Το πολιτικό και επιχειρηματικό πρόβλημα

Εκ μέρους της πλειοψηφίας των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. στη Γ. Συνέλευση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε.

Γιάννης Νικολάου, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2008-09-17

Η σημερινή Γ.Σ. της «Α» είναι σημαντική για το μέλλον της εφημερίδας και κρίσιμη ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Η Γ.Σ. αυτή δεν είναι τακτική αλλά έκτακτη. Συγκαλείται ύστερα από απαίτηση του ΣΥΝ, που τη ζήτησε με σκοπό την αλλαγή του υπάρχοντος Δ.Σ. και την εκλογή νέου, πριν αυτό ολοκληρώσει την 3ετή θητεία του για την οποία είχε εκλεγεί πριν από ένα χρόνο περίπου.

Η νέα ηγεσία του ΣΥΝ που προέκυψε από το Συνέδριο του Φεβρουαρίου, απέναντι στο πολιτικό κλίμα, τα αδιέξοδα της χώρας και την αυξημένη απήχηση του ΣΥΝ, επεσήμανε τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να παίξουν η «Α» και το «Κόκκινο» και υπέβαλε την ιδέα ενός «ενιαίου σχήματος λειτουργίας της «Α» και του «Κ» και την «επέκταση σε νέα πεδία όπως η πληροφόρηση στο διαδίκτυο και οι εκδόσεις». Η ιδέα αυτή σχηματοποιήθηκε στην πρόταση: «Άμεση παραίτηση του Δ.Σ. της «Α» και εκλογή νέου».

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στις 17 Ιουλίου από τον πρόεδρο του ΣΥΝ στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της «Α», όπου ζητήθηκε η σύγκληση της Γ.Σ. αρχικά για τις 25 Αυγούστου, κατόπιν για την 3η Σεπτεμβρίου και τελικά για σήμερα 15η Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόταση του ΣΥΝ γιατί προφανώς δεν είχε σχηματοποιηθεί ο σχεδιασμός.

Η νέα παράταση δημιούργησε την προσδοκία για την ανάπτυξη ενός διαλόγου όπως είχε ζητήσει το Δ.Σ.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα κανένα συγκεκριμένο σχέδιο δεν έχει παρουσιασθεί που να αφορά:

1. Είτε στο νέο επιχειρηματικό σχήμα των δύο εταιρειών «Α» και «Κ» (αρχικά ειπώθηκε «η συγχώνευση», μετά η «holding company» και στο χθεσινό άρθρο του προέδρου το «ενιαίο σχήμα λειτουργίας»).

2. Είτε στο αναγκαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του νέου σχήματος ή έστω εξυγίανσης της «Α» μόνο.

3. Είτε ενός νέου δημοσιογραφικού σχεδίου με νέες ιδέες για τη μορφή της εφημερίδας.

4. Είτε τους νέους δημοσιογράφους που θα καλούνταν να ενισχύσουν την ποιότητα και την κυκλοφορία της «Α».

5. Ούτε βεβαίως για το νέο σχήμα διοίκησης που προτείνεται.

Μόλις σήμερα παρουσιάστηκε η πρόταση για τα σημεία 3 και 4.

Τα σχέδια αυτά, φυσικό θα ήταν, να έχουν προκύψει και να δημοσιευθούν πολύ πριν τη σημερινή Γ.Σ., από τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων της Π.Γ. του ΣΥΝ, πολιτικών στελεχών του ΣΥΝ, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της επιλογής του ΣΥΝ με το σημερινό Δ.Σ. της εφημερίδας που και πολύχρονη γνώση των προβλημάτων έχει και πρόσφατα στις αρχές του 2008 είχε υποβάλει σχετικό σχέδιο εξυγίανσης που έχει ομόφωνα εγκριθεί από την προηγούμενη Π.Γ. του ΣΥΝ και βεβαίως τη διεύθυνση και τα στελέχη της εφημερίδας.

Αντίθετα, όλο αυτό το διάστημα καμία ενημέρωση ούτε καν επαφή με το Δ.Σ. της «Α» δεν έχει σημειωθεί. Η έλλειψη πληροφόρησης είναι απόλυτη. Η μεταχείριση του Δ.Σ. και των στελεχών της εφημερίδας προσβλητική έως εχθρική, ακατανόητη και πολιτικά αλλά και προσωπικά για στελέχη του ΣΥΝ και της αριστεράς με πολυετή παρουσία και δράση.

Κατά συνέπεια, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα: Γιατί αυτή η μεθόδευση; Τι κρύβεται πίσω από την ανεξήγητη τόση βιασύνη; Το ερώτημα είναι ταυτόχρονα πολιτικό και επιχειρηματικό. Το ίδιο πρέπει να είναι και οι απαντήσεις μας.

Η πολιτική διάσταση αφορά την «Α» ως πολιτική εφημερίδα της Αριστεράς, την ανοικτή, πλουραλιστική, μαχητική, έγκυρη αριστερή δημοσιογραφία της. Την ιστορική διαδρομή της από το 1952 και ιδιαίτερα από το 1974, τη μετατροπή της από όργανο της Κ.Ε. του ΚΚΕ εσωτ. σε αυτόνομη πρωινή εφημερίδα της Αριστεράς, προσκείμενης παλιότερα σε ΚΚΕ εσ. και ΕΑΡ και τώρα στον ΣΥΝ. Την αλλαγή της σε πολυμετοχική εφημερίδα στηριγμένης σε αναγνώστες φίλους και υποστηρικτές που κατέχουν σήμερα το 54% των μετοχών της. Την κατανομή με βάση μία ιστορική πολιτική συμφωνία του 46% των μετοχών στο όνομα 14 στελεχών της εφημερίδας και του ΣΥΝ, όλων αυτών των προσώπων, δοκιμασμένων στελεχών της Αριστεράς και της εφημερίδας που δρουν όχι μόνο ως στηρίγματά της, αλλά και ως εγγυητές της αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας της με βάση την πολιτική συμφωνία που υπήρξε. Από αυτό το 46%, ο ΣΥΝ εκπροσωπεί το 25% και οι εργαζόμενοι της «Α» το 12,5%. Αυτός ο χαρακτήρας της «Α» και αυτή η πολυμετοχική σύνθεση αποτελούν το σημερινό διακύβευμα. Η στάση του Δ.Σ. χωρίς να προδικάζει τίποτα και χωρίς να κάνει δίκη προθέσεων, εκδηλώνει την εύλογη ανησυχία της για αυτές ακριβώς τις αλλαγές που επέρχονται.

Γιατί τα 14 αυτά πρόσωπα θα πρέπει να παραδώσουν τις μετοχές τους στον ΣΥΝ που με τη σειρά του θα τις μεταβιβάσει - πιθανότατα - σε άλλα πρόσωπα με άγνωστη ταυτότητα και σχέση με την εφημερίδα. Στο πλαίσιο ποιας πολιτικής συζήτησης ή διαπραγμάτευσης ή έστω ενημέρωσης ζητείται αυτή η δραστική αλλαγή, που θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της ΑΥΓΗΣ, από τα ιστορικά στελέχη της αριστεράς. Με βάση ποιο ηθικό κανόνα και ποια πολιτική δεοντολογία; Φοβόμαστε ότι αναβιώνουν πρακτικές που η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά είχε πολιτικά υπερβεί.

Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και μέσα στα ανώτερα όργανα του ΣΥΝ έχουν πρόσφατα υποστηριχθεί απόψεις που εκτείνονται από τη μετατροπή της σε Κυριακάτικο μόνο φύλλο ή free press δωρεάν διανεμόμενη, έως και τη διακοπή της έκδοσής της. Από το ίδιο περιβάλλον εκπορεύονται σήμερα οι νέες ιδέες και ο άγνωστος σε όλους μας σχεδιασμός.

Ο πολυμετοχικός χαρακτήρας είναι αυτός που εγγυάται την αυτονομία της εφημερίδας σε ιδιοκτησιακό επίπεδο και για τη διατήρηση αυτής της πολυμετοχικότητας δεν υπάρχει καμία δήλωση - δέσμευση του ΣΥΝ.

Η «Α» εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί ένα χώρο πλουραλιστικής έκφρασης της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς, απηχεί τις απόψεις του χώρου περί τον ΣΥΝ και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερων δυνάμεων, συμβαδίζει με τα κοινωνικά κινήματα της εποχής.

Απευθύνεται, με πέντε καθημερινά και ένα κυριακάτικο φύλλο, σε ένα δύσκολο κοινό με ευρείες, κάποτε αντιπαρατιθέμενες και οπωσδήποτε ισχυρές απόψεις για την κοινωνία, τον πολιτισμό και ιδίως την πολιτική. Κοινό που δεν αποδέχεται καθοδηγήσεις, κηδεμονεύσεις και μονομέρειες, που απαιτεί πολυπληροφόρηση και ανοιχτό ελεύθερο διάλογο.

Η «Α» διατηρεί την αυτονομία της από τον εκάστοτε πολιτικό φορέα της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής αριστεράς, δεν είναι κομματικό όργανο.

Το Δ. Σ. της «Α» τήρησε απόλυτα την αυτονομία του δημοσιογραφικού οργάνου και δεν αναμίχθηκε ποτέ σʼ αυτό.

Αυτό το χαρακτήρα εφημερίδας απαιτούν και στηρίζουν οι φίλοι της με την καθημερινή αγορά, τις συνδρομές τους, με τη στήριξη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της που πρέπει να σημειωθεί ότι υπερέβη τις 450.000 ευρώ στις δύο τελευταίες σχετικές προσπάθειες.

Σήμερα, με βάση τη μεθόδευση που έχει υπάρξει ανησυχούμε εύλογα πως η ανεξαρτησία γνώμης είναι όλο και λιγότερο επιθυμητή από τον πολιτικό φορέα που στηρίζει την εφημερίδα καθώς θεωρείται ότι προκαλεί ασάφειες περί την πολιτική γραμμή του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, πως το ζητούμενο γίνεται η χωρίς παρεκτροπές ευθυγράμμιση με τις επικρατούσες απόψεις.

Το δεύτερο σκέλος του προβλήματος της «Α» είναι επιχειρηματικό - οικονομικό. Η «Α» είναι ζημιογόνα. Με 60 περίπου εργαζόμενους και 3 εκατ. ευρώ έσοδα, οι ζημίες της ανέρχονται γύρω στο 10% των εσόδων της. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι δυνατόν να αλλάξει με την εφαρμογή ενός συνεκτικού επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσης που θα της επιτρέψει ισοσκελισμένες χρήσεις.

Για παράδειγμα:

Τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν. Με μόνη αύξηση των καθημερινών πωλήσεων κατά 1500 φύλλα και της Κυριακάτικης κατά 2000-3000 φύλλα θα μπορούσε να επιτύχει την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων. Σημαντική συμβολή θα μπορούσε να έχει η εγγραφή συνδρομητών, (που δεν βοηθήθηκε καθόλου από τον ΣΥΝ. Σημειωτέον ότι, αν τα μεσαία στελέχη του ΣΥΝ αγόραζαν συστηματικά την ΑΥΓΗ, τα οικονομικά της προβλήματα θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια!). Και με άλλα μέτρα όπως π.χ. η δημιουργία γραφείου ισολογισμών εντός της εφημερίδας (υπό την προϋπόθεση διατήρησης της έκδοσης 5+1 φύλλων), η ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής για την προσέλκυση διαφημίσεων και δημοσιεύσεων θα μπορούσε να σταθεροποιήσει και να αυξήσει τα έσοδα.

Η σχέση εσόδων προς δαπάνες μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εφαρμόζοντας ένα σχέδιο εξορθολογισμού των δαπανών, εσωτερικής ανασυγκρότησης, αποτελεσματικής λειτουργίας και βελτίωσης της αποδοτικότητας τόσο στο δημοσιογραφικό όσο και στο διοικητικό τομέα.

Στο δημοσιογραφικό επίπεδο η καθημερινή «Α» παρουσιάζει αδυναμίες που απαιτούν άμεση βελτίωση, νέο δημοσιογραφικό σχέδιο, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πολιτικής περιόδου αυξημένης εμβέλειας του ΣΥΝ που διανύομε και τις ανάγκες ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού που να στηρίζει σταθερά μία αυξημένη κυκλοφορία. Η κυριακάτικη «Α» με σαφώς καλύτερο επίπεδο μπορεί και αυτή να βελτιωθεί περισσότερο.

Ο Γ. Νικολάου ολοκλήρωσε την ομιλία του παρουσιάζοντας τις αναλυτικές προτάσεις των 8 μελών του Δ.Σ. (έχουν ήδη δημοσιευθεί στην "Κυριακάτικη Αυγή").

Θέματα επικαιρότητας: Για την "Αυγή Α.Ε."

Σταύρος Λιβαδάς

Από την ΑΥΓΗ στο λυκόφως;

Σταύρος Λιβαδάς, 2008-09-28

Η ιστορία της «Αυγής» είναι λίγο-πολύ γνωστή. Στα φύλλα...

Περισσότερα

Η ΑΥΓΗ και οι αναγνώστες της

Δημήτρης Παλαιολογόπουλος, 2008-09-28

Στις 29 του Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αποφασίζεται...

Περισσότερα

Αναγκαία απάντηση

Γιάννης Κ. Μπασιάκος, 2008-09-27

Η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες για το μέλλον της...

Περισσότερα

Συσπείρωση δυνάμεων και σεβασμό στην ανανεωτική παράδοση της εφημερίδας

2008-09-18

Το τελευταίο διάστημα εκδηλώθηκαν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις...

Περισσότερα

Το πολιτικό και επιχειρηματικό πρόβλημα

Γιάννης Νικολάου, 2008-09-17

Η σημερινή Γ.Σ. της «Α» είναι σημαντική για το μέλλον της...

Περισσότερα
Σταύρος Λιβαδάς

Αναβολή για τις 13 Οκτωβρίου

Σταύρος Λιβαδάς, Γιάννης Μπασιάκος, 2008-09-16

Στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης οι Σταύρος Λιβαδάς...

Περισσότερα

Θέσεις για το παρόν και το μέλλον της ΑΥΓΗΣ

2008-09-14

Αυτά που πραγματικά χρειάζεται η ΑΥΓΗ είναι:Διατήρηση του...

Περισσότερα

Σύνεση και σεβασμός για την ΑΥΓΗ

Παναγιώτης Ξυθάλης, 2008-08-26

Αγαπητή Αυγή,Γνωριζόμαστε καλά, αφού σε διαβάζω από το 1952...

Περισσότερα

Άρθρα/ Πολιτική

Θόδωρος Τσίκας

Οι «κόκκινες γραμμές» Ισραήλ-Ιράν

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-20

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και...

Η άθραυστη αλυσίδα των «αντιποίνων»

Παντελής Μπουκάλας, 2024-04-16

Στην επαληθευμένη από αμερόληπτες πηγές Ιστορία, το δόγμα...

Θόδωρος Τσίκας

Ιράν-Ισραήλ: Γόητρο, προσχήματα και ισορροπίες

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-14

Είναι γνωστό ότι το καθεστώς των φανατικών μουλάδων του...

Το δίλημμα της Τεχεράνης

Γιώργος Καπόπουλος, 2024-04-08

H ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται σε ένα άβολο...

Πώς απαντούν στην Ακροδεξιά τα άλλα κόμματα

Ξένια Κουναλάκη, 2024-04-04

Aπό την εποχή της ανόδου της Χρυσής Αυγής τα συστημικά κόμματα...

Η ατιμωρησία των ελίτ

Τάσος Παππάς, 2024-04-01

Αντιγράφω από τη στήλη «ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ» στις Νησίδες της «Εφημερίδας...

Το νέο τουρκικό παζλ

Βαγγέλης Αρεταίος, 2024-04-01

Η «έκπληξη του CHP», όπως λένε από χθες το βράδυ Τούρκοι αναλυτές,...

Θόδωρος Τσίκας

Τουρκία: διαμαρτυρία για οικονομία και φθορά εξουσίας

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-01

Ακόμα μια φορά, η οικονομία έπαιξε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις....

Διονύσης Τεμπονέρας

Άνθρακες ο θησαυρός της αύξησης του κατώτατου μισθού

Διονύσης Τεμπονέρας, 2024-03-28

Ανακοινώνεται στο υπουργικό συμβούλιο η αύξηση του κατώτατου...

Κουράστηκαν να λιβανίζουν

Τάσος Παππάς, 2024-03-26

Οταν τα μέσα ενημέρωσης όλων των κατηγοριών είναι ιμάντες...

Κώστας Καλλίτσης

Η κυριαρχία της Ν.Δ

Κώστας Καλλίτσης, 2024-03-23

Κάτι, αλήθεια, συμβαίνει εδώ; Μια πρόχειρη απάντηση θα ήταν...

Μερικές σκέψεις για τον «νέο κύκλο» του ΣΥΡΙΖΑ

Θανάσης Καρτερός, 2024-03-17

Για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι εύκολο να συνηθίσει...

×
×