Φώφη Γεννηματά :ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης, 20 προτάσεις

Από την παρέμβασή της στην επερώτηση της Συμπαράταξης για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημοσιευμένο: 2016-05-27

Καταθέτω σήμερα ενδεικτικά 20 δικές μας προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης:

1.Πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 26η στη λίστα των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επενδυτικός προορισμός (business report της World Bank). Πέραν των όσων ήδη έχουν αναφερθεί, απαιτείται:

συγκροτημένη επενδυτική πολιτική με ταυτόχρονη επικοινωνιακή καμπάνια, που θα βάλει την Ελλάδα στο στόχαστρο και πάλι των ξένων επενδυτών

διαμόρφωση φιλοεπενδυτικού κλίματος στην κοινωνία. Η δήθεν «αριστερή» και λαϊκιστική φιλολογία των τελευταίων ετών, έχει δημιουργήσει εχθρικό κλίμα σε κάθε μορφή επένδυσης .

2.Υποκατάσταση εισαγωγών
: ακόμα δεν έχει διαφανεί πολιτική σε αυτή τη κατεύθυνση. Ότι γίνεται είναι προϊόν μεμονωμένων και συμπτωματικών προσωπικών κινήσεων και όχι ενταγμένο σε κάποιο σχέδιο μετά από μελέτη και προγραμματισμό.

3.Εθνικό Σχέδιο εξαγωγών με έμφαση στο branding, με αναβάθμιση του Enterprise Greece και αναδιοργάνωση των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στο εξωτερικό.

4.Απελευθέρωση όλων των αγορών και περιορισμός της ολιγοπωλιακής διάρθρωσής τους.

Ισχυροποίηση της Επιτροπής ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών για την αποτελεσματική εποπτεία κατά των καρτέλ και των συνθηκών που δεν επιτρέπουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Υπάρχουν ακόμα αρκετά βήματα που πρέπει να γίνουν για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και επιχειρηματικών λειτουργιών. Πρέπει να γίνει ακόμα και αν απαιτεί συγκρούσεις με κατεστημένα μικρά και μεγάλα συμφέροντα.

5.Συγκεκριμένες και επιλεγμένες ιδιωτικοποιήσεις, που σηματοδοτούν την επιστροφή στην Ανάπτυξη, φέρνουν επενδύσεις και δημιουργούν απασχόληση.

Με διαφάνεια , συμβάσεις και έλεγχο από την Βουλή!

Αυτά που εσείς τώρα απεμπολήσατε.

Με έσοδα που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης και νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δεν θα πηγαίνουν μόνο στην αντιμετώπιση του χρέους.

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και συμβάσεις παραχώρησης με διατήρηση ενός μικρού ποσοστού σε εταιρεία ειδικού σκοπού του Δημοσίου(SPV), ώστε να συμμετέχει και αυτό στην απόδοση και την υπεραξία της παραχώρησης.

Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

6.Διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα.

-Μείωση του κόστους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, με μείωση των επιτοκίων.

7.Άμεση εξυγίανση και ενίσχυση των φοροελεγκτικών μηχανισμώ
ν σε συνεργασία ακόμα και με διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής.

Σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις (σε ποσοστό συνδεδεμένο με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ), ιδιαίτερα αυτές που δημιουργούν απασχόληση ή αφορούν δράσεις έρευνας και τεχνολογίας.

Ευρύτατη υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύνδεση του αφορολόγητου ορίου με αυτές.

8.Απαλλαγή για 3 χρόνια από συνταξιοδοτικές εισφορές των νέων
που ξεκινούν την δική τους επιχείρηση (και αποπληρωμή τους στην διάρκεια του εργασιακού βίου.

9.Καθιέρωση της «δεύτερης ευκαιρίας» για έντιμους και ικανούς Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες που «ατύχησαν», ώστε να επιχειρήσουν εκ νέου αξιοποιώντας την εμπειρία τους.

Συμψηφισμός των οφειλών του κράτους με τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς αυτό.

Επενδύσεις σε επιλεγμένους τομείς εθνικής προτεραιότητας με στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, ώστε να έχουμε μόχλευση πρόσθετων ιδιωτικών πόρων.

10.Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
θα στηρίζει την σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής, αλλά και με την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

11.Κίνητρα για νέους επιστήμονες
για να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα. Ειδικά δε στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, και στήριξή τους με δωρεάν παραχώρηση γης.

Επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε οργανωμένα συλλογικά σχήματα, με καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου.

Για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει μόνο ο ένας εκ των δύο για τα 5 πρώτα χρόνια.

Δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης επενδύσεων για την μέγιστη αξιοποίηση και απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων 2014-2020 ύψους 20 δις ευρώ.

12.Επανέναρξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον
» με επέκταση στα δημόσια και επαγγελματικά κτίρια, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα.

Επανεκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών αξιοποίησης των εθνικών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων.

Προώθηση της υλοποίησης των μεγάλων αγωγών και έργων υποδομής φυσικού αερίου (TAP, EASTMED, IGB, FSRU, Ρεβυθούσα), καθώς και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών (Κρήτη, κ.ά.), που εντάξαμε στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (PCIs)

13.Ενίσχυση δράσεων «έξυπνων πόλεων»
, όπου η τεχνολογία θα βελτιώνει την ζωή και θα μειώνει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενεργειακή κατανάλωση.

Εκπτώσεις στην φορολογία και επιδότηση επενδύσεων για επιχειρήσεις που θα μετατρέπονται σε «πράσινες επιχειρήσεις».

Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων, εμπορευματικών μεταφορών, πώλησης περιουσίας, και ενημέρωσης των πολιτών.

Όλες οι αποφάσεις και τα έγγραφα του δημοσίου στην Διαύγεια. Αναβάθμιση της Διαύγειας

Οι Γενικοί Γραμματείς στο Δημόσιο να επιλέγονται με προκήρυξη και 5ετή θητεία.

Υποχρεωτική εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων για όλες τις προμήθειες στο Δημόσιο.

Όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα για τις συναλλαγές του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση χορηγούνται μέσω των ΚΕΠ.

14.Δημόσια Διοίκηση με στόχου
ς κατά οργανική μονάδα και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους.

Μόνιμη αξιολόγηση των Δημόσιων Υπαλλήλων και σύνδεσή της με την ταχύτερη ανέλιξή τους και τις μισθολογικές απολαβές τους.

15.Ρήτρα Απασχόλησης σε κάθε Κυβερνητική Δράση ή Νομοσχέδιο που αφορά τα θέματα Ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε μία ιδεοληψία τις δουλειές.

Ισχυρό πλαίσιο για τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, με πρώτο βήμα την καθολικότητα εφαρμογής (και την θεσμική επεκτασιμότητα) των Συλλογικών Συμβάσεων.

16.Η εκπαίδευση κλειδί για την πρόσβαση σε εργασία και επιχειρηματικότητα.

Μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να δημιουργηθούν πολλαπλές διαδρομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και να ενισχύσουμε την τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με επαγγελματικά δικαιώματα για τους νέους.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση κέντρο αριστείας, καινοτομίας, εξωστρέφειας.

Νέος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα Δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις αλλά και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

17.Μεταρρύθμιση στην Ελληνική Δικαιοσύνη
με νέους νόμους (οικογενειακό Δίκαιο, Ποινική Νομοθεσία) και εφαρμογή νέων θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης (Διαιτησία, Ποινική Διαπραγμάτευση, Διαμεσολάβηση, Διαδικτυακή Επίλυση διαφορών). Αντιμετώπιση του μεγάλου θέματος των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε δικαστήρια (400.000 περιπτώσεις).

18.Η ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των start-ups
θα πρέπει να αποτελέσει κύριο συστατικό στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη των Νεοφυών Επιχειρήσεων. Στόχος μας να γίνουν οι start-ups της Ελλάδας βασικός πάροχος υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, π.χ. ανάπτυξης λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό θα εξάγουμε προϊόντα και υπηρεσίες και όχι τους επιστήμονες που μπορούν να τα παράξουν.

19. Δημιουργία φορολογικού πλαισίου ευνοϊκού για start-ups
,με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ή αυξημένους συντελεστές απόσβεσης τα πρώτα έτη λειτουργίας, απλοποίηση διαδικασιών, αύξηση, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, του ορίου του τζίρου για απαλλαγή από καθεστώς ΦΠΑ.

20.Πολιτική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Θα απαιτηθεί ένα εθνικό σχέδιο στο τομέα αυτό. Κύρια ζητήματα είναι:

η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε δυναμικούς κλάδους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Πλαίσιο συγκεκριμένων κινήτρων για την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών συνεργειών ( clusters)

η μεγαλύτερη συνεργασία με Αναπτυξιακά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, για να προσδιορισθούν και αναπτυχθούν προϊόντα και υπηρεσίες.

η ελάφρυνση του φορολογικού καθεστώτος, διότι αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γίνεται συνεχώς περισσότερο.

Θέματα επικαιρότητας: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

Ειδήσεις

“Άτυχοι” Βολιώτες: Ψηφίστε ξανά Μπέο, Αγοραστό, Βορίδη και περιμένετε την επόμενη πλημμύρα…

Γιώργος Καρελιάς, 2023-09-29

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

2023-09-07

Στέργιος Καλπάκης

Βιώνουμε τα αποτελέσματα του δήθεν “επιτελικού” κράτους και στις πλημμύρες

Στέργιος Καλπάκης, 2023-09-09

Έφη Αχτσιόγλου

«Χρέος μας να δώσουμε ξανά ελπίδα στην κοινωνία, να νικήσουμε τον Μητσοτάκη»

Έφη Αχτσιόγλου, 2023-09-02

Κώστας Ζαχαριάδης

Θέλω ένα κίνημα πολιτών για την Αθήνα

Κώστας Ζαχαριάδης, 2023-09-05

Σπύρος Δανέλλης

Με κοινωνική συμμαχία και καινοτόμο προοδευτικό σχεδιασμό

Σπύρος Δανέλλης, 2023-09-02

Μουσταφά Μουσταφά

Η προεκλογική φασαρία μάς έκανε να περπατάμε σκυφτοί στους δρόμους

Μουσταφά Μουσταφά, 2023-08-13

Κώστας Ζαχαριάδης

«Μπορούμε να διοικήσουμε καλύτερα την Αθήνα»

Κώστας Ζαχαριάδης, 2023-08-12

Έφη Αχτσιόγλου

Για έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: μεθοδικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο

Έφη Αχτσιόγλου, 2023-07-15

Μαρία Ρεπούση

Φεμινισμοί σε εξέλιξη / Το προσωπικό είναι πολιτικό

Μαρία Ρεπούση, 2023-07-09

Γιάννης Δραγασάκης

Να σχεδιάσουμε ένα νέο άλμα του ΣΥΡΙΖΑ

Γιάννης Δραγασάκης, 2023-07-09

Αλέξης Τσίπρας

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο Ζάππειο Μέγαρο

Αλέξης Τσίπρας, 2023-06-29

×