Εμείς δώσαμε. Δεν πάει άλλο!

Αριστερή Μεταρρύθμιση(ΑΡΜΕ)

28/01/2010

Η κυβέρνηση επιμένει να εμφανίζει τους πανεπιστημιακούς μεταξύ των

«υψηλόμισθων» δημοσίων λειτουργών με χαριστικές παροχές, οι οποίες

θα περικοπούν στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της

οικονομικής κρίσης.

Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί θυσίες, αλλά αυτές πρέπει να είναι

κατανεμημένες δίκαια. Την τελευταία δεκαετία οι πανεπιστημιακοί

υπέστησαν σημαντική μείωση των αποδοχών τους (κατά τουλάχιστον

10% σε πραγματικές τιμές). Οι αμοιβές τους έχουν χάσει έδαφος σε

σχέση με τις αποδοχές άλλων κατηγοριών (π.χ. δικαστικοί, καθηγητές

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κτλ.), και είναι σήμερα σημαντικά

χαμηλότερες από αυτές άλλων επιστημόνων.

Τα «επιδόματα» των πανεπιστημιακών είχαν δοθεί στο παρελθόν αντί

αυξήσεων στο βασικό μισθό (όπως ήταν σωστό και όπως ζητούσαμε).

.εν είναι «χαριστική παροχή», και για αυτό η συζήτηση για μείωσή

τους είναι απαράδεκτη.

.ιεκδικούμε

Νέο μισθολόγιο, με σταδιακή ενσωμάτωση των επιδομάτων στο

βασικό μισθό.

Αξιοπρεπείς αποδοχές για τους πανεπιστημιακούς.

Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, και για

την Έρευνα στο 1,5% του ΑΕΠ. Αυτές είναι οι πραγματικά

αναπτυξιακές δαπάνες.

Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ και τους Συλλόγους να κηρύξουν 24-ωρη

προειδοποιητική απεργία στις 10 Φεβρουαρίου 2010.

27 Ιανουαρίου 2010

Θέμα

Οικονομική κρίση

Σύνολο καταγραφών: 1001

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι