«Έκαστος εφ’ ω ετάχθη…»

Νίκος Χλύκας, KReport, 13/10/2021

Είναι βέβαιο ότι η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, θα αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία αφορούν τις περιουσίες των κατοίκων αλλά και το περιβάλλον. Καταγράφονται σημαντικές παρασύρσεις και διαβρώσεις εδαφών,διαφοροποίηση ανάγλυφου, επηρεασμός των αποτελεσμάτων της φυσικής αναγέννησης και άλλα φαινόμενα που ακολουθούν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Καταρχήν, πρέπει να τονίσουμε ότι ο χρόνος από την πυρκαγιά μέχρι σήμερα είναι δυο μήνες, μικρό διάστημα μεν, αλλά ικανό για να ληφθούν κάποια μέτρα. Είναι γεγονός ότι οι τοπικές δασικές υπηρεσίες, η Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ, παρ’ όλες τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, κατάφεραν να δρομολογήσουν μελέτες και έργα μέσω των δασικών συνεταιρισμών. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό γιατί η καμένη έκταση είναι πολύ μεγάλη.

Θα ήταν αποτελεσματικότερο, από την επομένη της πυρκαγιάς να ανατεθεί αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία η αντιπλημμυρική προστασία, η οποία έχει την τεχνογνωσία, κι αν τις διατεθούν οι πόροι και το πλαίσιο μπορεί να ανταποκριθεί. Χρειαζόταν να γίνει μια πανστρατιά όλων των ειδικών ώστε να τρέξουν γρήγορα οι μελέτες και τα έργα και με την συμμετοχή και των εργοληπτών δασοτεχνικών έργων για να προλάβουμε τον χρόνο.

Η ανασυγκρότηση της περιοχής είναι άλλο θέμα και άλλο θέμα τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα αναδάσωσης και παρακολούθησης της φυσικής αναγέννησης. Η εμπλοκή στα έργα αυτά, άλλων φορέων ή προσώπων που δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι μόνον καθυστερήσεις και προβλήματα δημιουργούν.

Είναι θετικό το γεγονός, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Γενική Δ/νση Δασών εξειδίκευσαν πολύ νωρίς το πλαίσιο αξιοποίησης των δωρεών ή χορηγιών εξασφαλίζοντας την διαφάνεια στη διαχείριση. Δεν είναι αργά να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων στο δάσος από το ΥΠΕΝ και τις δασικές υπηρεσίες, διαχωρίζοντας το έργο της ανασυγκρότησης από το έργο της αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων και τα αντιπλημμυρικά έργα.

Θέμα επικαιρότητας:
οικολογια

Σύνολο: 14 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι