ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δημοσιευμένο: 2010-07-25

Εμείς που υπογράφουμε αυτή τη διακήρυξη συνειδητοποιούμε ότι τα περιθώρια μιας παρέμβασης για

την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος στην Κρήτη στενεύουν. Ζούμε τις συνέπειες της απόλυτης

επικράτησης ενός πολιτικού συστήματος που μεταμόρφωσε τις τελευταίες δεκαετίες το νησί μας από

τόπο που μπορούσε να ικανοποιήσει απλόχερα όλες τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού του για

ευημερία και πρόοδο, σε μια περιφέρεια της Ευρώπης όπου οι ‘’αναπτυξιακές’’ πολιτικές που

ακολουθούνται, οδηγούν σε καταστροφικά και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.

Μετά από 24 χρόνια αντιπαραγωγικής διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων, το νησί μας βρίσκεται

ανοχύρωτο, με άλυτα τα σημαντικότερα του προβλήματα που αφορούν στην ενέργεια, στη διαχείριση του

νερού και των απορριμμάτων, στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, στην προστασία του

περιβάλλοντος, των φυσικών του πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού του, στην παιδεία και στον

πολιτισμό. Η Κρήτη, αντί να εκμεταλλευτεί τα μοναδικά της χαρακτηριστικά, όπως η γεωγραφική της

θέση και ο φυσικός της πλούτος, παραδόθηκε στην υπερβόσκηση, την ερημοποίηση, στην

τσιμεντοποίηση και την ανεξέλεγκτη δόμηση. Η Κρητική κοινωνία παραπαίει με τους νέους και τους

μετανάστες να ωθούνται στο περιθώριο, με την εγκατάλειψη της ενδοχώρας, με τη διόγκωση των

αστικών κέντρων και την όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων με φυσικές συνέπειες την απορρύθμιση

του κοινωνικού ιστού και την ανεξέλεγκτη αύξηση της εγκληματικότητας.

Η οικονομική κρίση έρχεται μαζί με την κλιματική αλλαγή να συμπληρώσει το τοπίο, απειλώντας τα

φτωχότερα κοινωνικά στρώματα της Κρήτης με σαρωτικές και αναπάντεχες αλλαγές στην ποιότητα της

ζωής τους.

Τον ερχόμενο Νοέμβρη θα γίνουν για πρώτη φορά εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων με

βάση τον «Καλλικράτη». Είναι μια χρονική περίοδος καθόλου ευνοϊκή για νέους θεσμούς. Στην χώρα μας

έχουμε από την μια την πολιτική που υπαγορεύει η «τρόικα» και εφαρμόζει η κυβέρνηση και από την

άλλη την εξαγγελμένη κυβερνητική πολιτική διαχείρισης βασικών τομέων της οικονομίας που θα

εξαρτήσει την χώρα ακόμα περισσότερο από ξένα κέντρα αποφάσεων,

Ο «Καλλικράτης» από τη γέννησή του, παρά το θετικό βήμα της αιρετής Περιφέρειας, έχει ένα τεράστιο

έλλειμμα δημοκρατίας και μέσα στην επόμενη τετραετία πενταετία πρέπει να δοθεί μάχη για την

τροποποίησή του. Η απλή αναλογική είναι το πρώτο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση. Αυτό το

αυτοδιοικητικό εκλογικό σύστημα κάνει δυσκολότερη την πολιτική έκφραση σε μειοψηφίες, αφού

συγκεντρώνει την εξουσία ακόμα περισσότερο στα χέρια των κυρίαρχων κομματικών μηχανισμών. Στερεί

από τις τοπικές κοινωνίες το δικαίωμα της συμμετοχής και του κοινωνικού ελέγχου, που είναι βασικά

συστατικά της αυτοδιοίκησης. Κουβαλάει όλες τις παθογένειες της κεντρικής διοίκησης στον

αυτοδιοικητικό χώρο μεταφέροντας υπηρεσίες και αρμοδιότητες χωρίς να ξεκαθαρίζει τον τρόπο

λειτουργίας και χρηματοδότησης τους. Στην ουσία δεν πρόκειται για αυτοδιοίκηση αλλά για αποκέντρωση

γραφειοκρατικών λειτουργιών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να δοθεί η μάχη για την ανασυγκρότηση του νησιού μας με όρους

κοινωνικούς, οικονομικούς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς. Έχουμε να αντιπαλέψουμε ένα

προωθούμενο μοντέλο «ανάπτυξης» που μπορεί να βαφτιστεί «πράσινο» αλλά είναι ξένο προς τις

ανάγκες του νησιού και, σε τελευταία ανάλυση, αρνητικό για την κοινωνία και τους φυσικούς πόρους.

Η εμπειρία από τις πολιτικές που εφάρμοσαν σε όλη την μεταπολίτευση τα δύο μεγάλα κόμματα δείχνει

ότι από τους μηχανισμούς τους δεν μπορούμε να περιμένουμε λύσεις για έξοδο από την κρίση. Άλλωστε,

η εναρμόνιση της κυβέρνησης με τις επιταγές της «τρόικας» δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις.

Όμως, η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση μπορούν να εμπνεύσουν νέες μορφές

κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής συμμετοχής. Αυτές οι εκλογές είναι η ευκαιρία για την ανάδειξη

εναλλακτικής πολιτικής και νέων προσώπων, που θα αλλάξουν την πορεία στο νησί μας. Αυτή την

ανάγκη επιθυμούμε να εκφράσουμε με την πρωτοβουλία μας. Σήμερα, σε περίοδο συνεχούς διόγκωσης

των ανισοτήτων και κατάργησης της ευημερίας των πολιτών και του κοινωνικού κράτους, οι κυβερνητικές

επιλογές δεν οδηγούν σε βιώσιμες λύσεις και έξοδο από την κρίση. Ρόλος και στόχος της προσπάθειας

που εγκαινιάζουμε, είναι να πρωτοστατήσουμε για την ακύρωση -έστω και τοπικά- των σχεδιασμών και

των πολιτικών αυτών, και να προχωρήσουμε στην απαιτούμενη παραγωγική και κοινωνική

ανασυγκρότηση με όρους κοινωνίας, περιβάλλοντος και αειφορίας.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. Διαχείριση των προβλημάτων της Περιφέρειας Κρήτης με συνολικό και συλλογικό σχεδιασμό, με

συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις, μακριά από μικρόφθαλμες τοπικιστικές διαμάχες και

με άξονες την αποκέντρωση, την διαφάνεια και τον έλεγχο της διοίκησης. Να θεσμοθετηθούν σταθεροί

και επαρκείς πόροι ώστε η περιφέρεια να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Αυτό όμως δεν μπορεί

να είναι το άλλοθι για την κατασπατάληση των υφιστάμενων πόρων Στο επίκεντρο του σχεδιασμού να

είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του για εργασία, παιδεία, υγεία και πολιτισμό. Μπορούμε να

μεταμορφώσουμε το νησί μας σε ακτινοβόλο κέντρο πολιτισμού ειρήνης και φιλοπεριβαλλοντικών

πολιτικών.

2. Στροφή στην βιώσιμη οικονομία της υπαίθρου, με τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης βιολογικής

γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που σέβεται το περιβάλλον και τους

φυσικούς πόρους. Ενίσχυση της παραγωγής και κατανάλωσης ποιοτικών τοπικών προϊόντων και της

προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών. Στήριξη διατροφικού πρότυπου βασισμένου στην παραδοσιακή

Κρητική διατροφή, για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της τοπικής οικονομίας. Στροφή από το μοντέλο

του μαζικού τουρισμού σε μορφές βιώσιμες που θα προβάλουν τα προϊόντα, το περιβάλλον και τον

πολιτισμό του νησιού χωρίς να επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον ενώ θα δημιουργούν νέες θέσεις

εργασίας.

3. Ολοκλήρωση του χωροταξικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού και της σύνταξης κτηματολογίου και

δασολογίου για να ελαχιστοποιηθεί η πίεση στο φυσικό περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής

στις πόλεις. Ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών για την απεξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

4. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με άμεσες δράσεις για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, και

του τοπίου, την ορθολογική διαχείριση του νερού, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της

ερημοποίησης των εδαφών. Ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για σταδιακή απεξάρτηση

από τα ορυκτά καύσιμα, με ταυτόχρονες πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Ενιαία διαχείριση των

απορριμμάτων με την εφαρμογή του εναλλακτικού μοντέλου της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της

κομποστοποίησης.

5. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και διεύρυνση των υπηρεσιών της υγείας, της πρόνοιας και της

παιδείας. Μέτρα ανακούφισης όλων όσοι πλήττονται από την οικονομική κρίση όπως οι άνεργοι, οι

αγρότες με μικρό κλήρο, οι μικρές επιχειρήσεις κ.ά. Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και

πολιτιστικών ιδρυμάτων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τις μικρές ηλικίες.

Αναστροφή του ρεύματος της αστυφιλίας με την εξασφάλιση και την υποστήριξη προγραμμάτων που θα

ενισχύουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο και στις μικρές κοινότητες. Διασφάλιση και υπεράσπιση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι Ρόμ και τα

άτομα με ειδικές ανάγκες, των ευάλωτων ομάδων όπως οι πρόσφυγες. Δίκαιη αντιμετώπιση των

μεταναστών και στήριξη της ένταξης τους. Καταπολέμηση των φαινόμενων του ρατσισμού και της

ξενοφοβίας.

Όλοι εμείς που υπογράφουμε την διακήρυξη αυτή ξεκινώντας από διαφορετικές αλλά συγκλίνουσες

διαδρομές έχουμε συναντηθεί σε δράσεις με εναλλακτικό, οικολογικό κοινωνικό και ριζοσπαστικό

χαρακτήρα στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε πως η συμφωνία μας σε κοινούς

στόχους και η κοινή δράση μπορούν να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο για την περιφερειακή

αυτοδιοίκηση που μπορεί να γίνει πλειοψηφικό στο νησί μας. Φιλοδοξούμε η κίνηση μας να παραμείνει

ανεπηρέαστη και μακριά από κάθε είδους εξαρτήσεις και να συσπειρώσει την Κρητική κοινωνία στις

βασικές θέσεις της και τις συγκεκριμένες προγραμματικές αρχές που επεξεργαζόμαστε. Τον πρώτο λόγο

πρέπει να έχουν οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες που με δημοκρατία, συλλογικότητα και συνεργασία

θα επιβάλλουν άλλο πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων.

Εμείς οι πολίτες που υπογράφουμε καλούμε χωρίς αποκλεισμούς όλες και όλους που συμφωνούν με τις

αρχές αυτής της διακήρυξης να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των προγραμματικών μας θέσεων.

Κρήτη, Κυριακή 25 Ιουλίου 2010

Θέματα επικαιρότητας: Περιφερειακή συγκρότηση-Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010

Ειδήσεις/ Ανακοινώσεις

×