H αλήθεια σε αριθμούς ή το διαρκές έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού

Μάρκος Βλάχος, Δημοσιευμένο: 2011-07-20

Σήμερα η πραγματικότητα διαψεύδει την εικονική ευδαιμονία που συνειδητά δημιούργησαν οι πολιτικοί και οι πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων της χώρας, εδώ και δεκαετίες.

Οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ βγαίνοντας στα μπαλκόνια, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από το 1974 και εντεύθεν, εξήγγειλαν προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ, εξήγγειλαν θέσεις ενίσχυσης των μισθών και συντάξεων, εξήγγειλαν μεγάλα προγράμματα δημόσιων έργων αλλά ποτέ δεν έλεγαν στον Ελληνικό λαό με ποιο τρόπο θα έβρισκαν τα χρήματα για την υλοποίησή τους.

Έτσι αυτοί οι εθνάρχες αντί να δημιουργήσουν μηχανισμούς αναδιανομής του παραγόμενου από όλους μας πλούτου, άφησαν μεγάλο τμήμα των επιχειρηματιών και επαγγελματιών να φοροδιαφεύγουν και στράφηκαν συνειδητά στον υπερδανεισμό της χώρας για την εύκολη και γρήγορη υλοποίηση των μεγαλεπήβολων σχεδίων ανάπτυξης της χώρας χωρίς να θίξουν τους οικονομικούς χρηματοδότες τους.

Όμως η συγκεκριμένη πρακτική ήταν μάλλον καταστροφική γιατί το 2010 φθάσαμε στην προσφυγή στο ΔΝΤ, το πρώτο εξάμηνο του 2011 στο 1ο Μνημόνιο, το δεύτερο εξάμηνο συζητούμε την ελεγχόμενη χρεοκοπία και αναμένουμε ακόμη πολλές εξελίξεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο.

Ακόμη όμως κανείς δεν είπε την αλήθεια στον Ελληνικό λαό (θυμηθείτε τον κο Λοβέρδο) ίσως από το φόβο της συνειδητοποίησης εκ μέρους αυτών που τους ψηφίζουν του εγκλήματος που διαπράχθηκε εις βάρος τους. Για να αντιληφθεί κάποιος τι συμβαίνει πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάρει τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και να τα μελετήσει εις βάθος. Μπήκα λοιπόν στον κόπο να αντιγράψω τα στοιχεία αυτά σε δύο συγκριτικούς πίνακες για μία ευκολότερη σύγκριση.

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ¹

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ¹

 

2010²

2011³

 

2010²

2011³

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV)

56.144

59.313

Α. ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

22.020

21.719

Ι. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

21.408

21.098

1. Κεντρικής Διοίκησης

18806

18491

Φόρος εισοδήματος

15.180

15.047

Μισθοί

11.631

11.358

Φυσικών προσώπων

10.230

10.900

Έκτακτη οικονομική παροχή

 

 

Νομικών προσώπων

3.335

2.725

Έκτακτη παροχή δικαστικών

2

 

Ειδικών κατηγοριών

1.615

1.422

Συντάξεις

6230

6258

Φόροι στην περιουσία

680

965

Ωρομίσθιοι Υπ. Παιδείας

65

35

Άμεσοι φόροι ΠΟΕ

2.761

2.432

Λοιπές παροχές

310

304

Λοιποί άμεσοι φόροι

2.787

2.655

Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών

564

536

ΙΙ. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

31.787

34.764

Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες

4

 

Φόροι συναλλαγών

18.682

20.592

2. Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, ΝΠΔΔ

3214

3178

ΦΠΑ

17.542

19.324

Μισθοί προσωπικού

2349

2326

Πετρελειοειδών

2.530

2.620

Έκτακτη οικονομική παροχή

 

 

Καπνού

866

1.020

Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ

406

395

Λοιποί Φόροι συναλλαγών

14.146

15.684

Λοιπές παροχές προσωπικού

153

153

Μεταβίβαση κεφαλαίων

717

833

Λοιπές παροχές ιδρυμάτων πρόνοιας, ΝΠΔΔ

306

303

Χαρτόσημο

423

435

Επιχ. ΟΤΑ για μερική απασχόληση ΚΕΠ, ΑΜΕΑ

1

1

Φόροι κατανάλωσης

12.341

13.278

3. Νέες προσλήψεις

27

50

Φόρος ασφαλίστρων

401

410

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

15.089

14.834

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

274

285

4. Δαπάνες περίθαλψης

1306

1506

ΕΦΚ ενεργειακών προιόντων

5.953

6.192

5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων

10430

9989

Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ)

3.680

4.156

ΟΓΑ

4950

4600

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

1.352

1.222

ΙΚΑ

2310

2310

Λοιποί Φόροι κατανάλωσης

681

1.013

ΝΑΤ

1210

1200

Έμμεσοι Φόροι ΠΟΕ

398

462

ΟΑΕΕ

850

800

Λοιποί έμμεσοι (για ΕΕ)

366 (224)

432 (260)

ΤΑΠ-ΟΤΕ

678

650

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

53.194

55.862

Κοινωνική χρηματοδότηση

400

400

ΙΙΙ. Απολήψεις από Ε.Ε.

354

341

Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

32

29

IV. Λοιπά μη ορολογικά έσοδα

2.596

3.111

6. Λοιπές δαπάνες ασφάλισης περίθαλψης

960

655

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2.950

3.452

7. Κοινωνική προστασία

2393

2684

Β. ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1.656

1.827

ΕΚΑΣ

895

1040

Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών

1.171

1.157

Επιδόματα πολυτέκνων

792

825

ΙΙ. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρημ/τικής κρίσης

485

670

Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

57.800

61.140

Ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών

560

606

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

5.100

4.800

Έκτακτη ενίσχυση Κοινωνικής αλληλεγγύης

11

100

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ

52.700

56.340

Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις

135

113

 

 

 

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8702

8227

 

 

 

8. Επιχορηγήσεις φορέων

2757

2595

 

 

 

Συγκοινωνιακοί φορείς

251

446

 

 

 

Λοιπές Επιχορηγήσεις

2368

2018

 

 

 

Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς

138

131

 

 

 

9. Καταναλωτικές Δαπάνες

2660

2374

 

 

 

Μετακινήσεις

332

319

 

 

 

Λειτουργικές

1093

1039

 

 

 

Προμήθειες

695

688

 

 

 

Διάφορες άλλες δαπάνες

499

328

 

 

 

Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες

42

 

 

 

 

10. Αντικριζόμενες δαπάνες

3092

3091

 

 

 

Αποδόσεις στην ΕΕ

2530

2477

 

 

 

Επιδοτήσεις γεωργίας

562

614

 

 

 

11. Υπό κατανομή

194

167

 

 

 

Νέα προγράμματα και άλλες δαπάνες

83

112

 

 

 

Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών

65

38

 

 

 

Δαπάνες Εκλογών

45

 

 

 

 

Έκτακτες δαπάνες

 

18

 

 

 

Δ. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

6218

5970

 

 

 

Ε. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΣΤΟΘΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

604

600

 

 

 

ΣΤ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

500

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π.  (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)

52633

51850

 

 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΕ

345

 

 

 

 

ΤΟΚΟΙ

13209

15800

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

66188

67651

 

 

 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ

19504

27625

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1500

1600

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

87.192

96.876

 

 

 

 

 

 

1. σε εκατομμύρια ευρώ 2. εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 3.προβλέψεις

Αμέσως εντύπωση προκαλεί το ύψος των εσόδων που ανήλθε το 2010 στα 52.700.000.000€ αλλά και το ύψος των δαπανών που το 2010 ανήλθε σε 87.192.000.000€. Από πού προέρχεται αυτή η διαφορά. Κοιτάζοντας τις πρωτογενείς δαπάνες διαπιστώνει κανείς ότι αυτές ήταν σχεδόν ισοσκελισμένες. Όταν όμως στις δαπάνες προστεθούν οι τόκοι και τα χρεολύσια που ανήλθαν για το 2010 σε 32.173.000.000 τότε ο προϋπολογισμός είναι εκτός ελέγχου. Αν ελέγξουμε και τα στοιχεία του χρέους για το 2011 τότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη.

Πώς όμως φθάσαμε σε αυτή την κατάσταση; Πώς κατάφεραν οι κυβερνήσεις της χώρας να χρειάζονται μόνο για τους τόκους των δανείων το 25% των εσόδων του κράτους; Προφανώς από τον δανεισμό. Για να αντιληφθεί κανένας το μέγεθος της πολιτικής αγυρτείας πρέπει να δεί τη διαχρονική εξέλιξη του δανεισμού της χώρας.

ΕΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΕΠ

1974

     400.000.000

22%

1981

  2.200. 000.000

29,7%

1989

 23.560.000.000

65,7%

1993

 68.800.000.000

110,9%

2004

201.200.000.000

108,3%

2009

298.500.000.000

125,7%

1. σε εκατομμύρια ευρώ ΠΗΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το να αναφερθεί κανείς στις αιτίες του δανεισμού αυτή τη χρονική στιγμή μικρή σημασία έχει. Όμως πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι για την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους ο ελληνικός λαός πλήρωσε από το 1985 έως σήμερα 620.131.000.000€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ¹

ΕΤΟΣ

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ

ΤΟΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1985

106

706

812

1986

361

867

1228

1987

766

1187

1953

1988

448

1810

2258

1989

808

1950

2758

1990

1002

3780

4782

1991

2869

4382

7251

1992

5173

4001

9174

1993

5013

8040

13053

1994

7410

9518

16928

1995

9148

9240

18388

1996

8683

10178

18861

1997

10533

9150

19683

1998

13276

9560

22836

1999

12170

9658

21828

2000

13280

9077

22357

2001

12777

9713

22490

2002

20060

9131

29191

2003

21815

9410

31225

2004

20274

9558

29832

2005

21762

9774

31536

2006

10851

9589

20440

2007

20513

9796

30309

2008

28240

11207

39447

2009

55020

15241

70261

2010

42165

15880

58045

2011

48130

16131

64261

1. σε εκατομμύρια ευρώ   ΠΗΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Να λοιπόν το διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ. επί δεκαετίες αντί να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη εγκλωβίστηκαν στην εύκολη λογική της καταναλωτικής δαπάνης του κράτους – εξυπηρετώντας παράλληλα και την κομματική τους πελατεία – για γρήγορη αύξηση του βιοτικού επιπέδου αποφεύγοντας όμως να πουν στον ελληνικό λαό τα ολέθρια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που αυτή θα έχει η πολιτική τους.

Ο παραγόμενος πλούτος της χώρας διέφευγε στο εξωτερικό υπό τη μορφή των τόκων απουσίαζαν τα κονδύλια για την τοπική ανάπτυξη και σήμερα οι Έλληνες πολίτες καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο της εγκληματικής πολιτικής των δύο μεγάλων κομμάτων της χώρας.

Υπάρχει λύση στο πρόβλημα; Η απάντηση είναι καταφατική αφού δεν υπάρχουν στην οικονομία προβλήματα χωρίς λύση. Αλλά αυτή η λύση δεν μπορεί, πλέον, να είναι οικονομική. Πολύ ορθά και από την πρώτη στιγμή η Δημοκρατική Αριστερά εστίαζε στη ευρωπαϊκή διάσταση της λύσης με πρωτεργάτες την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους αλλά και την μείωση των επιτοκίων δανεισμού.

Δυστυχώς η κυβέρνηση έχασε 18 μήνες σε ανώφελα εγχειρήματα όπως αυτά της υπερφορολόγισης, των οριζόντιων περικοπών και άλλων οικονομικών ευρημάτων παπακωνσταντίνιας ευφυΐας με δραματικά αποτέλεσμα για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Ελπίζω τις επόμενες μέρες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης θα δώσουν την πολυπόθητη οικονομική λύση και σύντομα ο ελληνικός λαός θα δώσει την ηχηρή απάντηση του σε όλους όσους παίζουν με τη ζωή και το μέλλον του

ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Θέματα επικαιρότητας: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Ο συνδικαλισμός των τραπεζών

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2011-07-30

Ο συνδικαλισμός είναι μια δραστηριότητα που αυτόματα ταυτίζουμε...

Περισσότερα
Νίκος Χριστοδουλάκης

Να προσέξουμε όσους πλήττονται, όχι όσους τα σπάνε

Νίκος Χριστοδουλάκης, 2011-07-24

Ποιες ομάδες και κοινωνικά στρώματα έχουν υποστεί τις χειρότερες...

Περισσότερα
Μάρκος Βλάχος

H αλήθεια σε αριθμούς ή το διαρκές έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού

Μάρκος Βλάχος, 2011-07-20

Σήμερα η πραγματικότητα διαψεύδει την εικονική ευδαιμονία...

Περισσότερα

Η είσοδος ιδιωτικών κεφαλαίων στα λιμάνια

Κώστας Χλωμούδης, 2011-07-17

...Η λιμενική αρχή στο ανεπτυγμένο λιμάνι αυτονομείται οικονομικά...

Περισσότερα
Κώστας Κάρης

Το άλλο δάνειο : το περιβάλλον

Κώστας Κάρης, 2011-07-10

Πώς γύρισαν έτσι ανάποδα τα πράγματα; Από προοπτική σωτηρίας...

Περισσότερα
Γιάννης Βούλγαρης

Δημοκρατία σε stress test

Γιάννης Βούλγαρης, 2011-07-09

Πριν από οτιδήποτε άλλο, οι «Αγανακτισμένοι» είναι ασφαλώς...

Περισσότερα
Φώτης Κουβέλης

Το Μεσοπρόθεσμο αποτελεί επί της ουσίας διαχωριστική γραμμή

Φώτης Κουβέλης, 2011-07-03

“Κοινωνικά άδικο και αναποτελεσματικό” χαρακτηρίζει...

Περισσότερα
Θόδωρος Μαργαρίτης

Μερικές φορές με πιάνει απελπισία

Θόδωρος Μαργαρίτης, 2011-07-03

Με τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος ολοκληρώνεται...

Περισσότερα

Άρθρα/ Οικονομία-Εργασία

Κώστας Καλλίτσης

Τί έμαθε ο αγρότης;

Κώστας Καλλίτσης, 2024-02-18

Ποιο είναι το πρόβλημα της αγροτικής μας οικονομίας; Αν...

Κώστας Καλλίτσης

Εργασία κάτω του κόστους

Κώστας Καλλίτσης, 2024-02-11

Πόσο ισχυρή είναι στ’ αλήθεια η ελληνική οικονομία; Οσα...

Δημήτρης Χατζησωκράτης

24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της ΓΣΕΕ στις 17 Απριλίου

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2024-01-31

Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ το περασμένο...

Κώστας Καλλίτσης

Στην Ευρώπη, θέλουμε βιομηχανία;

Κώστας Καλλίτσης, 2024-01-28

Πριν βιαστείτε να απαντήσετε καταφατικά, διαβάστε δύο σημαντικές...

Κώστας Καλλίτσης

Ελντοράντο

Κώστας Καλλίτσης, 2024-01-14

Ο πληθωρισμός είχε αρχίσει ανοδικά τινάγματα ήδη από το...

Κώστας Καλλίτσης

Κυκλοφορεί και παράγει ευφορία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-12-30

Οι προβλέψεις των αναλυτών των διεθνών οργανισμών για την...

Μάνος Ματσαγγάνης

Φωτεινές και σκοτεινές πτυχές της πορείας της ελληνικής οικονομίας

Μάνος Ματσαγγάνης, 2023-12-30

Σύμφωνα με το περιοδικό Economist, η χώρα με τις καλύτερες οικονομικές...

Από πού να ξεκινήσουμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Γεωργία Καπλάνογλου, 2023-12-29

Η αλήθεια είναι πως μόλις αρχίζει η συζήτηση για το φορολογικό...

Κώστας Καλλίτσης

Κυριαρχία και αστάθεια

Κώστας Καλλίτσης, 2023-12-24

Στην προχτεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis υπάρχουν ορισμένα...

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Ποιο είναι ένα βασικό κριτήριο επιτυχίας μιας οικονομίας;...

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

Αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις τώρα, πότε άραγε θα γίνουν;...

Κώστας Καλλίτσης

Μας αρέσει η φοροδιαφυγή;

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-05

Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε καταλήξει στον πόλεμο κατά της...

×
×