Προς το 5ο πολιτικά και προγραμματικά σχόλια

Δημήτρης Μπίρμπας, Δημοσιευμένο: 2008-02-04

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ante portas, ο δικομματισμός «σπρώχνεται» για να μετατραπεί σε τρικομματισμό. Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μετά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάτι περισσότερο από πιθανές, αν πιστέψουμε τον «έγκυρο τύπο».

Την αλλαγή της σημερινής κατάστασης επιθυμούν εξωθεσμικοί παράγοντες και συγκροτήματα τύπου, την φαντασιώνονται αντιφατικές προσωπικές φιλοδοξίες και υπολογισμοί, Την ανάγκη της τροφοδοτούν η προιούσα σήψη και διαφθορά, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και η ραγδαία επιδείνωση της καθημερινής πραγματικότητας μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας ( γενιά των 600Ε, μορφωμένοι νεόπτωχοι, άνεργοι, μετανάστες κ.λπ.).

Και η Αριστερά;

· Το Κ.Κ.Ε. – η «πολύ Αριστερά» κατά ομολογία της Γενικής Γραμματέας του – καταγγέλλει και διασπά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, γελοιοποιεί, αφορίζει και απαξιώνει την λοιπή Αριστερά, καλεί σε συσπείρωση γύρω του ενάντια όλων, έως ότου καταλάβουν την εξουσία οι λαϊκές δυνάμεις κάπου στο μέλλον.

· Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναδειχθεί στους «νικητές των δημοσκοπήσεων», η αντιπολιτευτική φωνή απέναντι στην Κυβέρνηση - κυρίως- στο Κοινοβούλιο και στους αγώνες της περιόδου.

Από την ηγεσία του (Αλαβάνος) εκπέμπεται το μήνυμα της ανάγκης αλλαγής Κυβέρνησης και συγκρότησης μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά αριστερής κατεύθυνσης, που θα αποπειραθεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική λύση με πυρήνα τις ενωτικές ριζοσπαστικές δυνάμεις της Αριστεράς. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι, στο ίδιο τέμπο, με ευκρινή τοποθέτηση -σαν έτοιμος από καιρό- ο Φώτης Κουβέλης με προγραμματικούς όρους, πολιτικές στοχεύσεις και προϋποθέσεις αλλαγής συσχετισμών, με σαφείς υπαινιγμούς για τις ανάγκες ανάληψης των ευθυνών που μας αναλογούν και ισχυρότερης αλλαγής συσχετισμών υπέρ της Αριστεράς, από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η αποδαιμονοποίηση των όρων «κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία», «εναλλακτική προγραμματική πρόταση», αν επιτευχθεί, ενδεχομένως να ουσιαστικοποιήσει και τον προσυνεδριακό μας διάλογο που έως τώρα αποδεικνύεται ιδιαίτερα «φτωχός» για τις ανάγκες της περιόδου, δείγμα προγραμματικής αμηχανίας αλλά και του ψυχολογικού βάρους των μελών για την απρόσμενη εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου, που κυριαρχεί.

- 2 -

Οι επιβεβαιωτικές επικλήσεις των πλειοψηφικών απόψεων της προηγούμενης περιόδου, ως ερμηνευτικής μεθόδου της σημερινής πραγματικότητας, πόρρω απέχουν από την κατανόηση των αναγκών της και την απαιτούμενη ιεράρχηση στόχων και επιλογών για την ανατροπή της.

Οι προτάσεις μας που θα οριοθετούν με σαφήνεια τους όρους και τις σχέσεις:

· Δημόσιου και ιδιωτικού χώρου – στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική

· Πολιτικής και οικονομίας – θωράκιση στη διαφθορά και την διαπλοκή, εθνικοί και υπερεθνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και ρυθμίσεις

· Ανάπτυξης και περιβάλλοντος – όροι, όρια και καταναλωτικές συμπεριφορές

· Δημοκρατίας και έθνους, υπερεθνικών και παγκόσμιων ολοκληρώσεων – θεσμικές ρυθμίσεις, αποδοχές και διεκδικήσεις

· Εκπαίδευσης και παραγωγής – Παιδείας, ελευθερίας έρευνας/αναζήτησης και οικονομικής αποτελεσματικότητας

· Ελευθερίας πρόσβασης και διαχείρισης της πληροφορίας – Ελεύθερο Λογισμικό και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανεξαρτησία-δεοντολογία.

· Συλλογικού και ατομικού – στις αποφάσεις και τις ευθύνες

· Παγκοσμιοποίησης και Τοπικού – αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση και κοινωνική συμμετοχή, πόρους και κοινωνικές ευθύνες

· Τέχνης, Πολιτιστικής δημιουργίας και εμπορευματοποίησης – ελευθερία έκφρασης και κρατικοί και οικονομικοί καταναγκασμοί.

· Πολίτη και θρησκευομένου – υποχρεώσεις και δικαιώματα

· Επιστήμης, έρευνας, τεχνολογίας και βιοηθικής – αρχές και κανόνες.

και σε σειρά άλλων σημαντικών προβλημάτων, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της εναλλακτικής προγραμματικής μας πρότασης, του οχήματος διεκδίκησης (θεσμικά, κοινωνικά, κινηματικά) και διαμόρφωσης της νέας κοινωνικής και πολιτικής, πλειοψηφικής συμμαχίας που απαιτούν οι καιροί και η χώρα. Ανάγκη που φαίνεται να κατανοεί ένα ,ολοένα και μεγαλύτερο, κομμάτι συμπολιτών μας.- 3 -

Προϋπόθεση: Ισχυρός ΣΥΝ και ένας συνεχώς διευρυνόμενος ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνικά και πολιτικά, με προτεραιότητα στον σοσιαλιστικό και οικολογικό χώρο. Ένα δυναμικό συμμαχικό σχήμα που θα θέτει επιτακτικά τους όρους και την ανάγκη αλλαγής πορείας υπέρ της κοινωνίας και των πολιτών και όχι των ανεξέλεγκτων χρηματαγορών. Που θα υποδεικνύει το πώς και θα συσπειρώνει εκεί, την κρίσιμη κοινωνική αλλά και πολιτική δυναμική για την ανατροπή των κυρίαρχων πολιτικών και των παγιωμένων συσχετισμών.

Παραλήπτες: Η κοινωνία στο σύνολό της και οι πολιτικές δυνάμεις της «γειτονιάς» μας, με κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό και οικολογικό πρόσημο, δυνάμεις που υπάρχουν και δυνάμεις που ενδεχομένως δημιουργηθούν.

Κριτήρια συμμετοχής: Η προγραμματική και πολιτική σύγκλιση, η συνεπής κοινή δράση και στάση απέναντι στις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η επιλογή και επιδίωξη, μη καλπονοθευτικών, εκλογικών συστημάτων απλής αναλογικής.

πολιτικά και προγραμματικά σχόλια

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ante portas, ο δικομματισμός «σπρώχνεται» για να μετατραπεί σε τρικομματισμό. Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μετά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάτι περισσότερο από πιθανές, αν πιστέψουμε τον «έγκυρο τύπο».

Την αλλαγή της σημερινής κατάστασης επιθυμούν εξωθεσμικοί παράγοντες και συγκροτήματα τύπου, την φαντασιώνονται αντιφατικές προσωπικές φιλοδοξίες και υπολογισμοί, Την ανάγκη της τροφοδοτούν η προιούσα σήψη και διαφθορά, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και η ραγδαία επιδείνωση της καθημερινής πραγματικότητας μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας ( γενιά των 600Ε, μορφωμένοι νεόπτωχοι, άνεργοι, μετανάστες κ.λπ.).

Και η Αριστερά;

· Το Κ.Κ.Ε. – η «πολύ Αριστερά» κατά ομολογία της Γενικής Γραμματέας του – καταγγέλλει και διασπά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, γελοιοποιεί, αφορίζει και απαξιώνει την λοιπή Αριστερά, καλεί σε συσπείρωση γύρω του ενάντια όλων, έως ότου καταλάβουν την εξουσία οι λαϊκές δυνάμεις κάπου στο μέλλον.

· Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναδειχθεί στους «νικητές των δημοσκοπήσεων», η αντιπολιτευτική φωνή απέναντι στην Κυβέρνηση - κυρίως- στο Κοινοβούλιο και στους αγώνες της περιόδου.

Από την ηγεσία του (Αλαβάνος) εκπέμπεται το μήνυμα της ανάγκης αλλαγής Κυβέρνησης και συγκρότησης μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά αριστερής κατεύθυνσης, που θα αποπειραθεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική λύση με πυρήνα τις ενωτικές ριζοσπαστικές δυνάμεις της Αριστεράς. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι, στο ίδιο τέμπο, με ευκρινή τοποθέτηση -σαν έτοιμος από καιρό- ο Φώτης Κουβέλης με προγραμματικούς όρους, πολιτικές στοχεύσεις και προϋποθέσεις αλλαγής συσχετισμών, με σαφείς υπαινιγμούς για τις ανάγκες ανάληψης των ευθυνών που μας αναλογούν και ισχυρότερης αλλαγής συσχετισμών υπέρ της Αριστεράς, από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η αποδαιμονοποίηση των όρων «κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία», «εναλλακτική προγραμματική πρόταση», αν επιτευχθεί, ενδεχομένως να ουσιαστικοποιήσει και τον προσυνεδριακό μας διάλογο που έως τώρα αποδεικνύεται ιδιαίτερα «φτωχός» για τις ανάγκες της περιόδου, δείγμα προγραμματικής αμηχανίας αλλά και του ψυχολογικού βάρους των μελών για την απρόσμενη εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου, που κυριαρχεί.

- 2 -

Οι επιβεβαιωτικές επικλήσεις των πλειοψηφικών απόψεων της προηγούμενης περιόδου, ως ερμηνευτικής μεθόδου της σημερινής πραγματικότητας, πόρρω απέχουν από την κατανόηση των αναγκών της και την απαιτούμενη ιεράρχηση στόχων και επιλογών για την ανατροπή της.

Οι προτάσεις μας που θα οριοθετούν με σαφήνεια τους όρους και τις σχέσεις:

· Δημόσιου και ιδιωτικού χώρου – στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική

· Πολιτικής και οικονομίας – θωράκιση στη διαφθορά και την διαπλοκή, εθνικοί και υπερεθνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και ρυθμίσεις

· Ανάπτυξης και περιβάλλοντος – όροι, όρια και καταναλωτικές συμπεριφορές

· Δημοκρατίας και έθνους, υπερεθνικών και παγκόσμιων ολοκληρώσεων – θεσμικές ρυθμίσεις, αποδοχές και διεκδικήσεις

· Εκπαίδευσης και παραγωγής – Παιδείας, ελευθερίας έρευνας/αναζήτησης και οικονομικής αποτελεσματικότητας

· Ελευθερίας πρόσβασης και διαχείρισης της πληροφορίας – Ελεύθερο Λογισμικό και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανεξαρτησία-δεοντολογία.

· Συλλογικού και ατομικού – στις αποφάσεις και τις ευθύνες

· Παγκοσμιοποίησης και Τοπικού – αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση και κοινωνική συμμετοχή, πόρους και κοινωνικές ευθύνες

· Τέχνης, Πολιτιστικής δημιουργίας και εμπορευματοποίησης – ελευθερία έκφρασης και κρατικοί και οικονομικοί καταναγκασμοί.

· Πολίτη και θρησκευομένου – υποχρεώσεις και δικαιώματα

· Επιστήμης, έρευνας, τεχνολογίας και βιοηθικής – αρχές και κανόνες.

και σε σειρά άλλων σημαντικών προβλημάτων, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της εναλλακτικής προγραμματικής μας πρότασης, του οχήματος διεκδίκησης (θεσμικά, κοινωνικά, κινηματικά) και διαμόρφωσης της νέας κοινωνικής και πολιτικής, πλειοψηφικής συμμαχίας που απαιτούν οι καιροί και η χώρα. Ανάγκη που φαίνεται να κατανοεί ένα ,ολοένα και μεγαλύτερο, κομμάτι συμπολιτών μας.- 3 -

Προϋπόθεση: Ισχυρός ΣΥΝ και ένας συνεχώς διευρυνόμενος ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνικά και πολιτικά, με προτεραιότητα στον σοσιαλιστικό και οικολογικό χώρο. Ένα δυναμικό συμμαχικό σχήμα που θα θέτει επιτακτικά τους όρους και την ανάγκη αλλαγής πορείας υπέρ της κοινωνίας και των πολιτών και όχι των ανεξέλεγκτων χρηματαγορών. Που θα υποδεικνύει το πώς και θα συσπειρώνει εκεί, την κρίσιμη κοινωνική αλλά και πολιτική δυναμική για την ανατροπή των κυρίαρχων πολιτικών και των παγιωμένων συσχετισμών.

Παραλήπτες: Η κοινωνία στο σύνολό της και οι πολιτικές δυνάμεις της «γειτονιάς» μας, με κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό και οικολογικό πρόσημο, δυνάμεις που υπάρχουν και δυνάμεις που ενδεχομένως δημιουργηθούν.

Κριτήρια συμμετοχής: Η προγραμματική και πολιτική σύγκλιση, η συνεπής κοινή δράση και στάση απέναντι στις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η επιλογή και επιδίωξη, μη καλπονοθευτικών, εκλογικών συστημάτων απλής αναλογικής.

Θέματα επικαιρότητας: 5ο ΣΥΝέδριο

Γιάννης Παπαθεοδώρου

Μπαμ ηκούσθη στον αέρα!

Γιάννης Παπαθεοδώρου, 2008-03-23

...Αργά ή γρήγορα, ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ορίσει ο ίδιος...

Περισσότερα
Φώτης Κουβέλης

Η συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας

Φώτης Κουβέλης, 2008-02-09

"Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει...

Περισσότερα
Δημήτρης Χατζησωκράτης

Μιά έλλειψη και μια θετική έκπληξη στο Συνέδριό μας

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2008-02-08

Η Αριστερά οφείλει να έχει εναλλακτικό σχέδιο. Αλλά μέχρι...

Περισσότερα
Σάκης Παπαθανασίου

ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ

Σάκης Παπαθανασίου, 2008-02-07

Ο ΣΥΝ πρέπει να διαμορφώσει επειγόντως ένα πρόγραμμα δημοκρατικής...

Περισσότερα
Δημήτρης Μπίρμπας

Προς το 5ο πολιτικά και προγραμματικά σχόλια

Δημήτρης Μπίρμπας, 2008-02-04

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ante portas, ο δικομματισμός...

Περισσότερα
Κώστας Ζαχαριάδης

Ιστορική πρόκληση, ιστορική ευκαιρία

Κώστας Ζαχαριάδης, 2008-02-04

Νέα ακροατήρια, νέοι άνθρωποι.Το τελευταίο ένα χρόνο το...

Περισσότερα

Δήλωση για το 5ο συνέδριο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ, 2008-02-04

Η ανανεωτική αριστερά είναι η πατρίδα μου από τα μαθητικά...

Περισσότερα

Τώρα Φ.Κουβέλης πρόεδρος, Α. Τσίπρας αντιπρόεδρος

Γιώργος Μ. Μανσούρης, 2008-02-03

Ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ (Συνασπισμό, Συμμαχία κλπ), πάνω από 30 χρόνια...

Περισσότερα

Άρθρα/ Πολιτική

Θόδωρος Τσίκας

Ιράν-Ισραήλ: Γόητρο, προσχήματα και ισορροπίες

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-14

Είναι γνωστό ότι το καθεστώς των φανατικών μουλάδων του...

Το δίλημμα της Τεχεράνης

Γιώργος Καπόπουλος, 2024-04-08

H ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται σε ένα άβολο...

Πώς απαντούν στην Ακροδεξιά τα άλλα κόμματα

Ξένια Κουναλάκη, 2024-04-04

Aπό την εποχή της ανόδου της Χρυσής Αυγής τα συστημικά κόμματα...

Η ατιμωρησία των ελίτ

Τάσος Παππάς, 2024-04-01

Αντιγράφω από τη στήλη «ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ» στις Νησίδες της «Εφημερίδας...

Το νέο τουρκικό παζλ

Βαγγέλης Αρεταίος, 2024-04-01

Η «έκπληξη του CHP», όπως λένε από χθες το βράδυ Τούρκοι αναλυτές,...

Θόδωρος Τσίκας

Τουρκία: διαμαρτυρία για οικονομία και φθορά εξουσίας

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-01

Ακόμα μια φορά, η οικονομία έπαιξε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις....

Διονύσης Τεμπονέρας

Άνθρακες ο θησαυρός της αύξησης του κατώτατου μισθού

Διονύσης Τεμπονέρας, 2024-03-28

Ανακοινώνεται στο υπουργικό συμβούλιο η αύξηση του κατώτατου...

Κουράστηκαν να λιβανίζουν

Τάσος Παππάς, 2024-03-26

Οταν τα μέσα ενημέρωσης όλων των κατηγοριών είναι ιμάντες...

Κώστας Καλλίτσης

Η κυριαρχία της Ν.Δ

Κώστας Καλλίτσης, 2024-03-23

Κάτι, αλήθεια, συμβαίνει εδώ; Μια πρόχειρη απάντηση θα ήταν...

Μερικές σκέψεις για τον «νέο κύκλο» του ΣΥΡΙΖΑ

Θανάσης Καρτερός, 2024-03-17

Για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι εύκολο να συνηθίσει...

Πανηγυρίζοντας επί των ερειπίων του ΕΣΥ

Παντελής Μπουκάλας, 2024-03-17

Σημείο πρώτο: Με τις λέξεις μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε:...

Αναπάντητα ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Γιώργος Σωτηρέλης, 2024-03-06

Α. Από την αρχή της συζήτησης για την νομοθετική αναγνώριση...

×
×