Η Ομιλία του Δ. Αναγνωστάκη

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ ,ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 30-31/05/13

Δημοσιευμένο: 2013-05-31

anagnostakisd

Σήμερα, στη δίνη μιας πολύπλευρης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει τη χώρα μας, είναι αδήριτη η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου της χώρας.

Αυτή η στρατηγική πρέπει να επιμερίσει δίκαια τα βάρη, να προασπίσει την κοινωνική συνοχή, να υιοθετήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τέλος, να ανανεώσει και να ανασυγκροτήσει τη χώρα θεσμικά.

Η χώρα, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ξεφεύγει από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης και μετά από πάρα πολύ καιρό, γίνονται οι πρώτες – ευτυχώς – θετικές εκτιμήσεις. Αυτή η νέα φάση, δεν μπορεί να μας εφησυχάσει, ούτε σημαίνει βέβαια έξοδο από την κρίση. Σηματοδοτεί όμως, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την αντιμετώπισή της.

Τον τελευταίο χρόνο, η χώρα κλήθηκε να εφαρμόσει αφενός ένα σκληρό – είναι αλήθεια – πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και αφετέρου, να προβεί σε μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία, ώστε να εκμηδενίσει τους εσωτερικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν ή στοχεύουν στη δημιουργία αποδοτικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στην στήριξη των πολιτών, στην ανάπτυξη και βέβαια, το μεγάλο στόχο, που είναι η έξοδος από την κρίση.Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,

η Αυτοδιοίκηση αποτελεί πυλώνα υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, του δημόσιου συμφέροντος, των κοινωνικών αγαθών. Κυρίως όμως – και έχει μεγάλη σημασία – τα τελευταία 3 χρόνια έχει υποκαταστήσει το υπό κατάρρευση, ναι, κοινωνικό κράτος, με δομές και προγράμματα, που στηρίζουν τους πολίτες που χτυπήθηκαν ανελέητα από την κρίση. Σε μια κοινωνία που τεμαχίζεται, σε μια κοινωνία που περιθωριοποιείται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει με ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας και αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης αυτών των πολιτών που χτυπήθηκαν.

Έτσι λοιπόν, προκύπτει ως αναγκαιότητα, αυτό το κοινωνικό δίχτυ των πιο αδύναμων πολιτών, να ενισχυθεί, να συντονιστεί και να εξορθολογιστεί, συγκεντρώνοντας και κατανέμοντας τους κοινωνικούς πόρους, με το μέγιστο όφελος για τους πολίτες, για την τοπική κοινωνία. Με μέτρα όπως η στήριξη των ανέργων, με αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ και προώθηση προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα η σχολική σίτιση ή η σίτιση των φτωχών ομάδων του πληθυσμού.

Η στήριξη λοιπόν, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες, που βιώνει η χώρα, πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος, αν πραγματικά το θέλουμε να δώσουμε λύση και να δώσουμε προοπτική, με στόχο, πρωτογενώς, την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Και αυτό βεβαίως, δεν μπορεί να γίνει όταν καταφεύγουμε συνεχώς στην απομείωση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού ή όταν επιχειρούμε αλλαγές που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς διάλογο, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση το ίδιο το κύρος του θεσμού.

Είναι όμως ανάγκη, κυρίες και κύριοι σύνεδροι και η ίδια η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει και να αποκτήσει την αυτονομία της, έναντι του κεντρικού κράτους.

Να αναδιατάξει τις προτεραιότητές της, θέτοντας με σαφήνεια ένα πρόγραμμα για την πολιτική, διοικητική και οικονομική της αυτονομία.

Μπορεί η γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού και οι σκληρές συνθήκες συνάμα, που έχει δημιουργήσει αυτή η οικονομική κρίση, να συμπαρασύρουν το κύρος του θεσμού. Όμως, ο έντονα κοινωνικός χαρακτήρας του, δημιουργεί υψηλότατες προσδοκίες από τους πολίτες.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στήριξε και στηρίζει τον εξορθολογισμό της λειτουργίας, την οικονομική αυτοτέλεια, την διαφάνεια, τον έλεγχο, την καταστατική κατοχύρωση της θέσης των αιρετών, τον δημοκρατικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης. Και βέβαια στηρίζει μεταρρυθμίσεις, που σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε να είχαμε προχωρήσει μόνοι μας, πριν αποτελέσουν μνημονιακή υποχρέωση.

Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, όπως παρατηρήσατε και όπως ακούσατε, δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη για τις μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα πεδίο που συγκρούονται τόσο οι πολιτικές, όσο και οι αντιλήψεις.

Οι δικές μας θέσεις, οι θέσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, δεν ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις των εταίρων μας. Δεν έχουμε δεχθεί τις ιδεοληπτικές προσεγγίσεις και απαιτήσεις της τρόικα και όσων συντάσσονταν με αυτές.

Εμείς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αντιταχθήκαμε ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και εμποδίσαμε τις οριζόντιες απολύσεις. Υπερασπιστήκαμε με πολιτική παρρησία και πολιτικό σθένος, τον σεβασμό και τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Αποδεχθήκαμε, είναι αλήθεια, μια συμφωνία που ενσωματώνει πολλές από τις παραμέτρους, που θέσαμε και επιτρέπει βέβαια να προωθηθούν οι ποιοτικές αλλαγές, που είναι αναγκαίες στην Δημόσια Διοίκηση.

Οι αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων απέναντι στις επιχειρούμενες αλλαγές, είναι γεγονός. Βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα. Σε αυτές όμως, συνυπάρχουν τόσο το παλιό παθογόνο σύστημα, όσο και οι αντιδράσεις που εκφράζουν – όπως είπα – πραγματικά βιοτικά αδιέξοδα των ανθρώπων.

Εμείς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε τον διάλογο. Αυτή είναι η κατεξοχήν δημοκρατική στάση, που αποδεικνύει και πώς αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο επίλυσης των όποιων προβλημάτων. Στηρίζουμε τον διάλογο, που δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να απεμπολείται, στο όνομα του επείγοντος των αλλαγών και των πιέσεων, που πολλές φορές ασκούν οι δανειστές μας. Διάλογος, που θα σέβεται την αντίθετη άποψη. Διάλογος με χαρακτηριστικά την ειλικρίνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Όμως, οι διαφοροποιήσεις μας δεν ταυτίζονται με την προστασία του προηγούμενου καθεστώτος των παθογενειών και της ακινησίας. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να συνεχίσουμε να διατηρούμε φορείς, που δεν παράγουν έργο και την ίδια στιγμή υπάρχουν Υπηρεσίες που έχουν τραγικές ελλείψεις.

Η ορθολογική κατανομή του προσωπικού, είναι απαραίτητο στοιχείο για ένα σύγχρονο παραγωγικό, αποδοτικό δημόσιο τομέα. Για αυτό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, στηρίξαμε το πρόγραμμα κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προς άλλους φορείς του Δημοσίου, που είχαν την άμεση ανάγκη αυτού του προσωπικού. Πρόγραμμα που αποδείχθηκε ότι δεν αφορούσε απολύσεις, όπως κάποιοι τρομοκρατούσαν για μήνες τους εργαζόμενους, αφού το σύνολο αυτό των εργαζομένων, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας και τοποθετήθηκαν στις θέσεις επιλογής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανάγκη να αλλάξει η διαδικασία για την οικειοθελή κινητικότητα και να προβλεφθούν, κύριοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι υποχρεωτικές μετατάξεις μεταξύ των Δήμων, αλλά και των Νομικών τους Προσώπων, με απλή, σαφή, αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σαφώς, οι υπό μετάταξη υπάλληλοι, να μην στερούνται του δικαιώματος σε χρήση για θέση Προϊσταμένου.

Πρέπει να προχωρήσει η αξιολόγηση δομών και Υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες και να γίνονται βελτιώσεις στους στόχους, στα καθήκοντα, στις διαδικασίες.

Χρειάζεται όμως, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, το σπάσιμο της γραφειοκρατίας, κατάργηση της πολυνομίας, απλοποίηση διαδικασιών. Η μεγάλη παραγωγή νόμων, η έκδοση πληθώρας υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και ο τεράστιος αριθμός δικαστικών αποφάσεων, δυστυχώς δημιουργούν ένα απροσπέλαστο πλέγμα στην άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δε ερμηνευτικές εγκύκλιοι, κύριοι Υπουργοί, φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση και συντελούν στο φαινόμενο της οριακής αποτελεσματικότητας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με δεδομένη βέβαια και την υποστελέχωση των Νομικών Υπηρεσιών και την απαγόρευση πρόσληψης δικηγόρων.

Ταυτόχρονα, η Αυτοδιοίκηση ήταν το πρώτο πεδίο, ήταν από τους πρώτους θεσμούς που εφαρμόστηκε μια μεγάλη, ευρύτατη μεταρρύθμιση, με μείωση του αριθμού των ΟΤΑ, με μείωση των δομών της, με συγχωνεύσεις Οργανισμών. Ακούστηκαν τόσο από την εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, αλλά και από άλλους εκλεκτούς συναδέλφους που προηγήθηκαν.

Η Αυτοδιοίκηση όμως, κλήθηκε να αναλάβει νέες αρμοδιότητες, με διαρκώς μειούμενες δυνάμεις σε ανθρώπινο δυναμικό και με ένα πλέγμα διαρκών αλλαγών, μετά τον Καλλικράτη, που έχουν μείνει ανολοκλήρωτες.

Η Αυτοδιοίκηση είναι γεγονός, είναι αλήθεια, αποτέλεσε τη μεγάλη δεξαμενή του προγράμματος κινητικότητας, ενώ έχει υποστεί δραματικότατη μείωση των πόρων της, που αγγίζει ή και ξεπερνά το 60%.

Με έναν λόγο, με μία φράση, πρέπει να αναγνωρίσουμε άπαντες ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλλει σημαντικά, σημαντικότατα, στην δημοσιονομική προσαρμογή και σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό έχει εξορθολογίσει και τα του οίκου της.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται με σθένος, τον πολιτικό, κοινωνικό ρόλο που έχει να επιτελέσει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς προτείνουμε την εφαρμογή δίκαιων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, που θα κάνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Την αναμόρφωση της κατανομής των πόρων, όπου εκτός των βασικών παραμέτρων, πληθυσμός, έκταση και τα λοιπά, θα επιβραβεύεται και ο πιο δραστήριος στην παροχή υπηρεσιών ή σε καλές πρακτικές Δήμος. Την φορολογική αποκέντρωση, όχι με την καθιέρωση νέων φόρων, αλλά καθιστώντας συμμέτοχη και υπεύθυνη την Αυτοδιοίκηση, για την είσπραξή τους, βάζοντας τέλος και στην παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων της από το κράτος.

Την πάταξη της γραφειοκρατίας και την σπατάλη πόρων. Την δημιουργία ενός κοινωνικού συμφώνου ανάπτυξης, με όλες, μα με όλες τις ζωντανές δυνάμεις των πόλεων και των Περιφερειών, καθώς και μια νέα κοινωνική επιχειρηματικότητα, με συμπράξεις και συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Σύμφωνα πάντα όμως, με τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες, δυνατότητες και προοπτικές. Την δημιουργία, οργάνωση και προβολή, περιφερειακής τοπικής ταυτότητας, με την κινητοποίηση του ανθρώπινου και υλικού κεφαλαίου κάθε περιοχής, ως απαραίτητου εργαλείου ανάπτυξης.

Για να μην κουράσω, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι έτοιμη να συμβάλλει γόνιμα και εποικοδομητικά, σε έναν ειλικρινή και υπεύθυνο διάλογο, με θέσεις και προτάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του θεσμού, να διορθωθούν οι όποιες στρεβλώσεις, να συμφωνήσουμε, ναι, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δράττομαι της ευκαιρίας και της επικαιρότητας. Η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν μιας συλλογικής επεξεργασίας και όχι εργαλείο και μέσο εξυπηρέτησης των όποιων κομματικών σκοπιμοτήτων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε – σέβεται την αυτονομία και ανεξαρτησία του θεσμού. Μακριά από κομματικές ή άλλες αγκυλώσεις, που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του και φυσικά, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τις προσπάθειές σας σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.

Θέματα επικαιρότητας: Δημόσια Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση

Αμαρτωλές εκβλαστήσεις

Γιάννης Τριάντης, 2014-02-10

Κράτος πάσχον, που αδυνατεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει...

Περισσότερα
Κατερίνα Κλαδούχου

Σκέψεις για τις δημοτικές εκλογές στην A’ Αθήνας

Κατερίνα Κλαδούχου, 2013-09-18

Σε λίγους μήνες θα έχουμε Δημοτικές εκλογές. Η συζήτηση,...

Περισσότερα
Γιάννης Μπουτάρης

Η Κεντροαριστερά στην Αυτοδιοίκηση

Γιάννης Μπουτάρης, 2013-08-24

Η συζήτηση για την Κεντροαριστερά είναι αναγκαία, διότι...

Περισσότερα
Γιώργος Καμίνης

Oι δήμοι κρατούν όρθια την κοινωνία

Γιώργος Καμίνης, 2013-08-18

Ποιος να θυμάται άραγε σήμερα το μήνυμα των τελευταίων...

Περισσότερα
Γιώργος Καμίνης

Η παγίδα της λευκής απεργίας

Γιώργος Καμίνης, 2013-08-01

Ηταν από την πρώτη στιγμή φανερό ότι η απόφαση της κυβέρνησης...

Περισσότερα
Πάνος Σκοτινιώτης

Μας ενδιαφέρει η ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης

Πάνος Σκοτινιώτης, 2013-07-28

Ποιος από τους πέντε δημάρχους είχε την πρωτοβουλία για...

Περισσότερα

Μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση τώρα

2013-07-23

Tην ώρα που τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των...

Περισσότερα
Αντώνης Μανιτάκης

Η κινητικότητα, ένα νεογέννητο, έκθετο πολιτικά, που στραγγαλίζεται από την τρόικα

Αντώνης Μανιτάκης, 2013-07-11

Η Κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου σχεδιάστηκε...

Περισσότερα

Ειδήσεις

Επιστολή 87 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον Πρόεδρο και την Γραμματέα του κόμματος

2024-06-27

Προς-Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σ. Στέφανο Κασσελάκη-Γραμματέα...

Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας

Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, 2024-02-04

Στο πλευρό της ακαδημαϊκής κοινότητας που αγωνίζεται ενάντια...

Κώστας Ζαχαριάδης

Ώρα γενναίων πολιτικών επιλογών

Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Γιάννης Ραγκούσης, 2024-01-08

Τώρα είναι η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να κάνει...

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Πρέπει να σταματήσει ο εμφύλιος μεταξύ στελεχών

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-19

1. Μετά και την δραματική συνεδρίαση της ΚΕ και τις αποχωρήσεις...

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Ακόμη και η επετειακότητα προσφέρει τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-11

 Κύριε Χατζησωκράτη, υπήρξατε μέλος της Γραμματείας της...

Στ. Κασσελάκης: Οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας θα απαντηθούν μόνο με προοδευτικές λύσεις

Στ. Κασσελάκης: Οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας θα απαντηθούν μόνο με προοδευτικές λύσεις

2023-10-26

Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, εμείς θεωρούμε την εργασία...

Σπύρος Δανέλλης

Ισχυρή Αυτοδιοίκηση με δημοκρατία, διαφάνεια και συμμετοχικότητα

Σπύρος Δανέλλης, 2023-10-01

Μια Κρήτη αλλιώς, της αειφορίας, της γνώσης και της ευημερίας,...

Γιώργος Ιωακειμίδης

«Η περιφέρεια είναι ευκαιρία για περισσότερη εξουσία στους πολίτες»

Γιώργος Ιωακειμίδης, 2023-09-30

Πρόκειται για έναν από τους πιο πετυχημένους δημάρχους....

“Άτυχοι” Βολιώτες: Ψηφίστε ξανά Μπέο, Αγοραστό, Βορίδη και περιμένετε την επόμενη πλημμύρα…

Γιώργος Καρελιάς, 2023-09-29

Κάθε πότε (θα) έχουμε πλημμύρες σαν κι αυτές που βιώνει τις...

Στέργιος Καλπάκης

Βιώνουμε τα αποτελέσματα του δήθεν “επιτελικού” κράτους και στις πλημμύρες

Στέργιος Καλπάκης, 2023-09-09

«Δεν απορροφήθηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν προχώρησαν...

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Η απουσία πρόληψης και Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

2023-09-07

…Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, βρισκόμαστε δίπλα στον...

Κώστας Ζαχαριάδης

Θέλω ένα κίνημα πολιτών για την Αθήνα

Κώστας Ζαχαριάδης, 2023-09-05

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας γνωρίζουν...

×
×