Πρόταση σχεδίου δράσης του δήμου Θεσσαλονίκης για την ανεργία και την απασχόληση

Παναγιώτης Δημητρακάς, Δημοσιευμένο: 2012-02-07

Η ανεργία που δοκιμάζει την κοινωνία μας, είναι αποτέλεσμα της μεγάλης ύφεσης και λιγότερο διαρθρωτική ανεργία, η οποία αντιμετωπίζεται με την Κατάρτιση, που προσδίδει νέες δεξιότητες και προσόντα σε αντιστοιχία με τις τεχνολογικές και παραγωγικές αλλαγές.

Δυστυχώς οι προοπτικές είναι δυσοίωνες, το ΚΕΠΕ, σε μελέτη του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, προβλέπει το 2012, μείωση του ΑΕΠ 3,42% και επίσημη ανεργία στο 20,3%.

Το πρόβλημα ογκώνεται και πρέπει να υπάρξει εγρήγορση. Ο Νομός Θεσσαλονίκης κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στον πίνακα της ανεργίας.

Αποστολή της επιτροπής είναι η διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων του δήμου για την ανεργία και την απασχόληση (άνεργοι Θεσσαλονίκης), με εισηγητικό χαρακτήρα και διοχέτευση στο Δ.Σ., στις δομές του δήμου, αλλά και ευρύτερα, για προώθηση και υλοποίηση.

Η αποστολή αυτή πρέπει να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις.

1. Βοήθεια στους ανέργους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ανεργίας τους, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του δήμου.

2. Υποστήριξη των ανέργων για την προώθησή τους στην απασχόληση.

Για την επίτευξη του στόχου και αυτών των κατευθύνσεων απαιτείται:

α) Άντληση των στοιχείων για την ανεργία στο νομό Θεσσαλονίκης και στο δήμο. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν

- από τις εξαμηνιαίες μετρήσεις της ΕΣΥΕ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δίδονται έναντι συνδρομής πρόσβασης στην εταιρεία της ΕΣΥΕ ,

- από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ,

- από τον Περιφερειακό ΟΑΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και τους κατά τόπους ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη,

- από το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ, απ’ ευθείας, ή μέσω του Εργατικού Κέντρου Θεσ/νίκης.

- Για τη διαμόρφωση πολιτικών για την ανεργία, πλην της κατάστασης που απορρέει από τα στοιχεία, είναι απαραίτητο να συγκεντρώνονται έρευνες και μελέτες που γίνονται είτε από τμήματα των ΑΕΙ, είτε από Ινστιτούτα, π.χ. ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, είτε από ειδικούς μελετητές.

β) Στο πρακτικό επίπεδο απαιτείται η επαφή και η συνεργασία με δομές στήριξης των ανέργων και τις επιτροπές ανέργων.

- Περιφερειακή Διοίκηση ΟΑΕΔ Κ. Μακεδονίας

- Κ.Π.Α. ΟΑΕΔ

- Δομές του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

- Γραφεία Ενημέρωσης ανέργων δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος (το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, που μετείχε και ο Δήμος, δεν λειτουργεί λόγω μη χρηματοδότησης)

- Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ –ΤΕΙ

Συνεργασία και άντληση εμπειριών από δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων δήμων που δραστηριοποιούνται στο πρόβλημα της ανεργίας πανελλαδικά.

γ) Επίσης για τη διαμόρφωση πολιτικών του δήμου απαιτείται ο εντοπισμός των πηγών απασχόλησης, οι οποίες απορρέουν:

- από δραστηριότητες του δήμου και τη συμμετοχή του σε συναφή προγράμματα, π.χ. κοινωφελή εργασία που θα προσληφθούν περίπου 4000 άνεργοι, για 5 μήνες άμεσα.

- από δημόσια έργα που επιτελούνται στο νομό.

- από μικρές και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω, απαιτείται, η παρακολούθηση των προγραμμάτων της Περιφέρειας, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ΕΣΠΑ από τα αντίστοιχα υπουργεία, που αφορούν έργα που υλοποιούνται ή επηρεάζουν την Περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα απαιτείται στενή συνεργασία με τους εργοδοτικούς φορείς, συνδέσμους εργοδοτών και τα επιμελητήρια, εμποροβιομηχανικό, βιοτεχνικό και επαγγελματικό.

δ) Ο συντονισμός και η συνέργια των δομών του Δήμου που έχουν συνάφεια με το ζήτημα της ανεργίας. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θεσσαλονίκης, δομές της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν σύμπτωση αντικειμένου.

Κινητοποίηση των δημοτικών κοινοτήτων για τα προβλήματα των ανέργων κα συνεργασία τους με τους τοπικούς ΟΑΕΔ.

Δράσεις:

1. Πρέπει να εξεταστεί μέσω των δομών του δήμου, τι βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί στους ανέργους, σε τι θα συνίσταται αυτή και με ποιους τρόπους.

Αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική εάν δίδεται διαφοροποιημένα, ανάλογα με τις κατηγορίες των ανέργων.

-νέοι άνεργοι,

-άνεργοι πάνω από 45 ετών,

-άνεργοι με χαμηλά προσόντα,

-μακροχρόνια άνεργοι,

-άνεργοι χωρίς επίδομα από τον ΟΑΕΔ,

-άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

- Η υποστήριξη μπορεί να είναι :

Υποβοήθηση των ανέργων για τη διασύνδεση και οργάνωσή τους μέσω προσωπικών συναντήσεων και του διαδικτύου.

Κοινωνικοψυχολογική, μέσω συμβούλων, ώστε να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι.

Υλική. Να διερευνηθεί η δυνατότητα, για δωρεάν προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης, για ένταξή τους στα κοινωνικά παντοπωλεία και για ρύθμιση τιμολογίων του δήμου.

Νομική, για ρυθμίσεις των χρεών στις τράπεζες, για αβάστακτες φορολογικές επιβολές, από κοινού με τις ενώσεις καταναλωτών κ.λ.π.

2. Επανασύσταση του γραφείου ενημέρωσης ανέργων του Δήμου, που να προσφέρει ζωντανή και ηλεκτρονική πληροφόρηση. Εξέταση ενοποίησης του με το ΔΗΚΕΘΕ. Πληροφόρηση σε προγράμματα ΟΑΕΔ, Ν.Θ.Ε., Ν.Ε.Ε., STAGE, προγράμματα κατάρτισης, και προσφοράς απασχόλησης.

3. Κοινές εκδηλώσεις και ενέργειες σε συνεργασία με άλλες Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και οικονομικών ενισχύσεων. Για τις υλικές μορφές υποστήριξης των ανέργων.

- Επιτροπή για την αντιμετώπιση των θεμάτων των ΑμεΑ και των Ευπαθών ομάδων. Για την υποστήριξη των ανέργων που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

- Επιτροπή Νεολαίας–Αθλητισμού και Εθελοντισμού. Για την ανεργία που αφορά στους νέους που αποτελούν στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων από όλες τις χώρες της Ε.Ε.

4. Συντονισμός και ανταλλαγή πείρας των δομών ενημέρωσης των ανέργων των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

5. Για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, να περιοριστούμε στην ειδική δουλειά που πρέπει να γίνει για τη συγκράτηση του υψηλά ειδικευμένου δυναμικού νέων, που φεύγει στο εξωτερικό, με την καλλιέργεια στις επιχειρήσεις, της ωφέλειας που θα έχουν, αν τους αξιοποιήσουν λόγω των προσόντων τους, για την κατάκτηση της ανταγωνιστικότητας τους.

6. Σε μία πορεία, σοβαρή πρωτοβουλία, που μπορεί να πάρει η Επιτροπή μας και ο Δήμος, είναι η πραγματοποίηση μίας ημερίδας που να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των ΟΑΕΔ και των τοπικών ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, τα γραφεία υποστήριξης των ανέργων των δήμων, τα γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ – ΤΕΙ και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, για να εξαχθούν οι καλύτερες εμπειρίες και πρακτικές υποστήριξής τους.

Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης εφαρμοσμένης πολιτικής του δήμου για την ανεργία και δίνουν τη δυνατότητα να διεξάγει μία πολιτική κινητοποίησης της κοινωνίας και στήριξης των ανέργων, που μπορεί να γίνει και αυτοτελώς και σε συνέργια με άλλους φορείς.

Θεσσαλονίκη, 07/02/2012

Παναγιώτης Δημητρακάς

μέλος Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης

για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και

την Απασχόληση

Θέματα επικαιρότητας: Οικονομική κρίση

Φίλιππος Σαχινίδης

Προοδευτικές προτάσεις για την οικονομία σε συνθήκες permcrisis

Φίλιππος Σαχινίδης, 2022-11-21

H λέξη της χρονιάς για το 2022 σύμφωνα με το λεξικό Collins είναι...

Περισσότερα
Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Η αδιέξοδη οικονομική πολιτική θα φέρει λουκέτα και ανεργία

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2021-02-02

Η πανδημία του Covid19 άλλαξε ριζικά τα δεδομένα παγκοσμίως...

Περισσότερα
Γιάννης Βούλγαρης

Τι μαθαίνουμε από την τριπλή κρίση;

Γιάννης Βούλγαρης, 2020-09-12

Λίγες ήταν ευτυχώς οι φορές που η μεταπολιτευτική Ελλάδα...

Περισσότερα

Εικόνα δύσβατης πορείας

Αντώνης Παπαγιαννίδης, 2020-06-25

Είναι αλήθεια πως στην Ελληνική πραγματικότητα συχνά υπάρχει...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Από τη χαμένη 10ετία, μην πάμε στη χαμένη γενιά

Κώστας Καλλίτσης, 2020-05-10

Η καταιγίδα έχει όνομα, λέγεται ανεργία. Και θα είναι σφοδρή....

Περισσότερα
Αντώνης Λιάκος

Πλοήγηση μέσω κρίσεων

Αντώνης Λιάκος, 2020-05-03

Η τωρινή κρίση της πανδημίας, και η οικονομική που σέρνει...

Περισσότερα

Μειώστε τους φόρους στους μισθωτούς

Αντώνης Καρακούσης, 2019-10-20

Η μακρόχρονη κρίση και το πλήθος των μέτρων, μνημονιακών...

Περισσότερα
Κώστας Καλλίτσης

Τα πρωτογενή πλεονάσματα πριν και τώρα

Κώστας Καλλίτσης, 2019-04-27

Το 2016 είχαμε δεσμευτεί να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα...

Περισσότερα

Άρθρα/ Αυτοδιοίκηση-Διοίκηση

Καθημερινότητα και Χιλιετίες

Δημήτρης Ψυχογιός, 2023-09-12

Τα επιχειρήματα για το μέγεθος της καταστροφής, ότι «τόσο...

Τάκης Καμπύλης

Η ελαφρότητα του project «Μύκονος»

Τάκης Καμπύλης, 2023-03-29

Στις 24 Μαΐου 2008 δημοσιεύεται στα ΝΕΑ συνέντευξη του Ρομπέρτο...

Απο-μαφιοποίηση της Μυκόνου τώρα!

δρ Δέσποινα Νάζου, 2023-03-13

Εστω και αργά είναι καιρός οι τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων...

Προετοιμάζοντας τη διακυβέρνηση

Θεόδωρος Ν. Τσέκος, 2023-02-13

Η εφαρμοσμένη πολιτική μέσα από τα συγκοινωνούντα δοχεία...

Καλή διακυβέρνηση την εποχή της μετα-αλήθειας

Θεόδωρος Ν. Τσέκος, 2022-12-02

Τις συζητήσεις περί τη Δημόσια Διοίκηση συχνά μονοπωλούν...

Γιώργος Σωτηρέλης

Η εκ των υστέρων νομοθετική αλλοίωση του αντιπροσωπευτικού συστήματος των ΟΤΑ υπό το πρίσμα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του Eυρωπαϊκού Χάρτη Tοπικής Αυτονομίας

Γιώργος Σωτηρέλης, 2020-02-26

Α. Με τον ν. 4555/2018 καθιερώθηκε, για πρώτη φορά στην περίοδο...

Αποκέντρωση ναι, αλλά πώς;

Παναγιώτης Μαΐστρος, 2019-10-16

Τα τελευταία 40 χρόνια, από την εποχή που εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση...

Σάκης Παπαθανασίου

Η συντηρητική παλινόρθωση στη Θεσσαλονίκη είναι αναπόφευκτη;

Σάκης Παπαθανασίου, 2018-12-02

Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ενεργών πολιτών «Πρωτοβουλία...

Θωμάς Ψύρρας

Το ν/σχέδιο Κλεισθένης Ι δεν καλύπτει ουσιαστικές πλευρές εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θωμάς Ψύρρας, 2018-05-14

...Το νομοσχέδιο Κλεισθένης Ι, όπως κατατέθηκε βιαστικά...

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Η απλή αναλογική δεν είναι πασπαρτού

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2018-04-19

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ειδικεύεται στις κατεδαφίσεις....

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και ο κανόνας 80/20

Ξενοφών Γιαταγάνας, 2017-08-13

Ο μεγάλος Ιταλός κοινωνιολόγος Vilfredo Pareto στο πολύκροτο βιβλίο...

Πάνος Σκοτινιώτης

Ο προληπτικός έλεγχος διασφαλίζει τα συμφέροντα των ΟΤΑ

Πάνος Σκοτινιώτης, 2017-02-13

Ακατανόητη, πραγματικά, η επιλογή να καταργηθεί ο προληπτικός...

×
×