Ταμείο νεανικής επιχειρηματικότητας και εργασίας

Αντώνης Κοτσακάς, Τα Νέα, 29/04/2021

Η πολύπλευρη κρίση σε συνδυασμό με τις προκλήσεις του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης, ανακατανέμουν την παραγωγική βάση και διαμορφώνουν συνθήκες κοινωνικής ρευστότητας. Η πρόταση που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση με τις προγραμματικές θέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί στοιχειοθετεί ένα άλλο μοντέλο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Δίνει έμφαση όχι μόνο στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου αλλά στην επιπλέον παραγωγή πλούτου. Το ενδιαφέρον έγκειται ότι οι προγραμματικές θέσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την εργασία και τη βιωσιμότητα της εγχώριας παραγωγής ή της συμπαραγωγής με συνέργειες. Προσδιορίζει με σαφήνεια πόρους, μέσα, αλλά και τις κοινωνικές συμμαχίες που έχουν λόγους να στηρίξουν την αλλαγή του παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου με πολιτική αλλαγή. Σʼ αυτή την κατεύθυνση εύλογα γίνεται διακριτή η διαπίστωση πως καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάμωση και διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης εκτός από τα μεσαία στρώματα μπορεί να αναπτύξει και η Νέα Γενιά που εισέρχεται στο παραγωγικό γίγνεσθαι και την εργασία. Η κατάρτιση, οι ευρύτερες σπουδές και ο δυναμισμός της δίνουν τη δυνατότητα να ενσωματώνει τις τεχνολογικές κατακτήσεις και την πράσινη μετάβαση στο παραγωγικό μοντέλο και τον ανταγωνισμό. Επειδή λοιπόν οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε αντίθεση με τη ΝΔ, δίνουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα μικρομεσαία στρώματα και τις δυνάμεις της επισφαλούς εργασίας (precariato) μπορούν και πρέπει να γίνουν κινητήριος μοχλός και για τη νεανική επιχειρηματικότητα και εργασία. Γεγονός που θα ανατρέπει τις γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες που παράγουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για τους παραπάνω λόγους μπορεί και πρέπει στο προγραμματικό πλαίσιο να γίνει διακριτή η θεματική ενότητα που θα αναφέρεται στην ίδρυση «Ταμείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Εργασίας». Για να γίνεται διακριτό πως απευθύνεται σε ηλικίες 23-35+ νέων ανθρώπων! Αυτούς δηλαδή που η απογοήτευση τους περιθωριοποιεί ή τους κάνει να αναζητούν ένταξη σε δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν όχι μόνο οι πόροι από ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα αλλά και η πολιτική βούληση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης να νομοθετήσει πλαίσιο κινήτρων και να αξιοποιήσει την αναπτυξιακή τράπεζα είναι χρήσιμο πλέον να εξειδικευθεί και να υποστηριχθεί τεχνοκρατικά αυτή η πρόταση. Προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα και με διαφάνεια φορέας που θα υποδέχεται προτάσεις, θα παρακολουθεί και θα εγκρίνει την εκταμίευση προγραμμάτων με βάση την πρόοδο για δραστηριότητες, παραγωγικές και εργασίας, νέων ανθρώπων.

Υπάρχει διεθνής εμπειρία με θετικό πρόσημο συμβολής στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή (Αγγλία, Αμερική, Ινδία με θεαματικά αποτελέσματα κτλ.). Η οικονομική στήριξη αυτού του εγχειρήματος αναφέρεται σε:

Χαμηλότοκα δανεισμό που με την επιτυχή ολοκλήρωσή του ένα ποσοστό του μεταβάλλεται σε μη επιστρεπτέο (π.χ. 20%~30%).

Αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε βάθος χρόνου, με έναρξη αποπληρωμής έπειτα από 2 ή 3 χρόνια.

Τα προηγούμενα καθιστούν σαφές ότι τα οφέλη της πρότασης λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην ενδυνάμωση των πολιτικών αλλαγής του παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Ενδεικτικά αξίζει να υπογραμμισθούν: Ο εκσυγχρονισμός και η μετατόπιση σε βιώσιμες δράσεις της παραγωγικής δραστηριότητας. Η διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και της εργασίας. Ενδυνάμωση καινοτομίας καθετοποίησης και εξαγωγιμότητας. Ενταξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση εγχώριων επιχειρήσεων. Στήριξη της νέας γενιάς για την ένταξη στην εργασία και την παραγωγή. Αρση γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων που οδηγούν νέους ανθρώπους σε αδιέξοδα με ορατό τον κίνδυνο του ακροδεξιού λαϊκισμού. Υπάρχουν τα μέσα και οι πολιτικές για μια αξιόπιστη εφαρμογή τους. Μπορούμε και αξίζει.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι