Κινητοποίηση ενάντια στην θεσμοθέτηση των «ιδιωτικών πανεπιστημίων»

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

23/09/2008

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίως λόγω και των τελευταίων νομοθετημάτων. Σχετικά με τον νόμο 3696 (ΦΕΚ 177 Α’ / 25-08-02008) για τα κολέγια, η κυβέρνηση, με πρόσχημα την ρύθμιση της αγοράς της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, διαπράττει συνταγματικό «πραξικόπημα», αφού οργανώνει την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση προσπαθώντας να παρακάμψει το Σύνταγμα (άρθρο 16). Οποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας οποιασδήποτε χώρας θα μπορεί χωρίς κανένα ακαδημαϊκό έλεγχο και ακαδημαϊκή αξιολόγηση να εγκαθίσταται μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης και να διατείνεται ότι τα πιστοποιητικά σπουδών του ισοδυναμούν με πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι. Είναι απολύτως βέβαιο πως αυτή η «εξίσωση» θα λειτουργήσει σε βάρος της ποιότητας και του ακαδημαϊκού επιπέδου.

Ο νόμος δεν προβλέπει καμιά ακαδημαϊκή πιστοποίηση για τα «κολλέγια», ενώ την ίδια στιγμή το ΥΠΕΠΘ διατηρεί ασφυκτικό έλεγχο πάνω στα δημόσια Α.Ε.Ι.: τα προβλεπόμενα κριτήρια για την έκδοση άδειας λειτουργίας αφορούν μόνο την υλικοτεχνική υποδομή των κολλεγίων όταν στα δημόσια Α.Ε.Ι. ελέγχεται όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών αλλά και οι λεπτομέρειες των «εσωτερικών κανονισμών»! Αν, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την βελτίωση του επιπέδου σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι καλούμαστε να την υπερασπιστούμε και να εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία ότι:

- διακυβεύεται το μέλλον της Ανώτατης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, αφού δημιουργούνται αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά «υποκαταστήματα» ξένων πανεπιστήμιων, κατά παράκαμψη της κείμενης νομοθεσίας

-υποβαθμίζεται το κύρος της Ανώτατης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, αφού τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των «κολλεγίων» εγκαταλείπονται στην «αυτορρύθμιση» της αγοράς χωρίς να συνοδεύονται από διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου της παρεχόμενης γνώσης

-καλλιεργείται η επικίνδυνη αντίληψη πως η γνώση είναι ένα ιδιωτικό καταναλωτικό αγαθό προκειμένου να πειστεί, συχνά με παραπλανητικό τρόπο, η μέση ελληνική οικογένεια να κάνει μια πανάκριβη επένδυση σε ένα ευτελές προϊόν!

Οποιοδήποτε ίδρυμα παροχής μεταλυκειακής εκπαίδευσης θα έπρεπε να αξιολογείται ακαδημαϊκά και η διαδικασία αξιολόγησης να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της πολιτείας και των Α.Ε.Ι.

Καλούμε τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή θέση.

Κάνουμε έκκληση στους συναδέλφους να κινητοποιηθούν και να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην θεσμοθέτηση των «ιδιωτικών πανεπιστημίων» παρά το Σύνταγμα και χωρίς ακαδημαϊκό έλεγχο. Συγχρόνως κάνουμε έκκληση να αναζητηθούν νέες μορφές πάλης για την ανάκληση του νόμου διατηρώντας ανοιχτά τα Α.Ε.Ι...

20 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι