Η στάση της ΠΟΣΔΕΠ μπροστά στην οικονομική κρίση της χώρας και τις συνέπειες στην ήδη έντονα βεβαρημένη μισθολογική κατάσταση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων.

Δημοσιευμένο: 2010-02-22

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκτιμώντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα φημών, σχεδίων, ανακοινώσεων σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για το φορολογικό νομοσχέδιο και την εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας διαπιστώνει ότι:

Είναι γεγονός πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας κινείται σε δραματικά επίπεδα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στη διεθνή οικονομική κρίση, αλλά θεωρούμε -και αυτό δείχνουν πέραν κάθε αμφισβήτησης τα διαθέσιμα στοιχεία- ότι η κρίση στη χώρα μας οφείλεται κυρίως σε εσωτερικούς δομικούς παράγοντες. Παράγοντες οι οποίοι έχουν πολιτικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα και η παρουσία των οποίων εκτείνεται χρονικά αρκετές δεκαετίες στο παρελθόν. Τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα και οι λοιπές υστερήσεις δημιουργήθηκαν κυρίως από πράξεις, λάθη και παραλείψεις των εχόντων και κατεχόντων, καθώς και εκείνων που συλλογικά ή ατομικά άσκησαν την εξουσία -στην όποια μορφή της- τις δεκαετίες που πέρασαν.

Τοποθετούμενοι απέναντι στην κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα μας, νοιώθουμε την ευθύνη και την ανάγκη:

Α) Να δηλώσουμε ότι απαιτούνται ριζικές δράσεις και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό, την εκλογίκευση και τη συνολική αναδιάρθρωση του κράτους με διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής λογοδοσίας με στόχο την αλλαγή του πολιτικού συστήματος που μας οδήγησε στη βαθειά κρίση (Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο, Κόμματα, Συνδικάτα, Δικαστικό Σώμα και ΜΜΕ).

Β) Το πρότυπό του Ακαδημαϊκού Δάσκαλου που υπερασπιζόμαστε και προωθούμε είναι αυτό του Δημόσιου Λειτουργού που υπηρετεί με εντιμότητα, εργατικότητα, αφοσίωση και έμπνευση το δημόσιο συμφέρον, και αγωνίζεται για την επικράτηση μιας απαιτητικής δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το πρότυπο θέλουμε να προβάλλουμε στην ελληνική κοινωνία ειδικά μέσα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες.

Στη συνέχεια και για μια ακόμα φορά συνοπτικά παρουσιάζουμε τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συνάδελφοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι:

Ι) Το μισθολόγιο άλλων κλάδων επιστημόνων δημόσιων λειτουργών (δικαστικοί, γιατροί ΕΣΥ, στρατιωτικοί) αναμορφώθηκε μέσα στη διετία 2008-2009 με αυξήσεις που κυμαίνονται από 25% (στρατιωτικοί) έως 99% (δικαστικοί), υπολογιζόμενες επί του βασικού μισθού, που ίσχυε προ

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γω ν Δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ κ α ι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

του 2004. Στην πράξη την τελευταία 6ετία έχουμε πραγματική μείωση συνολικών αποδοχών, σωρευτικά της τάξης του 15%!!! Έτσι, τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν τον μοναδικό κλάδο επιστημόνων δημόσιων λειτουργών, που αμείβεται ακόμη με το ειδικό μισθολόγιο του 1997. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι, για παράδειγμα, ο σημερινός βασικός μισθός ενός πρωτοδίκη να είναι 2027 €, ενώ ενός Λέκτορα 1055 €. Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη ότι όλα αυτά που σήμερα απαιτεί από τους εργαζόμενους στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, οι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι τα έχουν προκαταβάλει την τελευταία 6-ετία και με το παραπάνω.

ΙΙ) ) Σημειώνουμε εδώ ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια -λόγω φαύλων πρακτικών- αποτελείται κατά 50% από επιδόματα (πέραν των τριετιών και των οικογενειακών επιδομάτων) μια κατάσταση για την οποία διαχρονικά οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δικαίως διαμαρτύρονται, ειδικά επειδή τα περισσότερα επιδόματα αφορούν τομείς δραστηριότητας, που συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα της επαγγελματικής ενασχόλησής μας, όπως για παράδειγμα τα επιδόματα διδακτικής προετοιμασίας και έρευνας.

ΙΙΙ) Αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή κατά την οποία -όπως είναι γενικά αποδεκτό- το σώμα των πανεπιστημιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και ενώ τα μέλη ΔΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν κληθεί να αναλάβουν επιπρόσθετο έργο τόσο σε διοικητικό όσο και διδακτικό με την ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια, με τον μισθό τους μειούμενο, να παρέχουν πολλαπλάσιο έργο, υποστηρίζοντας τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα τελευταία συνιστούν σχεδόν άλλο ένα Πανεπιστήμιο μέσα στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα ειδικών απαιτήσεων.

ΙV) Η κατάσταση αυτή εκτός των άλλων έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο θέμα της συγκράτησης όσο και στο θέμα της προσέλκυσης ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλών διεθνών προδιαγραφών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά δε συμβαίνουν σε μια εποχή που αποτελεί κοινή συνείδηση –τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου- ότι το πανεπιστημιακό σύστημα και τα στελέχη του αποτελούν έναν από τους κύριους συντελεστές της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Παρόλο που οι Πανεπιστημιακοί δεν είμαστε εκείνοι που συμμετείχαν στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων και δεν ευθυνόμαστε για την σημερινή κατάσταση της Χώρας, εντούτοις είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού για την αντιμετώπιση της. Για την συμβολή μας όμως αυτή, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

1.

Αναγνώριση από την κυβέρνηση ότι οι αποδοχές μας βρίσκονται σήμερα σε χαμηλό επίπεδο χωρίς βελτίωση τα τελευταία χρόνια και ότι τα διάφορα επιδόματα που κακώς αποτελούν 40-50% των αποδοχών μας είναι αναπόσπαστο μέρος των αποδοχών μας.

2.

Ζητούμε χρονοδιάγραμμα ένταξης των επιδομάτων αυτών στους βασικούς μισθούς και αποκατάσταση σε εκείνο το χρόνο όποιας ενδεχόμενης μείωσης υποστούμε.

3.

Όποια απώλεια του εισοδήματος μας τώρα να είναι πρόσκαιρη και η αποκατάσταση της να συνδεθεί με την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Με τη μορφή ειδικής πρόσθετης αμοιβής για κάθε μονάδα μείωσης του ελλείμματος σε ετήσια βάση. Συμφωνούμε να δανείσουμε την κυβέρνηση όχι να μειωθούν οι αποδοχές μας

4.

Σε καμιά περίπτωση να μη θιγούν με τις όποιες περικοπές οι συντάξιμες αποδοχές μας.

1

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

5.

Απαιτούμε δίκαια φορολογικά μέτρα που να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες του επαγγέλματος. Δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδρια, βιβλία, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, εσωτερικές μετακινήσεις κλπ πρέπει να εκπίπτουν από το εισόδημα αφού αποτελούν ουσιαστικές δαπάνες για την άσκηση του επαγγέλματος μας.

6.

Η μείωση 10% των λειτουργικών δαπανών δεν είναι δυνατόν να ισχύσει αδιακρίτως σε όλα ΑΕΙ. Είναι απαραίτητο να μειωθούν άχρηστες δαπάνες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την απλούστευση διαδικασιών και με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης. Κάθε ίδρυμα στο πλαίσιο του προγραμματισμού του πρέπει να ρυθμίσει ορθολογικά και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις δαπάνες του.

7.

Δεν πρόκειται να δεχτούμε να υποστούμε για άλλη μια φορά μείωση των αποδοχών μας με μέτρα σταθερού χαρακτήρα. Απαιτούμε την υπογραφή ενός συμβολαίου τιμής με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μέτρα αποκλειστικά πρόσκαιρου χαρακτήρα.

Απαιτούμε ειλικρινή και άμεσο διάλογο. Στα πλαίσια αυτά απαιτούμε ΑΜΕΣΗ συνάντηση τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλουμε να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι στην περίπτωση μη πραγματοποίησης σε εύλογο χρόνο μιας συνάντησης των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας και της Πολιτικής Ηγεσίας των δύο Υπουργείων, και σε περίπτωση που δεν υπάρξει δέσμευση για τα ζητήματα, που θέτουμε είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες κινητοποιήσεις αμέσως μετά το Πάσχα, οι οποίες δεν αποκλείεται να καταλήξουν και σε απεργία διαρκείας. Η υπομονή των συναδέλφων πανεπιστημιακών δασκάλων εξαντλείται ταχύτατα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η Γραμματέας

Ευγενία Μπουρνόβα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:

Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, ypourgos@ypepth.gr

Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr

Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr

Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, evychrist@parliament.gr

Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών, yfypourgos@glk.officegate.gr

Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr

Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών, ilias.plaskovitis@panteion.gr

Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr

Θέματα επικαιρότητας: Οικονομική κρίση

Φίλιππος Σαχινίδης

Προοδευτικές προτάσεις για την οικονομία σε συνθήκες permcrisis

Φίλιππος Σαχινίδης, 2022-11-21

H λέξη της χρονιάς για το 2022 σύμφωνα με το λεξικό Collins είναι...

Περισσότερα
Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Η αδιέξοδη οικονομική πολιτική θα φέρει λουκέτα και ανεργία

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2021-02-02

Η πανδημία του Covid19 άλλαξε ριζικά τα δεδομένα παγκοσμίως...

Περισσότερα
Γιάννης Βούλγαρης

Τι μαθαίνουμε από την τριπλή κρίση;

Γιάννης Βούλγαρης, 2020-09-12

Λίγες ήταν ευτυχώς οι φορές που η μεταπολιτευτική Ελλάδα...

Περισσότερα

Εικόνα δύσβατης πορείας

Αντώνης Παπαγιαννίδης, 2020-06-25

Είναι αλήθεια πως στην Ελληνική πραγματικότητα συχνά υπάρχει...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Από τη χαμένη 10ετία, μην πάμε στη χαμένη γενιά

Κώστας Καλλίτσης, 2020-05-10

Η καταιγίδα έχει όνομα, λέγεται ανεργία. Και θα είναι σφοδρή....

Περισσότερα
Αντώνης Λιάκος

Πλοήγηση μέσω κρίσεων

Αντώνης Λιάκος, 2020-05-03

Η τωρινή κρίση της πανδημίας, και η οικονομική που σέρνει...

Περισσότερα

Μειώστε τους φόρους στους μισθωτούς

Αντώνης Καρακούσης, 2019-10-20

Η μακρόχρονη κρίση και το πλήθος των μέτρων, μνημονιακών...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Τα πρωτογενή πλεονάσματα πριν και τώρα

Κώστας Καλλίτσης, 2019-04-27

Το 2016 είχαμε δεσμευτεί να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα...

Περισσότερα

Ειδήσεις/ Ανακοινώσεις

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

2023-09-07

…Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, βρισκόμαστε δίπλα στον...

Αλέξης Τσίπρας

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο Ζάππειο Μέγαρο

Αλέξης Τσίπρας, 2023-06-29

Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες...

Συμβόλαιο για την Αλλαγή

Συμβόλαιο για την Αλλαγή

2023-05-03

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα...

150.000 λογαριασμοί στάλθηκαν

2022-05-15

Αλέξης Τσίπρας: Με ενότητα και συναίσθηση ευθύνης θα κάνουμε...

Οι μνήμες και τα μηνύματα παραμένουν επίκαιρα

2019-11-15

Τιμούμε στις 17 Νοέμβρη την εξέγερση των φοιτητών και του...

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας – Για την Ελλάδα των πολλών, Για την Ευρώπη των λαών

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας – Για την Ελλάδα των πολλών, Για την Ευρώπη των λαών

2019-04-21

26 του Μάη θα στείλουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο....

Προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ - ΔΗΜΑΡ

Προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ - ΔΗΜΑΡ

2019-04-07

Το κείμενο της προγραμματικής διακήρυξης ΣΥΡΙΖΑ- ΔΗΜΑΡ...

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

2019-04-06

Μετά την ομόφωνη εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της...

ΔΗΜΑΡ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΗΜΑΡ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

2019-02-14

Στη σημερινή ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση,...

Για μια νέα αρχή

Για μια νέα αρχή

2019-01-30

To 2019 είναι χρονιά πολλαπλών εκλογών.Τα πρώτα δείγματα για...

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

2018-10-13

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ η εισήγηση...

Δεν υπάρχει ακριβότερο κόσμημα από τη ζωή

Δεν υπάρχει ακριβότερο κόσμημα από τη ζωή

2018-09-24

Την Παρασκευή, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας συνέβη...

×
×