ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, «ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ»

Εισήγηση Π.Κ. Ιωακειμίδη

19/06/2017

Ο Παν. Κ. Ιωακειμίδης εστίασε στην παρέμβασή του στο σύγχρονο περιεχόμενο Φιλελευθερισμού και Σοσιαλισμού ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Επεσήμανε ότι οι κύριες φιλελεύθερες αξίες που συνδέονται με τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ανεκτικότητα γίνονται σήμερα αποδεκτές από τις σοσιαλιστικές/ σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Ωστόσο οι δυνάμεις αυτές έχουν( οφείλουν να έχουν) ως διακριτή πολιτική – ιδεολογική ταυτότητα τέσσερα πρόσθετα στοιχεία/ παραμέτρους που συγκροτούν και το περιεχόμενο της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστεράς:

1. Έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα για την εξάλειψη των νέων ανισοτήτων που έχουν εμφανισθεί, την καταπολέμηση της φτώχειας και περιθωριοποίησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση νέων μορφών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την ενεργοποίηση το κράτους αλλά έξω από το πλαίσιο του παραδοσιακού κρατισμού.

2. Περιεκτική δημοκρατία συμμετοχής με την προώθηση των νέων μορφών συμμετοχής των πολιτών με αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας (internet, κ.λπ.), νέων μορφών λογοδοσίας και διαφάνειας, νέων διαύλων επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών.

3. Ευρωπαϊκή ενοποίηση ως ένα κατ’ εξοχήν αριστερό project που αποβλέπει στην οικοδόμηση της δημοκρατικής ομοσπονδιακής, υπερεθνικής, κοινωνικής Ευρώπης με ισχυρούς κεντρικούς θεσμούς ικανούς να λαμβάνον αποφάσεις και πλέγμα πολιτών για την προώθηση της ανάπτυξης, συνοχής, σύγκλισης, αλληλεγγύης και ανάδειξης της Ευρώπης σε ισχυρό παγκόσμιο συντελεστή ειρήνης, σταθερότητας, διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων.

4. Δημοκρατική κανονιστική εμπλαισίωση παγκοσμιοποίησης ώστε η διαδικασία να μην παράγει κραυγαλέες ανισότητες, κρίσεις και επικίνδυνες συνέπειες για την κοινωνία.

(Περίληψη της εισήγησής του)

Θέμα επικαιρότητας:
Σοσιαλδημοκρατία

Σύνολο: 88 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι