Με καθαρή οικο-αριστερή φυσιογνωμία στις εκλογές

Πράσινη Αριστερά

ananeotiki.gr, Δημοσιευμένο: 2003-09-30

Η μακρόχρονη πορεία της πολιτικής συνεργασίας και της ιδεολογικής ώσμωσης της Αριστεράς με την Πολιτική Οικολογία στην ελληνική πολιτική ζωή, αποτυπώνεται σήμερα στον ΣΥΝ της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας. Έναν πολιτικό φορέα που με την πρακτική του αλλά και με την ιδεολογική του ταυτότητα, όπως αυτή σκιαγραφήθηκε στο πρόσφατο προγραμματικό συνέδριο, αποτελεί το μοναδικό πολιτικό χώρο στην Ελλάδα με οικο-αριστερή φυσιογνωμία.

Εν όψει των κρίσιμων επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο ΣΥΝ για μια ακόμη φορά βρίσκεται απέναντι στη ζωτική πρόκληση της εξασφάλισης της κοινοβουλευτικής παρουσίας στη νέα βουλή.

Για την ενίσχυση της θέσης του κόμματος στο δυσχερές τοπίο της σύγχρονης πολιτικής ζωής του τόπου που κυριαρχείται από το δικομματισμό, η ηγεσία του ΣΥΝ έχει τα τελευταία χρόνια οικοδομήσει σχέσεις συνεργασίας με ένα σύνολο από μικρής εμβέλειας πολιτικές κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς στο πλαίσιο του Χώρου Διαλόγου και Δράσης.

Από τα μέρη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή έχει διατυπωθεί η πρόταση ώστε αυτή συνεργασία να επεκταθεί και στις εκλογές, με τη συμμετοχή υποψηφίων από το Χώρο στα ψηφοδέλτια του ΣΥΝ.

Σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις γίνονται πολλές συζητήσεις τόσο εντός του ΣΥΝ όσο και στο πλαίσιο του Χώρου Διαλόγου, στις οποίες κυριαρχούν τρία επίμαχα ζητήματα: το ζήτημα του τίτλου με τον οποίον το ευρύτερο σχήμα θα κατέλθει στον εκλογικό στίβο, το ζήτημα της εκλογικής διακήρυξης και το ζήτημα του επικεφαλής.

Τέλος, υπάρχει η εκκρεμότητα του τακτικού συνεδρίου του κόμματος, το οποίο κανονικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2003.

Σε σχέση με αυτά τα κρίσιμα θέματα η Πράσινη Αριστερά τοποθετείται ως εξής:

* Κατ’ αρχάς εκτιμούμε ότι η συνεργασία με τι ομάδες του Χώρου Διαλόγου είναι σε γενικές γραμμές θετική. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε αντίληψη της περιορισμένης απήχησης που έχουν οι ομάδες αυτές από μόνες τους στην ελληνική κοινωνία. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η πρόσκληση και η επιμονή του ΣΥΝ για τη συνεργασία είναι ο κρίσιμος παράγων που προσφέρει μια ισχυρότερη δυναμική για τις εκλογές.

* Είναι γνωστό ότι ο ισχύων εκλογικός νόμος αποτρέπει την εμφάνιση και κάθοδο στις εκλογές κομματικών συμμαχιών. Έτσι, με δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία γνωρίζει -και κρίνει- πρωτίστως τον ΣΥΝ και όχι τους συμμάχους του, θεωρούμε παρακινδυνευμένη την εκλογική κάθοδο με διαφορετική ονομασία και σύμβολο. Στην περίπτωση όμως που προκριθεί η διαφορετική σήμανση στον τίτλο, δηλώνουμε ότι η κάθοδος στις εκλογές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει με διαφορετική σήμανση από αυτή που αποτυπώθηκε στο πρόσφατο προγραμματικό συνέδριο του κόμματος ως πολιτικού φορέα της αριστεράς και της οικολογίας, και επιπλέον δεν μπορεί να γίνει καμία διαπραγμάτευση για την για αλλαγή της λέξης "Συνασπισμός". Η ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος σε αυτό το ζήτημα είναι μεγάλη, αφενός διότι μια διαφορετική εξέλιξη δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος, μετά από ένα συνέδριο όπου η βάση προέκρινε την τροποποίηση του τίτλου. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το μήνυμα που θα περάσει στην ελληνική κοινωνία θα είναι εξαιρετικά αρνητικό, όταν ένα κόμμα εμφανίζεται να αλλάζει εκ νέου τον τίτλο του μετά από μόλις 3 μήνες και με βεβαιότητα θα δημιουργήσει μια εικόνα μειωμένης αξιοπιστίας και σοβαρότητας.

* Οποιαδήποτε συζήτηση για τον επικεφαλής του εκλογικού σχήματος είναι περιττή, επιζήμια και επικίνδυνη. Η ηγεσία του ΣΥΝ θα πρέπει να καταστήσει σαφές στους συμμάχους ότι ο ΣΥΝ αποτελεί την κεντρική δύναμη αναφοράς στην ελληνική Αριστερά και ο φυσικός επικεφαλής στην εκλογική κάθοδο είναι ο πρόεδρός του. Τιμούμε τα ιστορικά πρόσωπα της Αριστεράς, αλλά οποιαδήποτε σκέψη για "αξιοποίηση" αυτών των προσώπων από θέση επικεφαλής αποτελεί λανθασμένη "ανάγνωση" των πολιτικών δεδομένων και οδηγεί σε πολιτική ευτέλεια το σύνολο της πολιτικής κουλτούρας που υπηρετεί συνολικά ο ΣΥΝ.

* Σε σχέση με τη συζήτηση για το θέμα της ισοτιμίας της συμμετοχής των υποψηφίων από τα άλλα σχήματα, επισημαίνουμε ότι πρόκειται για σωστή θέση η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο ως προς τους όρους της ισότιμης δημόσιας προβολής των υποψηφιοτήτων από τα άλλα σχήματα, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει σιωπηρές συμφωνίες που θα εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε υποψήφιους από άλλα σχήματα, με παραιτήσεις εκλεγμένων βουλευτών του ΣΥΝ.

* Σε σχέση με το άνοιγμα της συνεργασίας στο χώρο της οικολογίας, επισημαίνουμε τα εξής: α) οποιαδήποτε συζήτηση με τους Οικολόγους Πράσινους θα πρέπει να γίνει στη βάση μιας πολιτικής συμφωνίας, η οποία θα θέτει ως προαπαιτούμενο την επαναθεώρηση από την πλευρά του συγκεκριμένου πολιτικού σχήματος της πρόσφατης απόφασης για αυτόνομη κάθοδο στις ευρωεκλογές. Θα είναι πραγματικά τραγελαφικό να συνομιλεί ο ΣΥΝ με ένα -επίσης μικρής απήχησης- σχήμα για τις εθνικές εκλογές και να το βοηθά προβάλλοντάς το, και παράλληλα το σχήμα αυτό να οργανώνει την αυτοτελή του καμπάνια για τις ευρωεκλογές. β) Σε σχέση με τη συνεργασία ανένταχτων προσώπων του οικολογικού χώρου που έχουν σοβαρή δημόσια παρέμβαση, εκτιμούμε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για εκλογική υποστήριξη και εμπλοκή κάποιων από αυτά ως υποψηφίων στις εθνικές εκλογές. Σε αυτή την κατεύθυνση παροτρύνουμε την ηγεσία του ΣΥΝ να προχωρήσει σε πρόσκληση διαλόγου προς τα πρόσωπα αυτά.

* Για την εκλογική διακήρυξη, αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει, στο όνομα της εξεύρεσης κάποιων κοινών τόπων, να απαλείψει ή να υποβαθμίσει την οικολογική διάσταση του ΣΥΝ, τον ξεκάθαρο ευρωπαϊκό του προσανατολισμό, και την πάγια τοποθέτησή του υπέρ μιας σώφρονος εξωτερικής πολιτικής, μακριά από οποιαδήποτε εθνικιστική απόκλιση και την επίσης σταθερή και κατηγορηματική θέση του ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας.

* Τέλος, διατυπώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη διεξαγωγή του τακτικού συνεδρίου εν μέσω της ταραχώδους προεκλογικής περιόδου, η οποία ενδέχεται να είναι και πολύ σύντομη, καθώς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν αποκλείεται σε καμία περίπτωση. Ο κατάλληλος χρόνος για το συνέδριο είναι μετά από τις ευρωεκλογές, όταν θα είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τη δύσκολη πολιτική περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας.

Σχετικά κείμενα

Ειδήσεις/ Γνώμες

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Πρέπει να σταματήσει ο εμφύλιος μεταξύ στελεχών

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-19

“Άτυχοι” Βολιώτες: Ψηφίστε ξανά Μπέο, Αγοραστό, Βορίδη και περιμένετε την επόμενη πλημμύρα…

Γιώργος Καρελιάς, 2023-09-29

Στέργιος Καλπάκης

Βιώνουμε τα αποτελέσματα του δήθεν “επιτελικού” κράτους και στις πλημμύρες

Στέργιος Καλπάκης, 2023-09-09

Μουσταφά Μουσταφά

Η προεκλογική φασαρία μάς έκανε να περπατάμε σκυφτοί στους δρόμους

Μουσταφά Μουσταφά, 2023-08-13

Μαρία Ρεπούση

Φεμινισμοί σε εξέλιξη / Το προσωπικό είναι πολιτικό

Μαρία Ρεπούση, 2023-07-09

Γιάννης Δραγασάκης

Να σχεδιάσουμε ένα νέο άλμα του ΣΥΡΙΖΑ

Γιάννης Δραγασάκης, 2023-07-09

Διονύσης Τεμπονέρας

Τέρμα στη φορολεηλασία και στην αισχροκέρδεια

Διονύσης Τεμπονέρας, 2023-06-11

Πού τραβιέται η γραμμή;

Κώστας Γιαννακίδης, 2023-06-09

Έχουμε συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τους πολλούς

Διονύσης Τεμπονέρας, 2023-06-04

Αντώνης Μαρκούλης

«Υπάρχει σοβαρότατη παραβίαση της συμφωνίας εξυγίανσης, με ποινικές διαστάσεις»

Αντώνης Μαρκούλης, 2023-04-30

Λούκα Κατσέλη

Το χάσμα των ανισοτήτων διευρύνεται επικίνδυνα

Λούκα Κατσέλη, 2023-04-09

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

“Οι μέρες της κυβέρνησης και της συγκάλυψης τελειώνουν”

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-04-09

×