πράσινη μετάβαση, τις κοινωνικές ανισότητες, τη δημοκρατική προοπτική και τα δικαιώματα. Το θετικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί πολύ ισχυρή βάση και αφετηρία και η μάχη με τη σημερινή κυβέρνηση τείνει να γίνει μάχη ιδεών και πολιτικής. Και αυτό είναι το κρίσιμο.

Θέματα επικαιρότητας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χωρίς επιδόματα

Νίκος Φιλιππίδης, 2024-03-13

Επειδή πολλοί αναρωτιούνται τι άλλαξε ξαφνικά φέτος σε...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Καίγοντας χρόνο

Κώστας Καλλίτσης, 2024-03-10

Λοιπόν, πώς πάμε; Η οικονομία μεγεθύνεται, αν όχι με υψηλούς...

Περισσότερα
Νίκος Παππάς

Προοδευτική απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις

Νίκος Παππάς, 2023-12-23

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν μπορεί να εγγυηθεί κανέναν ολόπλευρο...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Ελληνικές τράπεζες και ξένοι επενδυτές

Κώστας Καλλίτσης, 2023-10-29

Η συμφωνία της Alpha Bank με τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Η αναβάθμιση δεν είναι μονόπρακτο

Κώστας Καλλίτσης, 2023-10-22

Καθυστερήσαμε πολύ να τα καταφέρουμε, αλλά, έστω τώρα, αναγνωρίζεται...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Πληθωρισμός και κέρδη

Κώστας Καλλίτσης, 2023-07-09

Σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο ευρέως συζητείται ότι η ακρίβεια...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Στόχος, οι ανισορροπίες

Κώστας Καλλίτσης, 2023-07-02

Οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Άναψε κόκκινο στο ισοζύγιο

Κώστας Καλλίτσης, 2023-06-03

Στην πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση του 21ου αιώνα, που ξέσπασε...

Περισσότερα

Άρθρα/ Πολιτική

Στέργιος Καλπάκης

Τα πολλά πρόσωπα της υποκρισίας και της ανευθυνότητας

Στέργιος Καλπάκης, 2024-05-25

Άλλοτε πολέμιοι της Συμφωνίας, σήμερα ομνύουν στην τήρησή...

Ισχυρή προοδευτική λύση διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ

Ισχυρή προοδευτική λύση διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ

2024-05-21

Θεωρώ ότι υπάρχει κοινωνικό αίτημα του προοδευτικού κόσμου...

Σωτήρης Βαλντέν

Η Βόρεια Μακεδονία και τα όρια της πολιτικής της ισχύος

Σωτήρης Βαλντέν, 2024-05-26

Εν μέσω πολλαπλών διεθνών και περιφερειακών κρίσεων, μερικές...

Νίκος Κοτζιάς

H σημασία της συμφωνίας των Πρεσπών

Νίκος Κοτζιάς, 2024-05-19

Η συμφωνία των Πρεσπών έλυσε έναν γόρδιο δεσμό με θάρρος....

Θόδωρος Τσίκας

Το καλό κλίμα είναι θετικό, αλλά χρειάζεται και επίλυση

Θόδωρος Τσίκας, 2024-05-13

Η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Άγκυρα πήγε θετικά,...

Είναι επείγουσα ανάγκη να υπερασπιστούμε την Συμφωνία των Πρεσπών

Νίκος Κοτζιάς, 2024-05-05

Ας κινητοποιηθούμε όλοι για να υπερασπιστούμε την Συμφωνία...

Γιάννης Βούλγαρης

Μια επέτειος για 70+ ή μια υπόμνηση;

Γιάννης Βούλγαρης, 2024-04-20

...Στις ιστορικά σημαδιακές μέρες όπως η αυριανή, επαναλαμβάνουμε...

Ο ιπτάμενος δίσκος

Παύλος Τσίμας, 2024-05-18

Τι είναι η μεταπολίτευση; Μια εορταστική στιγμή, εκείνο...

Γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά;

Παύλος Τσίμας, 2024-04-27

Που είναι πιθανότερο να συναντήσει κανείς μετανάστες στον...

Όχι κύριε Νετανιάχου

Όχι κύριε Νετανιάχου

2024-04-26

Ο γερουσιαστής και ακτιβιστής Μπέρνι Σάντερς, (την ώρα που...

Τα τανκς με τα γαρίφαλα

Γιώργος Καπόπουλος, 2024-04-26

Πριν από πενήντα χρόνια η Λισαβόνα μόλις ξυπνούσε και όσοι...

Το χαλί

Μιχάλης Μητσός, 2024-04-24

Aυτοί οι μπαγάσηδες οι δικαιωματιστές παντού έχουν διεισδύσει...

×
×