Αρχείο κειμένων: Κείμενα τις 5 Ιανουαρίου 2022 - Σελίδα: 1

Ημιτελής ΟΝΕ

, KReport, 05/01/2022

Όταν το κοινό νόμισμα έγινε πραγματικότητα την 1.1.1999 με την συμμετοχή 11 χωρών (στις οποίες προστέθηκε η Ελλάδα ενάμιση χρόνο αργότερα) και, κυρίως, όταν την 1.1.2002 τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ, κυρίαρχη εικόνα ήταν η διάψευση των απαισιόδοξων σεναρίων που θεωρούσαν ανέφικτη την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Μάαστριχτ.

Αρχείο κειμένων

Κείμενα τις 5 Ιανουαρίου 2022

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι