Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Γενική Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ-Τι κάναμε

Άννα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιευμένο: 2013-07-22

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΕθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012- ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Το έργο που αναφέρεται παρακάτω, έγινε την χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2012 – Ιουνίου 2013, κατά την οποία ήμουν Γενική Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, ύστερα από πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ) προς την Τρικομματική Κυβέρνηση. Αρμόδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται το ΕΚΔΔΑ, ήταν ο Αντώνης Μανιτάκης.Πίστευα και πιστεύω στην καθιέρωση μόνιμου Γενικού Γραμματέα ως ανώτατη ιεραρχία της Διοίκησης, ή έστω με θητεία 5ετή ως αρχή. Αυτό άλλωστε απαιτεί, πέραν οποιασδήποτε νομοθετικής αλλαγής και άλλες διαδικασίες επιλογής. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, κατά συνέπεια με την αλλαγή της Κυβέρνησης, υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση αυτή.Πιστεύω ότι η Διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια. Έτσι βασίστηκα, στο σημαντικό έργο των προηγουμένων Διοικήσεων. Προσπάθησα όμως να δώσω, πρώτα και κύρια, το δικό μου στίγμα αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας. Σε αυτό το έργο για το οποίο αναφέρομαι, συνέβαλαν με την εργασία τους αξιόλογα στελέχη και οι υπάλληλοι του ΕΚΔΔΑ. Η συμβολή τους ήταν διαρκής και πολύτιμη για μένα. Το έργο στηρίχθηκε στην πολύτιμη συμβολή του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και ιδίως του προέδρου του Παύλου Πέζαρου, όπως επίσης και του Επιστημονικού Συμβουλίου και ιδίως της προέδρου του Αντιγόνης Λυμπεράκη. Χωρίς την συμβολή τους, τοέργο θα ήταν «φτωχότερο».Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην άριστη συνεργασία που είχα με τονπροηγούμενο Υπουργό ΥΔιΜΗΔ κ. Αντώνη Μανιτάκη, που ήταν υπεύθυνος για το ΕΚΔΔΑ,συνεργασία απολύτως αναγκαία για την προώθηση του έργου, τόσο του Υπουργείου, όσο και του ΕΚΔΔΑ. Σημαντική συνεργασία είχα επίσης και με τον προηγούμενο Υφυπουργό κ. Μανούσο Βολουδάκη, κυρίως για τα εξίσου σημαντικά θέματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΔιΜΗΔ κ. Δημήτριο Στεφάνου.

Το έργο που έγινε την περίοδο Οκτωβρίου 2012 – Ιουνίου 2013 οφείλεται κυρίως στο Ανθρώπινο Δυναμικό του ΕΚΔΔΑ, με επικεφαλής τους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές των Εκπαιδευτικών – Επιστημονικών Μονάδων (της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης- ΕΣΔΔΑ-, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης – ΙΝΕΠ- και της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας - ΜΟΤΕΚ), της Συμβούλου Εκπαιδευτικού Έργου του ΙΝΕΠ, τους Διευθυντές των ΔιοικητικώνΥπηρεσιών του ΕΚΔΔΑ (Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Διοικητικού και Οικονομικού), καθώς και των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων (Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου και Νομικής Υπηρεσίας), με τους οποίους ήμασταν κάθε εβδομάδα σε τακτή συνεδρίαση.Είμαι σίγουρη ότι όλοι και όλες θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και την ίδια θέρμη, με επαγγελματικότητα, με αξιοπρέπεια και θετική ενέργεια να εργάζονται για την Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Μεταρρύθμιση στην Εκπαίδευση/Επιμόρφωση που απαιτούν οι καιροί και ιδιαίτερα για το καθημερινό έργο του ΕΚΔΔΑ, παρά τις δυσκολίες που διανύουμε ως χώρα και οι ίδιοι ως εργαζόμενοι.Ζούμε σε περίοδο έντονης δημοσιονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο κρίσης των δομών και των αξιών της κοινωνίας. Η Δημόσια Διοίκηση δέχεται άμεσα τις συνέπειές της, ενώ παράλληλα με τις δομικές και λειτουργικές αδυναμίες της, αποτελεί και παράγοντα αυτής της 3 κρίσης. Έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα και έχει στους κόλπους της ένα ανθρώπινο δυναμικό αρκετά απογοητευμένο.Η Διοικητική Μεταρρύθμιση, ως πολιτική που ασκήθηκε από το Υπουργείο ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ) - ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών και ριζική αναδιάρθρωσή τους με προϋπόθεση την αξιολόγηση των δομών, την κινητικότητα ως θεσμού, την αξιολόγηση αρμοδιοτήτων και ικανοτήτων, τη μείωση των διοικητικών βαρών κ.λπ.-, έθεσε ως πρωταρχικό μέλημα την αναβάθμιση αυτού του Ανθρώπινου Δυναμικού τηςΔημόσιας Διοίκησης.Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αποτελεί τον εθνικό φορέα αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αποτελεί και σύμβουλο της Πολιτείας (ΥΔιΜΗΔ) για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.Αποτελεί και μοχλό για την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την «προσαρμογή» του ανθρώπινου δυναμικού στις αλλαγές.Την περίοδο αναφοράς, με τις εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ, επιδιώξαμε τη στήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης και προσαρμογή σε αυτήν, με ανάλογο προσανατολισμό της επιμόρφωσης και παράλληλη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού-ερευνητικού χαρακτήρα του.Για την ανάπτυξη του επιστημονικού-εκπαιδευτικού του έργου θέσαμε ως βασικό σκοπό:- τη συνεργασία με ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας, καθώς και ανάπτυξητου μελετητικού του έργου σε καίριους τομείς, με εμπλοκή του μητρώου εκπαιδευτών, τωναποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, αλλά και των σπουδαστών- τη συνεργασία με ομολόγους φορείς εκπαίδευσης – επιμόρφωσης, τόσο εντός όσο καιεκτός Ελλάδας- την ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική επιμόρφωσης με τους φορείς της δημόσιαςδιοίκησης και αυτοδιοίκησης (μέσω μνημονίων ή πρωτοκόλλων συνεργασίας τόσο για τηνέρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό και υλοποίηση τηςεπιμόρφωσης, όσο και της αξιολόγησης και αποτίμησης αυτής)- τη συνεργασία και με φορείς του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις), για την επιμόρφωση τουπροσωπικού των δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση αναπτυξιακώνσχεδίων, ώστε να υπάρχει ολότητα στην επιμόρφωση και αξιοποίηση πόρων- τη συνεργασία με σώματα (παλαιά και νέα) ή φορείς που διενεργούν ελέγχους καιεπιθεωρήσεις.

Βασική μας επιδίωξη ήταν η εξωστρέφεια του ΕΚΔΔΑ με:- την προετοιμασία, προώθηση και υποστήριξη της συμμετοχής του ΕΚΔΔΑ σε Ευρωπαϊκάκαι άλλα Διεθνή Προγράμματα, με σκοπό την ολοένα και πιο αισθητή παρουσία του στοεξωτερικό και στόχο κυρίως, την εξαγωγή τεχνογνωσίας και την προβολή και αξιοποίησητων συγκριτικών του πλεονεκτημάτων.- την επέκταση των «παιδευτικών» δραστηριοτήτων του στον τομέα του πνεύματος καιτου πολιτισμού, τομέων απαραίτητων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης 4προσωπικότητας του ενεργού πολίτη. Με δράσεις και συνεργασίες με άλλουςπολιτιστικούς φορείς. Δράσεις επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, εργαστήρια, διαλέξεις,ανοιχτές συζητήσεις, αφιερώματα κ.λπ.- την ενίσχυση της φυσιογνωμίας του ΕΚΔΔΑ ως ανοιχτού οργανισμού, με την αναβάθμισητης ενημέρωσης για τις δραστηριότητές του, όχι μόνο μέσω του news letter, αλλά και μετην αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προβολή των δράσεων τουΕΚΔΔΑ σε ευρύτερο κοινό.Θέσαμε ως βασικό στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της Επιμόρφωσης με:- τη διαρκή ανάπτυξη και χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης- τη χρησιμοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των συμβουλευτικών υπηρεσιώνυποστήριξης των φορέων της Δ,Δ, και Αυτοδιοίκησης- την προώθηση των «καινοτόμων εργαστηρίων» διαβούλευσης και ανταλλαγήςεμπειριών και τεχνογνωσίας- την προώθηση της ανοικτής εκπαίδευσης-επιμόρφωσης και, ιδίως, την ανοικτή διάθεσηηλεκτρονικών υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσηςΜέλημά μας ήταν:Να εφαρμόσουμε στον φορέα μας τη Διοίκηση μέσω στόχων, ώστε να ενεργοποιηθεί οανθρώπινος παράγοντας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και να δεσμευτεί το ανθρώπινο δυναμικόγια την υλοποίηση των προγραμματισμένων ενεργειών.Να προωθήσουμε και να καλλιεργήσουμε τη συλλογικότητα και το συνεργατικό πνεύμα, πουαναβαθμίζει το σύνολο των εμπλεκομένων στελεχών ή μονάδων. Να μην υπάρχουν στεγανάμεταξύ των μονάδων. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι δράσεις του προγραμματισμούυλοποιούνται από περισσότερες της μιας μονάδες. Ο προγραμματισμός του ΕΚΔΔΑ γίνεται,κατά συνέπεια, με βάση τις δράσεις ανά άξονα σχεδιασμού.Να προωθήσουμε την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα των στελεχών. Στοχεύουμε στημεγαλύτερη δυνατή κάθετη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ένα στέλεχος, για να είναι υπεύθυνο,είναι αναγκαίο να έχει πρωτοβουλία και, για να έχει πρωτοβουλία, είναι αναγκαίο να είναιυπεύθυνο.Επιδιώξαμε:Τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΔΔΑ. Με την κατάρτιση του ΣχεδίουΕκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ, ύστερα από Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών, ώστε το ανθρώπινοδυναμικό του να είναι πάντα «στην πρώτη γραμμή».Την Ανοικτή Πρόσβαση στην πληροφορία, ώστε αυτή να αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης τηςδιοικητικής γνώσης και καινοτομίας, αλλά και μηχανισμό προώθησης της διαφάνειας καιλογοδοσίας της διοίκησης.Είχαμε τη φιλοδοξία να προωθήσουμε τη Μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσηςστη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση.

ΕΚΔΔΑ Ιούλιος 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκπαίδευση- Επιμόρφωση σε μια Διοίκηση που αλλάζεi

Α) Εξαμηνιαίος Προγραμματισμός ΕΚΔΔΑ

Β) Μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση &Αυτοδιοίκηση

Γ) Συνεργασία με Υπουργεία, Αυτοδιοίκηση & άλλους φορείς

Δ) Συνέργεια Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης- Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Ι. Για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης2011-2015

ΙΙ. Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιοτης εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμισης

ΙΙΙ. Για την Ψηφιακή Διοίκηση

ΙV. Για το μητρώο του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

Ε) Προώθηση της Εξωστρέφειας

ΣΤ) Νέα Προγραμματική Περίοδος (2014-2020)Απολογισμός ανά Εκπαιδευτική και Διοικητική Μονάδα ΕΚΔΔΑ

1. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

2. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

3. Μονάδα Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ)

4. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

5. Διεύθυνση Οικονομικού6. Διεύθυνση Διοικητικού

7. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

8. Αυτοτελές τμήμα Πιστοποίησης διαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου

9. Γραμματεία Διοίκησης ΕΚΔΔΑ

10. Νομική Υπηρεσία ΕΚΔΔΑ

6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

Το ΕΚΔΔΑ προώθησε μια σειρά δράσεων με αφετηρία την πρωτοβουλία του για την έναρξη ενόςδημόσιου διαλόγου για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής στοντομέα της επιμόρφωσης. Οι δράσεις συμβάδιζαν με τη διοικητική μεταρρύθμιση πουσυντελείται και σηματοδότησαν την επόμενη ημέρα της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης,με έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση,μέσω εξειδικευμένων επιμορφωτικών συμπράξεων με φορείς του δημοσίου.Ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε μια διοίκηση που αλλάζει,ξεκίνησε με αφορμή τη δημόσια παρουσίαση του εξαμηνιαίου προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ. Οισυμμετέχοντες, στελέχη και εκπρόσωποι από 50 φορείς του δημοσίου, των κοινωνικών εταίρωνκαι της πανεπιστημιακής κοινότητας, κατέγραψαν αδυναμίες και δυσλειτουργίες, ανέδειξανπροοπτικές και συνέργειες, ενώ προσδιόρισαν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στιςακόλουθες τρείς θεματικές ενότητες: «Εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΣΔΔΑ και δημόσια διοίκηση: Πορεία σύγκλισης ήαπόκλισης» «Χαράσσοντας την εκπαίδευση/επιμόρφωση στη σύγχρονη διοίκηση» «Ανοικτή εκπαίδευση/επιμόρφωση στη διοίκηση».Οι θεματικές αυτές ενότητες παραπέμπουν άμεσα στις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες πουυποστηρίζουν σήμερα το έργο του ΕΚΔΔΑ. Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης καιΑυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και τη Μονάδα Τεκμηρίωσης καιΚαινοτομίας (ΜΟΤΕΚ).Σταθερός πυλώνας της στρατηγικής του ΕΚΔΔΑ είναι η τροφοδότηση της κεντρικής καιπεριφερειακής διοίκησης με εξειδικευμένα στελέχη ταχείας εξέλιξης και σύγχρονηςεκπαίδευσης ικανά να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για τη δημόσιαδιοίκηση και τη χώρα.Σήμερα, η ΕΣΔΔΑ εκπαιδεύει ήδη την ΚΒ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, μετά την ολοκλήρωση τουδιαγωνισμού τον Δεκέμβριο του 2012 και έχει προετοιμαστεί για την διαγωνιστική διαδικασίατου επόμενου διαγωνισμού (ΚΓ΄ Εκπαιδευτική Σειρά).Στο επίκεντρο της πολιτικής της ήταν ο εμπλουτισμός του Προγράμματος Σπουδών για τηντρέχουσα σειρά, σε συνεργασία με το Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ,μέσω της διεξαγωγής σειράς ημερίδων/διαλέξεων/συζητήσεων σε θέματα μεγάλουενδιαφέροντος, καθώς και δρομολόγηση ενός νέου Προγράμματος Σπουδών, προσαρμοσμένουστις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου διοικητικού περιβάλλοντος.Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεχής προσαρμογή της στις ανάγκες τηςΔιοίκησης, με προαγωγή σύγχρονων ηλεκτρονικών διαδικασιών, όπως επίσης η προαγωγήανοιχτών διαδικασιών ανίχνευσης για πρακτική άσκηση των σπουδαστών της ΚΒ΄ εκπαιδευτικήςσειράς, αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες7Τα προγράμματα του ΙΝΕΠ για την επιμορφωτική αυτή περίοδο αποσκοπούσαν στην ανάπτυξηκαι την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικήςαυτοδιοίκησης με την υιοθέτηση νέων εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάπτυξηνέων μεθοδολογιών ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιοποίηση των νέωντεχνολογιών με την προσαρμογή και ένταξή τους στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών στοπλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δράσεωνείναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑΤο ΕΚΔΔΑ τέλος, είχε και συνέχισε να έχει ως βασικό του σκοπό, την καθιέρωση της ελεύθερης -ανοικτής πρόσβασης των πολιτών, των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των φορέων τουδημοσίου, σε όλο το φάσμα των δράσεων και πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και υλοποιεί. Στηνκατεύθυνση αυτή ανέπτυξε περαιτέρω τις ανοικτές υπηρεσίες και δεδομένα που διασφαλίζουντην αξιόπιστη συμμετοχή και τη διαφανή πρόσβαση σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής -επιμορφωτικής διαδικασίας, καθώς και στη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση τηςδιοικητικής γνώσης και της καινοτομίας.Α. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΔΑΤο ΕΚΔΔΑ, διαμόρφωσε με συλλογικές και διαφανείς διαδικασίες - με τη συνεργασία τωνστελεχών ανά μονάδα και διαδοχικές συσκέψεις σε επίπεδο προϊσταμένων, καθώς και μεσυζήτηση στελεχών του ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο καινοτόμου εργαστηρίου διαβούλευσης - τονεξαμηνιαίο του προγραμματισμό, προσαρμόζοντας τους στρατηγικούς άξονες στα νέα δεδομένατης δημόσιας διοίκησης και εξειδικεύοντας με υλοποιήσιμους και μετρήσιμους στόχους τιςεπιχειρησιακές του δράσεις.Πρόκειται για ένα κείμενο – πυξίδα όλων των δραστηριοτήτων με κύριο σκοπό να προσεγγίσειολοκληρωμένα και με σύγχρονη επιστημονική οπτική την εκπαίδευση και επιμόρφωση στοδημόσιο τομέα, σε ένα περιβάλλον αλλαγών που χαρακτηρίζει σήμερα τη δημόσια διοίκηση.Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί τη βάση για να ξεδιπλωθούν οι δραστηριότητές του, με όρουςσυγκεκριμένους, συμφωνημένους, υλοποιήσιμους και εντέλει μετρήσιμους.Περιγράφει τις βασικές οδούς που θα ακολουθήσει το ΕΚΔΔΑ στο έργο της εκπαίδευσης, τηςεπιμόρφωσης και της επιστημονικής και διοικητικής τεκμηρίωσης, δημοσιοποιεί και, μεσυνοπτικό τρόπο, εξηγεί ποιες είναι οι απαραίτητες δράσεις τις οποίες τροφοδοτεί ήδη με όλεςτου τις δυνάμεις για να φτάσει σε αυτόν.Ο προγραμματισμός διαρθρώνεται με βάση άξονες προγραμματισμού και όχι με βάση τιςοργανικές μονάδες, ώστε να αναδειχτούν οι συνέργειες και να υποστηριχτεί ησυμπληρωματικότητα του έργου οριζόντιων και ειδικών μονάδων.Αναπτύξαμε τις επιχειρησιακές δράσεις ανά άξονα προγραμματισμού, οι οποίοι απηχούν τηναποστολή και τον προορισμό του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που καλείταινα αντιμετωπίσει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον αλλαγών και εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων στηδιοίκηση.Επιπρόσθετα, αποτυπώνουν το βασικό προσανατολισμό του έργου των επιστημονικών καιδιοικητικών μονάδων και, ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τις συνέργειες που απαιτούνται για τηναποτελεσματική λειτουργία του και την επιτυχή επιτέλεση του έργου του.Οι άξονες είναι:8 Δημιουργία στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης / εκπαίδευσης Συμβολή στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και υποστήριξη μεταρρυθμίσεων Προαγωγή συστήματος εκπαίδευσης / επιμόρφωσης στο δημόσιο Διαρκής βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας ΕΚΔΔΑΟι επιχειρησιακές δράσεις του ΕΚΔΔΑ εντάσσονται σε ένα πλέγμα στόχων που αποφασίστηκανανά μονάδα και απηχούν τον βασικό προσανατολισμό των δράσεων που αναπτύχθηκαν καιαναπτύσσονται, πέραν των πάγιων δραστηριοτήτων.Β. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΦέτος, το ΕΚΔΔΑ, κλείνει 30 χρόνια από τη θεσμική γέννησή του. Μετά από τρεις δεκαετίεςλειτουργίας του, κρίναμε ότι επιβάλλεται ο αναστοχασμός για το έργο του και οεπαναπροσδιορισμός της κατεύθυνσης του. Τα γενέθλιά του αυτά, συμπίπτουν με την, ενεξελίξει, διοικητική μεταρρύθμιση. Κρίναμε ότι το σκέλος της διοικητικής υπόστασης τουΕΚΔΔΑ, μελετήθηκε και αξιολογήθηκε. Έτσι μία νέα διοικητική διάρθρωση θα πλαισιώσει τηβασική του αποστολή. Παράλληλα κρίναμε ότι ήταν η ώρα να διευρυνθεί ή μετεξελιχθεί οφορέας από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού/επιστημονικού και συμβουλευτικού του ρόλου.Οι αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη τωννέων τεχνολογιών, η ανοικτή εκπαίδευση, οι εμπειρίες άλλων χωρών για την δική τουςμεταρρύθμιση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης στη δημόσια διοίκηση, οι προβληματισμοί τωντελευταίων χρόνων για τη θέση και τον ρόλο του ΕΚΔΔΑ στο στερέωμα της διοίκησης, μαςοδήγησαν, ως ΕΚΔΔΑ, να διακηρύξουμε ρητά ότι φιλοδοξούμε τη Μεταρρύθμιση τηςΕκπαίδευσης - Επιμόρφωσης. Το διατυπώσαμε ήδη με την παρουσίαση του εξαμηνιαίου μαςπρογραμματισμού.Καλέσαμε μια εκλεκτή ομάδα, για να μοιραστούμε μαζί τους σκέψεις και προβλήματα για τακαίρια ζητήματα που άπτονται μιας μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης με σκοπόνα οδηγηθούμε σε προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων ή σε σχέδιο μεταρρύθμισηςανταποκρινόμενο στις σημερινές συνθήκες.Μαζί μας ήταν: Πανεπιστημιακοί με μακρά εμπειρία στα θέματα δημόσιας διοίκησης ή/και εκπαίδευσηςενηλίκων (μερικοί εκ των οποίων έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ίδρυση καιεξέλιξη του ΕΚΔΔΑ) Επιστήμονες που υπηρέτησαν και υπηρετούν τη διοίκηση μέσα από ανεξάρτητες αρχέςκαι ελεγκτικούς φορείς (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΑνώτατοΣυμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Σώμα Επιθεωρητών, Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης), ήμέσα από τη δημόσια διοίκηση (Υπουργεία, φορείς) Επιστήμονες από τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση ήκοινωνικούς/επαγγελματικούς φορείς με ενασχόληση την εκπαίδευση/επιμόρφωση(Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ΕΟΠΠΕΠ, Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ΣύνδεσμοςΕλληνικών Βιομηχανιών, Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ, Ελληνική Εταιρεία ΤοπικήςΑνάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).9Πρόεδρος της συνάντησης ήταν, η πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ.Συντελεστές και μέτοχοι της συνάντησης, η ηγεσία του ΕΚΔΔΑ (Γενική Γραμματέας και Πρόεδροςτου Διοικητικού Συμβουλίου), διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη του ΕΚΔΔΑ.Ήταν ένα δυναμικό πρόθυμο να αποτελέσει τη μαγιά, ώστε να μετεξελιχθεί, με τον πιοεποικοδομητικό τρόπο, ο ρόλος της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης στην ανάπτυξη τουανθρώπινου δυναμικού, ώστε να συμβάλει στις αλλαγές της δημόσιας διοίκησης καιαυτοδιοίκησης. Όλες και όλοι διαθέσιμοι/ες να εργαστούν για την αντιμετώπιση τωνπροβλημάτων και διακυβευμάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, με βάση τηνεκπαίδευση - επιμόρφωση.Ως ΕΚΔΔΑ δηλώσαμε την πρόθεσή μας να συγκροτήσουμε την Επιτροπή Μεταρρύθμισης τηςΕκπαίδευσης – Επιμόρφωσης και να στηρίξουμε το έργο της προσδιορίζοντας συγκεκριμένουςστόχους, ενέργειες, κατηγορίες δράσεων (μελέτες, έρευνες, εργαστήρια, ημερίδες κλπ) μεσαφές χρονοδιάγραμμα.Για τον σκοπό αυτό, εντάξαμε στις άμεσες προτεραιότητές μας (στο πλαίσιο τουχρηματοδοτικού πρωτοκόλλου συνεργασίας ΕΚΔΔΑ με την ΑΔΕΔΥ - Κοινωνικό Πολύκεντρο - καιτο ΥΔιΜΗΔ την διεξαγωγή:Α. Δύο μελετών/ερευνών με τίτλους:- Μελέτη «Αποτίμηση του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ. και Ε.Σ.Τ.Α., ως παράγοντες μεταρρυθμίσεων στηΔιοίκηση».- Καταγραφή και αξιολόγηση φορέων και υπηρεσιών με αρμοδιότητα την Εκπαίδευση-Επιμόρφωση στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση.Β. Εργαστηρίου διαβούλευσης σχετικά με τον προσδιορισμό της καινοτομίας και την αποτίμησητης επίδρασής της στην Εκπαίδευση/Επιμόρφωση και στην Διοίκηση.Γ. Της μετάφρασης – έκδοσης επίσημης έκθεσης με τίτλο «Propositions pour une reforme de laformation des agents de l’ Etat», έκδοση Documentation Francaise10Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΜε πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ αναπτύχθηκαν επιμορφωτικές συμπράξεις και συνέργειες, μέσωμνημονίων ή πρωτοκόλλων συνεργασίας, με υπηρεσίες και φορείς της κεντρικής διοίκησης,καθώς και της αυτοδιοίκησης για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου,συνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης, έτσι ώστε ηεπιμόρφωση να είναι:- μία παρέμβαση με συντονισμένες ενέργειες και δραστηριότητες (ανάλογα με τις ανάγκεςτου φορέα)- με συγκεκριμένο στόχο- με χρονική πρόβλεψη- με οικονομική πρόβλεψηΣυγκροτήθηκε για κάθε μνημόνιο συνεργασίας Κοινή Διαρκής Επιτροπή συνεργασίας, η οποίααποτελείται από:- τον/την επικεφαλής (στέλεχος του ΕΚΔΔΑ)- τα μέλη (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ΕΚΔΔΑ, Στελέχη του κάθε συγκεκριμένου φορέα)Η Κοινή Επιτροπή, βρίσκεται στην καρδιά κάθε Μνημονίου και:- Σχεδιάζει- Παρακολουθεί- Συντονίζει- Εξειδικεύει, ιεραρχεί και διασφαλίζει ότι θα συμπεριληφθούν δράσεις που μπορούν ναυλοποιηθούν από το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ- Φροντίζει για την οργάνωση των δράσεων- Επιβλέπει- Αξιολογεί και αποτιμά τα αποτελέσματαΣε επίπεδο κεντρικής διοίκησης μνημόνια συνεργασίας μέχρι σήμερα υπογράφηκαν με τιςΓενικές Γραμματείες Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και εκκρεμούν αρκετά ακόμα.Επιδίωξη της επιμορφωτικής σύμπραξης με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είναι ηεπιμόρφωση του στελεχικού της δυναμικού, η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών πουπροσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και η βελτίωση του συνολικούπλαισίου λειτουργίας της (για τη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς και την απλούστευσηδιαδικασιών, τις μεθόδους εντοπισμού και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής καιδασμοδιαφυγής, τεχνικές οικονομικής ανάλυσης για να αυξηθεί η αποδοτικότητα στηνείσπραξη εσόδων, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τηνπροώθηση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την ηλεκτρονική οργάνωση καιαυτοματοποίηση γραφείου, την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσωολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων).Το Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ αποσκοπεί στην επιμόρφωσητων στελεχών του Υπουργείου, αλλά και στη διακίνηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το ΥΠΕΚΑτόσο προς τις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, όσο και της αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων εφαρμογής οριζόντιων πολιτικώνκαι έργων του ΥΠΕΚΑ στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης (επιμόρφωσης στελεχών του ΥΠΕΚΑστο δημόσιο management, με έμφαση στη διοίκηση μέσω στόχων, συμβουλευτικής 11υποστήριξης του ΕΚΔΔΑ για την επεξεργασία των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καιοργάνωσης καινοτόμων εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα, όπως διαχείρισηαπορριμμάτων κ.α. με στόχο την επεξεργασία σχεδίου δράσης για τη διαμόρφωση ενόςσυνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με συνέργεια τουδημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αιρετών).Στον χώρο της αυτοδιοίκησης, υπογράψαμε μνημόνια συνεργασίας με την Κεντρική ΈνωσηΔήμων Ελλάδας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον ΔήμοΑθηναίων με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό της συνολικής τους λειτουργίας και τηνκαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (επιμόρφωση στους τομείς Δημόσιου Management,Οικονομικών, Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Κοινωνικής Πολιτικής, όπως επίσης εξειδικευμένα θέματα όπως αδειοδοτήσεις καταστημάτων ήαντιμετώπιση αναπτυξιακών σχεδίων). Εκκρεμεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τονΓ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής.Δ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠαγιώθηκε το διάστημα αυτό, τόσο σε επίπεδο επιτελικού σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδοεπιχειρησιακής εφαρμογής, η συνέργεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στοπλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΕΚΔΔΑ και για το έργο τηςμεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.Πιο συγκεκριμένα:Ι. Για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2011-2015Το ΕΚΔΔΑ ως δικαιούχος της Πράξης «Βέλτιστες Πρακτικές Διεθνούς Επιπέδου – ΜεταφοράΤεχνογνωσίας για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2011-2015», υποστήριξε τόσο οργανωτικά, όσο και χρηματοδοτικά δράσεις του ΥΔΙΜΗΔ, στο πλαίσιοτων μεταρρυθμιστικών του προσπαθειών (Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥπουργείουΔιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτου Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημοσίου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους τηςΓαλλικής Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα).Ομάδες Αξιολόγησης εκπόνησαν εκθέσεις αξιολόγησης στο σύνολο των Υπουργείων, σε στενήσυνεργασία σε τεχνικό επίπεδο με γάλλους ειδικούς. Οι τελικές μεταρρυθμιστικές προτάσειςτων αξιολογούμενων Υπουργείων εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης (ΚΣΔΜ).Σημειώνουμε ότι το ΕΚΔΔΑ, έστειλε τις παρατηρήσεις του για την αξιολόγηση της δομής του.Επίσης, ύστερα από αίτημα του Υπουργού, το ΕΚΔΔΑ πρότεινε άρθρο τροποποίησης/αναδιάρθρωσης της σύνθεσης και της λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ, πουήταν σε συμφωνία με την απόφαση του ΚΣΔΜ, προκειμένου να ενταχθεί στο σχέδιο νόμου, πουεκτέθηκε σε διαβούλευση και επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή.12Επίσης στήριξε τις προσπάθειες του ΥΔιΜΗΔ, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τηςγραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής καιεπικοινωνίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τουΥπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας.Ως δικαιούχος της προαναφερόμενης Πράξης, υποστήριξε οργανωτικά και χρηματοδοτικάμεταρρυθμιστικές προσπάθειες και άλλων φορέων της Διοίκησης, όπως:Υπουργείο ΟικονομικώνΣτο πλαίσιο εφαρμογής του οδικού χάρτη με θέμα την «Παροχή Τεχνικής Βοηθείας στον τομέατου Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής» και κατόπινσχετικού αιτήματος του Γ.Γ του Υπουργείου Οικονομικών χρηματοδοτήθηκε η εκπαίδευσηστελεχών από φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων απόεγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.Υπουργείο ΥγείαςΣτο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΓερμανικούΥπουργείου Υγείας και της Ομάδας Κρούσης της Ε.Ε. στην Ελλάδα ζητήθηκε από το Γ.Γ τουΥπουργείου Υγείας και προωθήθηκε η χρηματοδότηση του έργου υποστήριξης τωνμεταρρυθμίσεων στην Υγεία.Γενική Γραμματεία ΣυντονισμούΥπεγράφη σύμβαση με τον Γαλλικό φορέα ADETEF και το ΕΚΔΔΑ, για την διοργάνωσηεργαστηρίων σχετικά με τον κυβερνητικό συντονισμό.ΙΙ. Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της εν εξελίξειδιοικητικής μεταρρύθμισηςΣυγκροτήθηκε στο ΕΚΔΔΑ, ομάδα εργασίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καιτεχνογνωσίας στο πλαίσιο της εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμισης και επεξεργασία θέσεωντου ΕΚΔΔΑ. Το ΕΚΔΔΑ επεξεργάστηκε και παρέδωσε δύο κείμενα θέσεων:Για την κινητικότητα με εναλλακτικά σενάρια επιμόρφωσης των υπαλλήλων που τέθηκαν ή θατεθούν σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότηταςΗ πρόταση αυτή στηρίζεται στη γενική αρχή ότι η επιμόρφωση συνιστά βασικό συνοδευτικόεργαλείο εφαρμογής του θεσμού της κινητικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούναποτελεσματικά οι ανάγκες των υπηρεσιών /φορέων και οι δυνατότητες επαγγελματικής καιπροσωπικής ανάπτυξης των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται σε καθεστώςκινητικότητας ή και διαθεσιμότητας κρίνεται απαραίτητο να επιμορφωθούν, προκειμένου νακαταστούν ικανοί να ανταποκριθούν άμεσα στα νέα τους καθήκοντα και να ενταχτούν ομαλάκαι αποτελεσματικά στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον.Στόχος της πρότασης αυτής ήταν να διατυπωθούν οι δυνατότητες διαμόρφωσης εναλλακτικώνκατηγοριών δράσεων που θα συμβάλλουν στην ενεργό υποστήριξη του προγράμματοςκινητικότητας.13Για τα περιγράμματα θέσεωνΗ πρόταση αναφέρεται στα υποβοηθητικά «εργαλεία» για την κατάρτιση τωνπεριγραμμάτων/προδιαγραφών θέσεων εργασίας του ΕΚΔΔΑ.Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΥΔιΜΗΔ, πραγματοποιήθηκαν στο ΕΚΔΔΑ, δύο ημερίδες, μεσυμμετέχοντες στελέχη από όλα τα Υπουργεία. Στην πρώτη, παρουσιάστηκε ο Οδηγός για τονΣχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και δόθηκαν βασικές κατευθυντήριες γραμμέςεφαρμογής του. Στη δεύτερη, συζητήθηκε αποκλειστικά ο σχεδιασμός των ΠεριγραμμάτωνΘέσεων Εργασίας.Τέλος το ΥΔιΜΗΔ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, συμφώνησαν την διεξαγωγή 17ημερίδων/εργαστηρίων, μία για κάθε Υπουργείο, για την υποστήριξη της κατάρτισηςπεριγραμμάτων θέσεων εργασίας (εκ των οποίων έχουν πραγματοποιηθούν μέχρι σήμερα οιέξι). Σκοπός των δράσεων είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας και πρακτική εξάσκηση για τηνκατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.ΙΙΙ. Για την Ψηφιακή ΔιοίκησηΣυνεργάστηκε με το ΥΔΙΜΗΔ (Υφυπουργό ΥΔΙΜΗΔ), για τα παρακάτω δύο θέματα:Την Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιοργανώθηκε Καινοτόμο Εργαστήριο Διαβούλευσης, όπου συμμετείχαν 196 στελέχη από 75υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, εμπειρογνώμονες από χώρες – μέλη της Ε.Ε, καθώς καιπαρατηρητές από τον ιδιωτικό τομέα. Τις εργασίες του εργαστηρίου παρακολούθησαν μέσωδιαδικτύου (live streaming) δεκάδες ακόμη άτομα, ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις μέσωτηλεδιάσκεψης από εκπροσώπους των Περιφερειών της χώρας.Την Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφωνΔιοργανώθηκε Καινοτόμο Εργαστήριο Διαβούλευσης,, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τηςδημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος του ΥΔιΜΗΔ για την«Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο». Συμμετείχαν ενενήντα (90) και πλέοναρμόδια στελέχη από συνολικά 28 φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου, όπου:- προσδιόρισαν διαδικασίες, προδιαγραφές και πρότυπα για την ηλεκτρονική έκδοση καιδιακίνηση εγγράφων,- εξέτασαν τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης και των υπουργείων επί του σχεδίουτου ΠΔ- καθόρισαν τις δράσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω.ΙV. Για το μητρώο του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας ΔιοίκησηςΥπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματέων του ΥΔιΜΗΔ και τουΕΚΔΔΑ, (στο πλαίσιο του οποίου, το ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει την παροχή φιλοξενίας καιυποστήριξης της λειτουργίας των Εφαρμογών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού τουΕλληνικού Δημοσίου. Ήδη ο εξοπλισμός (servers) ήλθε από το ΥΔιΜΗΔ και εγκαθίσταται στοΕΚΔΔΑ. Με τη συμφωνία αυτή βελτιώνεται σημαντικά, μεταξύ των άλλων, η συστηματικήπαρακολούθησης του εκπαιδευτικού ιστορικού των στελεχών και, ταυτόχρονα, δημιουργούνταιευκαιρίες για ανάπτυξη νέων ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών.14Ε. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣΤο ΕΚΔΔΑ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, τον κατάλληλο εξοπλισμό και ένααξιολογότατο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ένα πλούσιο Μητρώο περίπου 4.000εκπαιδευτών από Πανεπιστημιακούς και Ειδικούς Εμπειρογνώμονες, ο συνδυασμός των οποίωντου επιτρέπει να ενισχύσει την εξωστρέφεια του και να αναδειχτεί ως ένας από τους λίγουςδημόσιους φορείς εξαγωγής τεχνογνωσίας στη Δημόσια Διοίκηση.Στην κατεύθυνση αυτή, μια σημαντική πρωτοβουλία ήταν το «άνοιγμα» του ΕΚΔΔΑ στηνευρωπαϊκή κυρίως αγορά παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης δημοσίωνυπαλλήλων σε θέματα δημόσιας διοίκησης και δημόσιων (κοινοτικών) πολιτικών, καθώς καιτεχνογνωσίας στην προώθηση, κατεύθυνση και οργάνωση μεταρρυθμίσεων στη ΔημόσιαΔιοίκηση Τρίτων χωρών, κυρίως αυτών που βρίσκονται σε σχέσεις συνεργασίας (προ-ενταξιακές, οικονομικές, εμπορικές κλπ) με την ΕΕ.Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο διάστημα:1. Προβλήθηκε και προωθήθηκε (στο μέτρο του δυνατού) η συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ σεδιαγωνισμούς που προκηρύσσονται από ή/με τη στήριξη της ΕΕ, είτε ως project leaderείτε ως partner σε consortia με άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις/φορείςευρωπαϊκού βεληνεκούς που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω «αγορά». Το άμεσοαποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η σε πρώτη φάση ενίσχυση τηςαναγνωρισιμότητας του ΕΚΔΔΑ όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο ευρωπαϊκόκαι ευρύτερο περιβάλλον γειτονίας, πράγμα που του επιτρέπει να εμφανίζεται ωςαξιόλογος, αξιόπιστος και επιζητούμενος εταίρος από τους αντίστοιχους εταίρους.2. Το ΕΚΔΔΑ, ανέλαβε το έργο της επιμόρφωσης των κρατικών λειτουργών που εμπλέκονταιστην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τοα΄ εξάμηνο του 2014, καθώς και το συντονισμό με τα αντίστοιχα προγράμματαεπιμόρφωσης, τα οποία παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΕΝΑ).Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) δια του αρμόδιου Υφυπουργού, ανταποκρίθηκε θετικάστην πρόταση του ΕΚΔΔΑ για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένηςεπιμορφωτικής παρέμβασης που θα συμβάλει στην επιτυχή διεκπεραίωση της 5ηςΕλληνικής Προεδρίας. Στην κατεύθυνση αυτή ο Γενικός Γραμματέας ΕυρωπαϊκώνΥποθέσεων του ΥΠΕΞ και η Γενική Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, υπέγραψαν σχετικό πρωτόκολλοσυνεργασίας.Την επεξεργασία του επιχειρησιακού σχεδίου και γενικότερα την επιστημονική στήριξη τουσυνολικού προγράμματος έχει Επιστημονική Ομάδα, που ορίστηκε από το ΕΚΔΔΑΟ χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των παραπάνω επιμορφωτικών δράσεων εκτείνεταιμεταξύ Απριλίου - Νοεμβρίου 2013.3. Το ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο δίκτυο ομόλογων φορέων της Ε.Ε. (DISPA) -που συναντιέται δύο φορές τον χρόνο με την ευθύνη της χώρας που προεδρεύει στοΣυμβούλιο της Ευρώπης- συμμετείχε με εισήγησή του στην συνάντηση του Δουβλίνου, στησυζήτηση που διεξάγεται για την συνάντηση της Λιθουανίας και έχει κάνει τα πρώταβήματα ετοιμασίας για το DISPA της Αθήνας τον επόμενο Μάιο, στο πλαίσιο της άσκησηςτης Προεδρίας.15ΣΤ. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020)Για την προετοιμασία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τον σχεδιασμό του«Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης», συμμετείχαμε ως ΕΚΔΔΑ στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο,όπου αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ εισήγηση με τίτλο «Ανάπτυξη τουΑνθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα – η στρατηγική του Εθνικού Κέντρου ΔημόσιαςΔιοίκησης και Αυτοδιοίκησης». Επίσης καταθέσαμε προτάσεις προς το ΥΔΙΜΗΔ για τηδιαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, για τον θεματικό στόχο 11«Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης (άξονες πολιτικήςκαι ενδεικτικές δράσεις, στη βάση ειδικών στόχων του ΕΚΔΔΑ).ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΔΔΑ1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΔΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεχής προσαρμογή της στις ανάγκεςτης Διοίκησης, με προαγωγή σύγχρονων ηλεκτρονικών διαδικασιών Προαγωγή ανοιχτών διαδικασιών ανίχνευσης αναγκών φορέων για τοποθέτησηαποφοίτων της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς και επιλογή θέσεων για πρακτική άσκηση τωνσπουδαστών της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση του κόστους του εισαγωγικού διαγωνισμού Αποτίμηση της συμβολής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και της ΕθνικήςΣχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης καιαυτοδιοίκησηςΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Διεξαγωγή του τελικού σταδίου και ολοκλήρωση του 22ου εισαγωγικού διαγωνισμού, μετην εγγραφή και υποδοχή των ογδόντα (80) επιτυχόντων σπουδαστών καισπουδαστριών Κατάρτιση και Έγκριση του Προγράμματος Σπουδών της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκεςτων θεματικών αξόνων της Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς,έλεγχος και παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού Προετοιμασία και Έναρξη ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Δημιουργία Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-class) για την υποστήριξη τουεκπαιδευτικού έργου της ΕΣΔΔΑ. Πιστοποίηση χρηστών της πλατφόρμας Πραγματοποίηση Κοινής Φάσης και Α’ Ειδικής Φάσης Σπουδών ΚΒ΄ ΕκπαιδευτικήςΣειράς. Υλοποίηση Προγράμματος Σπουδών και επισκέψεων ή/και διαλέξεων στοπλαίσιο του Προετοιμασία Πρακτικής Εκπαίδευσης σπουδαστών της ΚΒ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης του 23ου ΕισαγωγικούΔιαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ16 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μελέτη και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίουτου εισαγωγικού διαγωνισμού στην ΕΣΔΔΑ Αποτίμηση της συμβολής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και της ΕθνικήςΣχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης καιαυτοδιοίκησης Συγκρότηση διαρκούς επιτροπής παρακολούθησης σταδιοδρομίας αποφοίτων ΕΣΔΔ καιΕΣΤΑ Εκπόνηση νέου Προγράμματος Σπουδών για τις ανάγκες της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Υποβολή πρότασης για τη δημιουργία νομικού πλαισίου σχετικά με την ενίσχυση τουδιεθνούς χαρακτήρα της ΕΣΔΔΑ.Συμβολή της ΕΣΔΔΑ σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή στην κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων της ΕΣΔΔΑ Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τηςΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝΕΠ)ΣΤΟΧΟΙ ΙΝΕΠ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Αναβάθμιση της λειτουργίας και του έργου του ΙΝΕΠ και βελτίωση της ποιότητας τωνπροσφερόμενων υπηρεσιών επιμόρφωσης Αναβάθμιση των διαδικασιών και μεθόδων ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών,αξιολόγησης και αποτίμησης του επιμορφωτικού έργου του ΙΝΕΠ για την παροχή υπηρεσιώνπροσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες της διοίκησης Προώθηση σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών διαδικασιών και ανάπτυξη ειδικώνικανοτήτων και δεξιοτήτων στα στελέχη του δημοσίου τομέα Παροχή ευέλικτων και εξειδικευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών,την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίαςτων φορέων του δημοσίου τομέαΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού έργου του ΙΝ.ΕΠ. για την υποστήριξη τωνδιαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των δημόσιων πολιτικών Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων εργαστηρίων επίλυσης προβλημάτων (workshopsκαι έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων): Με θέμα: «Το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και της τοπικήςαυτοδιοίκησης: διαχείριση – κινητικότητα - επιμόρφωση» 17Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή του Υπουργού ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γ.Γ και του Προέδρου του Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ,Γ.Γ Υπουργείων, Γ.Γ Δήμων, εκπροσώπων του ΣτΕ, Ειδικών Συμβούλων, Εκπροσώπων τηςΑΔΕΔΥ, ανώτερων διοικητικών στελεχών από μεγάλο φάσμα υπηρεσιών της κεντρικήςδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, Διευθυντών και στελεχών του ΕΚΔΔΑ. Σκοπός τουεργαστηρίου ήταν ο εντοπισμός των προβλημάτων, η διατύπωση προτάσεων και ηεξεύρεση λύσεων στους τομείς της αξιολόγησης, της κινητικότητας και της στοχευμένηςεπιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικήςαυτοδιοίκησης. Με θέμα: τον «Εξαμηνιαίο Προγραμματισμό του ΕΚΔΔΑ»Το ανωτέρω εργαστήρι πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως καιτου Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, του συνόλου των Διευθυντικών στελεχών, τουεπιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Είχε ως στόχο να συμβάλει στηνολοκλήρωση του εξαμηνιαίου προγραμματισμού του Κέντρου, μέσα από μια διαδικασίαδιαβούλευσης σε εσωτερικό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία συναντίληψηςμεταξύ του προσωπικού του ΕΚΔΔΑ για την κατάρτιση του προγραμματισμού και τηνανάπτυξη του συνολικού σχεδιασμού του έργου του μέσα από σταθερές και δομημένεςδιαδικασίες διαβούλευσης. Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης Ανανέωση και επικαιροποίηση εκπαιδευτικών σχεδιασμών Σχεδιάστηκαν 5 επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Σχεδιάστηκαν 3 επιμορφωτικά προγράμματα για την προετοιμασία των στελεχών πουεμπλέκονται κατά την Ελληνική Προεδρία Σχεδιάστηκαν ή είναι στην φάση σχεδιασμού 5 νέοι τίτλοι στους κύκλους ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης και Δημόσιων Οικονομικών Συγκροτήθηκαν, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως, έξι (6) Ομάδες εργασίας γιασχεδιασμό φακέλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη ΓενικήΓραμματεία Ισότητας των Φύλων. Οι σχεδιασμοί αφορούν επιμόρφωση σε θέματα ισότηταςτων φύλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχου: Επιθεωρητές Εργασιακών σχέσεων,Υπάλληλοι ΣΕΠΕ, υπάλληλοι των Δ/νσεων Κοινωνικής πολιτικής και ισότητας τωνΚαλλικρατικών δήμων, υπάλληλοι (διοικητικό / επιστημονικό προσωπικό και σωφρονιστικοίυπάλληλοι) των γυναικείων φυλακών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης – gender experts. Οιομάδες έχουν ολοκληρώσει το έργο τους (τελεί υπό παράδοση) οι δε φάκελοι σχεδιασμούθα διαβιβαστούν προς πιστοποίηση Σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της Κινητικότητας, διαθεσιμότητας Όσον αφορά στην επιμόρφωση της ομάδας των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ που είχαντεθεί σε διαθεσιμότητα και τοποθετήθηκαν σε διοικητικές υπηρεσίες του ΥπουργείουΠροστασίας του Πολίτη, το ΙΝΕΠ, κατόπιν αρχικού αιτήματος, έχει μέχρι σήμεραολοκληρώσει μια σειρά πρώτων συναντήσεων με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου,προκειμένου να καταρτίσει ένα σχέδιο επιμόρφωσης-εκπαίδευσης των συγκεκριμένωνυπαλλήλων, εστιασμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηρεσιών υποδοχής αλλά και στιςεκπαιδευτικές ανάγκες των ίδιων των υπαλλήλων με βάση το προφίλ τους. 18 Επιμορφωτικές δράσεις Ινστιτούτου Επιμόρφωσης κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου2012 – Ιουνίου 2013Το ΙΝΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς, υλοποίησε 1.398 επιμορφωτικές δράσεις (578 το2οεξάμηνο του 2012 και 820 το 1οεξάμηνο του 2013). Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν49.241 ώρες επιμόρφωσης και 30.051 επιμορφωθέντες. Το άμεσο κόστος των δράσεωνήταν 1.911.457,45 ευρώ.Ειδικότερα: Επιμορφωτικά προγράμματα εν όψει της Ελληνικής ΠροεδρίαςΣχεδιάστηκαν δύο προγράμματα που αφορούν δύο ομάδες στόχους και αναμένεται οσχεδιασμός του τρίτου προγράμματος που θα υλοποιηθεί και από στελέχη της ΕΝΑ. Έχουνυλοποιηθεί 4 επιμορφωτικά προγράμματα για την Προετοιμασία των Προέδρων,Αναπληρωτών και Εθνικών Εκπροσώπων, (1ηομάδα στόχος) στα οποία συμμετείχαν 120άτομα. Επιμόρφωση Βέλτιστης Πρακτικής και Μεταφορά ΤεχνογνωσίαςΚατά την περίοδο αναφοράς έγινε μία δράση βέλτιστης πρακτικής, στην οποία συμμετείχαν15 στελέχη του δημοσίου και είχε διάρκεια 40 ωρών. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Μείωσητων διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών στο επίπεδο επαφής με τους Πολίτεςκαι έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΚΔΔΑ με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης(ROI).Επιπρόσθετα, το ΙΝΕΠ υλοποίησε σειρά επιμορφωτικών δράσεων που αφορούσαν κυρίωςτρία Υπουργεία, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών, την Γενική Γραμματεία ΚυβερνητικούΣυντονισμού και το Υπουργείο Υγείας (υπάρχει αναφορά εκτενής στο πρώτο σκέλος τουαπολογισμού στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην συνεργασία με το ΥΔΙΜΗΔ). Ημερίδες- εργαστήρια για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίαςΤο ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το ΥΔΙΜΗΔ προχώρησε στη διοργάνωση σειράςεπιμορφωτικών δράσεων σχετικά με την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίαςστα Υπουργεία, με ομάδα στόχο τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων,και Τμημάτων κάθε Υπουργείου.(υπάρχει αναφορά στο πρώτο σκέλος του απολογισμού στοκεφάλαιο που αναφέρεται στην συνεργασία με το ΥΔΙΜΗΔ). Εισαγωγική ΕκπαίδευσηΤο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφοροποιείται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το φορέα πουυπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Για κάθε μία κατηγορία φορέα διαφοροποιείται σε δύοεπίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων, το ένα επίπεδο αφορά υπαλλήλουςπανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και το άλλο επίπεδο υπαλλήλουςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Υλοποιήθηκαν 134 επιμορφωτικά προγράμματα (64 το 2οεξάμηνο του 2012 και 70 το 1οεξάμηνο του 2013, που περιλαμβάνουν 4.690 ώρες επιμόρφωσης και 3.424επιμορφωθέντες.19 Επιμόρφωση διευθυντικών στελεχώνΥλοποιήθηκαν 5 επιμορφωτικά προγράμματα (2 το 2οεξάμηνο του 2012 και 3 το 1οεξάμηνοτου 2013, που περιλαμβάνουν 175 ώρες επιμόρφωσης και 78 επιμορφωθέντες.Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως για διευθυντικάστελέχη, καθώς και για Προϊσταμένους Τμημάτων, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά τηνεπόμενη εκπαιδευτική περίοδο που θα έχει εκπονηθεί και το εκπαιδευτικό υλικό τουπρογράμματος αυτού. Ψηφιακά έγγραφαΤο ΙΝΕΠ με βάση την προτεραιότητα που δόθηκε από το ΥΔΙΜΗΔ για την ψηφιακήυπογραφή και την ηλεκτρονική διακίνησή των εγγράφων υλοποίησε σειρά επιμορφωτικώνπρογραμμάτων σε όλα τα Υπουργεία.Υλοποιήθηκαν 84 επιμορφωτικά προγράμματα (4 το 2οεξάμηνο του 2012 και 80 το 1οεξάμηνο του 2013, που περιλαμβάνουν 1.176 ώρες επιμόρφωσης και 1.563επιμορφωθέντες. Επιμόρφωση σε στελέχη του Υπουργείου ΟικονομικώνΥλοποιήθηκαν 100 επιμορφωτικά προγράμματα (42 το 2οεξάμηνο του 2012 και 58 το 1οεξάμηνο του 2013, που περιλαμβάνουν 3.930 ώρες επιμόρφωσης και 1.488επιμορφωθέντες. Επιμόρφωση στελεχών της Εκπαίδευσης για το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας καιτο πιστοποιητικό Καθοδηγητικής ΕπάρκειαςΣτο πλαίσιο της προγραμματικής Συμφωνίας ΕΚΔΔΑ και Υπ. Παιδείας, υλοποιήθηκανΥλοποιήθηκαν 8 ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, σταοποία συμμετείχαν 189 Διευθυντές Εκπαίδευσης και στελέχη που ήταν στους αξιολογικούςπίνακες. Είναι δε εν εξελίξει η υλοποίηση 9 επιμορφωτικών προγραμμάτωνΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Συνολικά αναμένεται να επιμορφωθούν περίπου 275 σχολικοίσύμβουλοι. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου του Ινστιτούτου Αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεωνΤα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων για το β΄ εξάμηνοτου 2012 αναρτήθηκαν με τη μορφή έκθεσης στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ. Αξιολόγηση ΕισηγητώνΣυντάχθηκε έκθεση η οποία περιελάμβανε, στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτών από τουςεκπαιδευόμενους και στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτών από τους υπεύθυνους σπουδώνκαι έρευνας του ΙΝ.ΕΠ. 20 Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσηςΈχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ η έκθεση αποτίμησης για το έτος 2012. Μνημόνια Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – Φορέων του δημοσίουΥπάρχει αναφορά εκτενής στο πρώτο σκέλος του απολογισμού (σελ. 10)Συμβολή του ΙΝΕΠ σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή στην κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας του ΙΝΕΠ στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων του ΙΝΕΠ Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τουΙΝΕΠ στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ(ΜΟΤΕΚ)ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΤΕΚ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Υποστήριξη της Ανοικτής Διακυβέρνησης Ανάδειξη και διάχυση της εθνικής και διεθνούς καινοτομίας στη διοίκηση Ανάδειξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη και τονεκσυγχρονισμό της διοίκησης Ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΔΔΑ ως πύλης διοικητικής γνώσης Προώθηση της ηλεκτρονικής δικτύωσης και συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού στηδημόσια διοίκηση για την υποστήριξη οριζόντιων έργων μεγάλης κλίμακας Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη σύγχρονων πλαισίων εφαρμογής δημόσιωνπολιτικώνΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Επιχειρησιακή Υποστήριξη Διαβουλεύσεων, Μεταφορά Εφαρμογής τους στο ΕΚΔΔΑ,Αξιολόγηση Διαβουλεύσεων, Πρόταση Διαδικασιών Επικαιροποίησης Διαβουλεύσεων Επιχειρησιακή Υποστήριξη Προσκλήσεων, Σύμβαση για την Τεχνική Υποστήριξη καιδιασφάλιση των δεδομένων τους. Επιχειρησιακή Υποστήριξη της Επικοινωνίας και κατάλληλη δρομολόγηση της στους Φορείς Επιχειρησιακή Υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΚΔΔΑ για τη συγκέντρωση των μελετών καιδεδομένων της διοίκησης και Διερεύνηση των προϋποθέσεων βελτίωσης της εφαρμογής21 Υλοποίηση Καινοτόμου Εργαστηρίου με θέμα «Έκδοση Διακίνηση και ΑρχειοθέτησηΕγγράφων» Παράδοση Εκθέσεων Καινοτόμων Εργαστηρίων με θέματα: «Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διαύγεια Παρόν και Μέλλον της Διαφάνειας στο Δημόσιο Βίο Ολοκλήρωση των εκθέσεων καινοτόμων εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν σεπροηγούμενους μήνες του 2012 Υλοποίηση Ημερίδας και Εργαστηρίων με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την ΗλεκτρονικήΔιακυβέρνηση» και Σύνοψη Πρακτικών Υλοποίηση Ανοικτής Εκδήλωσης για τη Διεθνή Ημέρα για την Ανοικτή Πρόσβαση Συγκρότηση Ομάδας Υποστήριξης Έργου Σύζευξις Ι,ΙΙ Επιχειρησιακή Λειτουργία Θεματικών Φόρουμ και Κατάθεση Νέας Διαδικασίας ΦόρουμΣυμβολή της ΜΟΤΕΚ σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή στην κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας της ΜΟΤΕΚ στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων της ΜΟΤΕΚ Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τηςΜΟΤΕΚ στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών προγραμματισμού με υιοθέτηση αλλαγών όπουαπαιτείται Βελτίωση και διαρκής προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ στιςεπιχειρησιακές του ανάγκες Διεύρυνση της ανάπτυξης ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών Αξιοποίηση τεχνολογικών πόρων και υποδομών με συνακόλουθη περιστολή δαπανώνΗ Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ανέπτυξε καιαναπτύσσει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων: Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών - Αυτοματοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών με στόχο τημείωση διοικητικού κόστους.Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίχθηκαν και υποστηρίζονται σε ψηφιακό περιβάλλον: η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, η κατάρτιση σχεδίων εκπαίδευσης, η υποβολή αιτημάτων φορέων για επιμόρφωση,22 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα, η ηλεκτρονική ενημέρωση των επιλεγέντων, η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης. Μια από τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες η οποία βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακήςαξιοποίησης από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, είναι η«Ψηφιακή Ατομική Κάρτα Εκπαίδευσης». Με την εν λόγω υπηρεσία στόχοι είναι: Η Ηλεκτρονική πρόσβαση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου στο επιμορφωτικό τουιστορικό. Η Πρόσβαση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης – Διευθύνσεων Διοικητικού στοεπιμορφωτικό ιστορικό του ανθρώπινου δυναμικού τους καθώς και στο περιεχόμενοτων αντίστοιχων τίτλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Διαρκής υποστήριξη του εκσυγχρονισμού Υποδομών με χρήση νέων τεχνολογιών.Καθημερινά υποστηρίζονται 26 συνολικά αίθουσες με δυνατότητα λειτουργίαςτηλεδιάσκεψης για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων(workshops), «μικτού τύπου», δυνάμενες να υποστηρίξουν τόσο θεωρητική εκπαίδευση,όσο και επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολογιών. Ακόμη υποστηρίζει την απρόσκοπτηλειτουργία σταθμών πληροφόρησης (info – kiosks) και σταθμών εργασίας (business centers)στο ισόγειο του κτιρίου, το σύστημα υποστήριξης αυτόματης μετάφρασης του ΚεντρικούΑμφιθεάτρου και το σύνολο των γραφείων του κτιρίου. Παράλληλα, εξ’ αποστάσεωςπαρέχει τεχνική υποστήριξη στο ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης και σε εγκαταστάσεις στο κτίριο τηςΓενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούν δράσεις του ΕΚΔΔΑ.Υπάρχει αδιάλειπτη υποστήριξη του Δικτύου «Σύζευξις» και συνεργασία με τον εξωτερικό«ανάδοχο» που υποστηρίζει μέρος των λειτουργιών του Ολοκληρωμένου ΠληροφοριακούΣυστήματος (ΟΠΣ) για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές μας απαιτήσεις. Ολοκλήρωση νέας εφαρμογή υποστήριξης θεμάτων πιστοποίησης της επιμόρφωσης Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης τους ΕΚΔΔΑ. Υποστήριξη της αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων. Λοιπά Θέματα Συγκρότηση με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΕΚΔΔΑ, ομάδας Εργασίας για τημελέτη προϋποθέσεων υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με προσφυγή σεεξωτερικούς αναδόχους.Έργο της Ομάδας ήταν η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την πιθανή υλοποίησηπρογραμμάτων κατάρτισης με προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους, παράλληλα με τηνυλοποίησή τους με «ίδια μέσα».Συμβολή της Διεύθυνσης σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Εισήγηση για την κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας της Διεύθυνσης στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων της Διεύθυνσης23 Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τηςΔιεύθυνσης στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ Βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών διαδικασιών, με υιοθέτηση αλλαγών όπουαπαιτείται Υποστήριξη της πολιτικής εξοικονόμησης οικονομικών πόρωνΗ Διεύθυνση προώθησε διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων για τις ανάγκες του ΕΚΔΔΑ. Στονπίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι διαγωνισμοί του ΕΚΔΔΑ, το είδος των διαγωνισμών καιη κατάσταση του καθενός από αυτούς, για το έτος 2013.Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ1. Ξενόγλωσσα (Ανανέωσησυνδρομών)Ο διαγωνισμός βρίσκεται στοστάδιο έγκρισης από το ΔΣ τωνδικαιολογητικών κατακύρωσης καιυπογραφής της σύμβασηςΔιεθνήςδημόσιοςανοιχτόςδιαγωνισμός2. Φύλαξη κτιρίου ΕΚΔΔΑ Διενέργεια διαγωνισμού την27.6.2013, έως την ολοκλήρωσή τουισχύει παράταση με τον υπάρχονταανάδοχοΠρόχειροςδιαγωνισμός3. Υπηρεσίες διαμονής καιδιατροφής, εξασφάλισηςαιθουσών και λοιπώνυπηρεσιών για τηνυλοποίηση εκπαιδευτικώνπρογραμμάτωνΟ διαγωνισμός βρίσκεται στοστάδιο έγκρισης από το Δ.Σ. τωνδικαιολογητικών συμμετοχήςΔιεθνήςανοιχτόςδημόσιοςδιαγωνισμός4. Κυλικείο Διενέργεια επαναληπτικούδιαγωνισμού την 9/7/2013Δημόσιοςανοιχτόςδιαγωνισμός5. Προμήθεια μεταφραστικώνσυστημάτωνΔιενέργεια διαγωνισμού καιάνοιγμα δικαιολογητικώνσυμμετοχής -τεχνικών προσφορώντην 25/6/2013 (σε εξέλιξη)Πρόχειροςδιαγωνισμός6. Προμήθεια Folder- Mπλοκ-στυλόΟ διαγωνισμός βρίσκεται στοστάδιο έγκρισης από το Δ.Σ. τωνδικαιολογητικών κατακύρωσης καιυπογραφής της σύμβασηςΠρόχειροςδιαγωνισμός7. Συντήρηση συστήματοςπυρανίχνευσηςΠρόσκληση υποβολής προσφορώνμε ημερομηνία κατάθεσης την28/6/2013Απευθείαςανάθεση248. Προμήθεια υλικώνεπισκευής των εκτυπωτώνΠρόσκληση υποβολής προσφορώνμε ημερομηνία κατάθεσης την28/6/2013Απευθείαςανάθεση9. Υπηρεσίεςταχυμεταμεταφορώνεκπαιδευτικού υλικούΣύνταξη σχετικής διακήρυξης γιαάμεση διενέργεια του διαγωνισμούΠρόχειροςδιαγωνισμός10. Υπηρεσίες ΣυντήρησηςΟ.Π.Σ.Σύνταξη σχετικής διακήρυξης γιαδιενέργεια εντός Σεπτεμβρίου (ησύμβαση με τον ανάδοχο διαρκείέως το Νοέμβριο του 2013)Πρόχειροςδιαγωνισμός11. Επιλογή αναδόχουκαθαρισμού ΕΚΔΔΑ -ΠΙΝΕΠΘ.Παράταση της σύμβασης με τονανάδοχο έως διενέργειας νέουδιαγωνισμού εντός του 2013ΔημόσιοςΑνοιχτόςδιαγωνισμός12. Ασφάλιση κτιρίων Τα ασφαλιστήρια συμβόλαιαλήγουν αρχές Οκτωβρίου 2013Απευθείαςανάθεση13. Προμήθεια υλικώνεξοπλισμού πληροφορικήςΣύνταξη σχετικής διακήρυξης γιαάμεση διενέργεια διαγωνισμούΠρόχειροςδιαγωνισμός14. Επισκευή και ΣυντήρησηΑνελκυστήρωνΣύνταξη σχετικής διακήρυξης γιαάμεση διενέργεια διαγωνισμούΠρόχειροςδιαγωνισμόςΣυμβολή της Διεύθυνσης σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή για την κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας της Διεύθυνσης στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων της Διεύθυνσης Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τηςΔιεύθυνσης στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ Βελτίωση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών με υιοθέτηση αλλαγών όπουαπαιτείται Υποστήριξη της πολιτικής βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού Αναδιοργάνωση Φορέα (ΕΚΔΔΑ)Στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης και σε συνέχεια της πρότασηςαναδιοργάνωσης για το ΕΚΔΔΑ η οποία εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 25Μεταρρύθμισης, ζητήθηκε από τον Υπουργό ΔιΜΗΔ η συμβολή του ΕΚΔΔΑ όσον αφορά τηδιατύπωση σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης σχετικής με τις προκύπτουσες αλλαγές. Οργανόγραμμα- ΑρμοδιότητεςΎστερα από τη διεξαγωγή σχετικής ημερίδας του ΥΔιΜΗΔ στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ μετίτλο «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αξιολόγηση Δομών: Από το σχεδιασμό στηνεφαρμογή» κατά την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του νέου οργανισμούτων υπουργείων, το ΕΚΔΔΑ προέβη σε μία πρώτη αποτύπωση της αποστολής του, τωνεπιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων του ανά οργανική μονάδα (προϊόνσυλλογικών διεργασιών με τη συμμετοχή των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντώντων οργανικών μονάδων, των προϊσταμένων τμημάτων και του συμβούλου επιστημονικούέργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης). Περιγράμματα θέσεων εργασίας ΕΚΔΔΑΗ Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΚΔΔΑ μερίμνησε για τον προσδιορισμό των υπευθύνωνεφαρμογής του έργου, δημιουργώντας ομάδες εργασίας υπεύθυνες για το σχεδιασμό τωνπεριγραμμάτων των νέων θέσεων εργασίας στις νέες οργανικές μονάδες, όπως αυτέςπροκύπτουν μετά από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις υφιστάμενων οργανικών μονάδωνή/και μερική μεταφορά αρμοδιοτήτων από άλλες. Η αποτύπωση των περιγραμμάτωνθέσεων βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας. Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών ΕΚΔΔΑ Πραγματοποίησε σχετική έρευνα για τα διοικητικά του στελέχη. Καταρτίστηκε σχέδιο εκπαίδευσης σε θέματα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Εντός Ιουλίου 2013 πρόκειται να υλοποιηθούν τα πρώτα προγράμματα. Επόμενο βήμαείναι η ολοκλήρωση του συνόλου Σχεδίου Εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού τουΕΚΔΔΑ. Κατάσταση κτηρίουΈχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις μονώσεις του κτιρίου.Επιχειρείται συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ταύρου-Μοσχάτουπροκειμένου να ανευρεθούν λύσεις το συντομότερο δυνατό (τεχνική έκθεση,προδιαγραφές, εποπτεία για την υλοποίηση του έργου).Λόγω της μεταφοράς του κυλικείου στο ισόγειο, απαιτούνται αλλαγές και ιδίως κατασκευήWC για ΑμεΑ.Συμβολή της Διεύθυνσης σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή για την κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας της Διεύθυνσης στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων της Διεύθυνσης26 Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τηςΔιεύθυνσης στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ΕΚΔΔΑ Διεύρυνση των δημοσίων σχέσεων του ΕΚΔΔΑ Προώθηση της εξωστρέφειας του ΕΚΔΔΑ στο κοινωνικό σύνολοΓια την Επικοινωνία: Έχουν δημοσιευτεί πέντε (05) τεύχη του Newsletter (Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2012 καιΦεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου 2013). Γίνεται ενημέρωση του ιστοτόπου με όλη την επικαιρότητα του ΕΚΔΔΑ και εκδίδονταιΔελτία Τύπου.Για τις Διεθνείς Σχέσεις: Έγιναν επαφές με ομολόγους του ΕΚΔΔΑ φορείς στην Ε.Ε. Για την χρονική αντιστροφή του προγράμματος επιμόρφωσης σε συνεργασία με τηνΟλλανδική ROI, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το περιεχόμενο της υπάρχουσαςσύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ-ROI / συνεννόηση και προετοιμασία συζητήσεωνμεταξύ εκπροσώπων ROI και ΕΚΔΔΑ προκειμένου να προετοιμαστεί νέα σύμβασησυνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για το 2013 για την υπογραφή νέας σύμβασης συνεργασίας, έλεγχος περιεχομένου σχετικήςπροσφοράς, καθώς και συμμετοχή στην υποδοχή εκπροσώπου της ΕΝΑ (Γαλλία) στοΕΚΔΔ με σκοπό την οριστικοποίηση του περιεχομένου της νέας συνεργασίας μεταξύΕΚΔΔΑ-ΕΝΑ για το 2013 για την διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με το ΕΙΡΑ (Μάαστριχτ) - πρόταση τουΕΚΔΔΑ για υλοποίηση συγκριτικής μελέτης του τρόπου λειτουργίας και του θεσμικούπλαισίου που διέπει ομόλογους φορείς της ΕΕ - θετική απόκριση του ΕΙΡΑ για την διερεύνηση προϋποθέσεων προκειμένου να απαντηθεί το αίτημα της ΒΑΚοV(Γερμανία) για διοργάνωση σεμιναρίου ERT (European Reciprocal Training περί τοδιοικητικό προφίλ της Ελλάδας - προτεραιότητες ελληνικής Προεδρίας) τόσο για ΔΥ απόόλη την ΕΕ, όσο και ειδικά από τη Γερμανία κατά το ερχόμενο φθινόπωρο. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από ή με τη στήριξη της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής. Twinning (Διδυμοποίηση) - Προκήρυξη με δικαιούχο την Ακαδημία Επιμόρφωσης του Υπ.Οικονομικών της Γεωργίας27 Προκήρυξη για την ανάληψη του έργου της επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών σε όλατα επίπεδα διοίκησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Προκήρυξη για την ανάληψη έργου Εκσυγχρονισμού του Συστήματος ΔιαχείρισηςΑνθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: Επιμόρφωση για την Ελληνική Προεδρία.Υπογράφτηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Γ.Γ. ΕΚΔΔΑ και Γ.Γ. του ΥΠΕΞ (Μάρτιος2013), προκειμένου το ΕΚΔΔΑ να αναλάβει την επιμόρφωση των εμπλεκομένων ΔΥ στηνελληνική Προεδρία, από όλα τα Υπουργεία (υπάρχει αναφορά εκτενής στο πρώτο σκέλοςτου απολογισμού στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην Προώθηση της Εξωστρέφειας). Εξαμηνιαίες συναντήσεις DISPA (DISPA meetings - Directors of Schools and Institutes ofPublic Administration) - στο πλαίσιο της Προεδρίας κάθε χώρας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Το ΕΚΔΔΑ είχε ενεργό συμμετοχή στο DISPA Δουβλίνου Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του συντονιστή των DISPA και των ομόλογων φορέωντων χωρών που έχουν και θα έχουν την Προεδρία έως και το β’ εξάμηνο του 2014 (Ιρλανδία,Λιθουανία, Ελλάδα, Ιταλία) προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της συνάντησης DISPA στοΒίλνιους της Λιθουανίας τον επόμενο Οκτώβριο και συζήτησε για την συμμετοχή του, στησυνάντηση Οκτωβρίου στη Λιθουανία Έγιναν τα πρώτα βήματα για την ετοιμασία του DISPA της Αθήνας τον επόμενο Μάιο(επιστολή προς το ΥΠΕΞ για την παραχώρηση του Ζαππείου για 2 ημέρες και σχετικέςεπικοινωνίες, συζήτηση με τη ΓΓ σχετικά με το θέμα της συνάντησης των Αθηνών -"Ημεταρρύθμιση της επιμόρφωσης στη ΔΔ¨-, έλεγχος για την ύπαρξη προϋποθέσεων καιοικονομικών πόρων προκειμένου η ελληνική διοργάνωση να υλοποιηθεί με επιτυχία, καισχετική ενημέρωση του συντονιστή των συναντήσεων DISPA, μια και είθισται ναπροσκαλούνται και ομόλογοι φορείς εκτός ΕΕ). Σχεδιασμός και στόχευση διεθνών σχέσεων - Σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας. Ανάπτυξη συστήματος υποδοχής ΔΥ προς επιμόρφωση (στα αγγλικά) από το ΕΚΔΔΑ απόχώρες όπως είναι οι Βαλκανικές, ή αυτές της Β. Αφρικής. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τον ομόλογο φορέα από τα Αραβικά Εμιράτα που έχειεκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, αλλά και με τον αντίστοιχο φορέα στην Αλγερία, έπειτααπό πρωτοβουλία της ελληνικής Πρεσβείας στο Αλγέρι. Επίσης, σύναψη ΜνημονίουΣυνεργασίας με την Ακαδημία Επιμόρφωσης της Γεωργίας όπου η ελληνική παρουσία κατάτην υποβολή πρότασης διδυμοποίησης έκανε πολύ καλή εντύπωση. Διερεύνηση και διασύνδεση του ΕΚΔΔΑ, ενδεχομένως, με Πανεπιστήμια και ιδιωτικούςφορείς του εξωτερικού που ειδικεύονται στο πεδίο της προετοιμασίας ΔΥ των χωρών τους.Για τις Δημόσιες Σχέσεις: Υποδοχή και τήρηση εθιμοτυπίας σε πλήθος ημερίδων,Συμβολή του Τμήματος σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή για την κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ28 Αναμόρφωση και επικαιροποίηση διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης (ISO),επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Επεξεργασία και πρόταση επί της Στοχοθεσίας του Τμήματος στο πλαίσιο του ΕΚΔΔΑ Κατάρτιση Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχων του Τμήματος Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τουΤμήματος στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ Ανάδειξη και διασφάλιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αναβάθμιση των διαδικασιών πιστοποίησης των εκπαιδευτικών δομών και τωνεπιμορφωτικών προγραμμάτωνΓια το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: Το ΕΚΔΔΑ από το 1999 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυποISO 9001. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του εν λόγω συστήματος έγινε ανασυγκρότηση τωνοργάνων ποιότητας. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα για την τήρηση των προβλεπόμενωνπροδιαγραφών του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 με εξασφάλιση τωναντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και του πιστοποιητικού IQNet.Πραγματοποιήθηκε Γενική Επιθεώρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωναμε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και ανανεώθηκε η πιστοποίηση, με θετικά σχόλια καιχωρίς καμία παρατήρηση, μέχρι το Μάρτιο του 2016. Οργάνωση και διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεωνΚατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013 προγραμματιστήκανκαι υλοποιήθηκαν εσωτερικές επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις εφαρμογής σε 8 Τμήματα,με στόχο την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των υπό επιθεώρησηυπηρεσιακών μονάδων καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Επικαιροποίηση του συνόλου των διεργασιών-διαδικασιών του οργανισμού καιεπεξεργασία νέων διεργασιών και διαδικασιών σε επίπεδο υπηρεσιακής μονάδας.Επιχειρήθηκε η σταδιακή επικαιροποίηση και επεξεργασία νέων εσωτερικών διεργασιών-διαδικασιών (και των σχετικών εντύπων) με συμμετοχή όλων των υπηρεσιακών μονάδωνπ.χ ΕΣΔΔΑ ,Γραμματεία της διοίκησης. Συναντήσεις των οργάνων Ποιότητας.Έγιναν 4 συναντήσεις, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση καιλειτουργία των ΕΚΔΔΑ καθώς και βελτιωτικές προτάσεις ενόψει των αλλαγών που θα 29γίνουν στο γενικότερο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων με συχνές συναντήσεις τουσυμβουλίου ποιότητας και ενεργοποίηση των κύκλων ποιότητας.Απέκτησε όλο το προσωπικό πρόσβαση (μόνο ανάγνωση) στο εικονίδιο όπου έχουναναρτηθεί το εγχειρίδιο ποιότητας, οι εσωτερικοί έλεγχοι, τα πρακτικά των συνεδριάσεωνποιότητας καθώς και οι ανασκοπήσεις και αλλά έγγραφα όπως οι διαδικασίες. Έγινε αποτίμηση της πορείας των Δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας καιαποδοτικότητας και καθορίστηκαν νέοι δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας καιαποδοτικότητας του ΕΚΔΔΑΣυγκεκριμένα καθοριστήκαν τέσσερις (4) γενικοί δείκτες με οριζόντιο χαρακτήρα για τοσύνολο του Οργανισμού και ειδικοί δείκτες για κάθε υπηρεσιακή μονάδα. Για κάθε δείκτηκαθορίστηκε μια επιθυμητή τιμή-στόχος, η δε παρακολούθηση της πορείας τους θεωρείταισυνεχής.Για το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης: Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο, καιυποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης Διαχείρισης Ποιότητας καιΕσωτερικού Ελέγχου, πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις, όπου προέβη σε πιστοποίηση 22φακέλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατατεθειμένων, από πιστοποιημένεςεκπαιδευτικές δομές και επικαιροποίησε έξη ήδη πιστοποιημένα επιμορφωτικάπρογράμματα. Με απόφαση της Γενικής Γραμματέας ΕΚΔΔΑ, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, με έργο τηνβελτίωση της λειτουργίας της ΚΕΠ και την επίλυση ουσιωδών προβλημάτων που άπτονταιτης Πιστοποίησης, για να διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις προς τη Διοίκηση τουΕΚΔΔΑ και προς την ΚΕΠ.Η ομάδα ολοκλήρωσε την πρότασή της. Εκκρεμεί: η αποστολή του κειμένου προς τα μέλη της ΚΕΠ για περαιτέρω επεξεργασία με στόχο τηνκαλύτερη λειτουργία του οργάνου η παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής στα μέλη της ΚΕΠ και η εφαρμογή αυτής Δημιουργήθηκε πιλοτική ηλεκτρονική εφαρμογή με στόχο την πρόσβαση των μελών της ΚΕΠστους υποβληθέντες προς πιστοποίηση φακέλους σχεδιασμού επιμορφωτικώνπρογραμμάτων.Για το μητρώο διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ: Έγιναν νέες εντάξεις στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ,ύστερα από εξέταση από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συνεδρίαζε,τακτικά, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.Συμβολή του Τμήματος σε Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα Δράσεις του ΕΚΔΔΑ Συμβολή για την κατάρτιση του Εξαμηνιαίου Προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ Προώθηση της αναμόρφωσης και επικαιροποίησης διαδικασιών ποιότητας καιπιστοποίησης (ISO), επικαιροποίηση όλων των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων. Προώθηση της επεξεργασίας και πρόταση επί της Στοχοθεσίας του ΕΚΔΔΑ30 Προώθηση των συμφωνημένων Δεικτών Μέτρησης και Παρακολούθησης των Στόχωντου ΕΚΔΔΑ Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σχετικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες τουΤμήματος στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΔΔΑ. Συμμετοχή στις διαδικασίες επικοινωνίας και αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικών με τηνκατάρτιση των ΠΘΕ.9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Προέδρου του ΔΣ τουΕΚΔΔΑ και του Γενικού Γραμματέα Προγραμματισμός και η παρακολούθηση συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους Επικουρία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του, για την κοινοποίησή της στα μέλη του Δ.Σ., επιμελημένη καταγραφή και τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., κοινοποίηση αποσπασμάτων στους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες γιατην υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., τήρηση αρχείου πρακτικών μέριμνα για τη συρραφή τους σε τόμο κατ’ έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ ξεκίνησε να συνεδριάζει με τη νέα του σύνθεση,στις 2 Νοεμβρίου του 2012 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11 συνεδριάσειςεκ των οποίων οι 4 κατά το έτος 2012 και οι 7 κατά το έτος 2013. Συνολικά έχουνεκδοθεί 72 αποφάσεις εκ των οποίων οι 26 το έτος 2012 και οι 46 κατά το έτος 2013 Υποβοήθηση του έργου του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου σύνταξη των ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων μέριμνα για την κοινοποίηση τους στα μέλη επιμελημένη καταγραφή και τήρηση των πρακτικών, κοινοποίηση αποσπασμάτων στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίησητων αποφάσεών τους, τήρηση αρχείου πρακτικών και η μέριμνα για τη συρραφή τους σε τόμο κατ’ έτος. Το Επιστημονικό-Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ ξεκίνησε να συνεδριάζει με τη νέατου σύνθεση στις 15 Ιανουαρίου του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4συνεδριάσεις.Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής: Έγκριση Προγράμματος Σπουδών της ΚΒ’ Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ. Έγκριση προτάσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών της ΚοινήςΦάσης της ΚΒ’ Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ μέσω ημερίδων, διαλέξεων, debates, κ.λ.π.31 Έγκριση προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών της ΕιδικήςΦάσης της ΚΒ’ Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ. Τελική έγκριση προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών τηςΕιδικής Φάσης της ΚΒ’ Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ. Εξαμηνιαίος Προγραμματισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης(Βασικοί Άξονες Προγραμματισμού και Επιχειρησιακές Δράσεις) Γραμματειακή υποστήριξη εβδομαδιαίων συναντήσεων της Γενικής Γραμματέως τουΕΚΔΔΑ με τους Διευθυντές, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων, μεσυμμετοχή του προέδρου του Δ.Δ. του ΕΚΔΔΑ, των αναπληρωτών Διευθυντών και τηςΣυμβούλου Επιστημονικού Έργου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της συλλογικήςλήψης αποφάσεων και με σκοπό την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερησυνεργασία της Γενικής Γραμματέως με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες τουΕΚΔΔΑ. Οι συναντήσεις αυτές ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2012 και μέχρι σήμερα έχουνπραγματοποιηθεί 18.Τα θέματα που συζητήθηκαν ενδεικτικά είναι τα εξής: Εξαμηνιαίος Προγραμματισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Στοχοθεσία ΕΚΔΔΑ- Δείκτες Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας Νέος Οργανισμός/ Αρμοδιότητες/ Αποστολή ΕΚΔΔΑ Προεδρία της Ε.Ε. από την Ελλάδα για το α΄ εξάμηνο του 2014 Σχέδιο νόμου για το ΕΚΔΔΑ Οικονομικά Θέματα Πιστοποίηση Μνημόνια Συνεργασίας/ Μελέτες/ Αναθέσεις Μελετών προς τρίτους Η εμπλοκή του ΕΚΔΔΑ στην «κινητικότητα- διαθεσιμότητα» Προτάσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 DISPA 2014 Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στην 13η συνάντηση των Διευθυντών των Σχολών και τωνΙνστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης των Αραβικών Χωρών10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕνέργειες: Νομική υποστήριξη όλων των υπηρεσιακών μονάδων και των συλλογικών οργάνων πουλειτουργούν στα πλαίσια του ΕΚΔΔΑ, όταν ζητείται κατά την άσκηση των ενεργειών πουπεριγράφονται στο παρόν και των καθημερινών δραστηριοτήτων. Χειρισμός τρεχουσών δικαστικών υποθέσεων.

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

×