Καλό πρόγραµµα για τις εκλογές του... 2004!

Γιώργος Προκοπάκης, Τα Νέα, 14/05/2011

Η επανεκκίνηση του κ. Σαµαρά είναι παράθεση προτάσεων, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί από παραγωγικούς φορείς, σχολιαστές και κόµµατα, συµµαζεµένες σε ένα φαινοµενικά συνεκτικό πρόγραµµα. Είναι η εκδοχή τού «λεφτά υπάρχουν» στη µνηµονιακή εποχή – η λύση όµως έρχεται πάντα απ’ έξω.

Το σοκ ρευστότητας που τόσο πολύ χρειάζεται η οικονοµία και που ευαγγελίζεται ο κ. Σαµαράς προϋποθέτει (α) πόρους, που το ∆ηµόσιο δεν έχει και µπορεί να βρει µόνο από τους µηχανισµούς στήριξης, (β)ένα τραπεζικόσύστηµα χωρίς προβλήµατα κεφαλαιακής επάρκειας, (γ) την αµέριστηκαι υπό οιουσδήποτε όρους συµπαράσταση της ΕΚΤ.

Εν ολίγοις, ο κ. Σαµαράς κατέθεσε σήµερα το όραµά του: «Αν δεν είχαµε κανένα πρόβληµα, αυτό θα έκανα!». Το Ζάππειο ΙΙ θα ήταν καλό πρόγραµµα για τις εκλογές του 2004 – αν µπορούσενα εκτελεσθεί βέβαια. Οσον αφορά τα πιεστικά ζητήµατα διαχείρισης της κρίσης, το µόνο που διέκρινα είναι η βεβαιότητα του προέδρου της Ν.∆. ότι όλα τα ζητήµατα µπορεί να επιλυθούν µε την παράθεση πολιτικών επιχειρηµάτων υψηλοτάτου επιπέδου, όπως η επισήµανση στους εταίρους µας της σηµασίας της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, δοθείσης της κρίσεως στην περιοχή. Παρόµοιες βεβαιότητες είχαν οδηγήσει τον Πρωθυπουργό στο φιάσκο της διαχείρισης της κρίσης των αρχών του 2010. Ως πολίτης, έχω πεισθείπλέον ότι δεν υπάρχει διέξοδος µε το σηµερινόπολιτικό προσωπικό.

Θέμα επικαιρότητας:
Μνημόνιο-Κυβερνητική πολιτική

Σύνολο: 282 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι