ΔΗΜΑΡ:Οι ηγέτιδες δυνάμεις της ΕΕ οδηγούν σε εμβαλωματικές και προσωρινές λύσεις

23/10/2011

.Με διαφαινόμενη την απόφαση για μεγάλο ποσοστιαίο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας, τις καταθέσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την εξυπηρέτηση του χρέους που δεν θα έχει διαγραφεί.

Το μέλλον της ΕΕ δοκιμάζεται από την έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής ενότητάς της. Οι ηγέτιδες δυνάμεις, με μόνιμη επωδό την αλλαγή της Συνθήκης για σκλήρυνση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, οδηγούν σε εμβαλωματικές και προσωρινές λύσεις, που θα απαιτούν μεταγενέστερες και πλέον επώδυνες και για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους.

Θέμα

Η Ευρώπη των 27

Σύνολο καταγραφών: 91

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι