Τρισέ και «λαϊκά ομόλογα»

Δημήτρης Χατζησωκράτης, Τα Νέα, 29/03/2010

Για την παρέμβαση Τρισέ από το χώρο της αριστεράς ακούγονται εντονότατες κριτικές μια και η παράταση δανεισμού για ένα χρόνο επί πλέον των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ θα συνεχίσει να τους δίνει τη δυνατότητα με ενέχυρο τους ελληνικούς τίτλους να μπορούν να αντλούν φτηνό χρήμα και να καρπώνονται τη διαφορά κερδίζοντας χρήμα όπως και πριν.

Προφανώς η έκδοση των ευρωομολόγων ή ο απ΄ ευθείας δανεισμός της ελληνικής οικονομίας από την ΕΚΤ, με τους ίδιους όρους των τραπεζών, θα ήταν το ευκταίο. Αντιτείνεται ότι αυτή η δυνατότητα  προσκρούει στις υπάρχουσες Συνθήκες. Η αριστερά και τα συνδικάτα στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα θέλουν να τις αλλάξουν. Άμεσα, αυτή η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκλείεται.

Ας δούμε όμως τι θετικό παρεπόμενο από την πρωτοβουλία Τρισέ μπορεί να προκύψει, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση.

Ο ΣΥΝ έχει προτείνει, να εκδοθούν από το ελληνικό κράτος ομόλογα που θα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά, τα «λαϊκά ομόλογα» με χαμηλότερα από τα τρέχοντα επιτόκια. Με πολλαπλά οφέλη σε κράτος και ιδιώτες και επηρεασμό των spreads.

Χωρίς να απορρίπτονταν η πρόταση, δεν ήταν άλλωστε και τόσο ρηξικέλευθη, αντιτείνονταν ότι « έτσι θα τραβηχτεί χρήμα από τις Τράπεζες, που σήμερα έχουν πρόβλημα ρευστότητας, με άμεσες επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και της αγοράς»

Τώρα αυτός ο «κίνδυνος» δεν μπορεί να προβάλλεται. Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας.

Άρα η ελληνική κυβέρνηση μπορεί τώρα να παρέμβει με μεγαλύτερη άνεση για να εκδώσει εσωτερικό ομολογιακό δάνειο αυτών των πρώτων 19 δις που έχει ανάγκη, ή και μέρους τους από την εσωτερική αγορά.

Θέμα

Οικονομική κρίση

Σύνολο καταγραφών: 1001

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι