Θ. Λεβέντης: Η απαξίωση του ΕΛΓΑ συνεχίζεται

Η ομιλία στην Ολομέλια της Βουλής για το Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας

01/09/2010

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η κυβέρνηση αποφασίζει να φέρει ένα νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ πολύ κατώτερο των περιστάσεων.

Ασφαλώς ο Οργανισμός λειτούργησε αρκετές φορές με αδιαφάνεια, υπήρξαν προβλήματα, καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, αυξημένες δανειακές ανάγκες, πελατειακές και μικροκομματικές διευκολύνσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε τον ΕΛΓΑ που έστω και με αυτές τις συνθήκες ήταν ένα αποκούμπι για τον αγρότη.

Οι δύο κυβερνήσεις οδήγησαν τον ΕΛΓΑ στην απαξίωση, απαξίωση που γίνεται σκόπιμα και αυτό το βλέπουμε και σε άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Και οι δύο κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους υπερχρέωσαν τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Το ύψος του χρέους ανέρχεται στα 4,2 δις. Τα έσοδα του οργανισμού από την ασφαλιστική εισφορά ανέρχονται ετησίως στα 70-80 εκατ, τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στα 60 εκατ ενώ οι δαπάνες για καταβολή αποζημιώσεων και κρατικών ενισχύσεων ανέρχονται σε 400-500 εκατ

Οι προεκλογικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί εξυγίανσης και θεσμικής αντιμετώπισης του χρέους πέφτουν στο κενό ,γιατί στο Σ/Ν δεν γίνεται στην ουσία καμιά αναφορά για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης.

Με αυτό το νομοσχέδιο καταργείται η αυτονομία και ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ ενώ ουσιαστικά δεν διασφαλίζεται η υποχρεωτικότητα ούτε η βιωσιμότητα του συστήματος. Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμιά δέσμευση του κράτους για την ανάληψη του χρέους του ΕΛΓΑ.

Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αναμόρφωση του ΕΛΓΑ απαραίτητο για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι να καλυφθούν οι εξής προϋποθέσεις:

• Να αντιμετωπιστεί το εκρηκτικό χρέος του ΕΛΓΑ .Θα πρέπει να εγγράφεται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισμό (υποχρέωση του κράτους άλλωστε) το αντίστοιχο ποσό των τοκοχρεολυσίων των δανείων και να μην συνεχίζει ο ΕΛΓΑ να δανείζεται για την αποπληρωμή των δανείων ( το ζήτησε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας) όπως επίσης ζήτησε και εμείς το επικροτούμε Να επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό έστω για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών

• Το σύστημα να διατηρήσει την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής της χώρας μέσω ενός αυτόνομου ΕΛΓΑ με τη διατήρηση του κοινωνικού του χαρακτήρα

• Να διαχωριστεί η οικονομική διαχείριση των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ ( άλλωστε οι δαπάνες για την καταβολή αυτών των ενισχύσεων –ΠΣΕΑ- είναι υποχρέωση του κράτους και πρέπει να εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να υποχρεώνεται ο ΕΛΓΑ να συνάπτει δάνεια για την καταβολή των ενισχύσεων). Επιπλέον η μεταφορά του έργου των ΠΣΕΑ μέσω της καινούριας διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων σε κάποιο σε άλλο φορέα μας βρίσκει αντίθετους αφού ο ΕΛΓΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει την τεχνογνωσία και το απαραίτητο προσωπικό

• Να ενταθούν οι μηχανισμοί ελέγχου και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής (εκτιμούμε ότι ξεπερνά το 60% της συνολικής ασφαλιστικής εισφοράς που θα έπρεπε να εισπράττει ο ΕΛΓΑ)

• Να καταργηθούν οι «κατ’ εξαίρεση ασφαλιστικές καλύψεις ζημιών»

Επιπλέον θεωρούμε αναγκαίο

• Να πραγματοποιηθεί μια αναλογιστική μελέτη που να προσδιορίζει τους όρους βιωσιμότητας του Οργανισμού. Να συμπεριληφθούν όλα τα χρηματοδοτικά μέσα, εθνικά και κοινοτικά ώστε το νέο σύστημα να είναι ισορροπημένο οικονομικά

• Να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος, με πιο απλές και σύντομες διαδικασίες πληρωμών. Να επανεξεταστεί η διαδικασία εκτιμήσεων των καλυπτόμενων κινδύνων με την εισαγωγή και εφαρμογή μέγιστων αντικειμενικών κριτηρίων.

Επειδή απ΄ ότι προέκυψε και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή στην οποία δεν συμμετέχουμε αλλά και από το τελικό σχέδιο νόμου που εισάγετε στην Ολομέλεια για τελική ψήφιση δεν έχετε λάβει υπ΄όψη σας καμία από τις ουσιαστικές παρόμοιες παρατηρήσεις, προϋποθέσεις και όρους που έθεσαν και συνάδελφοι των άλλων κομμάτων εμείς ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής

Θέμα επικαιρότητας:
Αγροτικό

Σύνολο: 11 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι