Χαιρετισμός Θ. Θεοχαρόπουλου στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Δημοσιευμένο: 2013-08-31

Η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης των Νέων Αγροτών, καθώς η αγροτική ανάπτυξη και, κυρίως, η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκουμε δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή των νέων αγροτών.

Οι καιροί επιτάσσουν γενναίες αποφάσεις και ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές.

Η ρήξη με το παρελθόν και η αντιστροφή μιας μακράς πορείας επικίνδυνων αδιεξόδων είναι, αναμφισβήτητα, μια δύσβατη διαδρομή. Αλλά είναι μια διαδρομή απόλυτα αναγκαία.

Όλος ο σχεδιασμός μας στη Δημοκρατική Αριστερά, στηρίζεται σε μια υπεύθυνη πολιτική επιλογή με βάση την οποία επιδιώκουμε νέες επενδυτικές δυνατότητες και καινοτόμες ευκαιρίες, ώστε να ανοιχθούν πεδία δράσης ειδικά για τους νέους ανθρώπους που σήμερα ασφυκτιούν σε μια κλειστή και αγκυλωμένη οικονομική πραγματικότητα, υπό το βάρος μιας πρωτόγνωρης κρίσης.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα από τα βασικότερα προβλήματα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της χώρας μας, που είναι η γήρανση του πληθυσμού. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο στις ορεινές και ‘‘μειονεκτικές’’ περιοχές, στις οποίες οι συνθήκες, λόγω της απομόνωσης, είναι δυσμενέστερες.

Στο πλαίσιο αυτό, στη Δημοκρατική Αριστερά είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων αγροτών στη γεωργία και στην ύπαιθρο. Είναι σημαντικό στην εποχή την οποία ζούμε, στην εποχή της ανασφάλειας και της ανεργίας, να διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες και να αναπτύσσονται οι κατάλληλες υποδομές για την προσέλκυση νέων ανθρώπων στην απασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό εισόδημα.

Κυρίες και κύριοι,

Χρειάζεται μια μεγάλη εθνική συνεννόηση γύρω από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όχι μόνο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αλλά και στη διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής. Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, αποτελεί για την Ελλάδα σημαντική ευκαιρία ώστε να καταστεί η ελληνική αγροτική οικονομία βιώσιμη, ανταγωνιστική, μοχλός εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Με συνέργειες ανάμεσα στην πρωτογενή παραγωγή και στους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας. Με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμενων αυτού του τόπου.

Έχω τη βεβαιότητα ότι η ελληνική γεωργία είναι ικανή να δημιουργεί. Είναι ικανή να εξελίσσεται. Να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η πλούσια κληρονομιά της, το φυσικό της κεφάλαιο και κυρίως οι άνθρωποί της είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Όμως χρειάζεται αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει εγκαίρως τοποθετηθεί σχετικά με την αναγκαιότητα σημαντικών τροποποιήσεων στο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε χαμηλά κλιμάκια στα αγροτικά εφόδια (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζωοτροφές). Επιπλέον απαιτείται άμεση προώθηση συγκεκριμένων ζητημάτων αναπτυξιακής ανασυγκρότησης και πολιτικών όπως η λειτουργία δημοπρατηρίων, η ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας, ο εκσυγχρονισμός των συνεταιρισμών, η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων, η θέσπιση αγροτικού πετρελαίου κίνησης και η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.

Κυρίες και Κύριοι,

Η οικονομική κρίση και η μεγάλη ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, έχουν οδηγήσει και στην αναθεώρηση βασικών επιλογών ζωής που λειτουργούσαν στερεοτυπικά τα προηγούμενα χρόνια. Στις μέρες μας, το γεωργικό επάγγελμα αποκαθίσταται σταδιακά, αποκτά δυναμική και παίρνει τη θέση που του αξίζει στις επιλογές των νέων. Και προσωπικά, ως νέος άνθρωπος, νιώθω χρέος μου να συμβάλλω ώστε να ενθαρρυνθούν, αλλά κυρίως να στηριχθούν ουσιαστικά άνθρωποι που με δύναμη την αγάπη για τον τόπο τους, παραμένουν ή επιστρέφουν στην περιφέρεια και στο χωράφι, παράγουν και δημιουργούν». Για το λόγο αυτό όταν ήμασταν στην κυβέρνηση προετοιμάσαμε και υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2013, τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση συγκεκριμένων δράσεων στις οποίες δίνουμε άμεση προτεραιότητα όπως το νέο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες ύψους 100 εκ. ευρώ που πρόκειται να προκηρυχθεί το φθινόπωρο.

Είναι απαραίτητο και αναγκαίο, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, να αναζωογονηθεί η ελληνική ύπαιθρος και να τονωθεί με νέους και μορφωμένους ανθρώπους το αγροτικό επάγγελμα. Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη ότι η χώρα εξασφάλισε σημαντικούς πόρους για την επόμενη περίοδο, είναι καθήκον μας να προωθήσουμε αναπτυξιακές δράσεις για την ελληνική γεωργία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και εστιάζοντας στην ποιότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και κυρίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών, μπορούν να διαδραματίσουν όλες οι συλλογικές μορφές οικονομικής δραστηριοποίησης των παραγωγών, πολύ δε περισσότερο των νέων. Προσβλέπουμε στην ιδιαίτερη συμβολή τους στη διαδικασία διακίνησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και στη σημαντική παρέμβασή τους σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι το κόστος παραγωγής αλλά και οι τιμές των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.

Οι νέοι αγρότες όμως πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ώστε να μην αναπαραχθούν στις οργανώσεις τους τα μειονεκτήματα που ακολούθησαν τη διαδρομή αντίστοιχων οργανώσεων των παλαιότερων γενεών. Χρειάζεται ενωτική δράση όλων των νέων αγροτών. Πρέπει να αποφευχθεί ο κομματικός εναγκαλισμός των οργανώσεων σας και είμαι σίγουρος ότι το επιθυμείτε και θα το επιτύχετε.

Φίλες και φίλοι,

Τελειώνοντας τονίζω ότι πρέπει άμεσα να οικοδομηθεί ένα νέο υγιές παραγωγικό μοντέλο με πυρήνα την πραγματική οικονομία, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τόσο σε φυσικό πλούτο όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και την επόμενη προγραμματική περίοδο, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν πόροι για την ελληνική γεωργία. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η «απόδοση» αυτών των κονδυλίων εξαρτάται:

 Από το πόσο καλά προετοιμάζεται η χώρα μας για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

 Από το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε, με την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.

 Από το αν είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε νέους τρόπους, να εφεύρουμε νέους μηχανισμούς, ώστε η ελληνική γεωργία να διεκδικήσει με καλύτερους όρους μια ισχυρή θέση στη διεθνή αγορά.

 Από το πόσο γρήγορα προχωράει η χώρα μας στις ουσιαστικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας, αλλά και σε περιβαλλοντικές προσαρμογές.

Στη Δημοκρατική Αριστερά θεωρούμε ότι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής της χώρας μας είναι ζωντανός, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον.

Με αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων μπορεί να αναδειχθεί σε κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης. Για την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Με την ουσιαστική δική σας συμβολή. Τη συμβολή των νέων αγροτών της χώρας!

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Από τον Χαιρετισμό του Θανάση Θεοχαρόπουλου στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Θέματα επικαιρότητας: Περιβάλλον-Οικολογία

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

×