Κινδυνεύει η συµµετοχή στο ευρώ;

Π.Κ. Ιωακειμίδης, Τα Νέα, 14/05/2010

ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ συνήθως, η Ενωση αποφάσισε την τελευταία στιγµή να θωρακίσει το ευρώ. Αλλά πόσο κινδυνεύει η συµµετοχή της Ελλάδας στο ευρώ, και γενικότερα στο σύστηµα ΟΝΕ; Ας είµαστε ειλικρινείς: ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις των Συνθηκών που αποκλείουν την αποβολή ή ακόµη και την εθελουσία έξοδο από την ΟΝΕ, η πολιτική και οικονοµική πραγµατικότητα λένε ότι η συµµετοχή στο ευρώ δεν µπορεί να θεωρηθεί τελικά αµετάκλητη. Εάν µια χώρα µέλος του ευρώ εµφανίζεται να µη µπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο των κανόνων πειθαρχίας που επιβάλλει η νοµισµατική ένωση (καθεστώς ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, περιορισµούς στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής κ.λπ.) µε αποτέλεσµα να οδηγείται σε εκρηκτικό έλλειµµα και χρέος και σε δραµατική απώλεια της ανταγωνιστικότητας, τότε η συµµετοχή της εν λόγω χώρας τίθεται υπό αµφισβήτηση καθώς απειλεί την ίδια τη βιωσιµότητα του συστήµατος της νοµισµατικής ένωσης. Η Ελλάδα θεωρείται ότι περίπου έφτασε σ’ αυτό το σηµείο. Ετσι έχει αρχίσει η διακίνηση σεναρίων, απόψεων, εισηγήσεων για πιθανή έξοδο της χώρας από το ευρώ. Ορισµένοι θεωρούν ότι η επιλογή αυτή (θα) είναι η ενδεδειγµένη λύση για την Ελλάδα αλλά και την οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Οι θέσεις αυτές περί εξόδου εκφράζονται κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο και ειδικότερα τη Γερµανία, σε σηµείο να δηµιουργείται η εύλογη υποψία ότι ίσως να αποτελούν και ανοµολόγητη επιδίωξη του Βερολίνου. Δεν χρειάζεται να τονιστεί ότι ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα αποτελούσε την πλέον καταστροφική εξέλιξη για την Ελλάδα, καταστροφή χωρίς προηγούµενο στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Τα σενάρια εποµένως αυτά θα πρέπει να ακυρωθούν. Η διασφάλιση της συµµετοχής µας στο ευρώ δεν µπορεί παρά να είναι κορυφαίος στρατηγικός στόχος. Και ανεξάρτητα από το τι λένε ή τι σκέφτονται ορισµένοι εταίροι µας, η διασφάλιση εξαρτάται κυρίως από εµάς.

Εξαρτάται µε άλλα λόγια από την επιτυχία των µέτρων και την ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας.

Περιθώρια αποτυχίας (που θα οδηγούσαν σε λύσεις επαναδιαπραγµάτευσης χρέους, κ.ά.) δεν υπάρχουν. Θα οδηγούσαν τη χώρα εκτός ευρώ και σε δρόµους αποµάκρυνσης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Θέμα

Οικονομική κρίση

Σύνολο καταγραφών: 1001

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι