Μέγα σκάνδαλο η πώληση του ΟΛΠ! Οι Κινέζοι αγόρασαν… 104 ευρώ το τ.μ.

Επιστολή Ανωμερίτη στον Πρόεδρο της Βουλής, www.limani24.gr, Δημοσιευμένο: 2016-07-01

Πολύ σοβαρά στοιχεία για την πώληση του ΟΛΠ και τα περιουσιακά στοιχεία του που πήραν… τσάμπα οι Κινέζοι, δίνει ο πρώην υπουργός και Πρόεδρος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση..

Ο Γιώργος Ανωμερίτης στην αναφορά του αυτή, μεταξύ άλλων πολλών στοιχείων, υποστηρίζει ότι «Κανένα μνημόνιο δεν έθεσε θέμα πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΠ, ούτε καν οι προσληφθέντες από το ΤΑΙΠΕΔ Σύμβουλοί του (Poseidon project)», καθώς επίσης ότι «η Απόφαση πώλησης για 311,5 εκατ. ευρώ διαχειριστικά όλου του λιμανιού, όταν μόνο η Σύμβαση Παραχώρησης για δύο Προβλήτες του αποτιμήθηκε από το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ το 2014 σε 1 δις ευρώ αποτελεί από μόνη της σκάνδαλο. Είναι αδιανόητο να πωλείται ένα λιμάνι 5.000.000 τμ με κτίρια, μηχανήματα, υποδομή λιμένος 37 χλμ, βέβαιη πελατεία, μεταφορικά μέσα, εξειδικευμένο προσωπικό, πλήρως ψηφιοποιημένο και περιβαλλοντικά πιστοποιημένο για 104 ευρώ το τ.μ. !!!!»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ

Ο Ο.Λ.Π είναι ανώνυμη εταιρεία κοινωνικής ωφέλειας, η οποία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ο ΟΛΠ ΑΕ, ο οποίος το 2003 εισήχθη στο ΧΑΑ με διάθεση ποσοστού 25,5% των μετοχών του στο επενδυτικό κοινό, υπήρξε διαχρονικά κερδοφόρα εταιρεία, χωρίς δανεισμό ή εγγυητικές από το δημόσιο, χωρίς συναλλαγματικούς κινδύνους, λειτουργώντας πάντα στα πλαίσια των κανόνων του ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος και υπηρετώντας τους κανόνες ανταγωνισμού, διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος.H λειτουργία του ουδέποτε επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό ή το δημόσιο χρέος.

Ο ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί επιχείρηση διφυούς χαρακτήρα, η οποία ασκεί δημόσιες λειτουργίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 3 του Συντάγματος, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), των νόμων Ν. 1559/1550, Ν. 2688/1999, Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3429/2005, κ.λ.π., έχει δε τούτος ο χαρακτήρας του κριθεί πολλάκις από το ΣτΕ και τα αστικά και διοικητικά δικαστήρια της χώρας, ότι αποτελεί επιχείρηση ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο. Κατά την είσοδο της εταιρείας στο Χ.Α.Α. συμφωνήθηκε μάλιστα το 51% των μετοχών της να βρίσκεται πάντα στα χέρια του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα ως προϋπόθεση της εισαγωγής.

Έχω πολλές φορές τονίσει ότι τα λιμάνια είναι Μηχανές Ανάπτυξης και τις μηχανές σου τις μεταρρυθμίζεις, τις εκσυγχρονίζεις, αλλά ποτέ δεν τις πουλάς, και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις γίνονται μέσω επιμέρους εμπορικών Συμβάσεων Παραχώρησης σε πολλούς διαχειριστές και όχι με πώληση του συνόλου των μετοχών του Λιμένα που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες του σε ένα και μόνο πάροχο. Η μετατροπή ενός κρατικού μονοπωλίου σε ιδιωτικό μονοπώλιο δεν αποτελεί ούτε μεταρρύθμιση, και ούτε οδηγεί σε ανάπτυξη.

Οι μεταρρυθμίσεις στα λιμάνια παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία ακολουθούν κανόνες και ορθές πρακτικές, τις οποίες το ΤΑΙΠΕΔ δεν έλαβε υπόψη του προκαλώντας, έτσι ζημιά στο Δημόσιο, τον ΟΛΠ Α.Ε, τη λιμενική βιομηχανία της χώρας και την εθνική λιμενική πολιτική.

Επί χρόνια έχω προτείνει ότι για τη μεταρρύθμιση του λιμενικού συστήματος απαιτούνται τα ακόλουθα κατά σειρά αναγκαία βήματα που είναι:

α) Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένος,

β) θεσμοθέτηση Ενιαίου Λιμενικού Συστήματος για τη χώρα,

γ) Διαχωρισμός της Δημόσιας Αρχής (Port Authority) από την Επιχειρησιακή Λειτουργία Λιμένος (Operation),

δ) Προσέλκυση Κεφαλαίων για αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών μέσω Συμβάσεων Παραχωρήσεων,

ε) Κανόνες διασύνδεσης Λιμένων και Πόλεων,

στ) Νέα Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και Λιμένων και

ζ) Δημιουργία «Αποθετηρίου» Εξειδικευμένης Εργασίας, βάσει εργασιακών Κανονισμών όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου για τη διασφάλιση των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας των λιμένων.

Εμείς αντί να ακολουθήσουμε τις διεθνείς πρακτικές, πρώτα ξεπουλάμε και μετά νομοθετούμε. Έτσι το Μάρτιο του 2014 το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ, το Δεκέμβριο του 2015 ανακήρυξε τον προτεινόμενο επενδυτή, ενώ μετά την κατακύρωση, το Μάιο 2016, το Υπ. Ναυτιλίας ψήφισε αλλά δεν στελέχωσε τη Δημόσια Αρχή Λιμένων και τη ΔΑΛ Πειραιά, το δε ΤΑΙΠΕΔ μόλις τον Ιούνιο του 2016 ψήφισε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ θέτοντας μάλιστα και τον ίδιο τον κυρωτικό νόμο ως παράρτημα της διαγωνιστικής διαδικασίας !!

Και επειδή προφανώς Υπ. Ναυτιλίας και ΤΑΙΠΕΔ δε συλλειτουργούν, δημιούργησαν ένα αντιφατικό, ανεφάρμοστο, ανιστόρητο και αποσπασματικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επαναφέρει τη λιμενική πολιτική της χώρας στο κρατικίστικο πλαίσιο του 1911, το οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατάργησε το 1930, δημιουργώντας τον ΟΛΠ ως αποκεντρωμένη διοίκηση. Και όλα αυτά τα νομικά και ουσιαστικά απαράδεκτα υπό την απειλή δήθεν της “κακιάς Τρόϊκας”.

Όμως τα ψηφισθέντα Μνημόνια, όσο και το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο του 2012, προέβλεπαν την πώληση του 23,1% των μετοχών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της εταιρείας μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης, στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης των λιμένων της χώρας, ώστε να παραμένει πάντα το 51% στην ιδιοκτησία του Δημοσίου.

Κανένα μνημόνιο δεν έθεσε θέμα πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΠ, ούτε καν οι προσληφθέντες από το ΤΑΙΠΕΔ Σύμβουλοί του (Poseidon project).

Στο μεταξύ ιστορικά: (α) ο ΟΛΠ από Ν.Π.Δ.Δ. μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1999, (β) το 2003 υπογράφτηκε μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3654/2008) Σύμβαση Παραχώρησης, βάσει της οποίας ο ΟΛΠ Α.Ε. θα είχε για 50 χρόνια, έναντι ανταλλάγματος, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της λιμενικής ζώνης Πειραιά, με σαφείς δεσμεύσεις και εναρμονισμό με τις ασκούμενες εθνικές πολιτικές υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (γ) ο ΟΛΠ Α.Ε. το 2003 εισήλθε στο Χ.Α.Α., (δ) το 2009 σύναψε Σύμβαση Παραχώρησης για 2 Προβλήτες Εμπορευματοκιβωτίων με θυγατρική της COSCO, (ε) η Σύμβαση αυτή Παραχώρησης τροποποιήθηκε δύο φορές (2012 και 2014) (Ν.3755/2009, Ν.4072/2012, Ν.4315/2014) και (στ) λόγω της δημοσιονομικής κρίσης ο ΟΛΠ Α.Ε. υπήχθη στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων και το 74,1% των μετοχών του μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ χωρίς αντάλλαγμα. Σημειώνεται ότι οι διαδοχικές μέχρι σήμερα Συμφωνίες Παραχώρησης ΟΛΠ-COSCO, αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τον τομέα διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων, δηλαδή την κύρια εμπορική του δραστηριότητα. Προέβλεπαν για 2 Προβλήτες επενδύσεις 570 εκ. ευρώ, ποσοστό ενοικίου ετησίως ίσο με το 21,5% έως 24,5% του τζίρου της COSCO, Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) από 680 έως 1.000 εκ. ευρώ, αναλόγως των αποδεκτών σεναρίων που ο σημερινός παραχωρησιούχος έχει δεσμευθεί.

Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε το Μάρτιο του 2014 το διαγωνισμό για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ αναιτιολόγητα, χωρίς να εξετάσει εναλλακτικές υπέρ του δημοσίου συμφέροντος λύσεις. Η επιλογή αυτή έγινε «με εντολή της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ», όπως ο σημερινός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ σε έγγραφό του προς τη Βουλή δηλώνει (αρ.πρωτ.:231133/21.12.2015). Όλη η διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε υπήρξε αναξιόπιστη και παράτυπη, ιδιαίτερα για διεθνή διαγωνισμό εξ ου και από τις αρχικά 8 ενδιαφερόμενες εταιρείες στην τελική φάση προσήλθε μόνο μία (1), η COSCO, και μάλιστα μέσω εξωχώριας εταιρείας της στις Παρθένους Νήσους (COSCO HONG KONG LTD, γνωστής πλέον από τα Panama Papers).

Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ για να επιλέξει μέχρι τέλος του 2015 τον ένα και μόνο προτεινόμενο επενδυτή, εξαπάτησε την Κυβέρνηση και τους επενδυτές, ανακοινώνοντας ότι «μετά από καλόπιστες διαπραγματεύσεις συνήφθη νέα Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ», ενώ κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί. Σύμβαση, η οποία έπρεπε να είχε συναφθεί βάσει των όρων αναθεώρησης της και όχι όρου της προκήρυξης πριν την επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή και για λόγους ουσίας και για λόγους νομικής πληρότητας, αφού το λιμάνι λόγω του διφυούς χαρακτήρα του δεν θα μπορούσε να πωληθεί ενιαία (δημόσια αρχή και επιχείρηση μαζί). Αυτό φαίνεται ότι το αντελήφθη εκ των υστέρων το ΤΑΙΠΕΔ, γι΄ αυτό και η μεν Κυβέρνηση έσπευσε να ψηφίσει νομοσχέδιο για την Αρχή Λιμένος και τώρα μόλις το ΤΑΙΠΕΔ τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ ΑΕ.

Στο μεταξύ όμως στο όνομα των success stories του ΤΑΙΠΕΔ έχουν επέλθει ζημιογόνες για το Δημόσιο και τον ΟΛΠ Α.Ε. επιπτώσεις, οι οποίες νομικά θα ταλαιπωρήσουν επί δεκαετίες το Ελληνικό Δημόσιο.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι όταν εξεδόθη η προκήρυξη πώλησης, ο γενικός δείκτης του Χ.Α.Α. βρισκόταν στις 1350 μονάδες (Μάρτιος 2014) και όταν πουλήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις 560 μονάδες! Και αντί να αναστείλουν την απόφαση κατακύρωσης και να ακυρώσουν το διαγωνισμό έσπευσαν να τον ολοκληρώσουν με μη νόμιμες διαδικασίες.

Όπως είναι γνωστό το ανακοινωθέν από το ΤΑΙΠΕΔ τελικό τίμημα του νέου επενδυτή ανέρχεται σε όρους ΚΠΑ σε 311,5 εκατ. Ευρώ για ολόκληρο το λιμάνι (container, car-terminal, ναυπηγοεπισκευή με 4 δεξαμενές, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, υποδομές σε μήκος 37 χιλιομέτρων, 5 εκατ. τ.μ. γης με κτίρια, μηχανήματα, συγκοινωνιακά μέσα, ηλεκτρονικά δίκτυα κλπ), αξίας τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ, στα οποία πρέπει να προστεθεί και το 1 δισ. ευρώ των βέβαιων πλέον εσόδων της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-PCT (COSCO).

Ενώ δηλαδή ο ΟΛΠ Α.Ε. για την παραχωρηθείσα διαχείριση 2 μόνο προβλητών του έχει ήδη πετύχει τίμημα αξίας (Κ.Π.Α.) 1 δισ. ευρώ και ετήσια έσοδα 110 εκ. ευρώ (2021) για 35 + 5 χρόνια, το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει ολόκληρο το λιμάνι για Κ.Π.Α 311,5 εκ. ευρώ για 50 χρόνια, της παραπάνω σύμβασης των προβλητών συμπεριλαμβανομένης !!

Σημειώνεται ότι το τίμημα που διαμορφώθηκε με τον Β΄ Φιλικό Διακανονισμό (1 δισ. ευρώ για 2 μόνο προβλήτες), το εγνώριζε το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο μάλιστα τίμημα ενέκρινε και υπερψήφισε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ ΑΕ στις 25.11.2014. Όπως άλλωστε έπραξε και στις 22.6.2015 στην τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ ΑΕ και η σημερινή διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία υπερψήφισε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, μεταξύ των οποίων και τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης ΟΛΠ COSCO του 2014. Μιας εταιρείας με ενεργητικό 382.515.346 εκατ. ευρώ, αποθεματικά 76.577.881, διαθέσιμα στο Ταμείο 55.283.017, (στοιχεία 2014) συνεχή κερδοφορία και αναμενόμενα βέβαια έσοδα 110 εκ. ευρώ ετησίως.

Η αγοράστρια εταιρεία COSCO Hong Kong Ltd ως εξωχώρια στις Παρθένους Νήσους, όπως προκύπτει από τα αποκαλυφθέντα από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIS για την Mossack Fonseca (Panama Papers) έχει συνάψει μυστική συμφωνία με ειδικές ρήτρες ανωνυμίας 6 μόνο ημέρες μετά την προκήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2014). Θα πρέπει κατά την άποψή μου η επιλεγείσα από το ΤΑΙΠΕΔ εταιρεία να προσκομίσει πριν την κύρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών πλήρη στοιχεία των εξωχωρίων συναλλαγών της στις Παρθένους Νήσους, ώστε να αρθεί κάθε υπόνοια ανώνυμης συναλλαγής, όπως αναφέρουν ΜΜΕ.

Η αγοράστρια εξωχώρια εταιρεία COSCO Hong Kong Ltd, αποτελεί θυγατρική της COSCO και ειδικεύεται μόνο στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με πλοία. Ο ΟΛΠ ΑΕ όμως, του οποίου το 67% των μετοχών κατακυρώθηκε σ’ αυτήν την εταιρία, ασκεί με τις υφιστάμενες, δοκιμασμένες και λειτουργικές του διατάξεις, το σύνολο των λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων και την διοίκηση του λιμένα Πειραιά, μεταξύ των οποίων κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα, car terminal, λιμενικές υπηρεσίες, ναυπηγοεπισκευή, απομάκρυνση επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων, περιβαλλοντικά θέματα, τελωνειακά θέματα, οργάνωση καθαριότητας χερσαίου και θαλασσίου χώρου, ανάδειξη πολιτιστικών ζητημάτων κλπ. Η COSCO Hong Kong Ltd που επελέγη ουδεμία εμπειρία έχει σε τομείς δραστηριοτήτων όπως οι πιο πάνω.

Είναι αδιανόητο τομείς όπως η ακτοπλοΐα, που υπηρετεί τις πολιτικές νησιωτικότητας της χώρας, να παραδίδεται για διαχείριση σε ξένη εταιρεία τελείως άσχετη με τις δραστηριότητες ενός τέτοιου ιδιαίτερου και σημαντικού τομέα. Το ίδιο και η κρουαζιέρα, δεδομένου ότι από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Πειραιάς εξαρτάται το τουριστικό προϊόν κρουαζιέρας όλων των ελληνικών προορισμών. Η COSCO Hong Kong Ltd ούτε πολιτικές κρουαζιέρας ασκεί, ούτε κρουαζιερόπλοια διαθέτει. Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ είναι, όπως και τα συνάδοντα τεχνικά κριτήρια της προκήρυξης, μονομερή και απαράδεκτα.

Όπως είναι γνωστό μετά τις Συμβάσεις Παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στην COSCO PACIFIC Ltd (2009-2014) PCT SA και την πώληση των μετοχών πλειοψηφίας (51%+16%) του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ στην COSCO Hong Kong Ltd τίθεται πλέον θέμα ορθής εφαρμογής και οικονομικής διαχείρισης της υπάρχουσας για τους προβλήτες εμπορευματοκιβωτίων Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-COSCO 2009-2014.

Στην ουσία ελέγχων και ελεγχόμενος ταυτίζονται λόγω κοινής μητρικής εταιρείας. Οι σημερινοί αντισυμβαλλόμενοι ΟΛΠ-COSCO γίνονται πλέον COSCO-COSCO!! Είναι βέβαιο ότι έτσι διακινδυνεύεται η ομαλή και προσδοκώμενη εκτέλεση και της υπάρχουσας ανωτέρω Σύμβασης Παραχώρησης, αφού δεν θα υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος στα ενοποιημένα έσοδα, ούτε δυνατότητα λήψης και επιβολής επανορθωτικών κυρώσεων, παρά τις όποιες τυπικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ θα μπορούσαν να υπάρξουν. Ο ίδιος δε ιδιώτης (COSCO) θα διατηρεί δύο φορολογικά καθεστώτα μέσα στο ίδιο λιμάνι, καθώς για στην σύμβαση των προβλητών έχει προβλεφθεί ειδικό καθεστώς. Εάν και εφόσον κυρωθεί η επιλογή αυτή του ΤΑΙΠΕΔ, πριν την παράδοση των μετοχών, οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών να διατάξει βάσει του σχετικού όρου της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ – COSCO (ΣΕΠ) (Ν.3755/2009) τον άμεσο έλεγχο των λογαριασμών της PCT (ΣΕΠ) Α.Ε. μέχρι τεταρτοβάθμιου λογαριασμού μέσω Διεθνούς Ελεγκτικής Εταιρείας, ώστε να γνωρίζει το Ελληνικό Δημόσιο τι παραδίδει και παραλαμβάνει από την COSCO, αφού μετά την παραχώρηση των μετοχών ελεγκτής της COSCO PACIFIC/PCT θα είναι ……. η COSCO Hong Kong Ltd!.

Φυσικά ακόμη και να κυρωθεί η Συμφωνία πώλησης τον τελικό λόγο θα έχουν τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού με τις αλλοπρόσαλλες ενέργειες του ΤΑΙΠΕΔ τίθενται πλέον: α) Ζητήματα ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, β) Νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού στον Λιμένα (ΣΛΕΕ 102 σε συνδυασμό με άρθρο 106 του Συντάγματος), γ) Παραβίαση προβλέψεων ενωσιακού δικαίου για τις διφυείς επιχειρήσεις και την απελευθέρωση ρυθμιζόμενων αγορών, δ) Θέματα υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και ε) Θέματα συνταγματικά για τις αποφάσεις ιδιωτικοποίησης βασικών υποδομών (άρθρο 106 παρ.3 του Συντάγματος, αποφάσεις Ολομελείας ΣτΕ κλπ.), καθώς και πλείστα όσα θέματα αναφύονται από τις αποφάσεις σκοπιμότητας του ΤΑΙΠΕΔ.

Η Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ την οποία κατασκεύασε το ΤΑΙΠΕΔ και μόλις τώρα (Ιούνιος 2016) προσυπέγραψε το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ, προβλέπει την καταβολή εκ μέρους του ιδιώτη (COSCO) στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 3,5% επί των ενοποιημένων εσόδων της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό είναι αυθαίρετο, ατεκμηρίωτο και σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι στους αντίστοιχους διαγωνισμούς Ιδιωτικοποίησης στις οποίες προχώρησε φέτος η Αρχή Λιμένων Κύπρου τα ποσοστά που θα πληρώνουν οι ιδιώτες στο Κυπριακό Δημόσιο, για περίοδο 25 μόνο ετών, ανέρχεται σε 62% (εμπορευματοκιβώτια), 52% (γενικό φορτίο) και 15% (θαλάσσιες υπηρεσίες).

Η Σύμβαση Παραχώρησης των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη (COSCO) δεν μπορεί να κυρωθεί από τη Βουλή, εφόσον προηγουμένως δεν ιδρυθεί και λειτουργήσει η Δημόσια Αρχή Λιμένων και η Δ.Α.Λ. Πειραιά. Είναι αδιανόητο αμιγείς λειτουργίες δημοσίου συμφέροντος να αποδίδονται για εφαρμογή σε ιδιωτική εταιρεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

α. Λιμάνια εκτός δημόσιου ελέγχου δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο.

β. Οι ιδιωτικοποιήσεις στα λιμάνια γίνονται μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και ποτέ μέσω πώλησης του συνόλου σχεδόν των μετοχών που κατέχει το δημόσιο.

γ. Μέτοχοι σε όλα τα ευρωπαϊκά (και όχι μόνο) λιμάνια είναι το Δημόσιο, τα Επιμελητήρια, η Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες διαχειριστές. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η πώληση ενός μεγάλου και πολυσύνθετου λιμανιού σε ένα και μόνο ιδιώτη και μάλιστα μέσω χρηματιστηρίου και χωρίς στη σχετική προκήρυξη και αναφέρονται οι διατάξεις που θα ακολουθούνταν !!

δ. Η Απόφαση πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΠ αποτελεί μονομερή και αναιτιολόγητη απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, την οποία ουδέποτε ζήτησε η Τρόϊκα και οι Θεσμοί.

ε. Η Απόφαση πώλησης για 311,5 εκατ. ευρώ διαχειριστικά όλου του λιμανιού, όταν μόνο η Σύμβαση Παραχώρησης για δύο Προβλήτες του αποτιμήθηκε από το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ το 2014 σε 1 δις ευρώ αποτελεί από μόνη της σκάνδαλο. Είναι αδιανόητο να πωλείται ένα λιμάνι 5.000.000 τμ με κτίρια, μηχανήματα, υποδομή λιμένος 37 χλμ, βέβαιη πελατεία, μεταφορικά μέσα, εξειδικευμένο προσωπικό, πλήρως ψηφιοποιημένο και περιβαλλοντικά πιστοποιημένο για 104 ευρώ το τ.μ. !!!!

στ. Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ είναι εισπρακτική, το εισπραττόμενο ποσοστό 3,5% είναι αναιτιολόγητο, χωρίς μελέτες, χαριστικό για ιδιώτη επενδυτή. Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ, βάσει της Συμφωνίας Παραχώρησης ΟΛΠ-COSCO 2009-2014 εισπράττει το 24,5% επί των ενοποιημένων εσόδων της COSCO (PCT) και ανταποδίδει στο ελληνικό δημόσιο.

ζ. Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει καμία σχέση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και το ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα. Παραβιάζει το Σύνταγμα, τους νόμους, τους κανόνες ανταγωνισμού και γενικά το ενωσιακό δίκαιο. Ζημιώνει τον ΟΛΠ ΑΕ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το λιμάνι του Πειραιά πρέπει να μεταρρυθμισθεί με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στις λειτουργίες διαχείρισής του, πάντα υπό δημόσιο έλεγχο, σεβασμό των κανόνων ανταγωνισμού, διαφάνειας, προστασίας του περιβάλλοντος και δικαιωμάτων των εργαζομένων με μέριμνα κοινωνικών πολλαπλασιαστών. Κάθε άλλη λύση, χωρίς μάλιστα ένα σχεδιασμένο λιμενικό σύστημα, είναι λύση αντιαναπτυξιακή και καταστροφική για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας.

Η άσκηση των ασύμβατων προς τον προτεινόμενο επενδυτή δημόσιων λειτουργιών του ΟΛΠ, θα επιβαρύνει αποκλειστικά και άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό, καθιστώντας το όποιο εν τέλει εισπραχθέν τίμημα σημαντικά χαμηλότερο. Σε ότι δε αφορά το ζητούμενο τελικά παραγόμενο εθνικό λιμενικό προϊόν, αυτό θα εξαρτάται, σε άδηλο χρόνο, από το αποτέλεσμα των πειραματικού προς το παρόν χαρακτήρα των δημοσίων λειτουργιών που θα αναληφθούν από το κράτος, όταν οι σχετικές διατάξεις οριστικοποιηθούν και οι φορείς του λειτουργήσουν.

Θέματα επικαιρότητας: Νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Άρθρα

Αντώνης Λιάκος

Ποια ιστορία θα μας πει;

Αντώνης Λιάκος, 2023-10-01

Κώστας Καλλίτσης

Αν φοβάσαι τον ίσκιο σου…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-10-01

Πολιτικός ρεαλισμός με ακροδεξιά ρητορική

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, 2023-09-30

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Θεόφιλος Ξανθόπουλος, 2023-09-21

«Να σηκώσουμε τείχος απέναντι στον λαϊκισμό και στα άκρα»

Μαρία Βασιλείου, 2023-10-01

Η παρακμή της κυπριακής πολιτικής

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-09-30

Οι έξι επιλογές των ηττημένων

Τάσος Παππάς, 2023-09-30

Απεργιακή αφύπνιση των συνδικάτων

Μπάμπης Μιχάλης, 2023-09-30

Το σταυροδρόμι: προς έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ;

Γιάννης Λούλης, 2023-09-30

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-09-30

Αυτοκίνητο που μαρσάρει μέσα στη λάσπη

Τάσος Τσακίρογλου, 2023-09-29

Ο Επιθεωρητής

Παύλος Τσίμας, 2023-09-23

×