Ενα φιλόδοξο κείμενο για τις επενδύσεις μιας νέας βιώσιμης Ευρώπης

Πέτρος Κόκκαλης, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 21/07/2020

Την περασμένη Πέμπτη υπερψηφίστηκε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνωμοδότησή μου αναφορικά με το πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να συνασπίσουμε τις προοδευτικές φωνές και να παρουσιάσουμε ένα φιλόδοξο κείμενο που θέτει ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά τις βιώσιμες επενδύσεις που απαιτούνται σε βάθος δεκαετίας.

Το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» αποτελεί τον επενδυτικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και φιλοδοξεί να κινητοποιήσει μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης (και συναφών χρηματοδοτικών εργαλείων) δημόσιες και ιδιωτικές βιώσιμες επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ κατά την προσεχή δεκαετία.

Η γνωμοδότηση υπερτονίζει την ανάγκη να υπάρξει η διασφάλιση ενός θετικού περιβαλλοντικού προσήμου όσον αφορά μελλοντικές επενδύσεις, με την εισαγωγή μιας σειράς κριτηρίων. Την ίδια στιγμή, η πρόταση που υπερψηφίστηκε περιέχει και την εξής δέσμευση: οι επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν μέσω τους προγράμματος θα πρέπει να αφορούν μονάχα περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες έρχονται να συμβάλουν στους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό της «ταξινόμησης».

Επιπλέον, μια πρόσθετη πρόβλεψη αφορά τα χρήματα που θα δαπανηθούν για την ανάκαμψη των κρατών-μελών από τον COVID-19, ώστε αυτά να υπόκεινται στην αρχή του «μη βλάπτειν», διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες οι οποίες είναι περιβαλλοντικά επιζήμιες.

Συν τοις άλλοις, επιδιώκουμε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις για την κλιματική μετάβαση, καθώς και την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη στην πράσινη μετάβαση με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ενωση, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση των εκπομπών αερίου διοξειδίου του άνθρακα και κατ’ επέκταση τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία το αργότερο μέχρι το 2050. Η πορεία αυτή δεν πρέπει, όμως, να αφήνει κανέναν πίσω -τουναντίον πρέπει ενωμένοι να επικεντρωθούμε στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Θέμα

ΕΥΡΩΠΗ

Σύνολο καταγραφών: 56

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι