Για το χρέος, µια Μητέρα Τερέζα

Η συζήτηση για αναδιάρθρωση, οι δανειστές και οι προοπτικές της χώρας

Γιώργος Προκοπάκης, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2011-04-18

Πληθαίνουν οι φωνές υπέρ της αναδιάρθρωσης του χρέους σήµερα.Εναυσµαη απόφαση του Συµβουλίου Κορυφής για τον ESM καιη πρακτικώς υποχρεωτική αναδιάρθρωσητου χρέουςως προϋπόθεση γιαένταξη σ’ αυτόν. Η «εθελοντική συµµετοχή» ιδιωτών δανειστών είναιτο καύσιµοπου συντηρεί την κουβέντα. Η µέχρι στιγµής επιχειρηµατολογία ξεκινάειαπό τηναπλή παρατήρηση ότι ο ήλιος βγαίνει από την ανατολή, δηλαδή, είναι καλύτερα να χρωστάς λιγότερα από όσαέχεις πραγµατικά δανειστεί, και τελειώνει µε µια βόλτα στο πάρκο της εθελοντικής συµµετοχής των δανειστών!

Τα πράγµατα δενείναι τόσοαπλά. Ηοικονο µίατρέχειµε πρωτογενές έλλειµµα 9 δισ. ευρώ. Χωρίς προηγούµενηπροσαρµογή, την εποµένη µιας αναδιάρθρωσης που θα καταλήγει σε πληρωµή µειωµένων τόκων, αςπούµε κατά 50%, απαιτείται η χρηµατοδότηση ελλείµµατος 17-18 δισ. ευρώ. Είναι παραλογισµός να αναµένεται ότι τηνεποµένητης αναδιάρθρωσης είτε οι φρεσκοκουρεµένοι δανειστές είτε το Eurogroup θα σπεύσουν να χρηµατοδοτήσουν την αναδηµιουργία του προβλήµατος. Προϋπόθεση για την τήρηση της όποιας συµφωνίας είναι η ελαχιστοποίηση των δανειακών αναγκών. Εάνη Ελλάδα προσέλθει στις διαπραγµατεύσεις µε το σηµερινόπρωτογενές έλλειµµα, ο διακανονισµός – πάντα φιλικός – θα καταλήγει σε βίαιη αφαίρεση τουλάχιστον 8% τουΑΕΠ, τοοποίο µε τη σειρά του συνεπάγεται κατάρρευση εσόδων και περαιτέρω συρρίκνωση. Οσο η επόµενη µέρα δεν είναι µέρος του προβληµατισµού,η όποιαφιλολογία είναι απλώς υπεκφυγή υπεύθυνης τοποθέτησης στα ουσιαστικά ζητήµατα της δηµοσιονοµικής αναπροσαρµογής και της αξιοποίησης/εκποί ησης δηµόσιας περιουσίας. Ηυπεκφυγή εξυπηρετεί το πολιτικό προσωπικό και την πολιτικήπελατεία στην οποία απευθύνεται – όχι τους πολίτες. Ευθύνη της όποιας αντιπολίτευσης είναι όχι να προετοιµάζει ιδιοτελώς τη δραστηριοποίησήτης την επόµενη µέρα – είναι άγνωστο ποιοιθα περισωθούν πολιτικά – αλλά ναµην αφήσει την κυβέρνηση να ρίξει λευκή πετσέτα. Ηυπεύθυνη πολιτική επιβάλλει τη χάραξη συγκροτηµένης πορείας, τηλήψη µέτρων γιαµείωση των ελλειµµάτων, µετις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στους πολίτες. Οσο περισσότερο χρόνο µπορεί να αγοράσει η χώρα, ενώπροσαρµόζεται στα µικρότεραελλείµµατα,τόσο καλύτερη θα είναι ηδιαπραγµατευτική της θέση, τόσολιγότερο κακή θα είναι η επόµενη µέρα.

Το προβληµατικό µε τη φιλολογία της αναδιάρθρωσης είναιη εκτόςπραγµατικότητας αντιµετώπιση της έννοιας «εθελοντική συµµετοχή». Ενώ πρόκειται για αναγκαστική συναίνεση, παρουσιάζεται ως επιλογή αυτόµατα αποδεκτή απόόλους.

Οι δανειστές θα συναινέσουν σε διακανονισµό, µόνο εάν η ζηµία από την άρνηση συµφωνίας είναι µεγαλύτερη από τηναποδοχήτης. Οσοι φαντάζονται ότιµε µια απόφαση της Κοµισιόν λύνεται τοζήτηµα, ας το ξανασκεφτούν. Τοοξύµωρο είναι ότι, εάν δεν είναι απολύτως διαφανής η πρόθεση των εταίρων µαςνα κλείσουν τη στρόφιγγα, εθελοντές απλώς δεν θα υπάρξουν!

Οι δανειστές είναι όλωντων ειδών, µε διαφορετικά συµφέροντακαι διαφορετική έκθεση στο ελληνικό χρέος. Οι εκτός ευρωζώνης δεν είναι σίγουρο ότι έχουνιδιαίτεροενδιαφέρον γιατη σταθερότητα του ευρώ ή την τύχητραπεζώντης ευρωζώνης. Κάτοχοι οµολόγων λήξεως 2012 και 2019 συµπεριφέρονταιεντελώς διαφορετικά. ∆ιαφορετικά συµπεριφέρονται κάτοχοι οµολόγων υψηλού και χαµηλού επιτοκίου. Κάποιοι έχουν ενεχυριάσει τα οµόλογα, άλλοιτις χρηµατοροές των τόκων.Κανείς δενθέλει να πιαστεί κορόιδο και να υποστεί ζηµία µεγαλύτερη από άλλον. Και πάει λέγοντας...

Ακόµη και σε επιτυχή κατάληξη, θα υπάρξουν οµολογιούχοι οι οποίοι δεν θα συναινέσουν. Απαιτείται, δηλαδή, πρόβλεψη για πληρωµές τόκων/κεφαλαίου παλαιών οµολόγων, η οποία κοστίζει. Τέλος, όσοι ονειρεύονται ότι οι εθελοντές θα στέρξουν τη σωτηρία της Ελλάδαςκαι θα υποστούν ζηµίες δισεκατοµµυρίων χωρίςνα τεθείζήτηµα της δηµόσιας περιουσίας, ας ξυπνήσουν. Η διαπραγµάτευση δενθα γίνει µε τη Μητέρα Τερέζα!

Η ζηµία κάθε δανειστή εξαρτάται από το πλήθος των εθελοντών. Απαιτείται λοιπόν σειρά µέτρων και κινήσεων για να µπορεί να µπουν σε κοινά αποδεκτό πλαίσιο, µε κίνητρα και αντικίνητρα, όλες τις φυλές των δανειστών. Οπως η αναθεώρηση της προτεραιότητας δανείων,η τοποθέτηση τηςΕΚΤ ότι θα δέχεται ως ενέχυρο µόνο νέα αξιόγραφα και η αλλαγή του νοµικού πλαισίου τωνελληνικώνοµολόγων ώστε να δυσκολεύονται οι κινήσεις των µη εθελοντών.Οι απόψειςγια επιλεκτικό διακανονισµό πουθα αφήνειέξω τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία και τις τράπεζες είναιαπλώς φαντασιώσεις. Η σωτηρία των Ταµείων και του τραπεζικού συστήµατος περνάει από µέτρα εκτός της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές,µε υποχρεωτική εµπλοκή της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εκτίµηση για τήρηση µυστικότητας κατά τη διαδικασία, ηοποία θαδιαρκέσει από έξι έως δώδεκα µήνες, είναι απλώς εκτός πραγµατικότητος.

Αυτή είναι η βόλτα στο πάρκο του φιλικού διακανονισµού.

-------

Ο Γιώργος προκοπάκης είναι σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών, πρώην καθηγητής στο Columbia University

Θέματα επικαιρότητας: Μνημόνιο-Κυβερνητική πολιτική

Θανάσης Αθανασίου

Εμμονές από το παρελθόν...

Θανάσης Αθανασίου, 2011-06-30

Την ώρα που ο Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία...

Περισσότερα

Σκέψεις μέσα στα ερείπια

Τάκης Θεοδωρόπουλος, 2011-06-28

Πώς είναι δυνατόν μια ομάδα ανθρώπων να εισβάλλει με την...

Περισσότερα

Τέλος το έλλειμμα σε μια νύχτα...

Γιώργος Προκοπάκης, 2011-06-27

Με αγωνία παρακολουθήσαμε τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες...

Περισσότερα
Κώστας Κάρης

Απαντήσεις και όχι προφητείες

Κώστας Κάρης, 2011-06-26

Σε τελική ευθεία η ψήφιση της νέας συμφωνίας με την Ευρωπαική...

Περισσότερα
Ελίζα Παπαδάκη

Στις Βρυξέλλες ψάχνουν όρους για το νέο δάνειο, στην Αθήνα πλήρης αβεβαιότητα

Ελίζα Παπαδάκη, 2011-06-26

Όπως ακριβώς αναμενόταν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν...

Περισσότερα

Σε απόγνωση το σύστημα εξουσίας

Τάσος Παππάς, 2011-06-26

Από ορισμένα σήματα που εκπέμπει το σύστημα εξουσίας καταλαβαίνεις...

Περισσότερα
Πόπη Διαμαντάκου

Μήπως να κάνουµε και κάνα τάµα;

Πόπη Διαμαντάκου, 2011-06-23

Να προσευχηθούµε γιατην ελληνική οικονοµία προτείνουν...

Περισσότερα

Ένα βήμα μπρος δυο βήματα πίσω

Ευθύμης Δημόπουλος, 2011-06-23

Πρόσφατα η ΔΗΜΑΡ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση...

Περισσότερα

Άρθρα/ Οικονομία-Εργασία

Κώστας Καλλίτσης

Τί έμαθε ο αγρότης;

Κώστας Καλλίτσης, 2024-02-18

Ποιο είναι το πρόβλημα της αγροτικής μας οικονομίας; Αν...

Κώστας Καλλίτσης

Εργασία κάτω του κόστους

Κώστας Καλλίτσης, 2024-02-11

Πόσο ισχυρή είναι στ’ αλήθεια η ελληνική οικονομία; Οσα...

Δημήτρης Χατζησωκράτης

24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της ΓΣΕΕ στις 17 Απριλίου

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2024-01-31

Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ το περασμένο...

Κώστας Καλλίτσης

Στην Ευρώπη, θέλουμε βιομηχανία;

Κώστας Καλλίτσης, 2024-01-28

Πριν βιαστείτε να απαντήσετε καταφατικά, διαβάστε δύο σημαντικές...

Κώστας Καλλίτσης

Ελντοράντο

Κώστας Καλλίτσης, 2024-01-14

Ο πληθωρισμός είχε αρχίσει ανοδικά τινάγματα ήδη από το...

Κώστας Καλλίτσης

Κυκλοφορεί και παράγει ευφορία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-12-30

Οι προβλέψεις των αναλυτών των διεθνών οργανισμών για την...

Μάνος Ματσαγγάνης

Φωτεινές και σκοτεινές πτυχές της πορείας της ελληνικής οικονομίας

Μάνος Ματσαγγάνης, 2023-12-30

Σύμφωνα με το περιοδικό Economist, η χώρα με τις καλύτερες οικονομικές...

Από πού να ξεκινήσουμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Γεωργία Καπλάνογλου, 2023-12-29

Η αλήθεια είναι πως μόλις αρχίζει η συζήτηση για το φορολογικό...

Κώστας Καλλίτσης

Κυριαρχία και αστάθεια

Κώστας Καλλίτσης, 2023-12-24

Στην προχτεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis υπάρχουν ορισμένα...

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Ποιο είναι ένα βασικό κριτήριο επιτυχίας μιας οικονομίας;...

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

Αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις τώρα, πότε άραγε θα γίνουν;...

Κώστας Καλλίτσης

Μας αρέσει η φοροδιαφυγή;

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-05

Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε καταλήξει στον πόλεμο κατά της...

×
×